4 spôsoby registrácie úžitkového vozidla

Registrácia úžitkového vozidla je zložitý proces. Najprv zistite, či sa vaše vozidlo vo vašej jurisdikcii považuje za úžitkové vozidlo. Pri miestnej registrácii vozidla sa musíte riadiť požiadavkami vášho štátu, provincie alebo jurisdikcie. Ak plánujete prevádzkovať svoje vozidlo cez štátne alebo medzinárodné hranice, možno budete musieť vykonať registráciu v iných organizáciách, ako sú UCR, IRP a IFTA.

Metóda 1 zo 4:Miestna registrácia vozidla

Uistite sa, že vaše vozidlo vyžaduje komerčnú registráciu. Definícia úžitkového vozidla sa môže v jednotlivých štátoch, provinciách alebo jurisdikciách líšiť. Informujte sa na miestnom úrade DMV, dopravnom úrade alebo inom úrade, ktorý má na starosti registráciu vozidiel, či potrebujete zaregistrovať svoje komerčné vozidlo.

 • Napríklad na Aljaške je úžitkové vozidlo každé vozidlo, ktoré je registrované na meno podniku alebo spoločnosti.[1]
 • Registračný status vášho vozidla môže závisieť aj od toho, na čo ho používate (napríklad na prepravu tovaru alebo osôb na obchodné účely) a od toho, aké veľké je vozidlo (napr.g., nad 8 000 lbs/3 629 kg).
 • Váš štát, provincia alebo jurisdikcia môže mať rôzne požiadavky na registráciu v závislosti od povahy vášho vozidla. Napríklad taxík musí byť v New Jersey registrovaný inak ako limuzína.[2]

Požiadajte o číslo USDOT, ak je to potrebné. V USA potrebujú mnohé typy úžitkových vozidiel pred registráciou a prevádzkou číslo USDOT alebo miestne číslo DOT. Ak vaše vozidlo spĺňa požiadavky Federálneho úradu pre bezpečnosť cestnej dopravy (FMCSA) a plánujete ho používať za hranicami štátu, budete potrebovať číslo USDOT. Ak sa vaše vozidlo bude prevádzkovať len v rámci vášho štátu, možno budete potrebovať len miestne číslo DOT v závislosti od zákonov vášho štátu.[3]

 • O číslo DOT môžete požiadať na webovej stránke FMCSA tu: https://portal.fmcsa.dot.gov/UrsRegistrationWizard/
 • Na tejto stránke zistíte, či potrebujete číslo USDOT alebo miestne číslo DOT: https://www.fmcsa.bod.gov/registration/do-i-need-usdot-number

Vyplňte registračný formulár. Môžete sa zaregistrovať online prostredníctvom webovej stránky DMV alebo budete musieť ísť na miestnu pobočku DMV a požiadať o príslušný(-é) formulár(-e). V závislosti od toho, kde vozidlo registrujete, môže byť registračný formulár spojený s formulárom na udelenie vlastníckeho práva. Ak ešte nemáte vlastnícke právo k vozidlu, musíte oň požiadať.

 • Vo formulári uveďte, že registrujete úžitkové vozidlo, a uveďte všetky príslušné informácie.
 • Možno budete musieť poskytnúť informácie, ako je vaše číslo DOT (ak je to vhodné), daňové identifikačné číslo spojené s vaším číslom DOT a veľkosť a typ vozidla, ktoré registrujete.

V prípade potreby predložte ďalšie dokumenty. Skontrolujte si formulár alebo sa opýtajte na vašom dopravnom inšpektoráte, či sú potrebné nejaké ďalšie podporné dokumenty. Môžu obsahovať váš titul, doklad totožnosti a informácie o poistení.

 • Ak žijete v U.S. a vaše vozidlo váži viac ako 55 000 lbs (24 948 kg), budete musieť vyplniť a priložiť formulár o dani za používanie ťažkých vozidiel na diaľniciach (formulár IRS 2290).[4]
  Dôveryhodný zdroj
  Daňový úrad
  U.S. Vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj

Zaplaťte všetky požadované poplatky za podanie žiadosti. Informujte sa na miestnom úrade DMV alebo na úrade pre označovanie vozidiel o všetkých poplatkoch, ktoré musíte zaplatiť, a o tom, aké spôsoby platby akceptujú. Okrem základného poplatku za registráciu vozidla sa od vás môžu vyžadovať ďalšie poplatky v závislosti od celkovej hmotnosti, pri ktorej plánujete vozidlo prevádzkovať.

 • Napríklad v Arizone sa poplatky za celkovú hmotnosť pohybujú medzi 7 USD.50 USD (pre vozidlá do 8 000 kg) a 918 USD (75 001 – 80 000 kg).[5]

Metóda 2 zo 4:Získanie jednotnej registrácie dopravcu

Zistite, či musíte požiadať o jednotnú registráciu dopravcu. UCR je federálne nariadený program v U.S. Registráciu budete musieť vykonať, ak prevádzkujete 1 alebo viac nákladných vozidiel alebo autobusov, ktoré na obchodné účely cestujú cez štátne alebo medzinárodné hranice.[6]

Zaregistrujte sa online alebo vyplňte registračný formulár. Na registráciu v UCR budete musieť vyplniť formulár žiadosti. Tlačivo alebo formulár vo formáte PDF môžete získať na miestnom úrade DMV alebo na rovnocennom úrade, alebo môžete proces dokončiť online tu: https://www.ucr.gov/

 • Budete musieť uviesť svoje číslo USDOT, informácie o svojej firme a informácie o typoch a počte vozidiel, ktoré budete prevádzkovať.[7]

Zaplaťte registračný poplatok UCR. Poplatok závisí od toho, koľko vozidiel prevádzkujete. Pri registrácii môžete zaplatiť online prostredníctvom webovej stránky UCR alebo zaslať platbu poštou na miestny úrad DMV alebo rovnocenný úrad.[8]

 • Poplatky sa pohybujú od 69 USD (pre 0-2 vozidlá) do 6 820 USD (pre 101-1000 vozidiel). Ak vlastníte vozový park s viac ako 1 000 vozidlami, poplatok sa drasticky zvýši na 66 597 USD.

Metóda 3 zo 4:Registrácia do medzinárodného registračného plánu

Ohľadom registračných požiadaviek sa obráťte na svoju základnú jurisdikciu. Plán medzinárodnej registrácie (IRP) je medzinárodná dohoda medzi U.S. štátov, District of Columbia a Kanady. IRP registrácia sa vyžaduje, ak chcete prevádzkovať úžitkové vozidlo vo viacerých štátoch alebo medzi Kanadou a U.S.[9]

 • Pomocou adresára IRP nájdete kontaktné informácie na úrad IRP vo vašej základnej jurisdikcii: https://www.irponline.org/search/custom.asp?id=381
 • Okrem vyplnenia formulára žiadosti môže byť potrebné predložiť rôzne podporné dokumenty, ako napríklad doklady o bydlisku, príslušné daňové formuláre, doklad o poistení, vaše číslo DOT a miestnu obchodnú licenciu.[10]

Zaplatiť všetky potrebné registračné poplatky. Vaše registračné poplatky sa budú líšiť na základe celého radu faktorov vrátane vašej základnej jurisdikcie, vzdialenosti, na ktorú budete s vozidlom jazdiť, veľkosti a veku vozidla, všetkých daní, ktoré sa môžu na vaše vozidlo vzťahovať, atď.[11]
Informujte sa v základnej jurisdikcii o tom, koľko musíte zaplatiť a aké spôsoby platby akceptujú.

 • Poplatky za registráciu môžete odhadnúť pomocou keltského odhadcu poplatkov IRP: https://www.irponline.org/page/FeeEstimator

Informujte sa o cezhraničných požiadavkách v jurisdikcii vašej základne. Ak plánujete používať svoje vozidlo na cestovanie medzi U.S. a Kanade z obchodných dôvodov, vaša základná jurisdikcia môže mať ďalšie registračné požiadavky. Informujte sa na miestnom úrade IRP, aké ďalšie doklady alebo registračné kroky môžu byť potrebné.[12]

Metóda 4 zo 4:Dokončenie registrácie IFTA

Zistite, či vaše vozidlo potrebuje registráciu IFTA. IFTA, alebo Medzinárodná dohoda o dani z pohonných hmôt, upravuje vykazovanie spotreby pohonných hmôt dopravcami, ktorí vykonávajú prepravu medzi členskými jurisdikciami. IFTA funguje v kanadských provinciách a vo všetkých štátoch USA.S. štáty okrem Havaja a Aljašky. Musíte sa zaregistrovať pre IFTA, ak vaše vozidlo premáva medzi 2 alebo viacerými zúčastnenými jurisdikciami a:[13]

 • Má 2 nápravy a celkovú registrovanú hmotnosť viac ako 26 000 libier (11 797 kg)
 • Má 3 alebo viac náprav bez ohľadu na celkovú hmotnosť
 • Používa sa v kombinácii s inými vozidlami, ktorých celková registrovaná hmotnosť je vyššia ako 26 000 libier (11 797 kg)

Najskôr vyplňte žiadosť o medzinárodný registračný plán. Väčšina vozidiel vyžadujúcich registráciu IFTA bude vyžadovať aj registráciu IRP. Pravdepodobne budete musieť najprv vyplniť žiadosť o IRP alebo predložiť obe žiadosti súčasne.

 • Niektoré jurisdikcie môžu ponúkať kombinovaný formulár žiadosti.[14]
  Dôveryhodný zdroj
  Štát Oregon
  Oficiálna webová stránka štátu Oregon
  Prejsť na zdroj

Vyplniť registračný formulár IFTA vo vašej základnej jurisdikcii. Navštívte miestny úrad DMV, oddelenie dopravy alebo rovnocenný úrad a získajte príslušný formulár žiadosti. Registračné poplatky za členstvo v IFTA sú zvyčajne pomerne nízke (napr.g., 10 USD v Kalifornii).[15]
Môže sa od vás vyžadovať poskytnutie informácií, ako napríklad: [16]

 • Charakter vlastníctva vášho vozidla (napr.g., fyzická osoba, právnická osoba alebo ako súčasť verejnej obchodnej spoločnosti)
 • Vaša predchádzajúca história členstva v IFTA a IRP
 • Druh(y) paliva, ktoré vaše vozidlo používa
 • Vaše číslo DOT
 • Registračné číslo vášho vozidla
 • Umiestnite na svoje vozidlo nálepky IFTA. Po prijatí vašej žiadosti IFTA dostanete obtlačky, ktoré môžete pripevniť na všetky registrované vozidlá. Dodržiavajte pokyny vašej jurisdikcie týkajúce sa miesta umiestnenia nálepiek.

  • Dostanete licenciu a 2 obtlačky na každé registrované vozidlo. Nálepky musia byť riadne umiestnené a bude ich potrebné každoročne vymeniť pri obnovení licencie IFTA.[17]
 • Odkazy