4 spôsoby sledovania mobilného telefónu

V dnešnej dobe je väčšina mobilných telefónov vybavená systémom GPS, čo uľahčuje ich lokalizáciu. To je dobrá správa, ak sa váš telefón niekedy stratí alebo vám ho ukradnú, alebo ak chcete sledovať telefón svojho dieťaťa. Telefón môžete sledovať len vtedy, ak je v zariadení povolená funkcia GPS. Existuje mnoho bezplatných aplikácií, ktoré môžete použiť na sledovanie smartfónu. Smartfóny iPhone aj Android majú nainštalované funkcie na sledovanie telefónu. V tomto článku sa dozviete, ako sledovať smartfón.

Metóda 1 zo 4:Použitie funkcie Nájsť moje zariadenie (Android)

Prejsť na https://www.Google.com/android/find vo webovom prehliadači. Môžete použiť ľubovoľný webový prehliadač na počítači PC alebo Mac. Toto je webová lokalita pre funkciu Nájsť moje zariadenie. Toto je bezplatná služba pre zariadenia so systémom Android, ktorá umožňuje sledovať poslednú známu polohu telefónu, vyzváňať, uzamknúť ho alebo dokonca vymazať.

Prihláste sa do svojho konta Google. Ak ešte nie ste prihlásení do svojho konta Google, kliknite na Prihláste sa v pravom hornom rohu. Potom sa prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla priradeného k hlavnému účtu Google, do ktorého ste prihlásení v telefóne.

Kliknite na chýbajúci telefón. Ak máte viac ako jeden telefón so systémom Android, kliknite na zariadenie, ktoré chýba v hornej časti.

Skontrolovať polohu na mape. Na mape sa zobrazí posledná známa poloha. Ikona zelenej značky s obrázkom, ktorý pripomína smartfón, je posledná známa poloha vášho smartfónu.[1]

Kliknite na stránku Prehrať zvuk Nachádza sa v paneli naľavo. Ak je váš telefón nablízku, spôsobí to zvonenie telefónu, aj keď je nastavený na tichý režim Môžete sledovať zvuk a lokalizovať telefón.

 • Ak bol váš telefón nesprávne umiestnený, kliknite na Zabezpečené zariadenie na paneli vľavo. Potom zadajte voliteľnú správu o obnovení a kontaktné telefónne číslo a kliknite na Zabezpečenie zariadenia. Tým sa telefón zablokuje a odhlásite sa z konta Google. Na obrazovke sa zobrazí vaša správa o obnovení a telefónne číslo kontaktu.
 • Ak máte podozrenie, že váš telefón bol ukradnutý, môžete kliknúť na položku Vymazať zariadenie. Tým sa z telefónu vymažú všetky údaje. Upozornenie: Po vymazaní telefónu ho nebudete môcť sledovať.

Metóda 2 zo 4:Používanie funkcie Find My iPhone (iPhone a iPad)

Prejsť na https://www.icloud.com/find vo webovom prehliadači. Môžete použiť ľubovoľný webový prehliadač na PC alebo Macu. Toto je webová lokalita pre službu Find My iPhone. Je to bezplatná služba od spoločnosti Apple, ktorá umožňuje sledovať poslednú známu polohu iPhonu alebo iPadu.

Prihláste sa do svojho Apple ID. Zadajte e-mailovú adresu a heslo spojené s účtom Apple ID, ku ktorému ste prihlásení v chýbajúcom telefóne.

Kliknite na adresu Všetky zariadenia. Nachádza sa v hornej časti obrazovky v strede. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka so všetkými vašimi zariadeniami Apple.

Kliknite na chýbajúci telefón. Zobrazí sa miesto, kde sa zariadenie nachádza na mape. Počkajte niekoľko minút, kým zariadenie nájde.

Skontrolujte polohu na mape. Ak sú na iPhone zapnuté lokalizačné služby, zobrazí sa poloha zariadenia na mape.

 • Ak sa telefón nenachádza v blízkosti alebo ak je služba určovania polohy vypnutá, kliknite na Režim straty na paneli vpravo. Potom zadajte telefónne číslo kontaktu a kliknite na tlačidlo Nasledujúca stránka. Potom zadajte správu o obnovení a kliknite na Hotovo. Tým sa telefón uzamkne a zobrazí sa správa o obnovení a kontaktné číslo.

Kliknite na Prehrať zvuk. Nachádza sa na paneli na pravej strane zvuku. Ak je váš telefón nablízku, môžete prehrať zvuk, ktorý môžete sledovať a ktorý vám pomôže nájsť telefón.

 • Ak máte podozrenie, že váš telefón bol ukradnutý, kliknite na Vymazať iPhone/iPad. Tým sa vymaže obsah vášho iPhonu alebo iPadu a zabráni sa komukoľvek v prístupe k vašim osobným údajom. Upozornenie: Po vymazaní iPhonu alebo iPadu ho nebudete môcť nájsť.

Metóda 3 zo 4:Používanie aplikácie Prey

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Prey do telefónu. Prey je aplikácia proti krádeži, ktorá umožňuje sledovať telefón, keď sa stratí. Pomocou bezplatného konta môžete sledovať až tri zariadenia. Pre stiahnutie hry Prey na Android alebo iPhone použite nasledujúce kroky.[2]

 • Otvorte Obchod s aplikáciami (iPhone a iPad) alebo Obchod Google Play (Android).
 • Klepnite na Vyhľadávanie (iba iPhone a iPad).
 • Zadajte „Prey“ v paneli vyhľadávania.
 • Ťuknite na položku Prey Nájsť môj telefón.
 • Klepnite na ZÍSKAJTE alebo Nainštalujte stránku vedľa aplikácie Prey.

Otvoriť Prey. Má čiernu ikonu, ktorá pripomína odznak s krídlami. Klepnutím na ikonu otvorte aplikáciu Prey.

Ťuknite na položku Spustite stránku. Je to zelené tlačidlo v spodnej časti obrazovky.

Vyplňte formulár a zaregistrujte svoje konto. Ak sa chcete zaregistrovať do bezplatného účtu v službe Prey, musíte do prvých dvoch riadkov zadať svoje meno a e-mailovú adresu. Potom zadajte požadované heslo do druhých dvoch pruhov. Potom začiarknite políčko vedľa položky „Potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov“ a ťuknite na políčko vedľa položky „Prečítal som si a súhlasím s podmienkami & podmienky a zásady ochrany osobných údajov“. Potom stlačte tlačidlo „Registrovať.

Potvrďte svoje konto. Aby ste mohli potvrdiť svoje konto, skontrolujte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii konta Prey. Ťuknite na položku Aktivovať moje konto v e-maile. Vaše konto sa automaticky potvrdí v aplikácii Prey v priebehu niekoľkých minút.

 • Na telefónoch so systémom Android musíte pred registráciou účtu nastaviť oprávnenia.

Nastavte svoje oprávnenia. Na sledovanie vášho telefónu bude služba Prey potrebovať prístup k vašej polohe a niekoľkým ďalším službám. Pomocou nasledujúcich krokov nastavte oprávnenia:

 • Ťuknite na zelený pruh s nápisom Prejdite na položku permissoins.
 • Ťuknite na položku Povoľte stránku
 • Opakujte pre všetky ďalšie povolenia, ktoré je potrebné nastaviť.
 • Klepnite na Aktivujte stránku.

Ťuknite na položku Ďalej. Je to zelené tlačidlo v dolnej časti stránky. Tým sa spustí program Prey, aby vykonal testovaciu správu. Pomocou predného a zadného fotoaparátu sa nasníma fotografia a zobrazí sa poloha telefónu.

Prejdite na https://panel.preyproject.com/ vo webovom prehliadači. Toto je webová stránka pre panel, ktorý môžete použiť na sledovanie svojich zariadení registrovaných na konte Prey.

Prihláste sa do svojho konta Prey. Ak sa chcete prihlásiť do svojho konta Prey, zadajte e-mailovú adresu priradenú k vášmu kontu Prey a stlačte Zadajte adresu. Potom zadajte heslo a stlačte Zadajte adresu.

Kliknite na zariadenie, ktoré chýba. Na paneli vľavo sa zobrazí zoznam všetkých zariadení registrovaných k vášmu účtu. Klepnite na zariadenie, ktoré chcete sledovať. Zobrazí sa posledná známa poloha na mape v strede obrazovky.

Klepnite na Nastavenie zariadenia na nezvestné. Je to červené tlačidlo pod vaším zariadením na paneli vľavo. Ak je váš telefón nezvestný, môžete nastaviť zariadenie ako nezvestné, aby telefón zhromažďoval informácie, robil fotografie a každých 10 minút vytvoril novú správu.

 • Ak je váš telefón nablízku, môžete kliknúť na Zvukový alarm vpravo. Vyberte tón budíka z rozbaľovacej ponuky a potom kliknite na Potvrďte spustenie budíka na telefóne. Pomocou budíka môžete lokalizovať telefón v blízkosti.
 • Ak váš telefón nie je nablízku, môžete klepnúť na Uzamknite zariadenie vpravo. Zadajte heslo do lišty v strede a kliknite na Potvrdiť na uzamknutie telefónu. Ak obnovíte telefón, budete musieť zadať heslo, ktoré ste zadali na odomknutie telefónu. Telefón môžete odomknúť aj na paneli.

Kliknite na Áno, moje zariadenie chýba. Je to červený text v dolnej časti obrazovky. Tým sa potvrdí, že vaše zariadenie je nezvestné, a začne sa vytvárať hlásenie.

Kliknite na položku Mapy a akcie. Je to v paneli naľavo. Zobrazí sa poloha telefónu na obrazovke v strede.

Kliknite na Správy. Zobrazia sa správy o polohe telefónu a fotografie nasnímané fotoaparátom.

 • Ak je vaše zariadenie obnovené, prihláste sa do panela prey a kliknite na zelené tlačidlo s nápisom Nastavenie zariadenia na obnovené. Potom kliknite na Zariadenie bolo nájdené potvrdiť.

Metóda 4 zo 4:Používanie aplikácie Lookout Mobile Security

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Lookout do svojho mobilného zariadenia. Lookout je mobilná bezpečnostná aplikácia, ktorá umožňuje sledovať stratený alebo ukradnutý telefón. Má bezplatnú verziu, ktorá je k dispozícii pre Android aj iPhone/iPad. Pomocou nasledujúcich krokov si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Lookout.

 • Otvorte Obchod s aplikáciami (iPhone a iPad) alebo na Obchod Google Play (Android).
 • Ťuknite na Vyhľadajte stránku (len pre iPhone a iPad).
 • Zadajte „Lookout“ v paneli vyhľadávania.
 • Klepnite na Prey Nájsť môj telefón.
 • Klepnite na ZÍSKAJTE alebo Nainštalujte stránku vedľa položky Lookout.

Zadajte svoju e-mailovú adresu a požadované heslo. Pomocou dvoch riadkov v hornej časti stránky zadajte platnú e-mailovú adresu a heslo, ktoré chcete použiť pre svoje heslo.

Súhlaste s podmienkami služby a ťuknite na položku Zaregistrujte sa. Ťuknite na zaškrtávacie políčko vedľa textu s textom “ prečítal som si a súhlasím s podmienkami služby Lookout“. Potom klepnite na sivé tlačidlo s nápisom Zaregistrujte sa.

 • Možno budete musieť potvrdiť svoju e-mailovú adresu. V prípade potreby skontrolujte svoj e-mail a postupujte podľa pokynov v potvrdzujúcom e-maile.

Nastavenie oprávnení. Aby aplikácia Lookout správne fungovala, potrebuje prístup k určitým funkciám telefónu. Klepnite na Povoliť umožniť službe Lookout prístup k funkciám telefónu, ktoré potrebuje.

Prejdite na https://my.vyhliadka.com/ vo webovom prehliadači. Ak váš telefón chýba, prejdite na túto webovú stránku v ľubovoľnom webovom prehliadači a vyhľadajte svoj telefón.

Prihláste sa do služby Lookout. Pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste použili pri registrácii do služby Lookout, sa prihláste do svojho konta na webovej lokalite Lookout.

Vyberte zariadenie, ktoré chýba. Ak chcete vybrať svoje stratené zariadenie, kliknite na rozbaľovaciu ponuku v hornej časti obrazovky v strede. Kliknite na zariadenie, ktoré chýba.

Klepnite na Nájsť moje zariadenie. Lookout sa pokúsi lokalizovať vaše zariadenie a zobrazí polohu na mape.

 • Kliknite na Skripať Je to v rámčeku na ľavej strane webovej stránky. Ak je váš telefón alebo tablet v blízkosti, spôsobí to, že telefón vydá zvuk, ktorý môžete použiť na lokalizáciu telefónu.

  • Ak váš telefón nie je nablízku, kliknite na položku Uzamknite stránku v políčku naľavo. To vám dáva možnosť pridať číslo kontaktu, e-mailovú adresu a správu. Kliknite na stránku Pokračovať uzamknutie telefónu. Po obnovení telefónu budete musieť zadať zobrazený kód PIN na jeho odomknutie.
  • Ak máte podozrenie, že váš telefón bol ukradnutý, môžete kliknúť na Vymažte stránku v políčku naľavo. Tým sa z telefónu vymažú všetky údaje. Po vymazaní telefónu ho nebudete môcť sledovať.
 • Odkazy