4 spôsoby výpočtu lineárnych stôp

Jednou z najdôležitejších častí plánovania nadchádzajúceho stavebného projektu alebo projektu na zlepšenie domácnosti je určiť, koľko materiálu je potrebné. Pri mnohých projektoch to znamená zistiť lineárne stopy materiálu, ktorý potrebujete. (Na označenie toho istého sa môže používať aj výraz „lineárne“ stopy.) Mnohé bežné stavebné materiály (ako napríklad rezivo a oceľ) sa merajú v stopách a predávajú sa na stopy. Šírka reziva môže byť faktorom jeho ceny (širšie dosky stoja viac), ale pri väčšine reziva, ktoré kupujete, stačí poznať lineárne stopy. Pri niektorých projektoch, ako je napríklad stavba terasy na dvore, budete musieť vedieť prepočítať štvorcové metre na lineárne metre stavebného materiálu. V tomto prípade je šírka materiálu súčasťou výpočtu.

Metóda 1 zo 4:Meranie lineárnych stôp všeobecne


Odmerajte dĺžky potrebných častí. Preskúmajte projektový plán svojho projektu. Určte všetky časti každého konkrétneho typu materiálu, ktoré potrebujete. Určite dĺžku každého samostatného kusu.

 • Napríklad predpokladajme, že inštalujete novú kuchynskú dosku. Váš plán môže vyžadovať dvojmetrovú dĺžku od steny po umývadlo, trojmetrovú dĺžku od konca umývadla po roh a ďalšiu dvojmetrovú dĺžku na obopnutie rohu.


Súčet jednotlivých dĺžok. Aby ste zistili celkový počet lineárnych stôp, ktoré potrebujete na svoj projekt, spočítajte dĺžky jednotlivých častí. Predstavte si jednotlivé kusy zoradené od konca ku koncu a určte dĺžku od jedného konca k druhému.

 • V príklade stolovej dosky potrebujete tri kusy s dĺžkou dva metre, tri metre a dva metre. Celkový počet lineárnych stôp materiálu na dosku, ktorý potrebujete, je teda 2+3+2=7 stôp.


Skontrolujte pokyny k projektu. Pri niektorých projektoch môže byť v pláne alebo návode uvedený počet potrebných lineárnych stôp. Predpokladajme napríklad, že pletiete sveter. Bolo by nemožné pozrieť sa na obrázok svetra a určiť množstvo priadze, ktoré potrebujete. Niekde v návode by malo byť uvedené, koľko priadze si máte kúpiť.


V prípade potreby prepočítajte jednotky. Podľa definície sa „lineárne stopy“ merajú v stopách. Jednotlivé kusy, ktoré potrebujete, však môžu byť merané v palcoch alebo v kombinácii stôp a palcov. Môže vám pomôcť najprv prepočítať všetky miery na palce, potom ich sčítať a v poslednom kroku prepočítať na stopy a palce.

 • Predpokladajme napríklad, že máte tri kusy s rozmermi 5’2″, 4’6″ a 3’8″. Ak každú z nich prepočítate na palce, dostanete 62″, 54″ a 44″. Sčítajte ich, aby ste získali celkovú dĺžku 160″. Vydeľte to 12 palcami na stopu a dostanete celkovú dĺžku 13 stôp, pričom štyri palce zostanú. Celková dĺžka lineárnych stôp je teda 13 stôp a 4 palce.

Metóda 2 zo 4:Meranie dĺžkových metrov pre projekt regálu na knihy


Rozdeľte svoj projekt na rôzne kategórie materiálov. Vytvorte si zoznam jednotlivých materiálov, ktoré budete na svoj projekt potrebovať. Rozdeľte napríklad rôzne veľkosti dosiek, ktoré plánujete použiť, do samostatných kategórií. Budete musieť vypočítať množstvo materiálu v každej kategórii.[1]

 • Ako bežný príklad predpokladajme, že plánujete postaviť policu na knihy. Bočné strany regálu budú vyrobené zo štyroch dosiek 2 x 4, v každom rohu jedna. Horná časť, spodná časť a tri police v strede sú vyrobené z dosiek 1 x 12. V tomto prípade rozdeľte stavebný materiál do dvoch kategórií, 2×4 a 1×12.


Vypočítajte dĺžku každého jednotlivého kusu. Po rozhodnutí, ktoré stavebné materiály použijete vo svojom projekte, určte dĺžku každého jednotlivého kusu.[2]

 • Dávajte pozor, aby ste tie isté kusy nemerali viackrát. Môže byť užitočné odškrtnúť si každú dosku na náčrte projektu a postupne označiť každý kus jeho dĺžkou.
 • V príklade s policou na knihy predpokladajte, že štyri dosky 2×4 sú každá dlhá osem stôp a že päť dosiek 1×12, ktoré použijete na hornú, spodnú časť a police, je dlhých štyri stopy.


Vypočítajte celkovú dĺžku každého stavebného materiálu zvlášť. Musíte určiť, koľko jednotlivých druhov dosiek treba kúpiť, aby ste mohli dokončiť svoj projekt. Súčet dĺžok kusov každej veľkosti dosiek. Oddeľte ich od seba a nájdite samostatný súčet pre každý štýl.[3]

 • V príklade s policou na knihy, keďže máte štyri osemmetrové rohové kusy z dosiek 2×4 a päť kusov z dosiek 1×12 (tri police plus horná a dolná časť), môžete vypočítať celkové množstvo takto:
  • 2×4 dosky: 8 stôp krát 4 dosky = 32 lineárnych stôp
  • Dosky 1×12: 4 stopy krát 5 dosiek = 20 lineárnych stôp


Pomocou súčtov určte náklady na materiál. Keď viete, koľko jednotlivých materiálov potrebujete na svoj projekt, viete, koľko ich budete hypoteticky potrebovať kúpiť. Zistite cenu každého typu materiálu (za stopu) a vynásobte celkovou hodnotou lineárnej stopy získanou pre daný typ materiálu, aby ste zistili približnú cenu materiálu.[4]

 • V príklade s policou na knihy potrebujete 32 stôp dosiek 2×4 a 20 stôp dosiek 1×12. Predpokladajme, že dosky 2×4 sa predávajú za 1 USD.50 za lineárnu stopu a dosky 1×12 sa predávajú za 2 USD.25 za lineárnu stopu. V tomto prípade by ste náklady na tieto materiály určili vynásobením nasledujúcim spôsobom:
  • 2×4 dosky: 1 USD.50 x 32 = $48
  • Dosky 1×12: 2 doláre.25 x 20 = $45


Pri nákupe buďte konzervatívni. Pokiaľ ide o stavebné projekty, jednou z najrozšírenejších odborných rád je priniesť o niečo viac materiálu, ako si myslíte, že budete potrebovať. Môže to stáť trochu viac, ale celkovo to môže ušetriť čas a náklady.

Metóda 3 zo 4:Výpočet dĺžky projektu paluby v metroch


Vypočítajte štvorcové metre plochy vašej paluby. Pre tento príklad predpokladajte, že staviate jednoduchú obdĺžnikovú palubu. Plocha sa zistí vynásobením dĺžky paluby jej šírkou.[5]

 • V tomto príklade predpokladajte, že staviate palubu, ktorá je 12 stôp dlhá a 8 stôp široká. Celková plocha je
  (12 stôp)(8 feet)=96 sq. ft.(12{\\text{ stôp}})(8{\text{ stôp}})=96{\text{ štvorcových metrov. ft.}}}

  .


Rozhodnite o šírke materiálu paluby, ktorý chcete použiť. Pravdepodobne nájdete materiály na palubu so šírkou od štyroch palcov do dvanástich palcov. Budete musieť zvážiť typ materiálu, či chcete prírodné drevo alebo umelé kompozitné materiály a ako výber materiálu ovplyvní celkový vzhľad vášho konečného projektu.[6]


Celkovú plochu vydeľte šírkou použitých dosiek. Keď poznáte veľkosť vašej paluby a šírku stavebného materiálu, vydeľte jedno druhým a vypočítajte lineárne metre, ktoré potrebujete kúpiť.[7]

 • Pre palubu s plochou 96 štvorcových stôp pri použití 6 palcov (1/2 stopy) širokých dosiek potrebujete:
  • lineárnych stôp=96 sq . ft.1/2 stôp=192 nožičky{\displaystyle {\text{lineárne stopy}}={\frac {96{\text{ sq. ft.}}}{1/2{\text{ stopy}}}}=192{\text{ stopy}}


Počítajte s určitým odpadom. Nemôžete očakávať, že každá doska bude dokonale využitá v celej svojej dĺžke. Profesionálni stavitelia pri nákupe plánujú približne 5 až 10 % „odpadu“. Vynásobte svoje lineárne stopy číslom 1.05 (5 %) alebo 1.10 (10 %), aby ste zistili celkovú sumu, ktorú by ste mali kúpiť.[8]

 • Napríklad, ak ste vypočítali potrebu lineárnych stôp 192 stôp, potom by ste mali získať:
  • 1921.05=201.6 stôp{\\displaystyle 192*1.05=201.6{\text{ foot}}
  • 1921.10=211.2 stopy{\\displaystyle 192*1.10=211.2{\text{ stopy}}


Ak plánujete kreatívnejší dizajn, zakúpte si ďalší. Vyššie uvedené výpočty vychádzajú z pomerne jednoduchej obdĺžnikovej paluby s doskami, ktoré sú položené v rovných líniách. Ak máte v pláne urobiť niečo kreatívnejšie, napríklad položiť dosky pozdĺž diagonálnych línií, pravdepodobne budete plytvať väčším množstvom materiálu v rohoch, aby sa dosky zmestili. V takom prípade budete musieť naplánovať viac lineárnych metrov.

Metóda 4 zo 4:Použitie špecializovaných kalkulačiek na výpočet lineárnych stôp


Vyhľadajte na internete online kalkulačky. Rôzne zdroje na internete poskytujú špeciálne kalkulačky, ktoré vám pomôžu rozhodnúť o lineárnych stopách, ktoré potrebujete pre rôzne projekty. Ak máte špeciálny projekt, vyhľadajte „linear foot calculator“ a nejaký stručný popis vášho projektu. K dispozícii sú napríklad tieto špecializované kalkulačky:

 • Upack.com poskytuje opis, ako vypočítať lineárnu stopu, ktorú potrebujete v sťahovacom vozidle. Existuje online kalkulačka na základe počtu miestností, ktoré plánujete zabaliť a presťahovať.[9]
 • edeck.com je spoločnosť, ktorá predáva materiály na stavbu vonkajších terás. Na ich stránke si môžete vybrať šírku palubovky, ktorú chcete, a vypočíta vám lineárnu stopu.[10]


Zozbierajte svoje miery. Použite online kalkulačku ako pomôcku na zhromaždenie potrebných rozmerov. Spoločnosť alebo agentúra, ktorá vytvorila online kalkulačku, vás zvyčajne navedie, aby ste poskytli určité informácie. Pri stavbe paluby budete musieť uviesť štvorcový záber a šírku dosky. Na uloženie vzácnych rukopisov je potrebné uviesť počet a veľkosť špecializovaných úložných boxov. V každom prípade si pozorne prečítajte pokyny a uveďte informácie v jednotkách, ktoré sa očakávajú.

 • Niektoré stránky vám umožnia vybrať si vlastné merné jednotky, napríklad stopy alebo yardy. Ostatné sú predprogramované pre konkrétnu jednotku. Pozorne si prečítajte pokyny.

 • Zadajte svoje údaje a získajte výsledky. Na väčšine stránok sa hneď po zadaní potrebných informácií na stránke automaticky zobrazí požadovaný lineárny meter. Pozorne skontrolujte, či na stránke nie je tlačidlo „reset“. Ak chcete vykonať viac ako jeden výpočet, možno budete musieť medzi jednotlivými výpočtami kliknúť na tlačidlo „reset“.
 • Odkazy