4 spôsoby vytvárania pozitívnej morálky na pracovisku

Ak chcete vytvoriť pozitívnu morálku na pracovisku, podporujte a praktizujte otvorenú komunikáciu. Dajte pracovníkom najavo, že máte vždy otvorené dvere a ste vždy ochotní vypočuť si nové nápady. Poskytnite svojim pracovníkom príležitosti na socializáciu a vrátenie sa do komunity. Správajte sa k pracovníkom spravodlivo a oceňte ich tvrdú prácu. Najdôležitejšie je, aby ste boli vzorom toho, čo chcete vidieť u svojich zamestnancov, a to tým, že sa budete správať čestne a profesionálne.

Metóda 1 zo 4: Praktizovanie pozitívnej komunikácie


Vyžiadajte si rady od svojich pracovníkov. Spoznajte svojich pracovníkov a podporujte spätnú väzbu týkajúcu sa toho, čo sa im v práci páči a čo nie. Ak veľa pracovníkov uvádza podobný prvok na pracovisku ako pozitívny, snažte sa ho rozšíriť alebo zdôrazniť.[1]

 • Ak napríklad mnohí pracovníci obľubujú automatické zošívačky, pretože sú lepšie ako ručné zošívačky, zaobstarajte si ich niekoľko ďalších a uložte ich po kancelárii na prístupných miestach.
 • Naopak, ak mnohých pracovníkov niečo v práci dráždi alebo je im nepríjemné, snažte sa to napraviť alebo odstrániť.
 • Ak sa napríklad vašim zamestnancom nepáči reprodukovaná hudba z reproduktorov, vypnite ju a nahraďte inou hudbou.
 • Nikdy nenechávajte obavy bez odpovede, ani neponúkajte vágne alebo odmietavé odpovede v štýle: „To nie je dôležité.“


Splavujte nové zásady svojimi pracovníkmi. Vždy, keď je to možné, požiadajte o spätnú väzbu pred zavedením nových zásad – najmä tých, ktoré sa týkajú zamestnancov.[2]
Ak sa vaše navrhované zmeny stretnú s rozsiahlym odporom, pozmeňte ich alebo vyhoďte. Zlé zásady a pocity bezmocnosti ničia morálku na pracovisku.[3]


Blahoželajte zamestnancom k ich úspechom. Keď vaši pracovníci odvedú skvelú prácu, dajte im to najavo. Pravidelne hovorte „Vďaka, že ste to urobili“ alebo „Skvelá práca“.[4]
Poskytnite formálnejšie uznanie, keď je rozsah úspechu väčší.[5]

 • Ak napríklad jeden pracovník alebo tím pracovníkov plní dvojité úlohy, aby splnil termín, zvolajte poradu a požiadajte ich, aby sa postavili. Veďte skupinu k potlesku za ich úsilie.
 • Ak vaši zamestnanci dosiahnu nejaký významný míľnik – napríklad možno vyrobili spolu milión widgetov pre automobily – upozornite na tento úspech na pravidelných stretnutiach alebo v zamestnaneckom bulletine, aby ste im vyjadrili svoje uznanie.
 • Ak nie ste v riadiacej pozícii, môžete vytvoriť pozitívnu morálku na pracovisku tým, že svojim spolupracovníkom zablahoželáte, keď dostanú pozitívne uznanie, a poďakujete im za pomoc.


Buďte citliví v komunikácii na pracovisku. Vo všeobecnosti poskytnite viac pozitívnej ako negatívnej spätnej väzby. Ak je s výkonom pracovníka niečo v neporiadku, oznámte mu to na súkromnom mieste. Nehanobte ich ani ich nekarhajte pred ich kolegami.[6]

 • Vyzdvihujte silné stránky pracovníkov a vyhýbajte sa obviňujúcim výrazom. Ak vaši pracovníci potrebujú niečo zmeniť, opíšte správanie, ktoré chcete zmeniť, a nie správanie pracovníka.[7]
 • Ak nie ste v riadiacej pozícii, môžete vytvárať pozitívnu morálku na pracovisku tým, že budete citliví k pocitom svojich spolupracovníkov. Neobviňujte ich z lenivosti alebo nedbalosti pri práci. Namiesto toho použite pozitívny jazyk a jemné návrhy, aby ste ich upozornili na svoju nespokojnosť.
 • Ak napríklad váš spolupracovník chce spätnú väzbu na nekvalitný projekt, môžete povedať: „Na tomto by sa dalo ešte trochu popracovať.“


V komunikácii na pracovisku buďte jasní a priami. Neobchádzajte problém a nepoužívajte vágne formulácie pri opise problému. Platí to najmä vtedy, ak dôjde k vývoju, ktorý sa týka všetkých na vašom pracovisku. Ak napríklad vo vašej spoločnosti dôjde k fúzii alebo bankrotu, dajte to pracovníkom čo najskôr vedieť buď e-mailom, alebo na stretnutí. Pomôže to udržať dôveru a zvýšiť morálku aj v ťažkých časoch.[8]

Metóda 2 zo 4:Zmena názorov a postojov


Ukážte svojim zamestnancom, že vám na nich záleží. Ak vaši pracovníci uveria, že vám záleží na nich a ich blahu, môže sa zlepšiť morálka na pracovisku. Toto presvedčenie môžete podporiť tým, že pracovníkom pošlete podpísanú pohľadnicu, kvety alebo darčekovú kartu k ich narodeninám. Pýtajte sa na rodiny a záľuby svojich zamestnancov.[9]

 • Každý deň napríklad priateľsky pozdravte svojich zamestnancov. Spýtajte sa: „Ako sa máte?“
 • Ak majú deti, spýtajte sa: „Ako sa majú deti??“
 • Ak sú vo vzťahu, spýtajte sa: „Ako sa má [meno ich partnera]??“


Pomôžte svojim zamestnancom vidieť širšie súvislosti. Na pracovisku je často nízka morálka, pretože ľudia nevidia vyšší cieľ, ku ktorému smerujú. Pravidelne pripomínajte svojim zamestnancom, že ich práca je dôležitá a cenná a bez nej by ich komunita a svet boli oveľa chudobnejší.

 • Ak napríklad vediete vydavateľstvo, pripomeňte svojim zamestnancom, že vaše vzdelávacie materiály pomáhajú deťom učiť sa.
 • Ak nie ste v riadiacej pozícii, môžete svojim spolupracovníkom pomôcť vidieť celkový obraz vyjadrením vďačnosti za svoju prácu. Svojim spolupracovníkom môžete povedať: „Poskytujeme naozaj hodnotnú službu.“


Trvajte na úctivom pracovisku. Odrádzajte od kriku, nadávok a iného negatívneho správania na pracovisku. Identifikujte a vykoreniť šikanovateľov na pracovisku – tých pracovníkov alebo iných manažérov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu zahanbujú, obťažujú alebo sa inak nespravodlivo zameriavajú na určitých pracovníkov. Primerane ich správanie disciplinujte a v prípade potreby ich prepustite.[10]


Naplánujte dni verejnoprospešných prác. Keď môžete vy a vaši pracovníci spoločne prispievať v miestnych komunitných organizáciách, ich morálka sa môže zlepšiť. Vďaka takejto skúsenosti budete vy a vaši pracovníci odchádzať s pocitom, že ste sa spojili pre vyššie dobro, a využijete túto skúsenosť na zamyslenie sa nad tým, aké šťastie majú.

 • Kontaktujte miestne potravinové banky, neziskové organizácie poskytujúce bývanie pre ľudí s nízkymi príjmami a vývarovne, aby ste sa so svojimi pracovníkmi podelili o cenný zážitok zo spojenia.
 • Namiesto spoločného plánovania dobrovoľníckych príležitostí by ste ako jednotka mohli jednoducho ponúknuť každému pracovníkovi štyri alebo päť hodín plateného dobrovoľníckeho času mesačne. Môžete sa tak vyhnúť ťažkostiam, ktoré sprevádzajú snahu naplánovať deň, v ktorom majú všetci pracovníci voľno na dobrovoľnícku činnosť, a možnej strate pracovných hodín, ak sa rozhodnete nahradiť bežný pracovný deň dobrovoľníckou príležitosťou.


Choďte príkladom. Ukážte svojim zamestnancom alebo spolupracovníkom, že vás práca každý deň teší a napĺňa energiou. Pravidelne sa usmievajte a tvrdo pracujte. Správajte sa profesionálne. V rozhovore sa s pracovníkmi podeľte o to, že sa tešíte na skvelý deň a svetlú budúcnosť.[11]

 • Spĺňajte vysoké štandardy, ktoré ste si stanovili pre služby zákazníkom a kvalitu.
 • Buďte k svojim zamestnancom a spolupracovníkom úprimní.


Buďte spravodliví. Dbajte na to, aby sa v prípade potreby udeľovali odmeny aj disciplína. Ak majú vaši pracovníci pocit, že boli potrestaní svojvoľne, ostatní sa môžu obávať, že by mohli byť potrestaní rovnako nespravodlivým spôsobom. Podobne, ak pravidelne ignorujete ľudí, ktorí odvádzajú skvelú prácu a tvrdo pracujú, môže to viesť k zhoršeniu morálky na pracovisku.[12]

Metóda 3 zo 4: Odmeňovanie pracovníkov


Poskytnite svojim zamestnancom voľno. Ak ľudia pracujú každý deň – alebo dokonca len päť dní v týždni – celé mesiace, môže to byť vyčerpávajúce. Po určitom čase môže náročnosť takéhoto rozvrhu spôsobiť pokles pracovnej morálky.

 • V záujme vytvorenia pozitívnej morálky poskytnite všetkým svojim zamestnancom aspoň jeden mesiac platenej dovolenky ročne vrátane štátnych sviatkov.


Poskytnite svojim zamestnancom viac slobody. Umožnite svojim zamestnancom, aby sa podieľali na svojom pracovnom čase, čím sa zlepší ich morálka. Umožnite im napríklad prinášať vedeniu svoje vlastné nápady a rozvíjať ich v pracovnom čase spoločnosti, ak sa im zdajú relevantné pre záujmy spoločnosti.

 • Ak napríklad prevádzkujete obchod so sendvičmi, váš zamestnanec môže mať skvelý nápad na nový typ sendviča s jedinečnou zmesou ingrediencií. Umožnite im ho rozvinúť, a ak v neho máte dostatočnú dôveru, predávajte ho na obmedzený čas. Ak sendvič úspešne spracujete, začleňte ho do svojho bežného jedálneho lístka.
 • Nielenže to zlepší morálku, ale môže to zlepšiť vaše pracovisko zavedením nových a inovatívnych techník a výrobkov.


Poskytnite svojim pracovníkom prémie. Ak pracovníci vedia, že dostanú prémiu, budú produktívnejší a budú sa do práce tešiť viac. Na konci každého finančného roka poskytnite svojim zamestnancom primeranú prémiu – zvyčajne približne 10 % ich ročnej mzdy.[13]


Usporiadajte stretnutia pracovníkov mimo pracoviska. Pracovníci pocítia, že ich morálka sa oveľa zlepší, ak budú mať čas na budovanie vzájomných pozitívnych vzťahov. Často je najlepším miestom na to miesto mimo pravidelného pracovného času. Napríklad môžete naplánovať výlet na bowling po práci alebo svojim zamestnancom dopriať deň v zábavnom parku.

 • Nepredpokladajte, že vaši pracovníci budú mať záujem o konkrétny firemný výlet. Pýtajte sa ich priamo na návrhy a potom podľa nich konajte.[14]
 • Ak nie ste v riadiacej pozícii, pozitívnu morálku na pracovisku môžete vytvoriť tak, že sa spriatelíte so svojimi spolupracovníkmi a budete sa s nimi priateľsky stýkať aj mimo pracoviska.


Umožnite zamestnancom pozvať do práce svoje rodiny. Naplánujte špeciálne rodinné obedy alebo dni, keď si môžete do práce priniesť svoje dieťa. Organizujte štvrťročné podujatia alebo akcie, na ktoré si zamestnanci môžu priviesť manželov alebo rodiny, napríklad večere vďaky a rodinné pikniky. Tieto príležitosti vám a vašim pracovníkom umožnia osobnejšie sa spoznať.[15]

Metóda 4 zo 4:Určenie potrieb a zásad na pracovisku


Zamestnávajte správnych ľudí. Ak vaši pracovníci nezačnú ako šťastní a čiperní ľudia, môžu mať neskôr problém s rozvojom pozitívnej morálky. Využite pracovné pohovory ako príležitosť na vyradenie ľudí, ktorí sa zdajú byť mrzutí, modrí alebo inak málo pozitívni. Hľadajte radšej ľudí, ktorí majú nielen silnú pracovnú morálku a pracovnú históriu, ktorá odráža ich odhodlanie k práci, ale aj optimistický, schopný prístup.[16]
Odborný zdroj
Melody Godfred, JD
Kariérny kouč
Odborný pohovor. 29. apríla 2020.


Zamestnajte dostatok ľudí. Ak pracovníci nemajú podporu, ktorú potrebujú, a cítia sa preťažení, morálka na vašom pracovisku prudko klesne. Nezabudnite sa pravidelne pýtať pracovníkov, ako sa im darí, a informujte sa, či nepotrebujú ďalšiu pomoc. V prípade potreby zamestnajte ďalších pracovníkov.[17]


Zmeňte veci. Ak vaša spoločnosť alebo pracovisko robí veci rovnakým spôsobom príliš dlho, všetci sa môžete začať nudiť a stratiť pracovnú morálku. Ak chcete zvýšiť morálku, nájdite nové a lepšie spôsoby, ako umožniť pracovníkom dosiahnuť to, čo potrebujú.

 • Napríklad namiesto toho, aby schôdze viedol vždy jeden človek, môžete určiť iného vedúceho schôdze alebo spolupredsedu, ktorý bude organizovať program schôdze.


Povzbudzujte pracovníkov, aby si robili skutočnú obedňajšiu prestávku. Odrádzajte pracovníkov od toho, aby cez obedňajšiu prestávku sedeli pri stole so sendvičmi alebo nádobami na prenášanie. Celodenný pobyt na tom istom mieste môže znížiť kreativitu a morálku. Navrhnite – alebo trvajte na tom, aby sa zamestnanci pred návratom do práce najedli v odpočinkovej miestnosti alebo sa prešli.[18]

 • Ak ste zamestnanec, ktorému šéf umožňuje vziať si skutočnú obedňajšiu prestávku, mali by ste tak urobiť, aby ste zlepšili morálku na pracovisku.

 • Úsporné opatrenia zavádzajte okamžite a všetky naraz. Ak váš podnik prechádza zlým obdobím a musíte prepustiť niektorých pracovníkov, urobte to naraz. Ak budete postupovať pri znižovaní počtu zamestnancov v priebehu niekoľkých mesiacov, vaši pracovníci budú v strese a depresii z toho, že budú premýšľať, či dostanú sekeru ako ďalší. Pracovníci lepšie znášajú jeden veľký šok ako sériu finančných a personálnych škrtov počas dlhšieho obdobia.
 • Odkazy