4 spôsoby vytvorenia prezentácie

Vytvorenie prezentácie je možné vykonať bez akéhokoľvek špeciálneho vybavenia. Všetko, čo potrebujete, je predstava o vašom projekte a dostatok obsahu, ktorý naplní prezentáciu. Prezentácie môžete použiť na zdieľanie obchodných prezentácií, cenných fotografií a dokonca aj školských projektov.

Metóda 1 zo 4:Používanie prezentačného softvéru


Vyberte si softvér. Otvorte program, napríklad PowerPoint od spoločnosti Microsoft alebo Keynote na počítači Mac, a vytvorte prezentáciu. Tieto všestranné softvéry môžu vytvárať prezentácie s textom, videami, fotografiami alebo akoukoľvek kombináciou uvedených funkcií.<rer>

 • Môžete použiť aj alternatívnu aplikáciu, napríklad OpenOffice alebo iný softvér tretích strán.


Importujte svoje fotografie. Vyberte digitálne fotografie a pridajte ich do prezentácie. Ak sa rozhodnete, môžete do prezentácie pridať ďalší obsah, napríklad text, zvuk alebo videá. Väčšina softvérov umožňuje importovať viacero fotografií prostredníctvom položky „Súbor“ „Importovať.“[1]


Vyberte možnosti úprav. Prechádzajte cez rozhranie softvérového programu a vyberte si štýl alebo tému pre svoje prezentácie. Vyhľadajte v časti Pomocník vášho programu alebo na webovej stránke výrobcu, aby ste zistili, ako sa dostať k štýlom alebo témam pre konkrétnu verziu vášho softvéru.

 • Možno si budete môcť prezrieť, ako by vyzerali rôzne motívy na jednej z vašich snímok tak, že položíte kurzor na poskytnutú miniatúru každého motívu.[2]


Pohrajte si s nastaveniami. Experimentujte s nastaveniami alebo možnosťami vo vašom softvérovom programe, aby ste upravili prezentáciu. Môžete mať možnosť pridať hudbu, načasovať prechody a vybrať si z rôznych prechodových efektov.[3]

 • Niekedy môžu animované prechody, ktoré sú hravé, zaujať vaše publikum. Tieto efekty používajte striedmo a na základe svojho publika.


Uložte prezentáciu. Po dokončení vytvárania prezentácie vždy uložte. Vždy sa môžete vrátiť a pridať obrázky alebo upraviť položky neskôr. Uložte prezentáciu na flash disk, ak máte prístup k počítaču, na ktorom plánujete prezentáciu prezentovať.

Metóda 2 zo 4:Vytvorenie prezentácie pomocou softvéru na tvorbu knižnice fotografií


Vyhľadajte softvérovú knižnicu fotografií. Každý počítač je vybavený určitým typom aplikácie na ukladanie fotografií. Windows má Microsoft Media Center a Mac má iPhoto. Vyhľadávajte vo svojich aplikáciách, kým nenájdete tú správnu aplikáciu.

 • Ak používate Linux alebo Chromebook, možno si budete musieť stiahnuť alebo použiť aplikáciu Chrome.


Importujte svoje fotografie. Predtým, ako budete môcť usporiadať svoje fotografie, budete ich musieť importovať do softvérovej knižnice fotografií. Mnohé softvéry zobrazia správu, ak pripojíte fotoaparát alebo iné zariadenia s fotografiami. Umožnite knižnici uložiť vaše fotografie.

 • Ak už máte fotografie uložené na pevnom disku, musíte ich importovať. Funkciu importovania zvyčajne nájdete v ponuke „Súbor“ „Importovať.“


Vytvorenie prezentácie v aplikácii iPhoto. Vyberte skupinu alebo album fotografií a potom kliknite na kartu prezentácie v spodnej časti obrazovky. Vytvorte zapamätateľný názov pre svoju prezentáciu. Kliknutím a pretiahnutím fotografií ich usporiadajte v poradí, ktoré sa vám páči.[4]

 • Výberom hudby pridajte do prezentácie hudbu.
 • Jednotlivé snímky môžete upravovať stlačením tlačidla upraviť.[5]


Vytvorenie prezentácie v aplikácii Media Center. Otvorte program Windows Media Center výberom zo zoznamu programov. Na úvodnej obrazovke vyberte knižnicu fotografií. V programe Media Center môžete prehrať prezentáciu celých fotografií alebo vytvoriť konkrétny priečinok, ktorý sa použije na prezentáciu.

 • Vytvorte priečinok a presuňte do neho všetky požadované fotografie. Potom kliknite na tlačidlo „prehrať prezentáciu“, keď ste pripravení pozrieť si výsledky.[6]


Použite efekty softvéru. V závislosti od toho, akú knižnicu fotografií ste vybrali, by ste mali mať na výber niektoré efekty. Aplikácia iPhoto umožňuje upraviť prechody medzi fotografiami a dokonca ponúka efekt Kena Burnsa. Lišta úprav by mala byť po obvode obrazovky úprav prezentácie.

 • Experimentujte s možnosťami, aby bola prezentácia zábavná.

Metóda 3 zo 4:Použitie webovej stránky na zdieľanie fotografií


Vyberte si internetovú knižnicu fotografií. Existuje množstvo rôznych typov knižníc, ktoré majú rôzne funkcie. Napríklad aplikácia Google Doc „google slides“ je veľmi jednoduchou alternatívou softvéru.[7]
Zaregistrujte si bezplatné konto na webovej stránke na zdieľanie fotografií.

 • Ďalšou obľúbenou webovou stránkou na zdieľanie a vytváranie prezentácií je Photobucket.
 • Na týchto stránkach si budete musieť vytvoriť členstvo, ktoré je zvyčajne bezplatné. Ak už máte e-mailové konto v službe gmail, máte prístup k prezentáciám Google.


Importovanie fotografií. Nahrať digitálne fotografie do albumu na webovej stránke. Vyberte album, do ktorého chcete uložiť prezentáciu. Ďalším spôsobom, ako usporiadať fotografie, je importovať ich jednotlivo do šablóny prezentácie.


Upravte možnosti prezentácie. Prejdite cez rozhranie webovej stránky na zdieľanie fotografií a pozrite si jej možnosti prezentácie. Môžete si vybrať šablóny, prechodové efekty alebo výber hudby.[8]

 • V aplikácii Photobucket kliknete na šípku vedľa položky „Môj domov“ alebo „Moje albumy“.“
 • Vyberte položku „Nástroje na tvorbu“ a kliknite na tlačidlo „Vyskúšať teraz“ pod možnosťou „Prezentácie“. Toto vám umožní zistiť, aké štýly alebo motívy prezentácie sú k dispozícii na výber.


Pridanie obrázkov do prezentácie. Ak chcete pridať obrázky, možno budete musieť na ne kliknúť alebo ich pretiahnuť do prezentácie. Ďalšou možnosťou je vybrať skupinu fotografií a potom vybrať možnosť vytvoriť prezentáciu.[9]


Prispôsobenie prezentácie. Vyberte si jednu z rôznych možností na prispôsobenie prezentácie. Môže to zahŕňať zväčšenie alebo zmenšenie obrázkov v prezentácii alebo pridanie názvov k prezentáciám fotografií.

 • Uložte svoju prezentáciu.

Metóda 4 zo 4:Vytvorenie efektívnej prezentácie


Urobte to jednoducho. Vyhnite sa príliš komplikovaným prezentáciám, ktoré by mohli odviesť pozornosť publika od vášho zámeru. Ak máte veľa čo povedať alebo ukázať na jednej snímke, roztiahnite obsah na niekoľko snímok. Ak v prezentácii používate len obrázky, použite na každú snímku jeden vycentrovaný obrázok. Ak máte text a obrázky, dbajte na dostatok bieleho alebo negatívneho priestoru. Negatívny priestor umožní obsahu dýchať a ľahšie vtiahne publikum.

 • Obmedzte počet bodov na jednu snímku. Nenúťte ľudí, aby veľa čítali a zároveň počúvali váš prejav. Vo všeobecnosti sa vyhnite tomu, aby boli vaše prezentácie plné textu.[10]
 • Obmedzte počet slov pre každú odrážku. Ak má odrážka dva alebo viac riadkov slov, je na ňu príliš veľa slov.


Používajte vysokokvalitný obsah. Pri používaní digitálnych fotografií je dobré pravidlo, že obrázok nikdy nesmiete „rozbiť“. Rozdelenie obrázka znamená jeho roztiahnutie pozdĺž samotnej vertikálnej alebo horizontálnej osi alebo roztiahnutie malého obrázka do väčšej veľkosti.[11]

 • Slabé rozlíšenie obrázkov môže znehodnotiť vašu prezentáciu tým, že zaťaží vaše publikum.


Výber poradia prezentácií. Vytvorenie logistického toku je v prezentáciách dôležité. Aj v prezentáciách založených na fotografiách by mal byť vždy nejaký druh rozprávania.[12]
Predstavte si to ako príbeh alebo esej, kde má prezentácia začiatok, stred a záver.

 • Pri triedení slajdov sa tiež môžete rozhodnúť, či chcete rozdeliť slajdy, ktoré sú preplnené obsahom.

 • Buďte konzistentní. Nechajte prezentácie navzájom komunikovať namiesto toho, aby sa navzájom rušili. Používajte rovnakú typografiu, farby a obrázky vo všetkých prezentáciách. Použitie šablóny môže pomôcť udržať konzistentný priebeh. Šablóny môžu byť tiež obmedzujúce, preto nezabudnite pridať vlastné posolstvo a kreativitu.[13]
 • Odkazy