4 spôsoby vyučovania udržateľnosti

V dnešnej dobe je učenie žiakov o udržateľnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Nezáleží na veku žiaka, ak ho naučíme o udržateľnosti, pomôžeme mu kriticky uvažovať o tejto téme a povzbudíme ho, aby sa aktívne podieľal na udržateľnosti vo svojej komunite, nasmerujeme ho na skvelú cestu do konca života. Internet a miestna komunita sú dôležitým prínosom pri ukazovaní študentom, aká dôležitá je udržateľnosť.

Metóda 1 z 3:Vyučovanie v triede


Zamerajte sa na úspešné príbehy. Je ľahké zamerať sa na zlé správy a výzvy, ktorým ľudstvo v budúcnosti čelí. Aby však študenti nemali pocit beznádeje, mali by ste im povedať o niektorých úspešných príkladoch udržateľnosti.

 • Medzi úspešné príbehy patrí návrat amerických miest k využívaniu hromadnej dopravy a vplyv Miléniových rozvojových cieľov OSN. [1]
 • Študenti sa tak dozvedia, že problémy, ktorými sa na hodine zaoberajú, sa dajú prekonať.


Diskutujte o tom, ako udržateľnosť ovplyvní šťastie študentov. Pri všetkých tých rečiach o obmedzených zdrojoch a potrebe menšej spotreby sa študenti môžu ľahko cítiť ohrození hnutím za udržateľnosť. [2]

 • Podporte diskusiu o tom, či je vysoká miera spotreby tým, čo ich robí šťastnými.


Rozdeľte triedu do skupín na diskusiu o tejto téme. Rozdeľte žiakov do skupín po 4 alebo 5 žiakoch a opýtajte sa ich, ako by riešili problém, ktorému čelia v oblasti udržateľnosti. Poskytnite skupinám čas na to, aby prišli s vlastnými riešeniami.

 • Keď budú môcť žiaci hovoriť a pracovať na probléme, budú sa cítiť posilnení a rozvinú si vášeň pre udržateľnosť.
 • Opýtajte sa starších žiakov na širší problém a mladších žiakov na problém v miestnej oblasti. [3]


Diskutujte o vplyve spôsobu, akým spoločnosť spotrebúva. Umožnite žiakom hovoriť o tom, kedy plytvali alebo nadmerne spotrebovávali. Podporte diskusiu o tom, či potrebujú toľko, koľko spotrebujú.

 • Pri takomto uvažovaní o udržateľnosti sa žiaci pravdepodobne naučia viac a lepšie pochopia danú tému.

Metóda 2 z 3:Podpora kritického myslenia


Požiadajte žiakov, aby zmapovali životnosť nejakej potraviny. Pri tejto aktivite budú žiaci všetkých vekových kategórií vyzvaní k premýšľaniu o životnom cykle potravín. [4]

 • Rozdeľte životnosť predmetu na tri časti a pýtajte sa, ako sa potraviny vyrábajú, ako sa predávajú a ako sa likvidujú.
 • Starších študentov by ste sa mohli opýtať, ako by spoločnosť mohla efektívnejšie využívať potraviny. Opýtajte sa ich, či by sa dala zlepšiť výroba, balenie alebo likvidácia s ohľadom na udržateľnosť.


Preskúmajte vzostup elektromobilov. Mohli by ste sa pozrieť na to, aké zlé sú pre životné prostredie autá poháňané fosílnymi palivami. [5]

 • Tento krok by ste mohli využiť aj na to, aby ste žiakov požiadali, aby sa zamysleli nad tým, ako by ich cesta do školy mohla byť efektívnejšia a ako bude cestovanie autobusom alebo na bicykli lepšie ako autom.
 • Spolu so žiakmi preskúmajte rôzne modely elektromobilov a pokúste sa zistiť, ktorý z nich je najúčinnejší.
 • Požiadajte žiakov, aby určili spôsob dopravy, ktorý by sa tiež mohol takto zlepšiť.


Vypočítajte uhlíkovú stopu študentov. Na internete existujú rôzne webové stránky, ktoré umožňujú ľuďom zistiť, aká je ich uhlíková stopa. Použite so žiakmi na hodine jednu z týchto webových stránok a prinúťte ich, aby sa zamysleli nad tým, ako by sa dala zlepšiť tá ich. [6]

 • Najprv si vypočítajte vlastnú uhlíkovú stopu a spýtajte sa triedy, ako by ste mohli tú svoju zlepšiť, aby ste ich zapojili.
 • Svetová federácia pre divokú prírodu má na svojej webovej stránke kalkulačku uhlíkovej stopy, ktorá sa veľmi ľahko používa a tiež navrhuje, kde je možné urobiť zmeny. [7]


Nájdite si hosťa. Môžete požiadať profesora z miestnej univerzity alebo člena miestnej aktivistickej skupiny. Hosťujúci rečníci ukazujú študentom, že existuje širšia sieť udržateľnosti a nápadov. [8]

 • Oznámte hosťujúcemu prednášajúcemu témy a ako jeho návšteva zapadne do tém hodiny.
 • Usporiadajte otázku&Beseda. Hosťujúci rečník by nemal prísť len preto, aby študentom povedal o rôznych problémoch a výzvach. Namiesto toho by mal hosť s triedou zorganizovať stretnutie s otázkami a odpoveďami.
 • Prideľte žiakom, aby hosťovi predložili otázky. To umožní žiakom pýtať sa na tie aspekty vybranej témy, ktoré ich najviac zaujímajú, a aktívne sa podieľať na vlastnom učení.

Metóda 3 z 3:Podporovanie aktivít mimo triedy


Vyzvite žiakov, aby si doma urobili deň bez energie. Táto aktivita bude skvelá na to, aby ste žiakom ukázali, ako veľmi sa spoliehajú na veci, ktoré inak považujú za samozrejmé.

 • Celý deň môže byť príliš dlhý. Namiesto toho by študenti mohli stráviť dopoludnie alebo popoludnie bez energie. Stačí im ukázať, koľko spotrebujú.[9]


Zorganizujte komunitné upratovanie. Môže sa uskutočniť buď doma, alebo v škole. Myšlienka upratovania spočíva v tom, že vďaka nemu vyzerá miestna oblasť lepšie, ale zároveň sa posilňuje myšlienka, že na ulicu sa vyhadzuje veľa predmetov.[10]

 • Mladší aj starší žiaci sa môžu zapojiť tak, že požiadajú o pomoc aj svojich susedov.
 • Mladší žiaci by sa mali pýtať susedov s pomocou dospelého.


Navštívte miestnu skládku odpadu alebo recyklačné centrum. Žiaci budú môcť vidieť veľké opatrenia, ktoré je potrebné prijať na správne nakladanie s odpadom. [11]

 • Spýtajte sa žiakov na zariadenie. Povzbudzujte ich, aby si vytvorili vlastné myšlienky o tom, čo videli, a prinúťte ich klásť si vlastné otázky.


Založte školskú alebo komunitnú záhradu. Komunitná záhrada je skvelý spôsob, ako žiakom ukázať z prvej ruky, ako sa vyrábajú potraviny. Zasaďte zemiaky alebo inú zeleninu a sledujte ich rast.

 • Umožnite žiakom zasadiť zeleninu a starať sa o ňu. Pocítia vášeň a budú mať väčší záujem o záhradu, ako keby ste všetku prácu robili vy.
 • Založenie a prevádzkovanie záhrady je veľmi lacné. Keď sa potraviny vypestujú, žiaci si ich môžu vziať domov a zjesť ich alebo ich môžu pripraviť v triede.

Lekcie a aktivity o udržateľnosti


Vyučovacie hodiny o udržateľnosti v triede

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzorky.


Spôsoby podpory udržateľnosti doma

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzorky.


Aktivity na výučbu študentov o udržateľnosti

Podpora wikiHow a odomknúť všetky ukážky.

Odkazy