4 spôsoby zaobchádzania s kyselinami

Koncentrované kyseliny sú mimoriadne korozívne pre všetky telesné tkanivá, najmä pre oči a pokožku. Kvôli tejto silnej žieravosti sú kyseliny vysoko toxické.
Ak sa však s kyselinami zaobchádza bezpečne a so správnym vybavením, netreba sa ich báť. Používajte kyseliny s istotou tým, že sa naučíte, ako sa chrániť, ako používať správne laboratórne vybavenie a čo robiť v prípade rozliatia a iných núdzových situácií.

Metóda 1 zo 4: Ochrana seba samého


Noste laboratórny plášť alebo zásteru. Vždy, keď pracujete s kyselinami, je dôležité nosiť laboratórny plášť alebo laboratórnu zásteru. Uistite sa, že rukávy zakrývajú zápästia a že sú zapnuté až po okraj. Budete sa tiež chcieť uistiť, že spĺňate určité bezpečnostné požiadavky s tým, čo nosíte vo všeobecnosti. Mali by ste napríklad nosiť uzavretú obuv, dlhé nohavice a mať vlasy stiahnuté dozadu.


Chráňte si oči ochrannými okuliarmi. Pri práci s kyselinami je tiež veľmi dôležité, aby ste si chránili oči. Používajte veľké ochranné okuliare, ktoré vám zakryjú oči spredu aj z oboch strán. Ochranné okuliare sa často dodávajú vo viacerých veľkostiach a niekedy majú nastaviteľný popruh na chrbte. Uistite sa, že ste si vybrali okuliare, ktoré správne sedia, a/alebo si ich upravte tak, aby dobre sedeli.


Používajte rukavice odolné voči kyselinám. Na správne zaobchádzanie s kyselinami budete potrebovať aj ochranný kryt na ruky. Noste pár rukavíc vyrobených z materiálu odolného voči kyselinám, ako je nitril alebo butyl. Tieto rukavice si zakúpte v obchode so zdravotníckymi potrebami, v obchode s čistiacimi prostriedkami alebo online.


Umiestnite núdzové sprchy, stanice na výplach očí a súpravu na odstraňovanie rozliatych kvapalín v laboratóriu. Vaše laboratórium by malo byť vybavené núdzovými sprchami, stanicami na núdzové vyplachovanie očí a aspoň jednou súpravou na odstraňovanie rozliatej kvapaliny z laboratória. Pred začatím práce s kyselinami sa oboznámte s umiestnením týchto staníc a súprav.

 • Ak vaše laboratórium neobsahuje tieto stanice alebo súpravy, prerušte prácu v tomto priestore, pretože nie je bezpečný na manipuláciu s kyselinami.


Poučte sa o tom, čo robiť v prípade rozliatia. Keď dôjde k rozliatiu chemikálie alebo kyseliny, musíte konať rýchlo a bez paniky. Túto úlohu zvládnete lepšie, ak budete dobre poučení o tom, čo máte robiť.[1]

 • Ak vylejete kyselinu, najprv na rozliatu tekutinu rozotrite hydrogenuhličitan sodný (jedlú sódu), aby sa kyselina neutralizovala. Potom ju vyčistite papierovým uterákom a uterák zlikvidujte.
 • Ak sa kyselina dotkne vašej pokožky, dôkladne ju umyte vodou. Nedávajte si na pokožku hydrogenuhličitan sodný.

Metóda 2 zo 4: Používanie správneho laboratórneho vybavenia


Používajte nádoby kompatibilné s kyselinami. Na výrobu laboratórnych nádob sa používa široká škála materiálov (napríklad PVC, LDPE, PP a mnohé ďalšie). Rôzne kyseliny majú na tieto materiály odlišné účinky. Preto je veľmi dôležité určiť, ktorý materiál bude najvhodnejší na skladovanie a prenos kyseliny (alebo kyselín), ktorú budete používať.

 • Napríklad kyselinu chromovú (10 % – 50 %) možno bezpečne skladovať v LDPE.
 • Kyselina octová (50 %) by sa však mala uchovávať v PP.
 • Je dôležité pozrieť si tabuľku chemickej kompatibility, aby ste určili najlepší materiál pre vaše nádoby.[2]


Skontrolujte nádoby, či nie sú poškodené alebo či z nich niečo neuniká. Okrem výberu správneho materiálu pre vaše nádoby je veľmi dôležité zabezpečiť, aby boli vaše nádoby nepoškodené. Pred použitím starostlivo skontrolujte každú nádobu, či nie je netesná, či nemá praskliny alebo iné poškodenie.

 • Ak zistíte, že nádoba je nepoužiteľná, nezabudnite ju zlikvidovať v súlade s pokynmi vášho laboratória (Často sú k dispozícii špecifické nádoby na likvidáciu rôznych materiálov.)


Použite digestor. Výborným bezpečnostným opatrením je vykonávať všetky operácie s kyselinami pod digestorom. Najlepšie je pracovať aspoň šesť centimetrov vo vnútri digestora, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň zachytenia kontaminantov.


Použite nádobu správnej veľkosti pre danú úlohu. Okrem výberu nádoby zo správneho materiálu je najbezpečnejšie použiť nádobu správnej veľkosti. Použitie príliš veľkej alebo príliš malej nádoby môže mať za následok rozliatie, únik alebo iné nebezpečenstvo.


Kyseliny skladujte vo vyhradenej „skrini na žieraviny.“ V záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti vášho laboratória je dobré skladovať všetky kyseliny vo vyhradenej „skrini na žieraviny“ alebo „skrini na kyseliny“.“ Väčšinou sa budete chcieť vyhnúť skladovaniu kyselín spolu so zásadami.

 • Pred uskladnením kyselín ich vždy označte.
 • Zvážte používanie systému farebne označených uzáverov (kyselina octová = hnedá, kyselina fosforečná = biela, kyselina chlorovodíková = modrá).

Metóda 3 zo 4: Príprava roztokov kyselín


Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím akéhokoľvek nebezpečného materiálu v laboratóriu si vždy prečítajte kartu bezpečnostných údajov (MSDS). Táto príručka vám poskytne všetky potrebné upozornenia, správny protokol a dôležité informácie o kyseline (alebo inom materiáli), s ktorou sa chystáte pracovať.


Použite odmernú banku. Skôr ako začnete pripravovať roztok, použite odmernú banku na odmeranie koncentrovanej kyseliny a destilovanej vody. Uistite sa, že používate banku vyrobenú z borosilikátu (alebo Pyrexu), pretože tento materiál bude bezpečný pre kyseliny.


Začnite s 2/3 vody. Prípravu roztoku kyseliny začnite odmeraním 2/3 potrebného množstva destilovanej vody. Pridajte príslušné množstvo kyseliny a premiešajte, aby sa spojila.


Pridajte kyselinu do vody. Pri príprave roztokov by ste mali vždy pridávať kyselinu do vody, nikdy nie naopak. Do koncentrovanej kyseliny by ste nikdy nemali pridávať vodu! Môže sa tak vytvárať kyslá para, v dôsledku čoho môže veľmi ľahko dôjsť k rozliatiu, nehodám a/alebo zraneniam.


Pridajte zvyšnú vodu. Po ochladení roztoku na izbovú teplotu pridajte vodu na zriedenie roztoku na správny objem. (Toto bude zvyšná 1/3 potrebnej destilovanej vody).

Metóda 4 zo 4:Riešenie núdzových situácií


Použite núdzové sprchy alebo stanice na výplach očí. Ak by ste mali byť vystavení pôsobeniu kyselín, úplne prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je ísť do núdzových spŕch (ak bolo vystavené vaše telo) alebo do stanice na výplach očí (ak sa kyselina dostala do kontaktu s vašimi očami). Kontaktovanú oblasť preplachujte vodou aspoň 15 minút.


Odstráňte všetok kontaminovaný odev v sprche. Ak bolo vaše telo a odev vystavené pôsobeniu kyseliny, odstráňte všetok kontaminovaný odev, kým ste v núdzovej sprche. Kontaminované oblečenie môžete zlikvidovať neskôr.


Aplikujte gél glukonátu vápenatého. Ak únik obsahuje kyselinu fluorovodíkovú (HF) a dostala sa do kontaktu s vašou pokožkou, budete musieť okamžite použiť gél s glukonátom vápenatým. Pomôže to neutralizovať kyselinu fluorovodíkovú, zastaviť popáleniny a poskytnúť vám úľavu.[3]


Posúďte únik. Veľmi rýchlo sa budete musieť rozhodnúť, či ide o únik, ktorý zvládne personál laboratória, alebo o únik, ktorý si vyžaduje okamžitú rozsiahlu evakuáciu. Tá sa bude mierne líšiť podľa kapacity vášho laboratória a personálu. Uistite sa, že rozumiete tomu, aké typy rozliatych látok patria do ktorej kategórie. Keď nastane núdzová situácia, rýchlo rozhodnite, čo treba urobiť.[4]
Dôveryhodný zdroj
Americká chemická spoločnosť
Vedecká spoločnosť pre osoby zaoberajúce sa chémiou a vydavateľ niekoľkých popredných recenzovaných vedeckých časopisov
Prejsť na zdroj


Evakuujte priestor. V prípade úniku kyseliny bude potrebné laboratórium evakuovať. V niektorých závažných prípadoch môže byť potrebné evakuovať celú budovu. Po vyriešení najakútnejších poranení sa uistite, že sú všetci odstránení z oblasti.

 • Ak sa nachádzate v areáli univerzity, mali by ste o tom informovať aj univerzitnú políciu.

 • Vyhľadajte lekársku pomoc. V závislosti od závažnosti poranení môže byť potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Ak ste utrpeli popáleniny, poranenia očí alebo ste sa nadýchali výparov kyseliny, je dobré navštíviť miestneho lekára alebo nemocnicu.
 • Odkazy