4 spôsoby zverejnenia

V dnešnom digitálnom prostredí už neexistuje jediný spôsob, ako zverejniť svoju prácu. Možno chcete vydať zbierku poviedok. Alebo ste konečne dokončili rukopis románu alebo knihy literatúry faktu. Pri dostatočnej vytrvalosti sa vám nakoniec môže stať, že svoj rukopis uvidíte v tlači alebo na internete.

Metóda 1 zo 4:Poznanie rôznych spôsobov vydávania


Skúste tradičné vydavateľstvo. Keď sa vydáte tradičnou cestou, vydavateľ vám zaplatí za právo publikovať vaše dielo. Tradičné vydavateľstvá preberajú všetky náklady a vyplácajú autorovi zálohu a autorské honoráre zo všetkých predajov diela.[1]

 • Ak chcete získať tradičného vydavateľa, budete musieť presvedčiť vydavateľa, aby prijal vaše dielo a ponúkol vám zmluvu.
 • Tradičný vydavateľ na seba preberá finančné riziko vydania diela. Môžu vám tiež ponúknuť odborné znalosti v oblasti marketingu a propagácie.
 • Ak sa vydáte tradičnou cestou, získate prístup k hlavnému prúdu. V tradičnom vydavateľskom svete je však konkurencia. Niekedy sa úspešným autorom typu „urob si sám“ alebo samovydavateľom podarí vyjednať lepšie podmienky bez vydavateľa.


Zvážte vydávanie prostredníctvom partnerstva. Pri tejto možnosti autor spolupracuje s literárnym agentom, vydavateľom alebo autorským kolektívom.[2]

 • Autor nemusí zaplatiť partnerovi honorár, ale zvyčajne nedostane zálohu.
 • Rovnako tak partner bude musieť vybrať autora a byť schopný ponúknuť autorovi marketingové znalosti a skúsenosti v odbore.
 • Partnerstvo je výhodné, pretože je menej riskantné ako samostatné publikovanie. Autor v partnerstve získava aj lepšie honoráre. Autora to tiež oslobodzuje od administratívnej stránky vydávania. Vďaka tomu potom majú viac času sústrediť sa na tvorivú prácu.
 • Nie všetci partneri ponúknu autorovi to isté, preto sa poobzerajte po ponuke. Pred podpisom zmluvy o partnerstve si ju vždy nechajte skontrolovať právnym zástupcom.
 • Medzi príklady partnerských vydavateľstiev patrí napr: Rogue Reader, Diversion Books a Cool Gus Publishing.


Pochopte, ako publikovať prostredníctvom poskytovateľa služieb. To znamená, že autor zaplatí vopred za balík služieb a poskytovateľ služieb vykoná len tú prácu, za ktorú autor zaplatí. Takisto všetky práce zvyčajne prijíma poskytovateľ služieb, pokiaľ autor dokáže za službu zaplatiť.[3]

 • Zvyčajne môže autor získať vyššie honoráre, ak ide cez poskytovateľa služieb. Príklady poskytovateľov služieb sú napr: Author Solutions, Infinity Publishing a Outskirts Publishing.
 • Dostanete však to, za čo si zaplatíte, takže môžete získať publikovaný produkt, ktorý nemá veľkú komerčnú hodnotu. Vaša kniha môže byť k dispozícii na objednávku prostredníctvom kníhkupectiev, ale len zriedkavo sa nachádza na pultoch v obchode.
 • Tieto knihy sa vo vydavateľskom svete zvyčajne považujú za menej kvalitné. Väčšina úspechov vlastného vydavateľstva nepochádza z vydávania prostredníctvom týchto poskytovateľov služieb.


Využite distribútora. Ak svoje dielo vydávate prostredníctvom distribútora, väčšinu administratívnej práce budete musieť vykonať sami. Budete si musieť najať dizajnéra knihy, nájsť dobrého redaktora a vykonať všetku administratívnu prácu. Distribútorovi by ste potom poskytli konečné súbory knihy a on by pokračoval vo vydávaní.[4]

 • Distribútor si môže účtovať poplatok vopred a/alebo si vziať podiel z predaja, ale je zodpovedný za vyplatenie autorov.
 • Využitie distribútora vám môže tiež ušetriť bolesť hlavy spojenú so správou mnohých maloobchodníkov (alebo predajcov kníh). Autor tiež nie je viazaný zmluvou s distribútorom, takže sa nevzdáva svojich práv na honorár.
 • Využívajte poskytovateľov distribučných služieb. Ako napr: Smashwords (elektronické knihy), BabyBook (elektronické knihy), eBookPartnership.com a Blurb (plnofarebné knihy).


Zvážte výhody a nevýhody vlastného vydavateľstva. Samovydávanie, alebo priamo DIY, znamená, že autor robí všetku prácu na vlastnú päsť. Potom si najímajú akúkoľvek externú pomoc, ako napríklad dizajnéra knihy alebo editora. Samovydavatelia budú tiež musieť poskytnúť maloobchodníkom (predajcom kníh) hotové, pripravené súbory alebo knihy.[5]

 • Majte na pamäti, že predajca si zoberie podiel z predaja, ale autor nie je exkluzívne viazaný na vydavateľa. To znamená, že autor môže s každým predajcom rokovať individuálne.
 • Samovydávanie umožňuje autorovi maximalizovať svoje príjmy z predaja kníh. To tiež umožňuje autorovi získať najvyššie percento z predaja. Autor si zachováva úplnú slobodu nad dielom, takže ho môže priebežne upravovať alebo editovať a môže kontrolovať ceny knihy.
 • Vydávanie vo vlastnej réžii sa však môže stať prácou na plný úväzok, ak sa autor usiluje o vysoký zisk a vysokú kvalitu. Rovnako aj Amazon a Apple potrebujú, aby ste mali exkluzívnu zmluvu s nimi, ak sa chystáte využiť ich služby na vlastné vydávanie.

Metóda 2 zo 4:Využitie tradičného vydavateľstva


Ak píšete román alebo memoáre, pripravte si vybrúsený rukopis. Predtým, ako začnete hľadať vydavateľa alebo agenta, uistite sa, že máte hotový rukopis, aby ste sa mohli obzerať po obchodoch. Je zriedkavé, aby začínajúci autori bez silnej publikačnej minulosti predali román alebo memoáre na základe nápadu alebo návrhu.[6]

 • Mnohí spisovatelia majú skvelé nápady na príbeh alebo čiastočný rukopis. Takmer nikdy však nie je dobrý nápad predkladať svoje dielo profesionálnemu vydavateľstvu, keď je váš rukopis ešte v ranom štádiu.
 • Vyhľadajte kritickú skupinu alebo mentora, ktorý vám môže ponúknuť konštruktívnu spätnú väzbu a pomôcť vám pri revízii a úprave vašej práce.
 • Je dôležité, aby ste si boli istí a spokojní s konečnou podobou rukopisu predtým, ako ho predložíte na vydanie. Neponáhľajte sa teda s publikovaním svojho diela, kým nemáte pocit, že je v najlepšom stave.


Dokončite návrh knihy, ak pracujete na rukopise literatúry faktu. To vám pomôže presvedčiť vydavateľa, aby s vami uzavrel zmluvu na napísanie knihy.[7]

 • Ak chcete vytvoriť návrh knihy, preskúmajte trh pre svoj nápad. Zostavte obchodný argument, prečo sa vaša kniha bude predávať a prečo ste najlepšou osobou na jej napísanie.
 • Preskúmajte iné porovnateľné tituly alebo spisovateľov, ktorí skúmajú rovnakú tému alebo problém. Uistite sa, že váš pohľad na materiál je jedinečný, ale neporušuje všetky pravidlá žánru. Vyhnite sa mäteniu potenciálneho publika knihy.


Preskúmajte tradičný vydavateľský trh. Zoznámte sa s veľkou päťkou vydavateľstiev, ako aj so stredne veľkými a malými vydavateľstvami. Pozrite si tituly uvedené na webových stránkach týchto vydavateľstiev, aby ste získali predstavu o type písania a obsahu, ktorý vydávajú.[8]

 • Veľká päťka sú najväčšie knižné vydavateľstvá v Spojených štátoch. Sú to: Penguin, HarperCollins, Hachette, Macmillan a Simon & Schuster. Všetkých päť vydavateľstiev má sídlo v New Yorku.[9]
 • Vydavateľstvá strednej veľkosti ako Tin House[10]
  a Graywolf Press[11]
  sú veľké menšie vydavateľstvá.
 • Ďalším skvelým zdrojom informácií je PublishersMarketplace.com, ktorý oznamuje pripravované knižné ponuky. Tento zdroj vám tiež pomôže získať prehľad o tom, ako vyzerá súčasné prostredie komerčných vydavateľstiev.


Zvážte komerčnú životaschopnosť svojej knihy. Komerčná životaschopnosť znamená, akú hodnotu môže mať vaša kniha pre určité publikum. Niektoré knihy sú „veľké“ knihy, ktoré dobre fungujú pre tradičných vydavateľov Veľkej päťky. Ostatné knihy sú „tiché“ knihy, ktoré dobre fungujú pre stredne veľké a malé vydavateľstvá. Je dôležité si uvedomiť, že nie každá kniha je vhodná pre newyorské vydavateľstvo. Ak chcete nájsť vhodnú prácu, musíte byť úprimní, pokiaľ ide o potenciál vašej práce.[12]

 • Veľká päťka zvyčajne vydáva žánrové texty. Napríklad: romantika, záhada/krimi, triler, fantastika, fantasy a young adult.
 • Newyorské vydavateľstvo zvyčajne podpíše knihu literatúry faktu len vtedy, ak očakáva predaj aspoň 10 000 – 20 000 výtlačkov.
 • Veľká päťka môže mať v závislosti od žánru ťažší predaj kníh, ktoré presahujú 120 000 slov. Zriedkavo sa vydávajú aj zbierky poézie, poviedok alebo esejí. Pokiaľ autor nie je známy spisovateľ alebo nemá pevnú základňu publika.
 • Veľká päťka tiež nemusí prijať memoáre so spoločnými dejovými líniami, ktoré nemajú jedinečný uhol pohľadu na príbeh. Taktiež nemusia byť tak otvorení literárnej a experimentálnej beletrii.
 • Ak sa vaša práca nezdá byť vhodným kandidátom na newyorský dom, nezúfajte. Existuje mnoho stredne veľkých vydavateľstiev a malých tlačiarní, ktoré by mohli prejaviť záujem o vašu prácu.


Rozhodnite sa, či potrebujete literárneho agenta. Na dnešnom trhu literárni agenti predávajú približne 80 percent kníh, ktoré získajú newyorské vydavateľstvá. Títo agenti pôsobia ako odborníci vo vydavateľskom priemysle a majú dôverné kontakty na konkrétnych vydavateľov.[13]

 • Taktiež vedia lepšie ako spisovatelia, o čo by redaktor alebo vydavateľ s najväčšou pravdepodobnosťou prejavil záujem alebo čo by si kúpil. Ak chcete publikovať v niektorom z veľkých newyorských domov, budete pravdepodobne potrebovať agenta.
 • Agent by mal pre vás vyjednať najlepšiu ponuku a zabezpečiť, aby ste dostali zaplatené. Mali by byť aj spojkou medzi vami a vydavateľmi. Najlepší agenti sú kariérni poradcovia a manažéri. Agenti zvyčajne dostanú zaplatené len vtedy, keď predajú vaše dielo. Dostávajú 15 % províziu z vášho preddavku a autorských honorárov.
 • Pri hľadaní agenta je dobré urobiť si dlhý zoznam možných agentov. Zoraďte agentov podľa toho, s ktorými chcete spolupracovať najviac a s ktorými by ste sa uspokojili. Ak chcete nájsť zoznam literárnych agentov, pozrite sa na stránku Writers Market [14]
  , Vydavateľstvo Marketplace [15]
  , a Agent Query.[16]
  [17]
 • Vyhnite sa agentom, ktorí si účtujú poplatky. Agenti prijímajú klientov na základe výšky zálohy, ktorú si myslia, že vydavateľstvo môže za knihu ponúknuť.
 • Ak píšete pre špecializovaný trh (napr.g. futbalové mamičky, historické autá) alebo máte akademickú či literárnu prácu, možno agenta nepotrebujete. Ak vaše dielo nezabezpečí vysoký záloh, aspoň päťmiestnu sumu, nemusíte agentovi stáť za to, aby vám venoval čas.


Pripravte si podklady pre vydavateľa. Najčastejšie budete potrebovať tieto materiály:

 • Query letter: 1-stranový motivačný list, ktorý obsahuje stručný opis vášho diela.
 • Synopsu románu: stručné zhrnutie, zvyčajne nie dlhšie ako 1 – 2 strany vášho príbehu od začiatku po koniec. Ak ide o synopsu románu, musí odhaliť koniec.[18]
 • Návrh na vydanie knihy literatúry faktu: zvyčajne ide o pomerne dlhé, komplexné dokumenty, približne 20-30 strán.[19]
 • Návrh románu: zvyčajne ide o váš motivačný list, synopsu a možno prvú kapitolu. Majte na pamäti, že neexistuje štandardná definícia „návrhu na vydanie románu“. Vydavateľ by mal vysvetliť svoje očakávania od románovej ponuky.
 • Ukážkové kapitoly: pošlite ukážkové kapitoly zo začiatku vášho románu alebo memoárov. Nevyberajte si strednú kapitolu, aj keď si myslíte, že je vaša najlepšia. V prípade literatúry faktu je zvyčajne prijateľná akákoľvek kapitola.


Usilovne pracujte na svojom ponukovom liste. Anketný list je osvedčeným nástrojom pre spisovateľov, ktorí sa usilujú o vydanie. Je to ako predajný list, ktorý sa snaží presvedčiť editora alebo agenta, aby si vyžiadal celý rukopis alebo návrh. Musíte redaktora alebo agenta zviesť, aby si vaše dielo zamiloval, a to prostredníctvom dobre napísaného ponukového listu. Uistite sa, že váš list s ponukou obsahuje: [20]

 • Personalizácia: prispôsobte list adresátovi. Ak posielate list veľkému newyorskému vydavateľstvu, mali by ste byť formálni a používať správnu gramatiku, pravopis a interpunkciu.
 • Čo predávate: vysvetlite žáner/kategóriu svojho diela, uveďte počet diel a názov diela.
 • Háčik: čo zaujme redaktora alebo agenta v liste, a tým aj vo vašej práci? V prípade žiadosti o román nechajte háčik dlhý 100 – 200 slov. Predstavte hlavného hrdinu, jeho konflikt a stávky príbehu (alebo rozhodnutia, ktoré musí hrdina urobiť). Vždy uveďte detail, ktorý čitateľa zaujme natoľko, aby si vyžiadal rukopis.
 • Váš životopis: tento údaj je niekedy nepovinný v prípade neakreditovaných autorov beletrie. Nech je krátky a sladký.
 • Poďakovanie a záverečné vyhlásenie.
 • Blog Query Shark, ktorý vedie literárna agentka Janet Reidová, ponúka spätnú väzbu a kritiku žiadostných listov. Má tiež archív viac ako 200 skutočných dopytových listov. Pozrite si príklady, aby ste získali predstavu o tom, ktoré listy s prosbou o spoluprácu fungujú a ktoré sa míňajú účinkom.[21]


Zhodnoťte reakcie na vaše listy s prosbou o spoluprácu. Pravdepodobne dostanete späť jednu z troch odpovedí: [22]

 • Žiadna odpoveď: zvyčajne znamená odmietnutie zo strany redaktora alebo agenta. Ale pre istotu môžete žiadosť o spoluprácu poslať znova. Ak od žiadneho redaktora alebo agenta nedostanete žiadosť o ďalšie strany vašej práce, možno budete musieť prepracovať svoj motivačný list.
 • Žiadosť o čiastočný rukopis a možno synopsu.
 • Žiadosť o celý rukopis. Ak dostanete odmietnutie, keď si redaktor alebo agent prečíta viac strán, môžu byť vo vašom rukopise alebo návrhu problémy.


Pýtajte sa ďalej a nevzdávajte sa. Niektorí autori sú stovkykrát odmietnutí, kým konečne dostanú žiadosť o ďalší materiál alebo sa upíšu vydavateľstvu. Ak ste teda do projektu vložili roky času a úsilia, neopúšťajte ho po prvom odmietnutí.[23]

 • Namiesto toho sa pozrite na svoje odmietacie lístky, aby ste našli vzory toho, čo nefunguje. Odmietnutia môžu fungovať ako lekcie na zlepšenie vášho písania. Odmietnutie vám tiež môže pomôcť prehodnotiť redaktorov a vydavateľov, ktorých sa pýtate.
 • Majte na pamäti, že niektoré rukopisy potrebujú čas na vypracovanie. Pre príbeh nemusí existovať trh alebo nemusí existovať spôsob, ako dielo prepracovať, aby bolo úspešnejšie.
 • Väčšina autorov nepredá svoj prvý rukopis. Ale môžu predať svoj druhý, tretí alebo štvrtý rukopis. Každý rukopis a každý napísaný návrh vás môže urobiť len lepším spisovateľom.[24]

Metóda 3 zo 4:Používanie vlastného publikovania


Zistite, či má váš žáner veľké online publikum. Elektronické knihy sa stávajú obľúbenou možnosťou pre spisovateľov unavených z odmietania, ktorí však chcú vidieť svoje dielo publikované. Elektronické knihy sú však práve to: knihy publikované na online platforme. Takže autor nebude môcť držať v rukách fyzickú kópiu knihy alebo vidieť fyzickú kópiu knihy v kníhkupectve.[25]

 • Niektoré žánre, ako napríklad triler, romanca alebo erotika, majú veľké online čitateľské publikum. Overte si, či je bežné, že autori vo vašom žánri vydávajú elektronické knihy. Ak vo vašom žánri existujú iba digitálne vydavateľstvá, je to dobré znamenie, že existujú online čitatelia pre váš žáner.
 • Autor, ktorý je úspešný pri samovydávaní, by mal mať podnikateľského ducha. Mali by mať tiež aktívnu prítomnosť na internete a zavedenú autorskú webovú stránku.
 • Na rozdiel od tradičného vydavateľstva sa predaj vo vlastnom vydavateľstve časom nabaľuje ako snehová guľa alebo rastie. Preto je dôležité byť trpezlivý a byť ochotný neustále propagovať svoju prácu na internete.


Majte na pamäti, že predajcovia a distribútori elektronických publikácií nie sú vydavateľmi. To znamená, že e-vydavatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za kvalitu vašej práce, ale zároveň nevlastnia žiadne práva na vaše dielo.

 • Ak tradičný vydavateľ prejaví záujem po tom, čo ste publikovali ako e-knihu, môžete stále predať práva na svoje dielo.
 • To tiež znamená, že si musíte sami nájsť publikum pre svoju prácu. Ste tiež zodpovední za všetky aspekty vydania knihy, od úpravy cez dizajn až po marketing.


Nahrať vyplnený rukopis vo formáte PDF na stránku distribútora. Väčšina distribútorov ponúka ľahko použiteľné možnosti prispôsobenia vzhľadu vašej knihy, od veľkosti písma až po obálku. V programe Photoshop si môžete vytvoriť aj vlastnú obálku.[26]

 • Samovydavateľ vám do niekoľkých týždňov pošle korektúru knihy.
 • Aj po vydaní knihy môžete vykonať zmeny na obálke a v texte tak, že distribútorovi predložíte nové súbory PDF. Väčšina distribútorov si účtuje poplatok 25 – 50 USD za nahratie novej obálky alebo nového interiéru.


Pri samovydávaní neočakávajte rýchle alebo ľahké peniaze. Hoci proces elektronického publikovania nemusí trvať dlhšie ako niekoľko dní, na predaji pravdepodobne veľa peňazí nezarobíte. Na internete je každý deň k dispozícii nepretržitý tok nových titulov vydaných vlastným nákladom, z ktorých mnohé sú nekvalitné.[27]

 • V skutočnosti sa v priemere predá asi 100 až 150 výtlačkov knihy, ktorú si vydali sami.


Propagujte svoju prácu a udržiavajte si aktívnu prítomnosť na internete. Teraz, keď ste publikovaným autorom na internete, je dôležité, aby ste svoju prácu čo najviac propagovali. Píšte príspevky o svojej knihe na fórach, v sociálnych médiách a na svojom blogu.

 • Nezabudnite, že budete musieť pôsobiť ako vlastný marketingový guru. Budete sa musieť zaviazať, že budete rozširovať svoju čitateľskú obec a upozorňovať na svoje dielo.

Metóda 4 zo 4:Maximalizácia vašich šancí na úspech


Buďte profesionálni a zdvorilí voči agentom, redaktorom a vydavateľom. Nikdy nevolajte agentovi alebo vydavateľovi, aby ste sa pýtali alebo kládli otázky, ak nie ste jedným z ich klientov. Musíte si získať miesto v ich hľadáčiku prostredníctvom skvelého motivačného listu a kvalitnej práce.[28]

 • Rovnako ich nenavštevujte v ich kanceláriách v New Yorku ani nechoďte klopať na dvere. Agenti, redaktori a vydavatelia by to mohli považovať za neprofesionálne alebo neslušné.
 • Je dôležité si uvedomiť, že vydavateľstvo je biznis, podobne ako Hollywood alebo Broadway. Vydavateľský priemysel bude podporovať autorov a prácu, ktorá prinesie peniaze a dobrú návratnosť investícií. V súčasnej dobe sa táto návratná investícia musí uskutočniť rýchlo, zvyčajne s jednou knihou a za menej ako jeden rok.


Uvedomte si ťažkosti spojené s publikovaním hybridnej práce. Hybridné dielo kombinuje niekoľko žánrov alebo štýlov písania, ako sú eseje, poviedky a poézia. Môže však byť ťažké publikovať hybridnú prácu tradičným spôsobom, pretože nespadá do jednej predajnej kategórie.[29]

 • V skutočnosti dokonca aj autori románov a memoárov často dostávajú viac odmietnutí ako prijatí. Je však dôležité vytrvať a nenechať sa odmietnutím príliš odradiť.


Zúčastnite sa konferencií spisovateľov. Tieto konferencie sú skvelým spôsobom, ako sa stretnúť s vydavateľmi a agentmi v profesionálnom prostredí. Môžete tiež určiť, ktoré vydavateľstvá by mohli byť vhodné pre vašu prácu.[30]

 • Pred účasťou na konferencii si urobte prieskum. Vyberte si konferenciu, ktorá vám umožní stretnúť sa s konkrétnym autorom, editorom alebo agentom, ktorý je ideálny pre vašu prácu.
 • Prediskutujte možnosť kritického stretnutia s vybraným redaktorom. Dohodnite si s nimi stretnutie, na ktorom prediskutujete svoju prácu.
 • Účasť na konferenciách spisovateľov dokazuje, že chcete byť súčasťou spisovateľskej komunity. Ukazuje tiež, že sa nebojíte dať najavo, že chcete propagovať svoju prácu. Pre vydavateľov budete oveľa atraktívnejší, ak uveria, že budete aktívnym predajcom a propagátorom svojej knihy.

 • Vytvorte kvalitnú prácu a pokračujte v písaní. Na kvalite vášho písania záleží viac ako na dokonalom motivačnom liste alebo správnom dizajne obálky.[31]

  • Čítajte iných autorov, ktorí majú vzťah k vašej práci. Pokračujte v precvičovaní svojho remesla prostredníctvom mnohých návrhov a prepracovaní.
  • Vaše písanie sa môže časom len zlepšiť. Keď dosiahnete kvalitu svojej práce, pravdepodobne bude nasledovať akceptačný list od agenta alebo vydavateľa.
 • Odkazy