5 jednoduchých spôsobov vytvorenia súboru v adresári v Linuxe

Tento článok vás naučí, ako vytvoriť súbor v adresári v systéme Linux. Existuje mnoho spôsobov, ako môžete v Linuxe vytvárať súbory pomocou Terminálu. Jednoduché textové súbory môžete vytvárať pomocou krátkych príkazov terminálu alebo môžete použiť niektorý zo zabudovaných textových editorov systému Linux na vytváranie zložitých dokumentov.

Metóda 1 z 5: Použitie príkazu „Dotyk“

Stlačte tlačidlo Ctrl+Alt+T otvorenie terminálu. Terminál je rozhranie príkazového riadka, ktoré je k dispozícii vo väčšine distribúcií Linuxu. Zvyčajne má ikonu, ktorá pripomína čiernu obrazovku s bielym textovým kurzorom. Môžete buď kliknúť na ikonu Terminál v ponuke Aplikácie, alebo stlačiť Ctrl + Alt + T súčasne otvoriť terminál.

Prejdite do adresára, v ktorom chcete vytvoriť súbor. Ak to chcete urobiť, zadajte cd nasledovanú cestou k adresáru, v ktorom chcete vytvoriť súbor, a stlačte Zadajte.. Môžete napríklad zadať cd /home/užívateľské meno/Dokumenty a prejdite do priečinka Dokumenty.

 • Prípadne môžete zadať cd / prejdite do koreňového adresára alebo zadajte cd ~ pre navigáciu do adresára Home/User.[1]
 • Môžete tiež napísať {[kbd|cd ~}} a následne cestu relatívnu k priečinku Domov/Užívateľ, aby ste prešli do adresára. Zadajte napríklad cd ~/Documents a stlačením klávesu enter prejdite do adresára „/home/user/Documents“.
 • Zadajte adresu pwd a stlačte tlačidlo Zadajte adresu aby ste zistili, v akom adresári sa práve nachádzate.
 • Zadajte adresu mkdir a následne názov adresára, čím vytvoríte nový adresár v adresári, v ktorom sa práve nachádzate.

Zadajte touch. Príkaz „touch“ sa používa na vytvorenie prázdneho súboru v systéme Linux. Toto je najjednoduchší spôsob vytvorenia súboru v systéme Linux.

Zadajte názov súboru a stlačte tlačidlo ↵ Zadajte. Môžete zadať samotný názov súboru (i.e. „touch blank_file“}} alebo na koniec pridajte príponu súboru (i.e. „Dotknite sa blank_file.txt“). Tým sa vytvorí prázdny súbor.

 • Pridanie viacerých názvov súborov za príkaz „touch“ na vytvorenie viacerých súborov (i.e. „touch file_1 file_2 file_3“).
 • Prípadne môžete vytvoriť súbor v ľubovoľnom adresári pridaním cesty k adresáru za príkaz „touch“ (i.e „touch /home/username/Documents/blank_file.txt“)
 • Súbor môžete vytvoriť vo viacerých adresároch pridaním názvov adresárov za príkaz touch. Napríklad Dotknite sa kategórie/súbor1.txt podkategória/blank_file.txt alebo Dotknite sa položky {kategória,podkategória}/blank_file.txt.[2]
 • Ak súbor, ktorý sa pokúšate vytvoriť, už v adresári existuje, namiesto toho sa aktualizuje časová značka pre tento súbor.

Zadajte adresu ls a stlačte tlačidlo ↵ Enter. Zobrazí sa zoznam všetkých súborov v aktuálnom adresári a môžete si overiť, či sa v ňom nachádza práve vytvorený súbor.

Metóda 2 z 5:Použitie príkazu „Cat“

Stlačte tlačidlo Ctrl+Alt+T na otvorenie terminálu. Terminál je rozhranie príkazového riadka, ktoré je k dispozícii vo väčšine distribúcií Linuxu. Zvyčajne má ikonu, ktorá sa podobá čiernej obrazovke s bielym textovým kurzorom. Môžete buď kliknúť na ikonu Terminál v ponuke Aplikácie, alebo stlačiť Ctrl + Alt + T a zároveň otvorte terminál.

Prejdite do adresára, v ktorom chcete vytvoriť súbor. Ak to chcete urobiť, zadajte CD ), za ktorým nasleduje cesta k adresáru, v ktorom chcete vytvoriť súbor, a stlačte Zadajte.. Môžete napríklad zadať cd /home/užívateľské meno/Dokumenty ak chcete prejsť do priečinka Dokumenty.

 • Prípadne môžete zadať cd / prejdite do koreňového adresára alebo zadajte cd ~ pre navigáciu do adresára Domov/Užívateľ.[3]
 • Môžete tiež zadať {[kbd|cd ~}}, za ktorým nasleduje cesta relatívna k vášmu priečinku Home/User a prejsť do adresára. Zadajte napríklad cd ~/Dokumenty a stlačením klávesu enter prejdite do adresára „/home/user/Documents“.
 • Zadajte pwd a stlačte tlačidlo Zadajte adresu Ak chcete zistiť, v akom adresári sa práve nachádzate.
 • Typ mkdir nasledovaný názvom adresára pre vytvorenie nového adresára v adresári, v ktorom sa práve nachádzate.

Typ cat > nasledovaný názvom súboru a stlačte +↵ Enter. Môžete napríklad zadať cat >README.txt na vytvorenie nového textového súboru. Môžete zadať samotný názov súboru (i.e. „README“}} alebo na koniec pridajte príponu súboru (i.e. „cat >Hello.txt“). Pomocou príkazu „cat“ vytvorte súbory, ktoré obsahujú text alebo kód.

 • Prípadne môžete použiť príkaz cat >> na pridanie existujúceho súboru. Ak neexistuje žiadny súbor so zadaným názvom, vytvorí sa nový súbor. Ak súbor s týmto menom už existuje, text, ktorý pridáte, sa pripojí na koniec súboru namiesto nahradenia existujúceho textu.[4]

Zadajte text, ktorý chcete, aby bol v súbore. Po vytvorení súboru pomocou príkazu „cat“ prejde terminál do režimu zápisu, ktorý vám umožní pridať do súboru text. Na ďalší riadok zadajte text, ktorý má súbor obsahovať.

Stlačte tlačidlo Ctrl+d. Tým sa uloží súbor s textom a ukončí sa režim zápisu v termináli.

 • Ak chcete zobraziť text v súbore, jednoducho zadajte „cat“ (bez „>“ symbol), za ktorým nasleduje názov súboru a stlačte Zadajte (i.e. cat README.txt). Tým sa v termináli zobrazí text.

Typ ls a stlačte tlačidlo ↵ Zadajte. Zobrazí sa zoznam všetkých súborov v aktuálnom adresári a môžete si overiť, či sa v ňom nachádza práve vytvorený súbor.

Metóda 3 z 5: Použitie príkazu „Echo“

Stlačte tlačidlo Ctrl+Alt+T otvorenie terminálu. Terminál je rozhranie príkazového riadka, ktoré je k dispozícii vo väčšine distribúcií Linuxu. Zvyčajne má ikonu, ktorá pripomína čiernu obrazovku s bielym textovým kurzorom. Môžete kliknúť na ikonu Terminál v ponuke Aplikácie alebo stlačiť Ctrl + Alt + T zároveň otvoriť terminál.

Prejdite do adresára, v ktorom chcete vytvoriť súbor. Ak to chcete urobiť, zadajte CD po ktorom nasleduje cesta k adresáru, v ktorom chcete vytvoriť súbor, a stlačte Zadajte adresu .. Môžete napríklad napísať cd /home/užívateľské meno/Dokumenty prejsť do priečinka Dokumenty.

 • Prípadne môžete zadať cd / prejdite do koreňového adresára alebo zadajte cd ~ ak chcete prejsť do adresára Home/User.[5]
 • Môžete tiež zadať {[kbd|cd ~}}, za ktorým nasleduje cesta relatívna k vášmu priečinku Home/User, aby ste prešli do adresára. Zadajte napríklad cd ~/Documents a stlačením klávesy enter prejdite do adresára „/home/user/Documents“.
 • Zadajte pwd a stlačte tlačidlo Zadajte aby ste videli, v akom adresári sa práve nachádzate.
 • Zadajte mkdir nasledovaný názvom adresára, aby ste vytvorili nový adresár v adresári, v ktorom sa práve nachádzate.

Zadajte echo nasledovaný textom v úvodzovkách. Text, ktorý zadáte v úvodzovkách, sa uloží do súboru. Použite príkaz „echo“ na vytvorenie súborov s krátkymi riadkami textu.

Zadajte > nasledovaný názvom súboru a stlačte ↵ Enter. Celý príkaz by mal vyzerať takto echo "Hello World" >hello_world.txt. Tým sa uloží súbor s textom v úvodzovkách.

 • Prípadne môžete pridať >> na koniec textu. Tým sa vytvorí nový súbor, ak žiadny súbor so zadaným názvom neexistuje. Ak súbor s týmto názvom už existuje, text sa pripojí na koniec existujúceho textu súboru.

Zadajte ls a stlačte ↵ Enter. Zobrazí sa zoznam všetkých súborov v aktuálnom adresári a môžete si overiť, či sa v ňom nachádza práve vytvorený súbor.

Metóda 4 z 5:Použitie VI a textového editora VIM

Stlačte Ctrl+Alt+T na otvorenie terminálu. Terminál je rozhranie príkazového riadka, ktoré je k dispozícii vo väčšine distribúcií Linuxu. Zvyčajne má ikonu, ktorá sa podobá čiernej obrazovke s bielym textovým kurzorom. Môžete buď kliknúť na ikonu Terminál v ponuke Aplikácie, alebo stlačiť tlačidlo Ctrl + Alt + T súčasne otvoriť terminál.

Prejdite do adresára, v ktorom chcete vytvoriť súbor. Ak to chcete urobiť, zadajte cd nasledovanú cestou k adresáru, v ktorom chcete vytvoriť súbor, a stlačte Enter.. Môžete napríklad zadať cd /home/užívateľské meno/Dokumenty na prechod do priečinka Dokumenty.

 • Prípadne môžete zadať cd / pre navigáciu do koreňového adresára alebo zadajte cd ~ a prejdite do adresára Home/User.[6]
 • Môžete tiež zadať {[kbd|cd ~}}, za ktorým nasleduje cesta relatívna k priečinku Home/User, aby ste prešli do adresára. Zadajte napríklad cd ~/Documents a stlačte kláves Enter, aby ste prešli do adresára „/home/user/Documents“.
 • Zadajte pwd a stlačte Zadajte aby ste videli, v akom adresári sa práve nachádzate.
 • Zadajte mkdir nasledované názvom adresára pre vytvorenie nového adresára v adresári, v ktorom sa práve nachádzate.

Zadajte vi nasledovaný názvom súboru a stlačte tlačidlo ↵ Enter. Môžete zadať samotný názov súboru (i.e. „vi file1“}} alebo na jeho koniec pridajte príponu súboru (i.e. „vi file1.txt“). Tým sa vytvorí nový súbor so zadaným názvom a súbor sa otvorí v textovom editore VI. VI je textový editor založený na termináli. Je to najstarší textový editor pre Linux a funguje vo všetkých verziách Linuxu.

 • Prípadne môžete použiť príkaz vim namiesto príkazu {[kbd|vi}}. Tým sa otvorí textový editor VIM, ktorý je novšou a používateľsky prívetivejšou verziou editora VI. VIM nemusí byť k dispozícii vo všetkých distribúciách Linuxu. Ak vo vašej distribúcii Linuxu nie je nainštalovaný VIM, zadajte sudo apt install vim a stlačte tlačidlo Zadajte pre inštaláciu VIM na Ubuntu/Debian. Zadajte sudo yum install vim a stlačte tlačidlo Zadajte pre inštaláciu VIM na CentOS/Fedora. .
 • Môžete tiež určiť, v ktorom adresári chcete vytvoriť súbor, zadaním cesty k adresáru za príkazom „vi“ (i.e „vi /home/username/Documents/Website/index.html“).

Stlačte tlačidlo i na prepnutie do režimu vkladania. VI má dva režimy, príkazový režim a režim vkladania. Príkazový režim umožňuje vykonávať rôzne úlohy pomocou klávesov na klávesnici. Režim vkladania umožňuje zadávať text. Stlačte I na prepnutie do režimu vkladania.

Zadajte text, ktorý chcete pridať. Teraz, keď ste v režime „Insert“ (Vložiť), môžete písať text tak, ako by ste použili akýkoľvek iný textový editor. Zadajte text, ktorý má súbor obsahovať.

Stlačte tlačidlo Esc. Tým sa prepnete z režimu Insert späť do režimu Command..[7]

Zadajte príkaz na uloženie a ukončenie VI. Ak to chcete urobiť, zadajte :wq a stlačte Enter. Tým sa súbor uloží a vráti sa do štandardného príkazového riadka Terminálu.

Metóda 5 z 5:Použitie textového editora Nano

Stlačte tlačidlo Ctrl+Alt+T otvorenie terminálu. Terminál je rozhranie príkazového riadka, ktoré je k dispozícii vo väčšine distribúcií Linuxu. Zvyčajne má ikonu, ktorá sa podobá čiernej obrazovke s bielym textovým kurzorom. Môžete kliknúť na ikonu Terminál v ponuke Aplikácie alebo stlačiť tlačidlo Ctrl + Alt + T a zároveň otvorte terminál.

Prejdite do adresára, v ktorom chcete vytvoriť súbor. Ak to chcete urobiť, zadajte cd a následne zadajte cestu k adresáru, v ktorom chcete vytvoriť súbor, a stlačte tlačidlo Zadajte adresu.. Môžete napríklad zadať cd /home/užívateľské meno/Dokumenty prejdite do priečinka Dokumenty.

 • Prípadne môžete zadať cd / prejsť do koreňového adresára alebo napíšte cd ~ na navigáciu do adresára Domov/Užívateľ.[8]
 • Môžete tiež zadať {[kbd|cd ~}}, za ktorým nasleduje cesta relatívna k vášmu priečinku Domov/Užívateľ a prejsť do adresára. Zadajte napríklad cd ~/Dokumenty a stlačením klávesu enter prejdite do adresára „/home/user/Documents“.
 • Zadajte pwd a stlačte tlačidlo Zadajte adresu aby ste videli, v akom adresári sa práve nachádzate.
 • Zadajte mkdir nasledované názvom adresára pre vytvorenie nového adresára v adresári, v ktorom sa práve nachádzate.

Zadajte nano nasledovaný názvom súboru a stlačte tlačidlo ↵ Enter. Môžete zadať samotný názov súboru (i.e. „nano text_file“}} alebo na jej koniec pridajte príponu súboru (i.e. „nano python_program.py“). Tým sa vytvorí nový súbor a otvorí sa v aplikácii Nano.

 • Nano nemusí byť k dispozícii vo všetkých distribúciách Linuxu. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nano, zadajte sudo apt install nano a stlačte tlačidlo Zadajte adresu pre inštaláciu Nano na Ubuntu/Debian. Zadajte adresu sudo yum install nano a stlačte tlačidlo Zadajte adresu inštalácia aplikácie Nano v systéme CentOS/Fedora.
 • Môžete tiež určiť, v ktorom adresári chcete vytvoriť súbor, zadaním cesty k adresáru za príkazom „vi“ (i.e nano /home/username/Documents/website/main.php).

Zadajte text, ktorý chcete, aby váš súbor obsahoval. Hneď ako sa otvorí aplikácia Nano, môžete začať zadávať text.

Stlačte tlačidlo Ctrl+X. Túto klávesovú skratku použite na uloženie a ukončenie aplikácie Nano, keď skončíte s úpravami textu.

 • Stlačte tlačidlo y a následne ↵ Enter. Tým potvrdíte, že chcete súbor uložiť, a ukončíte aplikáciu Nano. Budete vrátení do štandardného príkazového riadka Terminálu.
 • Odkazy: