5 spôsobov, ako byť úspešný v stresujúcom podnikateľskom prostredí

Keď je vaším každodenným pracoviskom stresujúce podnikateľské prostredie, je potrebné prispôsobiť svoj životný štýl, aby ste uspeli a zvládli ho. Hoci všeobecné pravidlá na pracovisku stále platia, existujú niektoré konkrétne kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste boli úspešnejší a prekonali stres v práci.

Metóda 1 z 5: Identifikujte zdroj stresu


Zistite, či máte zneužívajúceho šéfa alebo spolupracovníkov. Vaša práca môže byť zbytočne stresujúca kvôli nepriateľskému pracovnému prostrediu, ktoré vytvára agresívny šéf alebo spolupracovníci. Je váš šéf narcis, ktorý manipuluje s ostatnými a pripisuje si zásluhy za ich prácu? Používajú strach a zastrašovanie na šikanovanie zamestnancov? Ste vy alebo iní sexuálne obťažovaní alebo sa s vami zaobchádza inak na základe vašej rasy, pohlavia alebo veku?[1]

 • Tieto otázky by sa nemali ignorovať. Zaznamenávajte si všetky incidenty. Obráťte sa na oddelenie ľudských zdrojov vo vašej spoločnosti, alebo ak v nej nie je oddelenie ľudských zdrojov, obráťte sa na nadriadeného alebo vyššie postaveného pracovníka, prípadne na zástupcu odborov. Ak to nie je možné, poraďte sa s právnikom. Jednoduchá hrozba žalobou môže stačiť na to, aby sa veci zmenili.
 • Zneužívanie šéfa alebo akákoľvek forma obťažovania nie je v poriadku. Môžete mať dôvod na to, aby ste proti nim podnikli právne kroky.
 • Možnosťou je aj odchod z práce do zdravšieho prostredia. Niekedy je celá kultúra spoločnosti toxická a je lepšie odísť a ísť niekam, kde je lepšie prostredie.


Všimnite si akékoľvek nezákonné alebo nebezpečné činnosti. Žiadajú vás, aby ste falšovali denníky, dokumenty, údaje alebo sa inak dopustili podvodu? Máte spolupracovníka, ktorý vás žiada, aby ste ho kryli a o niečom klamali? Všimli ste si na pracovisku jasné porušenia bezpečnostných predpisov, ale vedenie ich po konfrontácii odmieta napraviť? Tieto veci spolu s vecami, ako je predaj kontrolovaných látok, krádež a obťažovanie, by ste mali nahlásiť. Ak vedenie o týchto problémoch nevie, obráťte sa naň alebo na oddelenie ľudských zdrojov. Ak je vedenie súčasťou problému, možno bude potrebné zapojiť orgány.

 • Ak je ohrozená vaša bezpečnosť, odíďte zo situácie čo najskôr. Povedzte šéfovi, že nebudete pracovať v nebezpečných podmienkach.
 • Pred prijatím opatrení sa uistite, že zákon je skutočne porušovaný. V niektorých prípadoch si vedenie nemusí byť vedomé, že k činnosti dochádza, alebo nemusí vedieť, že porušuje zákon. Prvým krokom je pokúsiť sa o spoluprácu pri riešení problému, najmä ak tam chcete naďalej pracovať.[2]
 • Mohli by ste povedať niečo ako: „Ak chcete, rád budem pracovať nadčasy, ale nezabudnite, že nie som oslobodený, takže spoločnosť je podľa federálnych zákonov povinná ich zaplatiť.“[3]
 • Ak sa nič nezmení, zvážte svoje možnosti. Podnikanie právnych krokov proti spoločnosti môže mať, žiaľ, negatívny vplyv na vašu kariéru. Skúste sa poradiť s pracovným právnikom, aby ste zistili svoje možnosti, ak sa rozhodnete stať sa oznamovateľom počas práce v spoločnosti alebo po jej opustení. Pravdepodobne budete musieť prijať veľmi konkrétne opatrenia na svoju ochranu.[4]
 • Existujú zákony proti odvetným opatreniam a whistleblowingu.


Položte si otázku, či to súvisí s výkonom. Možno ste v práci vystresovaní, pretože si uvedomujete, že ste neabsolvovali vhodné školenie na to, aby ste svoju prácu vykonávali dobre alebo efektívne. Alebo sa od vás možno očakáva, že vykonáte určité množstvo práce počas neprimerane krátkeho časového obdobia. Alebo možno nemáte predstavu o tom, aké sú očakávania – môže byť málo alebo žiadne usmernenie, takže ste zmätení z toho, čo je potrebné urobiť.

 • Nedostatok komunikácie môže často zmeniť pracovisko na toxické. Ak majú zamestnanci zriedka pocit, že vedia, čo sa deje, alebo sa o prijatých rozhodnutiach dozvedajú ako poslední, prediskutujte riešenia s vedením.[5]
 • K zlepšeniu komunikácie by potenciálne mohol prispieť denník, v ktorom by si zamestnanci na začiatku každej zmeny mohli prečítať nové informácie, alebo denné či týždenné stretnutia, na ktorých by boli zamestnanci informovaní o všetkých zmenách.
 • Opýtajte sa svojho šéfa na možnosť absolvovať dodatočné školenie alebo či si môžete sadnúť a prehodnotiť ciele spoločnosti.


Zvážte, či to nesúvisí s povahou práce. Niektoré zamestnania, ako napríklad práca prvého kontaktu alebo práca na pohotovosti, sú vo svojej podstate stresujúce. Položte si otázku, či je vaša práca svojou povahou stresujúca. Ak je to váš prípad, spýtajte sa sami seba, či ste ochotní s tým žiť. V takom prípade prijmite opatrenia, aby ste sa naučili zvládať stres zdravým a konštruktívnym spôsobom, aby nenarušoval vaše zdravie a pohodu.

Metóda 2 z 5: Udržujte očakávania realistické


Stanovte si ambiciózne ciele. Ambiciózne ciele môžu byť stále realistické. Kľúčom k tomu, aby boli ciele realistické, je uistiť sa, že sú jasné a že si ponecháte dostatok času na ich splnenie.

 • Ciele potrebujú akčný plán, aby boli možné. Nevytvárajte si cieľ bez toho, aby ste si vytvorili aj plán na jeho dosiahnutie.
 • Používajte krátkodobé míľniky na označenie svojho pokroku a udržanie motivácie.


Zamerajte sa na riešenia. Ak budete stále myslieť na problémy, nebudete mať čas premýšľať o riešeniach týchto problémov. Niekedy môže byť ťažké prísť s riešením problému, ale keď sa vám to podarí, podniknite kroky na jeho realizáciu. Pomôže vám to získať pocit, že robíte pozitívne kroky vpred.[6]

 • Ak nemôžete prísť na riešenie, poraďte sa so spolupracovníkom, ktorému dôverujete, alebo požiadajte svojho nadriadeného o radu.


Prijať obmedzenia termínov. Mnohé podnikateľské prostredia fungujú na základe prísnych termínov. Môže to byť skvelé na zabezpečenie toho, aby sa veci stihli. Ak sú však termíny mimoriadne napäté, musíte sa zmieriť s tým, že kvalita môže utrpieť.[7]

 • Ak je kvalita mimoriadne dôležitá, oznámte svojmu nadriadenému alebo klientovi, že posunutie termínu by umožnilo kvalitnejšiu prácu. Môžu byť flexibilné.
 • Ak neustále pracujete na termíne, naučte sa bojovať s vlastnými sklonmi k prokrastinácii.


Pozrite sa na celkový obraz. Pamätajte, že práca nie je celý váš život. Ani vaša úloha v podniku nie je tým, na čom stojí celá spoločnosť. Nájdite si čas na priblíženie a premýšľajte o ďalších dôležitých veciach vo svojom živote. Myslite na všetkých ostatných ľudí, vďaka ktorým firma funguje, aj keď tam nie ste.[8]

 • Myslite na svoju rodinu, priateľov a svoje koníčky. Toto pravdepodobne nie je prvá práca, ktorú ste kedy mali, a možno ani posledná. Udržujte si perspektívu.
 • Spoločnosti sa s najväčšou pravdepodobnosťou darilo aj pred vaším nástupom a prežila by aj zajtra bez vás. Je dobré brať svoju prácu vážne, ale nedovoľte, aby sa stávky zdali vyššie, ako sú.


Zachovajte si zmysel pre humor. Môže to byť ťažké, ak je vaše pracovisko mimoriadne stresujúce. Ľudia, ktorým sa darí v stresovom prostredí, však často dokážu prežiť, pretože sú schopní vidieť v situácii humor a nebrať veci príliš vážne.[9]

 • Ak máte vtipných alebo šarmantných spolupracovníkov, nechajte sa nimi pobaviť. Nenechajte sa zaplaviť frustráciou, pretože sa zdajú byť trochu menej efektívne.
 • Nezabúdajte, že robíte, čo je vo vašich silách, a že chyby môžu byť niekedy zábavné. Nevyhovárajte sa na hlúpy preklep alebo na to, že ste omylom stlačili „Odpovedať všetkým“.“

Metóda 3 z 5:Zvládanie pracovného zaťaženia


Ujasnite si svoje konkrétne povinnosti. Pracovné miesta sa často stávajú stresujúcejšími, keď sa stierajú hranice a zodpovednosti. Ak máte podozrenie, že časť vášho stresu pochádza z preberania povinností iných alebo z toho, že neviete, aké sú vaše povinnosti, požiadajte o vysvetlenie nadriadeného.[10]

 • Môžete povedať niečo ako: „Vybavoval som všetku odchádzajúcu poštu. Som schopný to robiť, ale zaberá mi to veľkú časť dňa. Chcel som sa uistiť, že je to v skutočnosti moja zodpovednosť, len aby som nerobil prácu za niekoho iného alebo zle nevyužíval svoj čas.“
 • Ak niekto iný preberá vaše úlohy spôsobom, ktorý je frustrujúci, môžete povedať: „Hej, som si celkom istý, že spravujem účet Pinky. Viete, či sa to zmenilo? Ak nie, radšej by som na tom pracoval sám, aby som mohol sledovať všetky zmeny. Keď sa ujmete niektorých jeho aspektov, nemôžem si byť istý, aká bola posledná komunikácia s Pinkym.“
 • Vráťte sa k osvedčeným postupom alebo k príručke pre zamestnancov, ak ste ju dostali pri nástupe.


Zorganizujte si svoj pracovný priestor. Niekedy sa môžete cítiť príliš vystresovaní alebo preťažení na to, aby ste venovali veľa času organizácii svojho pracovného priestoru. Organizácia pracovného priestoru vám však môže pomôcť zlepšiť riadenie času a udržať si prehľad o najdôležitejších úlohách na vašom zozname úloh.[11]

 • Uvoľnite si pracovný stôl. Vyhoďte všetko nepodstatné alebo nepotrebné alebo si to odneste domov.
 • Zoskupujte podobné predmety alebo predmety súvisiace s podobnými úlohami.
 • Vytvorte si priečinok na stretnutie, ktorý bude obsahovať veci, o ktorých je potrebné diskutovať.
 • Udržujte svoj priestor čistý a organizovaný tým, že ho budete každý týždeň upratovať a odstraňovať hromady.


Stanovte si priority úloh. Ak máte len jeden neorganizovaný zoznam úloh, možno neurčujete priority úloh efektívne. Nie všetko treba robiť v rovnakom časovom horizonte. Uistite sa, že vo vašom zozname úloh sú veci zoradené podľa dôležitosti, aby ste mohli určiť, na čo sa máte sústrediť ako prvé.[12]

 • Hoci je lákavé kontrolovať sociálne médiá alebo odkladať prácu, rozumné trávenie času a efektívnosť vás môžu dostať do stavu „flow“ a znížiť váš stres. Vyhýbanie sa práci môže byť len obranným alebo vyrovnávacím mechanizmom, ktorý vám z dlhodobého hľadiska nepomôže.[13]
  Zdroj experta
  Arda Ozdemir, MA
  Kariéra & Tréner života
  Rozhovor s odborníkom. 14. marca 2019.
 • Nezabudnite, že je rozdiel medzi „naliehavým“ a „dôležitým.“
 • Ak si niečo vyžiada dlhý čas alebo trvalé úsilie, nezabudnite si to naplánovať tak, aby ste zabránili odkladaniu.


Robte si prestávky. Keď ste naozaj vystresovaní, prestávky sa môžu zdať ako to posledné, čo by ste mali robiť. Už teraz máte príliš veľa úloh, ktoré musíte vtesnať do svojho dňa, tak ako by ste mohli venovať 15 minút ničnerobeniu? Aj keď sa môže zdať, že táto úvaha dáva zmysel, krátka prestávka môže v skutočnosti zvýšiť vašu produktivitu tým, že vám pomôže sústrediť sa a relaxovať.[14]

 • Mnohým ľuďom prospieva metóda veľmi sústredenej práce počas 45 minút, po ktorej nasleduje 15-minútová prestávka.
 • Urobte si skutočné prestávky. Nemyslite a nehovorte o práci. Vstaňte a pretiahnite sa, choďte von a nechajte počítač a telefón za stolom.


Prestaňte s multitaskingom. Multitasking sa môže zdať ako skvelý nápad na rušnom pracovisku. Pomôže vám to urobiť viacero vecí naraz, správne? Nie celkom. Štúdie ukázali, že multitasking v skutočnosti nie je veľmi produktívny a že ľudia sa najlepšie sústredia na jednu úlohu naraz.[15]

 • Ak vám spolupracovník alebo nadriadený naznačí, že by ste mali vykonávať viacero úloh naraz, môžete povedať niečo ako: „V skutočnosti som najproduktívnejší, keď sa sústredím na jednu vec naraz. Kvalita mojej práce je pre mňa dôležitá, a ak sa venujem viacerým úlohám, viem, že kvalita mojej práce klesá. Keď sa však môžem sústrediť na jednu vec naraz, veci sa mi darí robiť dobre a načas.

Metóda 4 z 5: Vytvorenie rutiny


Doprajte si dostatok spánku. Môže to byť ťažké, ak máte veľa iných povinností alebo ak máte tendenciu brať si prácu so sebou domov; spánok je však jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť na zmiernenie záťaže stresujúceho pracoviska. Bez dostatočného spánku nebudete mať dostatok energie na to, aby ste v práci všetko stihli.[16]

 • Dodržiavajte správnu spánkovú hygienu a dbajte na to, aby prostredie, v ktorom spíte, bolo čo najpriaznivejšie pre spánok. Uistite sa, že je tam tma, ticho a primeraná teplota. Vypnite televízor, počítač a telefón, aby vás počas spánku nič nerušilo.
 • Ak nemôžete spať neskôr ráno, skúste ísť spať skôr.


Zjednodušte si šatník. Môže sa to zdať hlúpe, ale zjednodušenie toho, čo si obliekate, vás môže skutočne zbaviť stresu. Každé ráno sa nebudete musieť trápiť s obliekaním a uisťovaním sa, či všetko ladí. Vyberajte si také kúsky oblečenia, ktoré sa dajú ľahko kombinovať a ktoré si nevyžadujú príliš veľa údržby.[17]

 • Vyberajte si jemné, jednofarebné farby, pretože sa veľmi ľahko kombinujú.
 • Vyberte si oblečenie, ktoré vám dobre sedí a je relatívne pohodlné. Byť vystresovaný a fyzicky nepohodlný je hrozná kombinácia.
 • Pred spaním si nachystajte oblečenie. Ráno vám to ušetrí čas a stres.


Vyhraďte si čas na e-maily a hovory. Vybavovanie e-mailov a dôležitých telefonátov vám môže zabrať veľkú časť dňa, alebo len jeho časť. V každom prípade je dôležité vyhradiť si na túto komunikáciu konkrétny čas a nesnažiť sa ju vtesnať do celého dňa. Napríklad odpovedanie na telefonáty v čase od 11:00 do 11:30 a od 15:30 do 16:00.[18]

 • Niektorí ľudia radšej začínajú svoj deň okamžitým odpovedaním na všetky telefonáty a e-maily. Ostatní si vyhradia čas na konci dňa.
 • Pri vybavovaní komunikácie sa nepokúšajte o multitasking. Osoba, s ktorou hovoríte, si pravdepodobne všimne, že ste rozptýlení, alebo vaše e-maily môžu byť nedbalé.


Urobte si obedňajšiu prestávku a načerpajte nové sily. Obed by ste mali jesť každý deň; ak však pracujete vo veľmi stresujúcom prostredí, môžete obed občas vynechať alebo si dať len niečo z automatu. Obed by však nemal byť len o tom, že si do úst nacpete jedlo. Každý deň je čas na prestávku a vydýchnutie.[19]

 • Bez ohľadu na to, ako veľmi ste zaneprázdnení a vystresovaní, urobte si prestávku na obed prioritou. Každý deň si ju dajte v rovnakom čase a celú obedňajšiu prestávku využite na doplnenie paliva a sústredenie sa na zvyšok dňa.
 • Ak obedujete so spolupracovníkmi, snažte sa počas jedla vyhýbať rečiam v obchode. Dbajte na to, aby ste náhodou nepokračovali v práci, keď máte mať prestávku.
 • Naplánujte si krátke prestávky na prechádzku. Ak je to možné, pridanie trochy cvičenia do vašej rutiny a vychádzanie z budovy môže pomôcť obnoviť vašu energiu.


Zbavte sa svojho návyku na kofeín. Mnohí ľudia sa spoliehajú na kávu, energetické nápoje alebo čaj s kofeínom, aby sa udržali v chode, kofeín zvyšuje stres. Môže vám zvýšiť krvný tlak a srdcovú frekvenciu, zvýšiť hladinu stresových hormónov a môže zhoršiť váš pocit stresu.[20]

 • Okrem toho sa pokúste obmedziť alebo vyradiť užívanie tabaku. Mnohí ľudia používajú tabak na zvládnutie stresu, pretože nikotín spôsobuje, že mozog uvoľňuje dopamín, ktorý vyvoláva dobrý pocit. Ide však o krátkodobú reakciu a fajčenie spôsobuje zvýšenie krvného tlaku a srdcovej frekvencie a znižuje množstvo kyslíka dostupného pre váš mozog, čo v konečnom dôsledku zvyšuje stres.[21]
  Dôveryhodný zdroj
  Clevelandská klinika
  Vzdelávacia webová stránka jednej z popredných svetových nemocníc
  Prejsť na zdroj

Metóda 5 z 5: Zvládanie stresu


Požiadajte o dovolenku, keď ju potrebujete. Nie vždy to funguje, ale stojí za to to vyskúšať. Ak si potrebujete vziať voľno kvôli rodinným povinnostiam alebo jednoducho preto, že ste vyhorení, poraďte sa so svojím nadriadeným a zistite, či by bolo možné vziať si voľno.[22]

 • Je nepravdepodobné, že vám väčšina miest ponúkne platené voľno, ale môžete si ho vziať, ak sa počas neho zaobídete bez výplaty.
 • Môžete požiadať o časť voľna, napríklad týždeň alebo dva, alebo môžete požiadať o kratší pracovný deň alebo týždeň.
 • Dajte svojmu nadriadenému vedieť, že žiadate o dovolenku, aby ste mohli byť naďalej produktívnym zamestnancom. Povedzte niečo ako: „Viem, že by to znamenalo, že by som si musel vziať nejaký čas mimo kancelárie, ale zaručilo by mi to, že sa budem môcť naplno venovať práci, keď sa vrátim, a že budem mať energiu prispieť na 100 %, kým tu budem.“


Stravujte sa zdravo. Keď ste v strese, môže byť lákavé siahnuť po jedlách na upokojenie; tie sú však často plné cukru, tuku a prázdnych kalórií, ktoré môžu spôsobiť, že sa budete cítiť letargicky a bez kontroly. Zamerajte sa na potraviny s vysokým obsahom vlákniny a zdravých sacharidov, ktoré vás udržia v pohybe.[23]

 • Sacharidy pomáhajú mozgu produkovať serotonín, ktorý vám môže pomôcť cítiť sa uvoľnene, keď ste v strese. Namiesto bielej múky siahnite po zdravých sacharidoch, ako je hnedá ryža alebo sladké zemiaky.
 • Ovocie a zelenina obsahujú veľa vlákniny a sú skvelým občerstvením, keď ste na cestách.


Cvičenie. Cvičenie je skvelý spôsob zvládania stresu. Uvoľňujú endorfíny, čo sú hormóny, vďaka ktorým sa cítite dobre fyzicky aj emocionálne. Snažte sa o pravidelné cvičenie, ktoré vám zvýši tep, ale nezanechá pocit únavy alebo vyčerpania.[24]
Dôveryhodný zdroj
Klinika Mayo
Vzdelávacia webová stránka jednej z popredných svetových nemocníc
Prejsť na zdroj

 • Vyberte si metódu cvičenia, ktorá vás baví. Ak sa vám zdá nepríjemné, bude to len ďalší stresor vo vašom živote. Vyberte si šport alebo hodinu, ktorá vás baví a zaujíma.
 • Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom.
 • Pomaly začnite cvičiť. Nepreháňajte to a nezachádzajte hneď do extrémov.

 • Meditujte. Meditácia je skvelým nástrojom na zníženie stresu. Možno si myslíte, že na to nemáte čas, ale niektoré techniky môžu trvať len niekoľko minút denne. Vyznávači meditácie majú často pocit, že čas, ktorý investujú do meditácie, sa im mnohonásobne vráti v podobe energie, ktorú im dodá na zvyšok dňa.[25]
  Dôveryhodný zdroj
  Mayo Clinic
  Vzdelávacia webová stránka jednej z popredných svetových nemocníc
  Prejsť na zdroj

  • Existuje mnoho rôznych druhov meditácie. Nájdite si taký, ktorý sa vám zdá byť vhodný.
  • Môžete fin riadené meditácie online. Vo vašom meste sa môže nachádzať meditačné centrum alebo skupina, kde sa môžete spojiť s ďalšími ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o meditáciu.
  • Ak praktizujete nejaké náboženstvo, môžu existovať meditácie založené na tejto tradícii, ktoré by vám robili dobre.
 • Referencie