5 spôsobov, ako žiť v harmónii s ostatnými

Žiť v harmónii s ostatnými sa ľahšie povie, ako urobí, najmä vo svete plnom konfliktov, katastrof a odlišných názorov. Možno máte problém cítiť sa v súzvuku s blízkymi ľuďmi a so spoločnosťou ako takou. Začnite tým, že sa spojíte s priateľmi, rodinou, partnermi a susedmi. Zamerajte sa na riešenie akejkoľvek disharmónie vo svojom živote veľkorysým, súcitným spôsobom a vráťte to ľuďom vo svojej komunite. Uistite sa, že si zachovávate aj svoj osobný zmysel pre harmóniu, pretože vám to pomôže cítiť sa v súlade s ostatnými.

Metóda 1 zo 4: Nadväzovanie kontaktov s ostatnými


Zúčastňujte sa na komunitných podujatiach. Pozrite sa na miestne komunitné nástenky, či tam nie sú zverejnené oznamy o podujatiach, ako je bloková párty alebo komunitný garážový výpredaj. Dobrovoľnícky sa zúčastňujte na komunitných podujatiach a darujte tovar alebo peniaze na miestne podujatia. Môže vám to pomôcť cítiť sa viac prepojení so svojimi blízkymi.[1]


Spojte sa so svojimi susedmi. Oslovte ľudí, ktorí žijú vo vašom okolí. Zaklopte na ich dvere a prineste im pečivo. Pozdravte ich na ulici. Buďte priateľskí a spoločenskí so svojimi susedmi, aby ste mohli budovať pocit spolupatričnosti v susedstve.[2]

 • Môžete tiež pozvať svojich susedov na večeru alebo drink, aby ste sa s nimi spojili.
 • Ponúknite pomoc svojim susedom. Ak máte napríklad staršieho suseda, ponúknite mu pomoc s prácou na dvore alebo s nejakou prácou, napríklad s čistením odkvapov.


Pravidelne sa stretávajte s priateľmi. Trávte čas s dobrými priateľmi, aby ste s nimi zostali v spojení a nestratili kontakt. Naplánujte si pravidelné stretnutia raz týždenne alebo raz mesačne s rôznymi priateľmi. Usilujte sa o to, aby vaše priateľstvá boli živé a aktívne.[3]

 • Môžete si napríklad raz týždenne naplánovať rande na kávu s priateľom. Môžete tiež každý mesiac organizovať herné večery so skupinou priateľov.
 • Vytvorte si s priateľmi tradície. Skúste sa stretávať napríklad pri výročiach špeciálnych udalostí alebo absolvovať spoločný ročný výlet.


Strávte kvalitný čas s rodinou. Snažte sa, aby čas, ktorý trávite s rodinou, bol zmysluplný a nezabudnuteľný. Usporadúvajte pravidelné rodinné večere alebo pozývajte svoju rodinu k sebe. Naplánujte si výlet s rodinou, najmä ak ste už dlho spoločne necestovali.[4]

 • Aj keď si nie ste veľmi blízki so svojou rodinou, môžete sa pokúsiť raz za čas sa s nimi spojiť. Možno zistíte, že čím viac času strávite so svojou rodinou, tým harmonickejšie sa budete cítiť.
 • Prijmite rodinné tradície a pokúste sa vytvoriť nové. Zdieľanie životnej udalosti a spomínanie na spoločné chvíle pomáha vytvárať pocit spolupatričnosti.


Buďte zraniteľní a úprimní voči priateľom a rodine. Otvorte sa svojim priateľom a rodine, keď ich potrebujete. Neskrývajte svoje pocity ani sa nehanbite podeliť sa s nimi o svoje emócie. Namiesto toho buďte zraniteľní, aby ste sa v blízkosti svojich blízkych cítili autentickejšie a skutočnejšie.[5]

 • Ak máte napríklad ťažký deň, môžete priateľom povedať: „Dnes bol zlý deň. Potrebujem povzbudiť“ alebo „Necítim sa dnes dobre, potrebujem podporu“.“


Buďte k svojmu partnerovi alebo manželovi veľkorysí a starostliví. Správajte sa k svojmu romantickému partnerovi s rešpektom a vďačnosťou. Venujte im každodennú pozornosť a uznanie. Dajte im najavo, že sú pre vás dôležití a že si ich vážite.[6]

 • Môžete to robiť tak, že budete svojmu partnerovi pravidelne hovoriť: „Ďakujem ti za všetko, čo robíš“ alebo „Vážim si ťa.“

Metóda 2 zo 4:Prekonávanie rozdielov a nezhôd


Vyhnite sa kriku alebo kričaniu na druhých. Snažte sa nebyť agresívni alebo nahnevaní na druhých, pretože to nezhody len zhorší. Zhlboka sa nadýchnite a snažte sa reagovať na ostatných racionálne a pokojne.[7]

 • Ak ste veľmi rozrušení, môžete skúsiť odísť zo situácie a vrátiť sa, keď budete pokojnejší a uvoľnenejší.
 • Uznajte hnev druhej osoby a ponúknite jej, že sa o situácii porozprávate o niečo neskôr. Umožnite obom trochu vychladnúť, aby ste mohli viesť produktívnejšiu diskusiu, v ktorej nebudú dominovať emócie.


Proti hnevu sa postavte súcitom a empatiou. Snažte sa reagovať na akúkoľvek disharmóniu vo svojom živote súcitom a trpezlivosťou. Namiesto toho, aby ste sa rozčuľovali, premýšľajte o tom, ako sa môžete nad situáciu povzniesť a nájsť riešenie. Snažte sa vcítiť do druhých a pracovať s ich nedostatkami alebo problémami namiesto toho, aby ste sa ich snažili zmeniť alebo ich prinútiť vidieť váš názor.[8]

 • Ak sa napríklad pohádate s priateľom, premýšľajte o tom, ako by sa v tejto situácii mohol cítiť on. Snažte sa vcítiť do ich názoru a reagujte na ne skôr súcitne než nahnevane.
 • Pamätajte, že rôzne udalosti majú pre rôznych ľudí rôzny význam. Snažte sa pochopiť, z čoho vychádza, tým, že poviete: „Pomôžte mi pochopiť, ako vidíte túto situáciu.“


Buďte aktívnym poslucháčom. Udržujte očný kontakt s osobou, keď hovorí, aj keď nesúhlasíte s tým, čo hovorí. Ruky majte uvoľnené po stranách a otočte sa k nim telom, aby vedeli, že im venujete pozornosť. Prikývnite a povedzte „hm“ alebo „dobre“, aby ste im dali najavo, že ich počúvate.[9]

 • Vyhnite sa prerušovaniu, keď hovoria. Namiesto toho počkajte, kým dohovoria. Potom im skúste zopakovať, čo povedali, aby vedeli, že ste ich počuli správne.
 • Môžete napríklad povedať: „Čo si myslím, že ste povedali…“ alebo „To, čo počúvam, je…“.


Buďte otvorení kompromisom. Niekedy sa veci jednoducho nevyvíjajú podľa vašich predstáv. Možno budete musieť nájsť spoločnú reč s niekým, s kým nesúhlasíte, alebo sa vzdať svojej pýchy a prijať kompromis. Dohodnutie sa na kompromise vám môže pomôcť preniesť sa cez situáciu a nedovoliť, aby vás nezhody vyviedli z rovnováhy alebo uvrhli do disharmónie.[10]

 • Môžete napríklad nájsť s partnerom kompromis, v ktorom si rozdelíte povinnosti v domácnosti, namiesto toho, aby ste sa o nich hádali. Alebo sa môžete dohodnúť s kolegom na kompromise, v rámci ktorého budete na projekte pracovať spoločne, namiesto toho, aby ste o projekt bojovali alebo medzi sebou súperili.
 • Kompromis znamená, že obe strany sa trochu vzdajú, aby sa uľahčilo získanie časti toho, čo každá strana chce. Buďte pripravení sa niečoho vzdať, aby ste mohli byť obaja šťastní.


Prijmite, že nemusíte súhlasiť s každým. Veľkou súčasťou života v harmónii s ostatnými je uvedomiť si, že sa nemusíte vedieť spriateliť s každým, koho stretnete. Môžete mať protichodné názory alebo hodnoty a môže byť ťažké nájsť spoločnú reč. Buďte ochotní akceptovať, že sa možno budete musieť dohodnúť na nesúhlase s niektorými ľuďmi vo vašom živote.[11]

 • To, že s niekým nesúhlasíte alebo sa s ním nestotožňujete, neznamená, že s ním nemôžete mať súcit a empatiu. Stále sa môžete spojiť s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíte, a nájsť s nimi pocit harmónie.

Metóda 3 zo 4:Vracanie peňazí druhým


Pomôžte susedovi, priateľovi alebo členovi rodiny v núdzi. Ukážte ľuďom okolo seba, že vám na nich záleží, tým, že im ponúknete pomoc, keď ju potrebujú. Pomôžte im bez očakávania vrátenia peňazí, aby ste sa cítili byť s nimi veľkorysým spôsobom spojení.[12]

 • Napríklad môžete ísť navštíviť člena rodiny, ktorý sa cíti zle alebo sa necíti dobre. Prineste im jedlo, ak sú príliš chorí na varenie.
 • Svojmu susedovi môžete pomôcť tak, že skúsite napríklad odhrnúť za neho sneh alebo sa postarať o jeho domáce zviera, keď je na dovolenke.
 • Môžete tiež stráviť čas s priateľom, ktorý sa vyrovnáva s nedávnym rozchodom. Rozveseľte ich tým, že ich pozvete von alebo ich vezmete na špeciálne priateľské rande.


Pracujte ako dobrovoľník v miestnej organizácii. Vyhľadajte na internete miestne organizácie a charitatívne organizácie vo vašom okolí, ktoré potrebujú dobrovoľníkov. Vezmite si dobrovoľnícku zmenu v miestnom útulku pre bezdomovcov alebo v útulku pre ženy. Darujte svoj čas na charitatívnu akciu alebo na miestny umelecký festival. Dobrovoľníctvo vám môže pomôcť cítiť sa pozitívne spojený s ostatnými.[13]

 • Dobrovoľníctvo je tiež skvelý spôsob, ako sa stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a nadviazať nové priateľstvá alebo známosti. To môže rozšíriť vašu sociálnu sieť a spôsobiť, že sa budete vo svete cítiť menej osamelí.


Darovať peniaze na dôstojnú vec. Svoje peniaze môžete venovať aj na vec, ktorej veríte. Poskytnite dar miestnej skupine na podporu práv vo vašom okolí alebo na národnú kampaň, ktorá hovorí o vašich cieľoch a hodnotách.[14]

 • Môžete sa pokúsiť darovať peniaze na nejaký ušľachtilý účel raz ročne alebo raz mesačne, podľa výšky vášho príjmu.


Staňte sa mentorom. Vyhľadajte mentorské programy vo svojom okolí v miestnych komunitných alebo umeleckých centrách. Pozrite sa na miestne školy, či tam nie sú mentorské programy, v rámci ktorých pracujete s mladými ľuďmi. Skúste mentorovanie v programe, ako je Big Brother, Big Sister, kde ste v páre s mladým človekom a pôsobíte ako jeho mentor.[15]

 • Môžete tiež mentorovať iných tým, že budete dobrovoľným tútorom v mimoškolskom programe.
 • Niektoré združenia absolventov na vysokých školách a univerzitách majú mentorské programy pre študentov, aby sa mohli spojiť s odborníkmi v oblasti svojho záujmu.


Nakupujte v miestnych podnikoch. Vráťte peniaze miestnej ekonomike tým, že budete často navštevovať miestne podniky vo svojom okolí. Vyhľadávajte miestne podniky a podporujte ich tým, že v nich budete míňať svoje peniaze. Zoznámte sa s miestnymi predajcami, aby ste sa cítili v súlade so svojou komunitou.[16]

 • Môžete napríklad nakupovať na miestnom farmárskom trhu a spoznať predajcov, ktorí tam predávajú svoj tovar.

Metóda 4 zo 4:Zachovanie vlastného zmyslu pre harmóniu


Nájdite si koníček alebo činnosť, ktorá vás baví. Vyhraďte si čas na to, aby ste sa venovali koníčku, ktorý vás baví, napríklad maľovaniu, písaniu, čítaniu alebo kresleniu. Ako koníček môžete robiť aj nejaký šport, napríklad basketbal, golf alebo lyžovanie. Možno máte radi sledovanie zlej televízie ako upokojujúcu, relaxačnú činnosť.

 • Robenie vecí, ktoré robíte radi, vám môže pomôcť cítiť sa pokojnejšie. Potom budete vyžarovať pozitívne vibrácie, ktoré ostatní okolo vás zachytia.


Skúste joga a hlboké dýchanie. Zosynchronizujte sa so svojím telom a dýchaním tak, že navštívite hodinu jogy v miestnom štúdiu jogy alebo v telocvični. Môžete tiež vykonávať hlboké dýchacie cvičenia, ktoré vám pomôžu zostať pokojní a uvoľnení.

 • Hlboké dýchanie a joga sú tiež skvelé na to, aby ste sústredili svoju myseľ a cítili sa pokojnejší sami so sebou a so svojím okolím.


Nájdite si čas na starostlivosť o seba. Starostlivosť o seba znamená venovať pozornosť svojim potrebám a vyhradiť si čas na ich riešenie. Starostlivosť o seba môžete praktizovať tak, že si doma dáte dlhý kúpeľ alebo si vyskúšate líčenie. Môžete si tiež vyhradiť čas na čítanie alebo zdriemnutie. Cvičenie, ako napríklad behanie alebo strečing, môže byť tiež starostlivosťou o seba.[17]

 • Ak máte nabitý, chaotický program, skúste si vyhradiť 30 minút až jednu hodinu denne, počas ktorej sa budete venovať starostlivosti o seba. Naplánujte si ju tak, aby ste ju nemohli vynechať alebo na ňu zabudnúť.


Použite stránku Pozitívne afirmácie. Pozitívne afirmácie vám môžu pomôcť pristupovať k svojmu životu a ľuďom okolo vás harmonicky a veľkoryso. Ráno pred odchodom na celý deň alebo večer pred spaním si povedzte pozitívne afirmácie.

 • Môžete si napríklad povedať: „Som zmierený so svetom“ alebo „Dnes sa cítim harmonicky a šťastne“.“
 • Snažte sa žiť v súlade so svojimi hodnotami. Keď je váš životný štýl v súlade s vašimi osobnými hodnotami a presvedčením, cítite sa celkovo pokojnejšie.

Ako sa spojiť s druhými?


Pozrite si stránku

Odkazy