5 spôsobov, ako pracovať s ťažkými ľuďmi

Počas vašej pracovnej kariéry sa vám pravdepodobne bude s niektorými ľuďmi pracovať ťažko. Či už je to preto, že kolega si necháva prekážať svoje ego, alebo sa sťažuje a šíri klebety, alebo jednoducho nechce odviesť svoj podiel práce, pochopenie ťažkých typov osobností vám pomôže naučiť sa s nimi pracovať efektívnejšie.

Metóda 1 z 5:Práca s nepriateľskými spolupracovníkmi

Pochopte, čo je to nepriateľstvo. Spolupracovník sa vo všeobecnosti považuje za nepriateľsky konajúceho, ak sa dopúšťa obťažovania (slovného alebo sexuálneho), zosmiešňovania iných a/alebo šikanovania, zvyčajne s opakujúcou sa frekvenciou.[1]
Nepriateľstvo môže byť zastrašujúce alebo demoralizujúce a môže ostatným sťažovať pocit bezpečia na pracovisku.

Zvážte, prečo sa človek správa nepriateľsky. Nepriateľstvo je často obranným mechanizmom, ktorý používa niekto, kto sa cíti neisto alebo žiarlivo, alebo niekto, kto odmieta ostatných kvôli nejakej vnímanej ujme. Inokedy je osoba nepriateľská z dôvodu zneužívania alebo zanedbávania vo vlastnom živote. Bez ohľadu na motiváciu vášho spolupracovníka pochopte, že pod povrchom sa problém netýka vás.[2]

Skúste osloviť svojho nepriateľského spolupracovníka. Často krát môže efektívna komunikácia rozptýliť situáciu, ak sa podarí ju zvládnuť na začiatku. Hovorte pokojne a povedzte svojmu spolupracovníkovi, aké konkrétne konanie alebo správanie je problematické a prečo. Neoplácajte nepriateľstvo; radšej spolupracovníkovi jasne a pokojne oznámte, ako by ste chceli, aby sa k vám správal.[3]

 • Porozprávajte sa so svojím nepriateľským spolupracovníkom v súkromí. Nepriateľskí ľudia sa môžu cítiť ohrození, ak sú konfrontovaní pred skupinou kolegov.
 • Nepristupujte k spolupracovníkovi ani sa s ním nepokúšajte hovoriť o jeho správaní, ak sa cítite ohrození. V týchto prípadoch môže byť najlepšie jednoducho si pohovoriť s manažérom alebo nadriadeným. Váš nadriadený by mal byť schopný rozptýliť situáciu a dokonca môže vášho spolupracovníka odporučiť na kurz, napríklad na zvládanie hnevu, ktorý mu pomôže pracovať na jeho problémoch.

Metóda 2 z 5:Práca so spolupracovníkmi, ktorí sa chronicky sťažujú

Pochopte, čo je chronické sťažovanie sa. Každý potrebuje z času na čas ventilovať stresové alebo nepríjemné situácie, ale zdá sa, že niektorí ľudia sa v sťažovaní priam vyžívajú. Psychológovia tento typ správania nazývajú fňukanie–odlišovať sa od sťažnosti vzhľadom na povahu sťažnosti a motiváciu osoby, ktorá túto sťažnosť vyjadrila.[4]
Inými slovami, je rozdiel medzi vyjadrením obáv alebo frustrácie z oprávneného problému a lamentovaním s pocitom oprávnenosti.

Zvážte, prečo sa ľudia takto správajú. Zatiaľ čo príležitostné sťažnosti na bežné problémy, ako je doprava alebo počasie, sú normálne a môžu pomôcť ľuďom nadviazať spoločenské kontakty, chronické sťažovanie sa na každý aspekt života môže byť vyčerpávajúce a demoralizujúce počúvať. Často sa stáva, že človek sa chronicky sťažuje, pretože sa cíti bezmocný v práci a vo svojom živote. Tento pocit bezmocnosti sa časom môže stať výrazným spôsobom myslenia.[5]

Skúste si vypočuť. Je možné, že tento človek si len potrebuje s niekým pohovoriť o nejakom základnom životnom probléme. Alebo sa možno tento spolupracovník cíti v práci osamelý a izolovaný a snaží sa s vami nadviazať kontakt kvôli frustrácii, ktorú si predstavuje, že zdieľate.

Vytvorte dialóg. Spýtajte sa spolupracovníka, čo si myslí, že by sa malo stať. Ak má váš kolega problém s niekým iným v práci, povzbuďte ho, aby si o probléme, ktorý adresuje vám, pokojne pohovoril s nadriadeným.[6]

 • Nesúhlaste so sťažnosťami svojho spolupracovníka a neospravedlňujte sa. Tieto reakcie len povzbudia vášho spolupracovníka, aby sa naďalej pravidelne sťažoval.

Metóda 3 z 5:Práca s klebetnými spolupracovníkmi

Pochopte, čo sú klebety. Podobne ako sťažovanie, aj klebetenie má určitú spoločenskú hodnotu. V priebehu histórie sa ľudia spoliehali na klebety v záujme bezpečnosti a používali ich ako prostriedok na zistenie, kto je alebo nie je dôveryhodný.[7]
Dôveryhodný zdroj
Americká psychologická asociácia
Vedúca vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
Prejsť na zdroj
Chronické klebety o iných ľuďoch však môžu byť rušivé a môžu poškodiť povesť na pracovisku.

 • Klebety o spolupracovníkoch môžu zraniť city, znížiť morálku na pracovisku a dokonca môžu viesť k žalobám za ohováranie alebo narušenie súkromia.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných informácií s niekým, kto šíri klebety. Ak je o spolupracovníkovi známe, že šíri klebety a ohovára iných, prezradenie prakticky čohokoľvek o sebe by mohlo dať tomuto spolupracovníkovi podnet na založenie novej klebety.

Odmietnite klebety s nadhľadom alebo s humorom. Ak viete, že spolupracovník o vás šíri klebety alebo dokonca o vás klame, skúste použiť humor, aby ste situáciu rozptýlili.[8]

 • Nekonfrontujte svojho spolupracovníka s hnevom. Môže to viesť k eskalácii alebo odplate.
 • Venujte sa problému, o ktorom váš spolupracovník hovorí, ale uveďte fakty.
 • Skúste povedať niečo ako: „Obávam sa, že ľudia si o mne môžu myslieť určité veci, ale jednoducho to nie je pravda.“ alebo „Počul som, že niekto o tom niečo povedal, ale nebol som to ja.“

Nezapájajte sa do toho. Ak iní ľudia klebetia o spolupracovníkovi, najlepšie je nezapájať sa do toho. A ak vás ostatní klebetia, snažte sa, aby vás to netrápilo. Je pravdepodobné, že ho to omrzí a čoskoro prejde na inú tému.

Metóda 4 z 5:Práca s flákačom

Zvážte, prečo sa váš spolupracovník môže vyhýbať zodpovednosti. Nehnevajte sa a nechovajte zášť. Je možné, že váš spolupracovník má jednoducho doma iné problémy, ktoré ovplyvňujú výkon na pracovisku. Možno má váš spolupracovník nejakú stresujúcu životnú situáciu, o ktorej nedáva vedieť.

Porozprávajte sa so svojím spolupracovníkom. Neobviňujte ani nebuďte zlí. Namiesto dohadov používajte vecné dôkazy a pokojne a jasne oznámte spolupracovníkovi, že jeho správanie ovplyvňuje ostatných v práci.[9]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podniku
Prejsť na zdroj

Správajte sa ako líder. Nesnažte sa dostať spolupracovníka do problémov, pretože by to mohlo vyvolať nepriateľstvo alebo odvetu. Namiesto toho si so svojím spolupracovníkom sadnite a pokúste sa mu pomôcť nájsť efektívnejšiu stratégiu, ako sa vysporiadať s prácou, ktorú je potrebné vykonať.[10]

Metóda 5 z 5:Práca s náročnými klientmi

Pochopte očakávania svojho klienta. Možno došlo k nejakému nedorozumeniu a jeden z vás si neuvedomil, čo ten druhý potrebuje. To sa dá vyriešiť pokojnou, priamou komunikáciou.[11]

 • Snažte sa pochopiť svojho klienta na osobnej úrovni.
 • Spýtajte sa klienta: „Aké máte očakávania do budúcnosti?“
 • V nadväznosti na to položte otázku: „Čo môžem urobiť inak??“
 • Ak je to potrebné, stanovte primerané hranice toho, čo je alebo nie je prijateľné. Opäť zostaňte pokojní a profesionálni, ale oznámte svoje obavy.

Nedávajte sľuby, ktoré nemôžete dodržať. Najlepší spôsob, ako zvládnuť očakávania klienta, je prekonať sľuby, ktoré ste dali. Nemôžete to urobiť, ak nespĺňate svoje ciele.[12]

Počas stretnutí si robte dôkladné poznámky a uchovávajte všetku e-mailovú korešpondenciu. Takto môžete klienta v prípade vzniku problému pokojne odkázať na predchádzajúci rozhovor.[13]
Dôveryhodný zdroj
Americká advokátska komora
Popredná profesijná organizácia právnikov a študentov práva
Prejsť na zdroj

 • Zaznamenávajte si dátumy, podrobnosti a to, čo kto povedal.
 • Nestrácajte trpezlivosť. Pamätajte, že zvládanie očakávaní klienta je súčasťou vašej práce. Správajte sa profesionálne a prijímajte kritiku s nadhľadom.
 • Referencie