5 spôsobov, ako sa vyhnúť bežným pravopisným chybám

V písaní je ľahké urobiť pravopisné chyby, ale je tiež ľahké vyhnúť sa bežným pravopisným chybám. Pravopis v angličtine je obzvlášť zložitý; angličtina si požičiava toľko slov z iných jazykov, že takmer každé pravopisné pravidlo má výnimku. Keď pracujete na pravopise, používajte triky a nástroje, ktoré vám pomôžu, aj keď ste už zvládli základné pravidlá pravopisu. Zamerajte sa aj na učenie homofónov, čo sú slová, ktoré znejú rovnako, ale majú rôzny pravopis a význam, pretože ak si nedáte pozor, môžu vás potrápiť.

Pomocník pre pravopis


Lístok s pravidlami pravopisu

Časté pravopisné chyby

Pravopisné tipy a triky

Metóda 1 zo 4:Používanie nástrojov a trikov


Majte po ruke slovník. V dnešnej dobe je jednoduché vyhľadať slovo, keď si nie ste istí jeho pravopisom. Často stačí, ak zadáte slovo do vyhľadávača, vyskočí správne slovo a vy budete pripravení vyraziť![1]

 • Ak sa snažíte rozhodnúť medzi 2 podobnými slovami, môžete do vyhľadávača zadať obe, napríklad „ich a tam.“ Často nájdete stránku, na ktorej sú uvedené rozdiely medzi týmito 2 slovami.
 • Ak nemáte vždy prístup k internetu, majte po ruke tlačený slovník. Môžete si tiež stiahnuť slovníkové aplikácie, ktoré môžete používať, keď nie ste online.


Využite kontrolu pravopisu. Ak používate softvér na spracovanie textu alebo dokonca len píšete v prehliadači, pravdepodobne sa pod slovami objavia červené alebo modré čiary. To vám hovorí, že slovo by mohlo byť napísané nesprávne a mali by ste si ho skontrolovať.[2]

 • Kontrola pravopisu nie je správna v 100 % prípadov, ale keď sa objaví, určite by ste sa mali na slovo pozrieť bližšie a možno ho vyhľadať niekde inde.


Pred odoslaním práce si ju prečítajte nahlas. Kontrola pravopisu nezachytí všetko a je väčšia pravdepodobnosť, že zachytíte preklepy, ak budete čítať veci nahlas. Takéto konanie vás prinúti spomaliť a pozornejšie sa pozerať na slová, aby ste mohli zvážiť každé slovo a uistiť sa, že ste vybrali to správne.

 • Programy ako Grammarly a Hemingway Editor vám pomôžu skontrolovať veci, ktoré kontrola pravopisu prehliadne, napríklad pasívny hlas alebo nesprávne použitie slov. Nenahrádzajú starostlivú úpravu, ale môžu ju doplniť.


Vytvorte si zoznam slov, s ktorými máte problémy. Ak neustále hľadáte určité slová, môže vám pomôcť vytvoriť si ich zoznam. Takto môžete rýchlo nahliadnuť do zoznamu bez toho, aby ste sa museli obracať na slovník.[3]

 • Medzi bežné slová, s ktorými majú ľudia problémy, patria napríklad „určite“, „oddelený“, „prostredie“, „rozsudok“ a „február“.“
 • Môžete tiež pripojiť krátke vysvetlenie slov, ktoré znejú podobne (homofóny), ale majú odlišný pravopis, ako napríklad „your a you’re.“ Takto ich nemusíte zakaždým vyhľadávať.


Naučte sa správnu výslovnosť slov, aby ste ich mohli správne napísať. Niektoré slová sa ťažko píšu kvôli bežnej nesprávnej výslovnosti. Keď sa ich naučíte vyslovovať, budú sa vám ľahšie písať.[4]

 • Napríklad slovo „espresso“ sa často hovorí „expresso“, čo môže viesť k tomu, že ho budete písať s „x.“ Skúste si slovo „espresso“ opakovať nahlas, kým sa vám nezapíše do mozgu. Mohli by ste si dokonca vymyslieť vtipné príslovie, ako napríklad: „Nevyjadrujem sa, kým sa espreso.“

Metóda 2 zo 4:Učenie sa základných pravidiel pravopisu


Zdvojenie písmen „s“, „f“, „z“ a „l“ na konci slova po samohláske. Toto pravidlo sa vzťahuje najmä na jednoslabičné slová, ako napríklad „fluff“, „fuzz“, „lull“ a „less.“ Všetky tieto slová majú na konci dvojitú spoluhlásku.[5]
Dôveryhodný zdroj
Rozumiete
Nezisková organizácia venujúca sa zdrojom a podpore ľudí s poruchami myslenia, ako je ADHD alebo dyslexia
Prejsť na zdroj

 • Vždy sa nájdu výnimky z pravidla, ako napríklad „biz“, ale často sú to výnimky z nejakého dôvodu. „Napríklad „Biz“ je slangová skratka pre „biznis“, takže nemá na konci dvojité „z“.
 • Ďalšie príklady: „shell“, „lass“, „fizz“ a „ball“.“


Používajte „ck“ hneď po samohláskach a „k“ po inej spoluhláske. V jednoslabičných slovách vyberajte „ck“, ak má slovo krátku samohlásku a medzi samohláskou a koncom slova nie je žiadna iná spoluhláska, napríklad „kvák“, „crack“, „lack“ alebo „duck“.“ Zvoľte len „k“ bez „c“, ak je pred „k“ ďalšia spoluhláska, napríklad „kork“, „flank“, „flask“ alebo „dork“.“[6]
Dôveryhodný zdroj
Rozumieť
Nezisková organizácia zameraná na zdroje a podporu ľudí s rozdielmi v myslení, ako je ADHD alebo dyslexia
Prejsť na zdroj


Zdvojujte spoluhlásku pri pridávaní „-ed“ alebo „-ing“, ak je samohláska krátka. Ak chcete zo slova urobiť minulý čas, zvyčajne pridáte „-ed“.“ Ak chcete zo slovesa urobiť gerundium (sloveso, ktoré funguje ako podstatné meno) alebo príčastie prítomné (sloveso s „ing“ na konci), pridáte „-ing.“ Problémom je, že pravidlá pravopisu sa menia podľa hlásky v slove.[7]
Dôveryhodný zdroj
Rozumej
Nezisková organizácia, ktorá sa venuje zdrojom a podpore ľudí s rozdielmi v myslení, ako je ADHD alebo dyslexia
Prejsť na zdroj

 • Ak je samohláska pred spoluhláskou krátka, pri pridávaní prípony spoluhlásku zdvojíte, ako napríklad v slovách „víťazný“, „pančovaný“, „zastavujúci“ a „perúci“, ktoré sú utvorené zo slov „víťazný“, „pančovaný“, „zastavujúci“, resp.
 • Prípona je pridaná koncovka k slovu.
 • Ak je samohláska pred spoluhláskou dlhá, pri pridávaní prípony použijete jedinú spoluhlásku, ako napríklad v slovách „pine“, „pare“, „condoned“ a „naming“, utvorených zo slov „pine“, „pare“, „condone“ a „named.“
 • Zdvojujte spoluhlásku v dvojslabičných slovách len vtedy, ak je dôraz na druhej slabike, napríklad v slovách „preferovaný“, „priznaný“ alebo „spáchaný“.“[8]


Dávajte „i“ pred „e“ okrem „c“.“ Túto rýmovačku ste už možno počuli, ale treba ju trochu doplniť: „i“ pred „e“, s výnimkou hlásky „c“ alebo pri tvorení zvuku „/ay/“. Nerýmuje sa to tak dobre, ale je to presnejšie.[9]

 • Napríklad „fierce“, „try“ a „friend“ majú pred „e“ „i“.“
 • Avšak v slovách „vnímať“, „prijímať“ a „počínať“ sa používa „ei“, pretože nasledujú po „c“.“
 • Pravidlo o zvuku „/ay/“ vstupuje do platnosti pri slovách ako „sused“, „ohavný“, „váha“ a „predstierať“.“
 • Samozrejme, vždy existujú výnimky. Napríklad slová „čudný“, „záchvat“, „voľný čas“, „sito“, „priateľ“ a „neplecha“ sa týmito pravidlami neriadia.


Pri pridávaní prípony začínajúcej na samohlásku „e“ na konci vynechajte. Medzi prípony v tejto kategórii patria „-ible“, „-able“, „-ing“ a „-ous“.“ Keď ich pridáte na koniec slova, kde sa „e“ nevyslovuje, zbavíte sa „e.“[10]

 • Napríklad z „por“ sa stane „porézny“; z „forage“ sa stane „foraging“; z „response“ sa stane „responsible“; a z „move“ sa stane „movable.“
 • Výnimkou z tohto pravidla je prípad, keď potrebujete zachovať mäkkú výslovnosť „-ce“ alebo „-ge.“ Potom si ponechajte „e“, ako napríklad v „outrage“, ktoré sa mení na „outrageous“, „notice“, ktoré sa mení na „noticeable“, alebo „manage“, ktoré sa mení na „manageable“.“
 • Druhé „e“ ponechajte aj vtedy, keď je na konci slova dvojité „e“, napríklad „see“ v slove „seeable“ alebo „flee“ v slove „fleeing.“ Tieto „es“ sa zachovávajú, aby bola výslovnosť správna.


Používajte apostrofy na spojenie 2 slov a na vytvorenie privlastňovacích slov. Apostrofy môžu byť mätúce, a to z dobrého dôvodu! Niekedy apostrof spája 2 slová do spojenia, napr. z „you are“ sa stane „you’re.“ V iných prípadoch sa slovo mení na privlastňovacie, napríklad „mačka patriaca tejto osobe“ sa mení na „mačka tejto osoby“.“[11]

 • Napríklad „you have“ sa stáva „you’ve“ a „they are“ sa stáva „they’re“.“
 • V prípade privlastňovacích slov sa „kniha, ktorú vlastní Jessie“ zmení na „Jessiina kniha“, zatiaľ čo „torta, ktorú vlastní muž“ sa zmení na „mužova torta“.“
 • Trochu mätúcejšie je to so slovom „to.“ „It’s“ sa zdá, akoby bolo privlastňovacie kvôli apostrofu, ale v skutočnosti sa pripája k „it is“ v skratke. „Its“ je privlastňovacia forma „it.“

Metóda 3 zo 4:Vytváranie množného čísla slov


Používajte „-s“, aby ste z najjednoduchších slov urobili množné číslo. Pridanie „-s“ k slovu je najzákladnejší spôsob, ako zo slova urobiť slovo v množnom čísle. Funguje to pri slovách, ktoré sa končia na samohlásky alebo spoluhlásky, až na niektoré výnimky.

 • Napríklad „apple“ sa zmení na „apple“; „tree“ sa zmení na „trees“; „book“ sa zmení na „books“; „painting“ sa zmení na „paintings“; a „signal“ sa zmení na „signals.“


Pridávajte „-es“ k slovám zakončeným na „-ch“, „-ss“, „-s“, „-sh“, „-z“, „-x“ a „-o“.“ Pri tvorení množného čísla slov, ktoré končia na tieto písmená, je potrebné pridať „-es“ a nie len „-s“.“ Tým sa v slove vytvorí nová slabika.[12]

 • Napríklad slová ako „drvenie“, „bzučanie“, „líška“, „tanier“, „strata“ a „ozvena“ sa zmenia na „drvenie“, „bzučanie“, „líška“, „tanier“, „strata“ a „ozvena.“
 • Medzi výnimky z tohto pravidla patria slová ako „rádio“, „typos“, „alt“ a „epocha“.“ V prípade „epoch“ znie „-ch“ ako tvrdé „k“, preto sa nepridáva „-es“.“


Pri tvorení množného čísla slov, ktoré sa končia na „-fe“, zmeňte ich na „-ves“. Toto pravidlo platí pre väčšinu slov, ktoré sa končia na „-fe“, napríklad „nôž“, ale neplatí to pre slová, ktoré sa končia na samohlásku a potom na „f“, napríklad „kuchár.“ Týmto slovám stačí na konci pridať „s“.[13]

 • Napríklad „nôž“ sa zmení na „nože“, „manželka“ na „manželky“ a „život“ na „životy“.“


Vymeňte „y“ za „-ies“, keď sa slová končia na spoluhlásku a „y.“ V týchto slovách môže „y“ fungovať ako jediná hláska v slove, napríklad „špión“ alebo „plachý“.“ Toto pravidlo však funguje aj pri dlhších slovách, ako napríklad „apply“ alebo „supply.“[14]

 • Z týchto slov by sa stali slová „špión“, „plachý“, „platí“, resp.

Metóda 4 zo 4:Učenie sa mätúcich homofónov


Používajte „too“ na vyjadrenie prebytku, „to“ ako predložku a „two“ na označenie počtu. Tieto 3 slová môže byť ťažké správne napísať, pretože sa často používajú a vyslovujú sa rovnako. „Príliš“ sa používa na vyjadrenie nadmerného množstva niečoho, napríklad „Zjedla príliš veľa čokolády“ alebo „Pozerali príliš veľa televízie“.“ „To“ je tvar, ktorý sa používa ako predložka pred podstatným menom, napríklad „ísť do obchodu“ alebo „bežať na koniec bloku.“ „Dva“ sa vzťahuje na číslo 2.[15]

 • „To“ zvyčajne označuje, že niekam idete, takže aby ste si ho zapamätali, myslite na to, že „go“ a „to“ majú každé len jedno „o“ a jedno ďalšie písmeno. „To“ sa používa ako predložka a infinitívna frázová väzba.
 • Môžete povedať, že „príliš“ znamená nadmerný, pretože má v sebe príliš veľa „Os“.


Vyberte „affect“ pre sloveso a „effect“ pre podstatné meno. Hoci toto pravidlo nefunguje vždy, väčšinou vás nasmeruje správnym smerom. Pamätajte si, že sloveso vykonáva činnosť, zatiaľ čo podstatné meno je to, čo túto činnosť vykonáva alebo má vykonať.[16]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis, ktorý sa zaoberá témami súvisiacimi s postupmi riadenia podniku
Prejsť na zdroj

 • Ďalším spôsobom, ako si zapamätať rozdiel, je myslieť na príčinu a následok, pričom slovo „príčina“ nahradíte slovom „vplyv.“ „Príčina“ je spôsobuje účinok, takže „affect“ je ovplyvňuje účinok.
 • „Afekt“ sa používa ako podstatné meno len vtedy, keď znamená, že vyvolal nejaký pocit alebo „afekt“.“ Je to koreň slov ako „náklonnosť.“ Je to aj koreň slova „afekt“, pretože ďalší význam slovesa „afektovať“ je „predstierať.“
 • Podobne sa slovo „efekt“ používa ako sloveso, keď sa hovorí o uskutočnení zmeny, ako napríklad „to effect change“ (uskutočniť zmenu).“[17]


Používajte „they’re“ pre skratku, „their“ pre vlastníctvo a „there“ na označenie objektu. „They’re“ je skratka slova „they are“, napríklad „Idú do kina“ alebo „Jedia jablká“.“ „Ich“ je privlastňovací tvar, napríklad „Ich auto je vedľa tvojho“ alebo „Poďme k nim domov“.“ „Tam“ hovorí o tom, kde sa veci nachádzajú, napríklad „Mačka je tam“ alebo „Prosím, choďte a sadnite si priamo tam.“[18]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a citácie
Prejsť na zdroj

 • Pamätajte si, že „tam“ vám ukazuje miesta, preto má v sebe „tu“.


Vyberte „where“ pre miesto a „were“ pre tvar minulého času „to be“.“ „Kde“ sa pýta na miesto, kde sa niečo nachádza, napr?“ „Boli“ na druhej strane ukazuje, že sa niečo stalo v minulosti, napríklad: „Išli do obchodu, keď sa im stala nehoda.“[19]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a usmernenia pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • Ďalšou častou zámenou týchto slov je „we’re“, čo je skratka slov „we“ a „are“, napríklad „We’re eating oatmeal.“
 • Nezabudnite v slove „kde“ hľadať „tu“, aby ste si lepšie zapamätali, že ide o slovo na mieste.


Vyberte „then“ pre čas a „than“ pre porovnanie. Aj keď tieto slová nie sú presné homofóny, stále môžu byť mätúce. Len majte na pamäti, že „než“ je slovo, ktoré používate pri porovnávaní vecí, zatiaľ čo „vtedy“ sa vzťahuje na čas, napríklad „vtedy a teraz“.“[20]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Napríklad by ste povedali: „Ona je múdrejšia ako on“ alebo „Zjedli viac banánov ako druhý stôl“.“
 • Namiesto slova „vtedy“ by ste mohli napísať: „Vtedy sme jedli lepšie“ alebo „Oblasť bola vtedy pokojnejšia“.“

 • Vyberte „accept“ pre sloveso a „except“ pre predložku. Pamätajte, že sloveso vykonáva činnosť a „accept“ bude vždy sloveso, ktoré znamená prijať niečo, čo dal niekto iný, alebo súhlasiť s niečím. „Okrem“ znamená všetko okrem niekoľkých alebo všetko okrem jedného.[21]
  Dôveryhodný zdroj
  Purdue Online Writing Lab
  Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
  Prejsť na zdroj

  • Môžete napríklad napísať: „Prijímam váš dar“ alebo „Prijímam situáciu“.“
  • Na druhej strane, pre slovo „okrem“ môžete napísať: „Potrebujeme, aby všetci usilovne pracovali na tomto projekte, okrem Rogera, ktorý bude viesť sekundárny tím.“
 • Odkazy