5 spôsobov, ako sa vyrovnať s učiteľmi, ktorí vám berú osobné veci

Učitelia vám niekedy vezmú telefón alebo iný predmet, ak sa domnievajú, že rozptyľuje vašu pozornosť alebo pozornosť ostatných študentov v triede. Často je to v ich silách, hoci zvyčajne len počas trvania hodiny alebo po zvyšok dňa. Tým, že sa oboznámite s pravidlami vo vašej škole, môžete si byť istí, že ich neporušíte. Ďalej zabezpečte, aby váš majetok nebol nikdy zabavený alebo prehľadaný v rozpore s vašimi právami.

Metóda 1 zo 4:Komunikácia s učiteľmi, ktorí vám berú veci


Príďte na hodinu pripravení a pripravení venovať pozornosť. Príďte na hodinu pripravení učiť sa. Počas vyučovania dbajte na to, aby ste sedeli vzpriamene, tvárou dopredu a vždy počúvali, keď učiteľ hovorí. Okrem toho si pri príchode na hodinu pripravte všetko, čo budete potrebovať, vrátane hotových domácich úloh a všetkého, čo potrebujete na písanie poznámok alebo prácu s materiálmi na hodinu.[1]

 • Vždy sa snažte čo najlepšie plniť úlohy v triede. Aj keď máte v určitej triede problémy, učiteľ bude rád, keď uvidí, že sa snažíte.


Telefón si nechajte v skrinke. Počas vyučovania vôbec nepoužívajte telefón. V skutočnosti mnohé školy výslovne povoľujú učiteľom, aby zobrali telefón študentom, ktorí ho používajú počas vyučovania. Ak si musíte priniesť telefón na hodinu, uistite sa, že je vypnutý alebo zapnutý na tichý režim a uložený mimo dohľadu v batohu alebo pod lavicou.[2]

 • Uznajte, že používanie telefónu počas hodiny je neúctivé voči učiteľovi, spolužiakom, a dokonca aj voči vám samým, pretože znižujete pravdepodobnosť, že sa vy a vaši spolužiaci budete plne sústrediť na vyučovanie.


Počas hodiny buďte mimoriadne zdvorilí. Niektorí učitelia sú obzvlášť citliví na správanie žiakov počas vyučovania. Buďte obzvlášť zdvorilí na hodinách, ktoré vedie učiteľ, ktorý sa ľahko podráždi – sú to pravdepodobne učitelia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou spustia tirádu o nedostatku slušného správania medzi dnešnou mládežou a začnú všetkým brať veci.[3]

 • Snažte sa aspoň raz za hodinu zdvihnúť ruku a položiť otázku, aby ste ukázali, že ste sa zapojili do vyučovacej hodiny a že si vážite prínos učiteľa k vášmu vzdelávaniu.


Odovzdajte predmet, ak ste ním porušili pravidlo. Uvedomte si, že väčšina učiteľov sa nesnaží dostať svojich študentov do problémov. Ich úlohou je jednoducho zabezpečiť, aby ste sa vy a vaši spolužiaci mohli učiť bez nebezpečenstva alebo rozptyľovania. Ak ste boli napríklad prichytení pri písaní SMS v triede, pochopte, že učiteľ môže spravodlivo požiadať o odobratie vášho telefónu a jednoducho ho odloží na bezpečné miesto, ale mimo vášho dosahu.[4]

 • Nehádajte sa s učiteľmi pred spolužiakmi.
 • Ospravedlňte sa za vyrušovanie triedy a odovzdajte im predmet.
 • Po vyučovaní požiadajte o vrátenie predmetu. Čím zrelší si bol, keď ťa o to požiadali, tým ľahšie to dostaneš späť.


Požiadajte o všetky predmety, ktoré vám učiteľ vzal hneď po skončení hodiny. Ak ste písali SMS alebo inak porušili pravidlá, ospravedlňte sa a sľúbte, že to už neurobíte. Buďte zdvorilí, pretože sa nechcete dostať do ďalších problémov a chcete, aby vám učiteľ predmet vrátil bez ďalších konfliktov.

 • Vyskúšajte niečo podobné: „Ospravedlňujem sa, že som si dovolil byť počas hodiny roztržitý. Prinesiem si telefón do skrinky a nechám ho tam po zvyšok dňa.“
 • Ak povedia, že si ho nechajú do konca dňa, vráťte sa po vyučovaní a opýtajte sa znova.
 • Ak vám niekto zobral telefón a nevrátil vám ho ani na konci dňa, povedzte to učiteľovi, ktorému dôverujete, alebo rodičovi či opatrovníkovi.


Podnikajte kroky, ak učiteľ vždy berie len vaše veci. Ak sa k vám učiteľ správa nespravodlivo, možno budete musieť hovoriť s iným zamestnancom školy. Ak vám učiteľ vždy berie len vaše veci alebo sa vám vyhráža, ale podobnými hrozbami sa nevyhráža ostatným žiakom, uznajte, že ide o problém, ktorý treba riešiť. V ideálnom prípade sa o tom, prečo sa s vami zaobchádza inak, porozprávajte priamo s učiteľom a opýtajte sa ho, či ste sa počas hodiny správali nevhodne.[5]

 • Ak sa necítiš príjemne, keď sa s učiteľom rozprávaš o tomto type rozhovoru, alebo sa o to pokúsiš a nepôjde to dobre, stretni sa s riaditeľom alebo učiteľom, ktorému dôveruješ, a porozprávaj sa o tom.

Metóda 2 zo 4:Poznanie pravidiel o tom, ako vám učitelia berú veci


Oboznámte sa s pravidlami vašej školy. Ak vás zaujíma, čo si smiete priniesť so sebou do školy, prečítajte si príručku pre žiakov vašej školy. Znalosť pravidiel vám pomôže aj pri jednaní s učiteľom, ktorý vám pohrozil, že vám niečo vezme.

 • Najjednoduchšie povedané: najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby vám učiteľ zobral vaše veci, je vyhnúť sa porušovaniu pravidiel, ktoré by ho k tomu mohlo priviesť!


Bráň sa, keď si neporušil žiadne pravidlá alebo keď sa učiteľ správa nespravodlivo. V prípade, že učiteľ mohol niečo urobiť alebo pohroziť bez toho, aby ste porušili nejaké pravidlá, zdôraznite, že ste žiadne pravidlá neporušili. Tento postup bude fungovať len vtedy, ak poznáte pravidlá.[6]

 • Prípadne, ak ste porušili drobné pravidlo, ktoré ich neoprávňuje k tomu, aby si vzali váš predmet, môžete na to pokojne upozorniť a povedať niečo ako: „Ospravedlňujem sa za vyrušenie, hneď to odložím a už to nebude problém.“
 • Ak odmietnete odovzdať vec, vedzte, že učiteľ vám nemôže nič násilne vziať. Odmietnutie odovzdať predmet, ktorým ste porušili pravidlo, však môže viesť k ďalšiemu trestu v budúcnosti.


Ak sa učiteľ správa nevhodne, okamžite to oznámte inej dospelej osobe. Keď ste v škole, musíte dodržiavať pravidlá. Učiteľ musí tiež presadzovať školský poriadok. Ak však učiteľ niekedy urobí niečo, o čom sa domnievate, že to nesmie urobiť, ihneď to niekomu povedzte.[7]

 • Aj konanie vášho učiteľa sa musí riadiť pravidlami školy a musí byť založené na bezpečnosti a vzdelávaní.
 • Učiteľ nikdy nemôže použiť silu proti vám alebo inému žiakovi.
 • Učiteľ nemôže rozbiť žiadny váš majetok.
 • Ak pracovník školy nereaguje na vaše požiadavky, požiadajte, aby okamžite zavolal rodičovi alebo opatrovníkovi.
 • Ak vám škola neumožní zavolať, čo najskôr povedzte o všetkom, čo sa stalo, dospelej osobe, ktorej dôverujete – či už inému učiteľovi, alebo rodičovi či opatrovníkovi.
 • Ak si nie ste istí, ako sa niečo, čo sa stalo, stalo, a neviete, či by ste to mali povedať ostatným, poraďte sa so starším súrodencom alebo dospelým členom rodiny.

Metóda 3 zo 4:Vyhýbanie sa podozreniam o tvojich veciach


Dokážte, že ste neurobili nič zlé. Majte na pamäti, že ak môžete dokázať, že ste sa niečím neprevinili, pravdepodobne sa oplatí učiteľovi ukázať dôkaz.[8]
Učiteľ alebo správca vás nemôže nútiť, aby ste súhlasili s prehliadkou. Vždy môžeš povedať nie alebo požiadať, aby zavolali rodičom. Ak však nemáte čo skrývať, zvážte, či učiteľovi umožníte krátky prístup k vašim veciam.

 • Zamestnanci školy môžu vás alebo váš majetok prehľadávať len vtedy, ak majú dôvodné, individualizované podozrenie, že ste sa podieľali na porušení pravidiel. Prehliadku môžu vykonať aj vtedy, ak s ňou dobrovoľne súhlasíte.
 • Medzi dôvody dôvodného podozrenia patrí, že zamestnanec školy niečo počul alebo priamo niečo videl či zacítil.
 • Podozrenie, ktoré oprávňuje na prehliadku, sa musí týkať aj vás. Ak sa napríklad váš kamarát dostal do problémov a chcú prehľadávať aj váš majetok, nemôžu prehľadávať vaše veci, pokiaľ neexistujú konkrétne dôkazy, ktoré vás usvedčujú.


Nenechávajte si v skrinke nič, čo nie je v škole povolené. Vedz, že skrinky sa zvyčajne považujú za majetok školy. V súlade s tým môžu školy kedykoľvek prehľadať vašu skrinku s akýmkoľvek podozrením alebo bez neho.[9]

 • Ak máte v skrinke mobilný telefón alebo počítač, nemôžu byť prehľadané bez dôvodného, individualizovaného podozrenia, vášho súhlasu alebo súdneho príkazu.


Veľkú sumu hotovosti si nechajte doma. To, že máš pri sebe veľké množstvo peňazí, môže u učiteľov alebo iných zamestnancov školy vyvolať zvedavosť alebo obavy, prečo ich máš. Nákupy, ktoré si môžu vyžadovať väčšiu sumu hotovosti, sa snažte naplánovať mimo školy, aby ste sa vy alebo učitelia nedostali do nepríjemnej situácie.

 • Naplánujte si veľké nákupy na víkend a pri manipulácii s väčšími sumami hotovosti vás musí sprevádzať rodič.
 • Ak si potrebujete priniesť do školy väčšiu sumu peňazí na nákup po vyučovaní, majte ju niekde uzamknutú a nikomu o nej nehovorte. Buďte pripravení povedať učiteľovi alebo správcovi, prečo máte v škole veľkú sumu peňazí.
 • Ak napríklad máte v úmysle kúpiť si po škole bicykel od kamaráta, buďte úprimní a povedzte učiteľovi podrobnosti o tejto dohode.

Metóda 4 zo 4:Poznanie vašich osobných majetkových práv v škole


Vyhľadajte pomoc, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva. Obráťte sa na Americkú úniu občianskych slobôd a prediskutujte možné porušenie vašich práv a prípadné právne kroky, ktoré by mohli byť vhodné.[10]
Častejšie môže ACLU spolupracovať s vašou školou, aby zabezpečila, že práva študentov nebudú porušené bez toho, aby sa uchýlila k súdnemu konaniu.

 • Zapíšte si všetko, čo sa stalo počas akejkoľvek situácie, v ktorej sa domnievate, že mohli byť porušené vaše práva.
 • Uveďte, kedy k incidentom došlo, kto sa ich zúčastnil a kto bol nablízku.
 • Uveďte konkrétne údaje, napríklad všetko, čo bolo povedané a kým, ako aj všetko, o čo ste boli požiadaní alebo k čomu ste boli prinútení.


Vedzte, že učiteľ zvyčajne nemôže prehľadávať obsah vášho telefónu. Ak vaša škola nepovoľuje používanie mobilných telefónov, zamestnanec školy vám môže vziať telefón, možno aj do konca dňa. Ak ste však len písali textové správy alebo hovorili cez telefón v kontexte, ktorý škola nepovolila, nemôžu prezerať žiadny obsah vášho telefónu.[11]

 • Ak vás učiteľ alebo správca požiada o súhlas, nemusíte mu dovoliť prehľadávať váš telefón.
 • Prehľadávanie mobilného telefónu je legálne len vtedy, ak existuje dôvodné podozrenie, že ste sa osobne podieľali na porušení konkrétneho pravidla v škole. Aj v takom prípade môže zamestnanec školy prezerať len to, čo je potrebné na potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia.
 • Je nezákonné, aby zamestnanec školy používal váš telefón na telefonovanie alebo posielanie správ iným žiakom, pričom sa vydával za vás.


Vedzte, že je väčšia pravdepodobnosť, že notebooky budú prehľadávané legálne. Ak nemáte povolené nosiť notebooky do školy a urobíte tak, je pravdepodobné, že vám ich budú môcť vziať až do konca dňa. To, či môžu alebo nemôžu prehľadávať osobný notebook, ktorý nemáte povolené mať v škole, je skôr právna šedá zóna, ktorá nie je na väčšine miest určená.[12]

 • Ak vaša škola povoľuje používanie prenosných počítačov, učiteľ ich môže prehľadávať len v prípade dôvodného podozrenia z vášho protiprávneho konania.
 • Súbory, ktoré nesúvisia s niečím, čo môžu mať právo hľadať, sa nesmú kopírovať alebo dokonca prezerať.
 • Ak ste boli napríklad obvinení z posielania výhražných e-mailov, škola má právo zabezpečiť, aby k tomu nedochádzalo. Počas vyšetrovania obvinenia si však nemôžu prezerať fotografie na vašom osobnom notebooku, pretože fotografie nie sú relevantné pre obvinenie.


Uvedomte si právne rozdiely týkajúce sa prehliadky vášho vlastného majetku a majetku školy. Zamestnanec školy vám môže z akéhokoľvek dôvodu vziať notebook, ktorý je vo vlastníctve školy. Môžu tiež legálne prehľadávať obsah notebooku.[13]

 • Podobne môžete byť požiadaní, aby ste učiteľovi poskytli svoje heslo k e-mailovému kontu sponzorovanému školou.
 • Ak vás učiteľ požiada, aby ste mu poskytli heslo k osobnému e-mailovému kontu alebo zariadeniu, ktoré nie je spojené so školou, nemusíte mu ho poskytnúť.
 • Ak chcete zabezpečiť svoje súkromie, ukladajte a posielajte osobné správy z osobných zariadení, keď nie ste v škole.


S orgánmi činnými v trestnom konaní konajte primerane. Ak vás policajt – niekedy označovaný ako školský inšpektor – požiada o prehliadku vás alebo vašich vecí, vedzte, že zákony týkajúce sa vašich práv sú trochu odlišné. V zásade platí, že príslušníci orgánov činných v trestnom konaní potrebujú na vykonanie prehliadky príkaz alebo váš súhlas.[14]
Napriek tomu by ste mali byť pri rozhovore s úradníkom vždy zdvorilí, aj keby ste mali obmedziť čas, ktorý budete musieť s úradníkom komunikovať.

 • Pokojne sa opýtajte policajta, ktorý chce prehľadávať vás alebo vaše osobné veci – vrátane telefónu alebo počítača – či má na to povolenie.
 • Spýtajte sa, či môžete odísť. Pravdepodobne tak budete môcť urobiť, pokiaľ policajt nemá dôkazy alebo dôvodné podozrenie, že ste spáchali alebo máte v úmysle spáchať trestný čin.
 • Povedzte príslušníkovi, že chcete, aby bol prítomný váš rodič alebo právnik, ak vám začne klásť otázky, na ktoré nechcete odpovedať.
 • Ak sa prehliadka vykonáva bez vášho súhlasu, jasne povedzte, že s ňou nesúhlasíte, a to slovami: „Nesúhlasím s prehliadkou môjho majetku.“
 • Ak neviete, čo máte robiť alebo povedať, vedzte, že vždy máte právo mlčať.

Pomoc pri rozhovore s učiteľom a upozornení na situáciu dospelou osobou


Rozhovor s učiteľom v triede o zabavených veciach

Rozhovor s učiteľom po vyučovaní o zabavených veciach

Oznámenie dospelému o tom, že učiteľ zobral osobné veci

Odkazy