5 spôsobov, ako si rýchlo zapamätať

Rýchle zapamätanie je dôležitý talent. Cvičenie pamäti zvyšuje vaše schopnosti ako človeka a pomáha udržiavať mozog zdravý, či už ide o školu, prácu alebo jednoducho o zdokonaľovanie sa. Umenie zapamätávania je prastaré a história je plná dômyselných spôsobov, ako si veci zapamätať. Uplatnením modernej psychológie možno tieto prístupy k zapamätaniu rozdeliť do piatich základných metód.

Metóda 1 z 5: Rote memorovanie


Predstavte si, že si zapamätáte niekoľko štátov a ich hlavných miest od západu na východ. V nasledujúcich krokoch tejto metódy sa budeme snažiť zapamätať si tieto štáty a ich hlavné mestá:

 • Pri zapamätávaní si jednoducho opakujeme a opakujeme to, čo si potrebujeme zapamätať, kým sa nám to nezapíše do pamäti. Vďaka tomuto opakovaniu si váš mozog vytvára nové spojenia a vzorce, ktoré vám pomáhajú vytvárať to, čo ste si zapamätali – ako hovoria neurológovia, „neuróny, ktoré sa spájajú, sa spájajú“.


Vedzte, že memorovanie naspamäť je pre niektoré typy pamäte lepšie ako pre iné typy. Zapamätávanie prostredníctvom opakovania podporuje váš mozog, aby si vytvoril potrebné spojenia na vyslovenie alebo vykonanie toho, čo ste si zapamätali.[1]

 • Rote memorovanie je veľmi dobré na manuálne úlohy a krátke zoznamy položiek, ako je nákupný zoznam, štartovanie auta alebo žehlenie košele.
 • Rote memorovanie nie je veľmi dobré na zapamätanie si veľkého počtu samostatných položiek alebo jednotlivých komplexných myšlienok, ako sú prvky periodickej tabuľky zľava doprava, myšlienka dialektického materializmu alebo súčiastky automobilového motora.[2]


Urobte si zoznam toho, čo si potrebujete zapamätať. Uistite sa, že váš zoznam je kompletný a v poradí, v akom ho potrebujete.


Precvičujte si čítanie toho, čo ste si zapamätali. V prípade týchto štátov to znamená, že si jednoducho prečítate z tabuľky stále dokola názvy štátov.


Precvičujte si vytváranie toho, čo ste si zapamätali, bez toho, aby ste sa pozerali na svoj zoznam. Skúste si časť alebo celý zoznam zakryť kúskom papiera a odrecitovať si to, čo ste si práve prebrali. Posuňte sa nadol tak, aby ste pokryli predchádzajúcu tabuľku – dokážete si zapamätať, čo patrí do posledných dvoch prázdnych políčok.

 • Spočiatku sa budete v mnohom mýliť – nenechajte sa frustrovať! To si len váš mozog zvyká na prácu. Pokračujte v tom a v priebehu niekoľkých minút si budete schopní zapamätať všetko, čo ste si zapamätali.

Metóda 2 z 5: Rozdelenie na časti


Predstavte si, že si máte zapamätať krajiny v Bezpečnostnej rade OSN. Existuje 10 krajín, ktoré by mohli byť usporiadané podľa tej či onej schémy.


Vedieť, na čo je dobré chunking. Chunking funguje dobre, keď si pamätáte veci, ktoré sa skladajú z menších vecí v rozumnom poradí. Náš príklad by sa mohol rozdeliť podľa kontinentov; prvky periodickej tabuľky by sa mohli rozdeliť podľa druhov; alebo ak si musíte zapamätať súčasti motora, môžete ho rozdeliť na podzostavy (sanie, motor, výfuk, elektroinštalácia).[3]

 • Ak ste si niekedy zapamätali telefónne číslo, možno ste si všimli spôsob, akým ich píšeme – sú nastavené tak, aby sa dali zapamätať po častiach. Napríklad telefónne číslo Bieleho domu (202) 456-1111 sa ľahšie zapamätá ako tri čísla – 202, 456 a 1111 – ako jedno zložité číslo 2 024 561 111.
 • Chunking nie je skvelá stratégia pre veľké, zložité veci a pojmy, ktoré sa nedajú ľahko rozložiť na časti. Napríklad nie je ľahké zistiť, aké „zapamätateľné“ kúsky by boli na zapamätanie konceptu občianskych práv, definície štátnosti alebo zoznamu podobných telefónnych čísel.[4]


Rozdeľte si to, čo si máte zapamätať, na menšie, ľahšie zapamätateľné časti. Keďže budete musieť vytvárať menšie časti z veľkých, táto stratégia funguje najlepšie pri položkách, ktoré môžete skutočne rozdeliť podľa nejakej rozumnej schémy.


Precvičujte si vytváranie malých položiek (chunks) z pamäti. V prípade nášho príkladu Bezpečnostnej rady OSN by ste mohli skúsiť odrecitovať jeden z kontinentov a ich krajín z uvedeného zoznamu:


Precvičte si spájanie častí. Zvládnutie každej jednotlivej časti alebo úseku je len začiatok – ak si chcete niečo úplne zapamätať pomocou tejto metódy, musíte si zapamätať celý zoznam. Skúste sa posunúť nadol tak, aby ste pokryli predchádzajúci zoznam. Koľko z tohto zoznamu si dokážete zapamätať?[5]

Metóda 3 z 5: Reťazenie položiek do vety alebo pojmu


Predstavte si, že si musíte zapamätať nákupný zoznam. Váš zoznam sa skladá z množstva rôznych položiek, ktoré spolu nijako nesúvisia.


Pochopiť, na čo je dobré reťazenie. Ak máte veľmi veľký počet vecí, ktoré si musíte zapamätať, bude to ťažkopádne; z tohto dôvodu je metóda reťazenia najlepšia pre kratšie zoznamy ťažko zapamätateľných položiek.

 • Reťazenie je skvelé pre obmedzený počet položiek v ľubovoľnom zozname bez zdanlivého vzájomného vzťahu (napr. zoznam strom, vták, klávesnica, fľaša). Je ťažké použiť stratégiu, ako je chunking, pretože neexistujú žiadne skutočné kategórie na rozdelenie vecí.


Vytvorte vetu alebo obrázok zložený zo všetkých položiek, ktoré si musíte zapamätať. Toto je zábavná časť tejto metódy: čím je vaša veta alebo obrázok nezvyčajnejší a čudnejší, tým ľahšie si ho zapamätáte. Napríklad:

 • Sendvič s arašidovým maslom a zrnkami espressa zabalený do ethernetového kábla, ktorým prechádza skrutkovač.


Zopakujte si a zapamätajte si vetu alebo obrázok a potom si precvičte vytváranie zapamätaných položiek z vety alebo obrázka. Ako pomôcku použijete svoju vetu alebo obrázok kľúč ktorá vám vyvolá to, čo ste si zapamätali.


 • Sendvič s arašidovým maslom a zrnkami espressa zabalený do ethernetového kábla, ktorým prechádza skrutkovač
  =
  arašidové maslo, zrnká espressa, chlieb, ethernetový kábel, bit skrutkovača

Metóda 4 z 5:Používanie mnemotechník


Predstavte si, že si potrebujete zapamätať základy trigonometrie. Predpokladajme, že pre túto úlohu si zapamätáme, ako zistiť sínus, kosínus a tangens základného uhla pravouhlého trojuholníka.


Pochopte, čo sú mnemotechniky. Mnemotechnika je jednoducho módny výraz pre postup, ktorý pravdepodobne poznáte zo základnej školy. Ak ste niekedy použili ROYGBIV na zapamätanie si farieb (červená oranžová žltá zelená modrá indigová fialová) alebo nezmyselnú vetu typu „Moja veľmi horlivá mama nám práve naservírovala deväť pizze“ na zapamätanie si planét (Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún Pluto), použili ste mnemotechnickú pomôcku.[6]

 • V matematike sa na pripomenutie poradia operácií používa mnemotechnická pomôcka „PEMDAS“. V anglickej gramatike sa na zapamätanie rôznych spojok používa mnemotechnická pomôcka „FANBOY“.[7]
  Odborný zdroj
  Ted Coopersmith, MBA
  Akademický tútor
  Rozhovor s odborníkom. 10. júla 2020.


Vedieť, na čo sú mnemotechniky dobré. Ak si musíte zapamätať viac položiek, ako dokážete vytvoriť krátku vetu alebo slovné spojenie, bude sa vám s tým ťažko pracovať; z tohto dôvodu je mnemotechnická metóda, ako je reťazenie, najvhodnejšia pre obmedzený počet položiek, ktoré si musíte zapamätať a ktoré sa dajú zaradiť do schémy. Mnemotechnika je vhodnejšia napríklad na zapamätanie si zoznamu slov; nie je taká dobrá na zapamätanie si veľkých zoznamov bez jasnej organizácie, ako je zoznam telefónnych čísel alebo číslic čísla pí.


Vytvorte si mnemotechnickú schému. Mnemotechnická schéma je jednoducho „kľúčová“ veta alebo slovné spojenie pre to, čo si máte zapamätať. Pre náš príklad si môžeme vymyslieť jednoduché, ľahko zapamätateľné nezmyselné slovo.


Precvičte si zapamätanie mnemotechnickej pomôcky a toho, čo si máte zapamätať z mnemotechnickej pomôcky. Vaša mnemotechnika slúži ako „kľúč“ k vašej pamäti. Posuňte sa nadol, aby ste pokryli predchádzajúci zoznam – dokážete si spomenúť, čo znamená mnemotechnická skratka?

Metóda 5 z 5: Zapamätávanie prostredníctvom asociácií


Predpokladajme, že si potrebujete zapamätať súčasti záveru ručnej zbrane 1911. Odpredu dozadu by zoznam toho, čo si máte zapamätať, vyzeral nasledovne:

 • Slide
 • Hlavňové puzdro
 • Sud
 • Vypaľovací kolík
 • Extraktor
 • Zastavte kladivo


Pochopiť, ako funguje asociatívna metóda. Ľudská myseľ je veľmi dobrá v spájaní vecí. Tento talent je v skutočnosti taký hlboký, že je možné využiť túto schopnosť na zapamätanie si vecí. Pri tejto pamäti si vytvoríte imaginárnu cestu alebo prechádzku, ktorú si spojíte s tým, čo si máte zapamätať. Keď sa vydáte na imaginárnu cestu alebo prechádzku, vyvolajú sa vaše spomienky.

 • Spojenie pojmu s určitým obrázkom, osobou alebo fotografiou môže pomôcť zvýšiť vaše zapamätanie.[8]
  Odborný zdroj
  Ted Coopersmith, MBA
  Akademický lektor
  Rozhovor s odborníkom. 10. júla 2020.


Vedieť, na čo je asociatívna metóda dobrá. Asociatívna metóda je veľmi účinná, najmä ak máte silnú predstavivosť. V histórii ľudia používali na usporiadanie spomienok rôzne varianty asociatívnej metódy (napríklad predstavu, že sa prechádzajú po mentálnych domoch, obzerajú si imaginárnu miestnosť alebo listujú v predstieranej knihe).[9]

 • Pre asociatívnu metódu sú najvhodnejšie spomienky, ktoré sa dajú ľahko rozdeliť a priestorovo usporiadať – napríklad strofy básne, súčasti stroja alebo postup varenia vajec.
 • Menej vhodné sú spomienky, ktoré sa nedajú rozdeliť – napríklad základná myšlienka abstraktného expresionistického maliarstva, história vojny ruží alebo zapamätanie si, ako niekoho pozvať na rande.


Predstavte si súbor druhých spomienok a spojte ich s tým, čo si máte zapamätať. Druhý súbor spomienok použijete ako „kľúč“ k tomu, čo si máte zapamätať.

 • Z tohto dôvodu, ak máte zoznam samostatných položiek, ktoré do seba nijako nezapadajú, bude ťažšie formovať vaše druhé „kľúčové“ spomienky. V našom príklade si jednoducho predstavíme, že sme maličký človiečik, ktorý sa prechádza vo vnútri snímky z roku 1911.


Nacvičte si prechádzanie alebo cestovanie po svojej mentálnej mape a vyvolanie toho, čo si máte zapamätať. Môže to byť tak cool a zaujímavé alebo jednoduché a ľahko zapamätateľné, ako chcete, aby to bolo. V našom príklade by si mohol povedať drobný mužík, ktorý prechádza po šmykľavke z roku 1911:

 • Najprv sa stretneme s puzdrom hlavne a v ňom vidím vyčnievajúcu hlaveň. Za hlavňou a záverom, keď budeme prechádzať ďalej dozadu, uvidím malý otvor, cez ktorý uvidím úderník, a naľavo od neho bude vyťahovač o bočnú stranu záveru; keď sa dostanem úplne dozadu, dosiahnem doraz kladivka.


Precvičujte si prechádzanie a skúmanie svojej mentálnej mapy. Niekoľkokrát za deň sa sústreďte a vizualizujte si, ako prechádzate späť svojou cestou. Čím viac to budete praktizovať, tým ľahšie si to budete pamätať.


 • Precvičujte si vytváranie toho, čo ste si zapamätali z vašej mentálnej mapy. Pri vykonávaní tohto vizualizačného cvičenia sa vaša myseľ bude čoraz lepšie orientovať vo formovaní vašej „kľúčovej“ vizualizácie, ale to nestačí – musíte si zapamätať jednotlivé komponenty, ktoré do vášho kľúča zapadajú. Skúste „pracovať odzadu“ – vychádzajúc zo zoznamu položiek skúste, či dokážete reprodukovať svoju pôvodnú myšlienkovú cestu alebo „kľúč“.
 • Odkazy