5 spôsobov, ako si zlepšiť čítanie s porozumením

Problémy s čítaním s porozumením môžu byť zdrvujúce. Zlepšenie čítania s porozumením však nie je len relatívne jednoduché, ale môže byť aj úplne zábavné! Zmenou miesta a spôsobu čítania a zároveň prácou na rozvoji svojich čitateľských zručností môžete výrazne zlepšiť svoje čítanie s porozumením a urobiť z čítania oveľa zábavnejší zážitok.

Metóda 1 zo 4:Porozumenie čítaného materiálu


Odstráňte rušivé vplyvy zo svojho prostredia. Prvým krokom k zlepšeniu čítania s porozumením musí byť čítanie v priestore, kde sa budete môcť sústrediť. Odstráňte z prostredia všetky rušivé vplyvy a vypnite elektroniku, aby ste zabránili vzniku nových rušivých vplyvov.[1]

 • Vypnite televízor a akúkoľvek hudbu, ktorá hrá v miestnosti, v ktorej sa nachádzate. Ak máte so sebou smartfón, vypnite ho alebo ho stlmte a umiestnite ho na miesto, kde vás oznámenia, ktoré sa na telefóne objavia, nebudú rozptyľovať od čítania.
 • Ak nemôžete odstrániť všetky rušivé vplyvy zo svojho prostredia, premiestnite sa! Presuňte sa do knižnice, študovne alebo dokonca do kúpeľne, ak tam potrebujete mať pokoj a ticho.
 • Ak sa stále cítite rozptýlení, skúste počúvať klasickú alebo ambientnú hudbu bez textu.


Čítajte s pomocníkom, ak čítate niečo, čo je nad vašu úroveň. Či už je týmto pomocníkom učiteľ, kamarát alebo rodič, čítajte s niekým nad vašou úrovňou, s kým sa vám dobre hovorí a kladie otázky. Môžu vám pomôcť, ak máte nejaké problémy, a umožnia vám prebrať text s niekým iným.[2]

 • Ak je vaším pomocníkom pedagóg, zvážte, či ho požiadate, aby vám pripravil niekoľko kľúčových otázok na porozumenie, ktoré si môžete pred začatím čítania prezrieť a na ktoré sa môžete snažiť vedieť odpovedať po skončení čítania.[3]
 • Po dočítaní zhrňte prečítaný materiál svojmu pomocníkovi a požiadajte ho, aby vám kládol otázky týkajúce sa obsahu, aby ste si overili, ako dobre ste mu porozumeli. Ak neviete odpovedať na otázku, pozrite sa späť do knihy, aby ste našli odpoveď.
 • Ak čítate náročné dielo, použite online zdroje, ako sú Shmoop a Sparknotes, aby ste našli zhrnutia a otázky na porozumenie.


Čítajte nahlas. Hlasné čítanie je skvelý spôsob, ako spomaliť počas čítania a získate viac času na spracovanie toho, čo čítate, čím sa zlepší porozumenie. Ďalšou výhodou pomalého čítania je, že vidíte slová na stránke (vizuálne učenie) a počuť ich nahlas (audio učenie).[4]

 • Ak sa rozhodnete, že počúvanie hovorených slov vám pomôže zlepšiť porozumenie, nebojte sa zaobstarať si rozprávané knihy. Samozrejme, budete chcieť knihy okrem počúvania nahlas aj čítať, ale to by mohlo výrazne zlepšiť porozumenie.
 • V prípade detí, ktoré majú problémy s čítaním s porozumením, je najlepšie vyhnúť sa tomu, aby čítali veci nahlas pred inými ľuďmi. Namiesto toho ich nechajte čítať len nahlas, aby ste sa vyhli stresujúcim alebo potenciálne trápnym situáciám.[5]
 • Na sledovanie nahlas čítaných slov použite prst, ceruzku alebo poznámkový lístok. Týmto spôsobom zostanete sústredení, aby ste lepšie porozumeli čítanému textu.


V prípade potreby si text prečítajte znova, aby ste zlepšili porozumenie. Niekedy pri čítaní môžeme dočítať odsek alebo stranu a uvedomiť si, že si nepamätáme nič z toho, čo sme práve čítali. To je úplne normálne! Keď sa to stane, neváhajte sa vrátiť a znovu si prečítať, čo ste práve prečítali, aby ste si osviežili pamäť a zlepšili porozumenie.[6]

 • Ak ste niečomu nerozumeli na prvýkrát, čítajte druhýkrát o niečo pomalšie a uistite sa, že ste prečítanému porozumeli, než budete pokračovať ďalej.
 • Pamätajte si, že ak nerozumiete alebo si nepamätáte, čo bolo v knihe skôr, môže byť pre vás ťažšie pochopiť to, čo príde neskôr.

Metóda 2 zo 4:Rozvoj vašich čitateľských zručností


Začnite s knihami na vašej úrovni alebo pod ňou. Vaša ideálna úroveň čítania by mala byť taká, ktorá je pohodlná, ale aj mierne náročná. Namiesto toho, aby ste začínali s knihami, ktoré sú veľmi ťažké, čítajte najprv knihy, ktoré vám vyhovujú, a vytvorte si základnú úroveň čítania s porozumením, na ktorej môžete stavať.[7]

 • Pri čítaní kníh na vašej úrovni by ste sa nemali namáhať, aby ste zistili, čo slová znamenajú, alebo čítať vety znova a znova. Ak sa stretávate s takýmito ťažkosťami, možno čítate na vyššej úrovni.
 • Na určenie svojej úrovne čítania použite test Oxford Bookworms alebo webovú stránku A2Z Home’s Cool.
 • Ak čítate na hodine a kniha, ktorú vám pridelili, je nad vašou úrovňou, čítajte ju, ako najlepšie viete, ale pokračujte v čítaní iných kníh na vašej úrovni. Čítanie týchto kníh vám pomôže pochopiť tie ťažšie.


Zlepšite si slovnú zásobu, aby ste lepšie porozumeli tomu, čo čítate. Ak neviete, čo nejaké slovo znamená, bude ťažké zlepšiť porozumenie čítaného textu. Majte približnú predstavu o tom, akú úroveň slovnej zásoby by ste mali mať vzhľadom na svoj vek, a 2 až 3-krát týždenne pracujte na štúdiu definícií slov.[8]

 • Počas čítania majte pri sebe slovník alebo počítač. Keď narazíte na slovo, ktoré nepoznáte, vyhľadajte si ho a zapíšte si jeho definíciu do poznámok. Čítanie môže trvať dlhšie, ale to nevadí.
 • Prečítajte si veľa kníh. Niekedy je definícia slova jasná vzhľadom na kontext vety. Čím viac budete čítať, tým lepšie budete vedieť odhadnúť definíciu slova vzhľadom na kontext.
 • Ak ste pod svojou úrovňou, začnite s knihami, ktorým plne rozumiete, a potom sa dopracujte k vyššej úrovni. Ak ste na správnej úrovni slovnej zásoby a chcete sa zlepšiť, zvážte čítanie kníh nad vašou úrovňou, aby ste sa stretli s pokročilejšími slovami.


Čítajte knihy znova a znova, aby ste získali plynulosť. Plynulosť je schopnosť čítať a rozumieť slovám automaticky a určitou rýchlosťou. Aby ste zlepšili plynulosť čítania, čítajte knihy dvakrát alebo dokonca trikrát, aby ste si zopakovali kontakt s rôznymi slovami a frázami.[9]

Metóda 3 zo 4:Robenie si poznámok počas čítania


Majte pri sebe papier na poznámky. Robenie si poznámok síce nie je hneď vzrušujúce, ale je to dobrý spôsob, ako zlepšiť čítanie s porozumením. Ak čítate pre triedu, skúste používať zápisník. Ak čítate pre zábavu, jednoducho si vezmite toľko listov papiera, koľko si myslíte, že budete potrebovať na príbeh.[10]

 • Ak je to možné, budete si chcieť robiť poznámky na papier namiesto notebooku alebo iného elektronického zariadenia. Fyzické písanie poznámok sa spája s hlbším a bohatším pochopením študovaného materiálu.[11]
 • Ak vlastníte knihu, robte si poznámky na okraje na strane.
 • Zaznamenávajte si, čo si pamätáte o každej kapitole, časti alebo dokonca odseku. Ak je vaše čítanie s porozumením už slušné, možno vám bude stačiť robiť si občasné poznámky.
 • Neprepisujte román. Na druhej strane si nepíšte tak málo poznámok, aby ste nemohli chronologicky sledovať, čo sa v danom momente v príbehu dialo.
 • Vždy, keď sa stane nejaká dôležitá udalosť, predstaví sa nová postava alebo sa objaví nejaký zvláštny detail, zapíšte si ho do poznámok.
 • Uschovajte si poznámky pohromade, aby ste sa k nim mohli neskôr vrátiť. Ak ste si poznámky zapisovali na voľné listy papiera, vložte papier do zakladača, oddeleného záložkami pre jednotlivé príbehy.


Položte si otázky týkajúce sa témy alebo autorových zámerov. Ak si zvyknete klásť otázky, pomôže vám to zlepšiť porozumenie, pretože sa skutočne zapojíte do príbehu. Snažíte sa zistiť, čo sa deje, a aby ste to mohli urobiť, musíte si položiť niekoľko otázok a predložiť možné odpovede. Do poznámok si zapisujte otázky, ako aj odpovede na ne.[12]

 • Medzi hypotetické otázky, ktoré si môžete klásť pri čítaní knihy a robení si poznámok, patria napr:
  • Vypustil hlavný hrdina mačku zadnými dverami z nejakého dôvodu, alebo sa autor len snažil vyplniť priestor?
  • Prečo autor začína knihu na cintoríne? Vypovedá prostredie knihy niečo o hlavnej postave hneď na začiatku?
  • Aký je skutočný vzťah medzi týmito dvoma postavami? Na prvý pohľad vyzerajú ako nepriatelia, ale môže to byť tak, že sa v skutočnosti majú radi?
 • Po skončení časti alebo kapitoly si položte tieto druhy otázok a snažte sa pochopiť zmysel príbehu. Predvídajte, aká bude odpoveď. Keď sa odpoveď odhalí, spýtajte sa sami seba, aké podporné detaily v knihe spôsobujú, že toto vysvetlenie je pre príbeh najlepšie.


Pri písaní poznámok používajte metódu 2 stĺpcov. Užitočným spôsobom, ako si pri čítaní usporiadať poznámky, je rozdeliť si prácu do 2 stĺpcov. Do ľavého stĺpca si zapisujte informácie a materiál, ktorý vyplynul z čítania, vrátane čísla strany, zhrnutia a citátov, a do pravého stĺpca svoje vlastné komentáre k tomu, čo ste čítali.[13]

 • Informácie v ľavom stĺpci budete chcieť uviesť z dvoch hlavných dôvodov: po prvé, ak sa budete chcieť vrátiť k niečomu, čo ste čítali, budete potrebovať vedieť, kde ste to čítali, a po druhé, budete musieť tieto informácie uviesť v akýchkoľvek citáciách, ktoré urobíte.
 • Väčšina poznámok, ktoré si robíte v ľavom stĺpci, by mala byť zhrnutím alebo parafrázovaním hlavnej myšlienky toho, čo ste čítali. Ak si zapisujete priame citáty z knihy, nezabudnite použiť úvodzovky.
 • Poznámky, ktoré si urobíte v pravom stĺpci, by mali odrážať, ako sa vám zdá, že to, čo čítate, súvisí s vašimi vlastnými myšlienkami alebo s myšlienkami, o ktorých ste diskutovali v triede.

Metóda 4 zo 4:Čítanie s cieľom


Namiesto lineárneho čítania knihy si najskôr pozrite dôležité časti. Ak čítate faktografické informácie, napríklad učebnicu alebo noviny, použite organizáciu diela ako pomôcku. Najprv si prečítajte časti, ako sú zhrnutia, úvody a závery, aby ste lepšie pochopili, kde sa nachádzajú dôležité informácie.[14]

 • Hľadajte hlavnú myšlienku v každej časti, ktorú čítate, a potom „čítajte okolo“ tejto hlavnej myšlienky. Často sa nachádza na prvom mieste alebo veľmi skoro v časti.
 • Na určenie toho, kde sa má čítať ako prvé, by ste mali použiť obsah, nadpisy častí a názvy.


Čítajte s ohľadom na pokyny pre triedu. Ak čítate na hodinu, orientujte sa podľa informácií, ktoré sú pre danú hodinu dôležité. Sústreďte sa na to, čo sa potrebujete naučiť z čítania, a zvyšku venujte menej pozornosti, aby ste čo najlepšie pochopili látku.[15]

 • Ak chcete získať predstavu o usmerneniach pre danú triedu, prečítajte si sylabus alebo osnovu pre danú triedu a venujte pozornosť tomu, čo vyučujúci na hodine zdôrazňuje.
 • Pozrite si svoje domáce úlohy a kvízy a zistite, aké druhy informácií z čítania, z ktorých ste zvyčajne skúšaní.


Využívajte digitálne informácie vo svoj prospech. Vyberte si kľúčové slová alebo frázy a pomocou nich vyhľadávajte v knihe elektronicky, ak je to možné, aby ste našli príslušné pasáže. Je to dobrý spôsob, ako si zabezpečiť, že budete čítať len užitočné materiály a nebudete strácať čas ani energiu na nepodstatné časti.[16]

 • Ak nemáte možnosť elektronicky prehľadávať obsah knihy, môžete si kľúčové slová alebo slovné spojenia vyhľadať aj v indexe a takto zistiť, kde sa v knihe nachádzajú.

Pomoc pri čítaní s porozumením


Tipy na čítanie s porozumením

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Cvičenia na čítanie s porozumením

Podpora wikiHow a odomknúť všetky ukážky.

Odkazy