5 spôsobov, ako udržať tajomstvo

Byť poverený tajomstvom môže byť potešením aj bremenom. Mali by ste byť poctení, že vám niekto dôveruje natoľko, aby vám prezradil tajomstvo, ale uvedomte si, že ak túto dôveru zradíte, môžete si poškodiť vzťah s osobou, ktorá vám ho prezradila. Môžete tiež udržať svoje vlastné tajomstvo, čo môže byť rovnako ťažké ako udržať tajomstvo niekoho iného. Vypestovanie pevnej vôle zachovať mlčanlivosť zabezpečí, že tajomstvo zostane zachované, a udrží vašu povesť dôveryhodnej osoby.

Metóda 1 z 5: Udržanie tajomstva niekoho iného


Poznajte závažnosť tajomstva skôr, ako sa ho dozviete. Ak vám niekto dopredu povie, že sa vám chystá prezradiť tajomstvo, najprv si vyžiadajte viac informácií.

 • Zistite, či ide o „malé“ alebo „veľké“ tajomstvo. To vám napovie, aké dôležité je, aby ste tajomstvo zachovali. To vám tiež napovie, či musíte danej osobe venovať svoju plnú pozornosť, kým vám svoje tajomstvo prezradí (pozeranie do telefónu počas vážneho rozhovoru je zlá etiketa).
 • Pripravte sa na vypočutie tajomstva a vedzte, či je to niečo, čo zvládnete.
 • Ak by dané tajomstvo mohlo mať právne dôsledky, ak ho prezradíte, budete musieť byť ešte opatrnejší, aby ste zachovali dôvernosť.


Spýtajte sa, ako dlho musíte udržať tajomstvo. Udržať tajomstvo môže byť jednoduchšie, ak viete, že ho musíte udržať len určitý čas. Ak sa od vás očakáva, že budete tajomstvo udržiavať navždy, je dobré to vedieť aj vopred.


Zistite, či to môžete povedať niekomu inému. Keď vám tajomstvo prezradí, opýtajte sa, či to môže povedať niekomu inému, napríklad súrodencovi alebo partnerovi/manželovi.

 • Opýtanie sa, či je v poriadku to povedať, vám môže pomôcť vyhnúť sa nepríjemnej situácii, v ktorej by sa na vás daná osoba nahnevala.
 • Ak viete, že to niekomu poviete, napríklad partnerovi/manželke, povedzte túto informáciu otvorene a upozornite osobu, že sa to chystáte povedať niekomu inému. Možno ju budete chcieť upozorniť skôr, ako vám tajomstvo prezradí.


Zabráňte osobe, aby vám to povedala. Ak viete, že ste naozaj zlý v udržiavaní tajomstiev, povedzte danej osobe, aby vám tajomstvo neprezrádzala.

 • Osoba ocení vašu úprimnosť a stále má možnosť povedať vám to s vedomím, že to môžete povedať niekomu inému.
 • Navrhnite, aby vám osoba povedala tajomstvo tesne predtým, ako ho povie iným ľuďom, aby ste tajomstvo nemuseli držať veľmi dlho.
 • Niektoré štúdie ukázali, že udržiavanie tajomstva spôsobuje osobe zbytočný stres. Ak sa chcete vyhnúť ďalšiemu stresu, jednoducho povedzte nie tajomstvám.[1]

Metóda 2 z 5:Udržanie vlastného tajomstva


Rozhodnite sa, ako dlho chcete tajomstvo udržať. V závislosti od typu tajomstva môže mať zabudovaný konečný bod.

 • Niečo ako tehotenstvo alebo prekvapivý darček bude mať prirodzený dátum ukončenia.
 • Iné tajomstvá nemusia mať prirodzený bod ukončenia a budete sa musieť rozhodnúť, kedy budete pripravení povedať to ľuďom.
 • Ak sa v súvislosti s tajomstvom cítite veľmi emocionálne, skúste niekoľko dní počkať. Možno budete ľutovať, že ste to niekomu povedali okamžite, a to, že si dáte niekoľko dní na upokojenie, vám môže pomôcť urobiť racionálnejšie rozhodnutia o tom, kedy to povedať ľuďom a komu to povedať.


Vytvorte si plán, ako to niekomu poviete. Ak viete, že v budúcnosti budete môcť niekomu povedať, vypracovanie podrobného plánu, ako a kedy to povedať, vám môže pomôcť udržať tajomstvo aj v budúcnosti.

 • Ak ide o „zábavné“ tajomstvo, ktorým sa chystáte niekoho prekvapiť, naplánovanie zábavného spôsobu, ako ho prezradiť, vám pomôže zaujať čas, kým ho prezradíte.
 • Ak ide o vážne tajomstvo, naplánujte si, že sebe a osobe, ktorej ho chcete prezradiť, poskytnete nerušený čas osamote, aby ste sa mohli porozprávať a prediskutovať tajomstvo.


Vytlačte tajomstvo z mysle. Venujte sa iným veciam a snažte sa na tajomstvo príliš nemyslieť. Ak na to budete neustále myslieť, bude oveľa ťažšie udržať sa, aby ste to niekomu nepovedali.


Premýšľajte o výhodách prezradenia svojho tajomstva. Ak držíte tajomstvo, ktoré vás rozrušuje, možno si sami stojíte v ceste. Ak to niekomu poviete, môže vám dať príležitosť pomôcť spôsobom, ktorý by ste možno nečakali.


Zverte svoje tajomstvo jednej osobe. Ak to bezpodmienečne musíte niekomu povedať, uistite sa, že ste si vybrali správnu osobu.

 • Premýšľajte o svojich predchádzajúcich skúsenostiach s danou osobou. Boli v minulosti dôveryhodné a diskrétne?
 • Jasne vyjadrite svoje očakávania, keď osobe prezradíte svoje tajomstvo: či to môže niekomu povedať? Komu a kedy to môžu povedať?
 • Vedzte, že keď to niekomu poviete, otvára sa možnosť, že sa tajomstvo dostane von.

Metóda 3 z 5: Vyhýbanie sa téme


Nikomu túto tému nevyťahujte. Ak tému tajomstva nadhodíte v rozhovore s niekým, pravdepodobne budete v pokušení tajomstvo prezradiť. Môžete (vedome alebo podvedome) nadhodiť súvisiacu tému v nádeji, že budete mať príležitosť povedať tajomstvo. Uvedomenie si tejto skutočnosti vám môže pomôcť zabrániť tomu, aby ste to robili podvedome.


V prípade potreby zmeňte tému rozhovoru. Ak sa rozprávate s niekým, kto spomína niečo, čo súvisí s tajomstvom, možno budete musieť zmeniť tému rozhovoru.

 • Pokračovanie v rozprávaní o niečom, čo vám pripomína tajomstvo, vám ho postaví do popredia a môže vás zvádzať k tomu, aby ste ho povedali.
 • Snažte sa zmeniť tému nenútene, aby si dotyčná osoba nevšimla, že sa vyhýbate tomu, aby ste jej niečo povedali.
 • Ak je to potrebné, nájdite si dôvod na odchod. Niekedy je odstránenie sa z rozhovoru jediným spôsobom, ako zostať ticho.


Predstierajte, že o ničom neviete. Ak vás niekto podozrieva, že poznáte nejaké tajomstvo, snažte sa byť neurčitý, ak sa vás na to priamo opýta.

 • Môžete predstierať, že o tom neviete, a to tak, že sa budete na tajomstvo pýtať.


Ak musíte, klamte. Možno budete musieť klamať o tom, že tajomstvo poznáte. Ak klamete, uistite sa, že si pamätáte, čo ste danej osobe povedali, aby ste sa nenechali prichytiť pri lži. Je lepšie jednoducho klamať a povedať, že to neviete (aj keď to viete), ako si vymýšľať komplikovanú podrobnú lož.


Buďte úprimní. Ak na vás niekto neustále nalieha, aby ste mu poskytli informácie, povedzte mu: „V tejto chvíli s vami o tom nemôžem hovoriť.“ Aj keď priznávate, že niečo viete, neprezradíte tajomstvo.

 • Ak je osoba neodbytná, zdvorilo jej povedzte, aby sa vás prestala pýtať.

Metóda 4 z 5:Uspokojenie túžby po prezradení


Napíšte si ho a zničte ho. Napísať o tajomstve podrobne na papier a potom zničiť dôkazy môže byť dobrý spôsob, ako ho „dostať von“.“[2]

 • Uistite sa, že dôkladne zničíte dôkazy. Zvážte spálenie (bezpečne) alebo skartáciu v skartovačke papiera.
 • Ak ho vložíte do odpadkového koša, roztrhajte ho na kúsky a zakopte pod odpadky. Zvážte odloženie jednotlivých častí do samostatných odpadkových košov a/alebo vynesenie odpadu k obrubníku alebo do smetného koša ihneď po vyhodení papiera.


Nájdite si anonymné miesto na internete, kde to môžete povedať. Existujú určité fóra na zverejňovanie tajomstiev, takže to môžete dostať von, ale zostať úplne anonymní.

 • Uistite sa, že ste skutočne v anonymnom prostredí.


Povedzte to neživému predmetu. Prezradenie tajomstva plyšovému zvieraťu, domácemu miláčikovi alebo zberateľskému predmetu vám môže pomôcť mať pocit, že ste to niekomu povedali. Ak máte pocit, že prasknete, pretože ste to nikomu nepovedali, môže vám to pomôcť dostať zo seba bezprostrednú potrebu povedať to.

 • Uistite sa, že v blízkosti nie je nikto, kto by počul, čo hovoríte.
 • Predtým, ako začnete hovoriť nahlas s nejakým predmetom, uistite sa, že váš telefón a počítač nie sú pripojené na hovory alebo audiochat.
 • Môžete tiež zvážiť, či to poviete dieťaťu, ktoré ešte nevie hovoriť. Možno budete mať pocit, že to hovoríte osobe, ale nebezpečenstvo, že sa tajomstvo dostane von, by bolo veľmi malé.


Povedzte si to v zrkadle. Ak potrebujete mať pocit, že hovoríte inému človeku, skúste si povedať tajomstvo v zrkadle. Predstierajte, že máte brata alebo sestru dvojča a hovorte sami so sebou. Môže sa to zdať hlúpe, ale môže to pomôcť.

 • Opäť sa uistite, že v blízkosti nie je nikto, kto by mohol počuť, čo hovoríte.


Dostaňte z tela energiu tajomstva. Niekedy máte pri vypočutí tajomstva pocit, že vybuchnete. Medzi vaším telom a zachovávaním tajomstiev existuje fyzická súvislosť.[3]
Zbavte sa nervozity tým, že budete kričať alebo tancovať – čokoľvek, čo z vás dostane tú vzrušenú energiu, aby ste namiesto toho neutekali a tajomstvo niekomu povedali.


Povedzte to jednej osobe, ktorá je veľmi dôveryhodná. Ak to bezpodmienečne musíte povedať inému človeku, uistite sa, že je to niekto, kto dokáže udržať tajomstvo.

 • Ak máte tajomstvo o inej osobe, skúste to povedať tretej strane, ktorá pôvodnú osobu nepozná.
 • Ak to niekomu poviete, uistite sa, že pochopil, že ide o tajomstvo a nemal by to nikomu hovoriť.
 • Vedzte, že keď to niekomu poviete, otvára sa možnosť, že sa tajomstvo dostane von a že sa ľudia môžu dozvedieť, že ste to boli vy, kto to povedal.

Metóda 5 z 5:Vedieť, kedy to povedať


Zhodnoťte, či je tajomstvo nebezpečné. Ak sa tajomstvo týka jednej alebo viacerých osôb, ktorým bolo ublížené, možno budete musieť o tom povedať niekomu, kto vám môže pomôcť, najmä ak ide o deti.

 • Ak niekto ubližuje alebo ublížil sebe alebo inej osobe, možno to budete musieť oznámiť.
 • Ak je niekto zapojený do trestnej činnosti a povie vám o tom, môžete byť právne zodpovední za to, že ste túto činnosť neoznámili.


Vedzte, či existuje nejaký konečný bod alebo termín. Ak ste sa pýtali na prezradenie tajomstva, keď ste sa to dozvedeli, dvakrát si overte, či je to ešte vhodný čas predtým, ako ho začnete prezrádzať ľuďom. Niektoré udalosti, ako napríklad večierky s prekvapením, budú mať zrejmý „tajný“ konečný termín.

 • Spýtajte sa, či vašou „odmenou“ za udržanie tajomstva môže byť to, že ho budete môcť niekomu povedať sami, keď na to príde čas.Nech už robíte čokoľvek, NEPOSIELAJTE nikomu textovú správu s týmto tajomstvom, pretože potom majú dôkaz, že ste im ho povedali VY. Povedzte to osobne.
 • V závislosti od tajomstva nemusíte chcieť povedať iným ľuďom, že ste o ňom vedeli skôr ako oni. To môže zraniť city blízkych priateľov alebo rodiny danej osoby.

 • Zvážte riziká a výhody prezradenia. Vždy, keď sa rozhodnete prezradiť tajomstvo niekomu inému, musíte zhodnotiť riziko, že sa to dozvie veľa ľudí a že vás budú považovať za nedôveryhodného, v porovnaní s uspokojením, ktoré pocítite, keď niekomu tajomstvo prezradíte.

  • Ak uvažujete o prezradení tajomstva, napíšte si zoznam výhod a nevýhod prezradenia.[4]
   Môže vám to pomôcť prijať dobre odôvodnené rozhodnutie.
 • Odkazy