5 spôsobov, ako uspieť na hodine angličtiny

Uspieť v kurze angličtiny na vysokej alebo strednej škole môže byť náročné. Platí to najmä vtedy, ak angličtina nie je váš najlepší predmet. Existuje však niekoľko jednoduchých, konkrétnych vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste zvýšili svoje šance na úspech. Začnite správne a potom rozvíjajte svoje schopnosti čítania a písania, aby ste dosiahli svoje ciele. Ak máte problémy alebo ak si chcete zabezpečiť, aby ste na hodinách angličtiny uspeli, požiadajte o dodatočnú pomoc!

Metóda 1 zo 4: Nastavenie sa na úspech


Na začiatku semestra si prečítajte sylabus. Učebný plán pre triedu je ako zmluva medzi vami a profesorom alebo učiteľom. Sú v ňom uvedené očakávania vášho profesora alebo učiteľa. Prečítajte si učebné osnovy, keď ich dostanete, a ak vám niečo nie je jasné, pýtajte sa.[1]

 • Ak vám niečo nie je jasné, požiadajte profesora alebo učiteľa o vysvetlenie. Je to dôležité najmä vtedy, ak sa vaša otázka týka zadania.
 • Ak váš profesor alebo učiteľ používa elektronický sylabus, môže ho kedykoľvek aktualizovať. Aj napriek tomu, že môžu byť oznámené akékoľvek zmeny, nezabudnite často kontrolovať študijný plán, či nie je aktualizovaný.
 • Poznačte si všetky dôležité dátumy alebo informácie, ku ktorým sa chcete neskôr ľahko dostať.


Zúčastnite sa každej hodiny. Je normálne, že počas semestra raz alebo dvakrát vynecháte hodinu, ale príliš veľa vymeškaných hodín je istý spôsob, ako z angličtiny neuspieť. Uistite sa, že sa zúčastňujete na hodinách a prichádzate načas. Pomôže vám to zabezpečiť, aby ste nezmeškali učivo.[2]

 • Uvedomte si, že niektorí profesori vás označia za neprítomného, ak prídete neskoro. Uistite sa, že ste prišli načas, aby ste nestratili body za meškanie.
 • Ak musíte vynechať hodinu, čo najskôr napíšte profesorovi alebo učiteľovi. Vopred si prečítajte sylabus a skontrolujte si pravidlá profesora alebo učiteľa týkajúce sa doplňovania. Uistite sa, že dodržiavate protokol uvedený v učebných osnovách.


Predstavte sa svojmu profesorovi alebo učiteľovi v prvý deň hodiny. Môžete mať pocit, že váš profesor alebo učiteľ vie, kto ste, keďže pri nástupe zavolal vaše meno. Profesori a učitelia však majú veľa študentov a chvíľu potrvá, kým sa zoznámite s menami všetkých. Predstavte sa, aby si profesor alebo učiteľ ľahšie zapamätal, kto ste.

 • Skúste povedať niečo ako: „Dobrý deň, pani. Jones! Moje meno je Jon Smith. Len som ťa chcel pozdraviť a povedať ti, že sa teším na tvoju hodinu.“
 • Predstavenie sa profesorovi je vhodný čas na kladenie otázok. Položiť im svoje otázky týkajúce sa triedy, povinných textov a úloh.
 • Na začiatku semestra navštívte svojho učiteľa alebo profesora počas úradných hodín, aby ste si s ním vytvorili pracovný vzťah.


Sledujte dôležité termíny v plánovači. Začnite semester tým, že sa zorganizujete. Budete mať veľa termínov, ktoré musíte sledovať, preto si zaobstarajte denný plánovač alebo použite aplikáciu v telefóne. Zaznamenávajte si dôležité termíny na hodinách angličtiny pomocou aplikácie alebo plánovača.[3]

 • Napríklad ak máš 15. februára odovzdať písomku, pridaj si do plánovača alebo aplikácie záznam, napríklad „Paper #1 due today.“


Začnite pracovať na úlohách v dostatočnom predstihu pred termínom ich odovzdania. Budete veľmi zaneprázdnení snahou dokončiť prácu na kurze, preto je najlepšie začať s úlohami v predstihu. Začnite, keď vám profesor angličtiny alebo učiteľ poskytne pokyny![4]

 • Ak vám napríklad profesor alebo učiteľ dá hárok so zadaním záverečnej práce mesiac vopred, nečakajte. Začnite hneď pracovať na záverečnej práci. Počas úradných hodín môžete robiť brainstorming, výskum, robiť si poznámky, vytvoriť si osnovu a stretnúť sa s profesorom.

Metóda 2 zo 4:Čítanie na hodine angličtiny


Dokončite zadané čítanie načas. Profesor alebo učiteľ by vám mal poskytnúť kalendár kurzu, ktorý sa týka čítania. Uistite sa, že ste pred každou hodinou dokončili požadované čítanie. Čítanie na hodinu angličtiny si vyžiada čas a sústredenie, preto si vyhraďte niekoľko hodín na dôkladné a pozorné čítanie, aby ste boli pripravení na diskusiu alebo testy.[5]

 • Na čítanie si vyberte pokojné miesto, ktoré vás nebude rozptyľovať.[6]


Rozdeľte si dlhšie čítanie na zlepšiť si porozumenie. Ak máte problém sústrediť sa na dlhé úseky, rozdeľte si čítanie na časti. Každý deň si prečítajte malý úsek a to by vám malo pomôcť pochopiť viac z toho, čo čítate.[7]

 • Napríklad, ak máte počas nasledujúcich 3 dní prečítať 60 strán, rozdeľte si ich na 3 časti a každý deň prečítajte 20 strán.


Vyhľadajte si v čítaní všetky slová, ktorým nerozumiete. Texty, ktoré budete čítať na vysokoškolskom kurze angličtiny, môžu obsahovať slová, ktoré ste nikdy predtým nevideli. Zapíšte si tieto slová do zošita a vyhľadajte ich definície. Napíšte si definície, aby ste si ich zapamätali nabudúce, keď sa s týmito slovami stretnete.

 • Profesor alebo učiteľ sa môže dokonca spýtať triedy, či niekto vie, čo dané slovo znamená. Zdvihnutie ruky a odrecitovanie definície je skvelý spôsob, ako sa odlíšiť.


Urobte si poznámky počas čítania. Počas čítania majte po ruke pero alebo ceruzku a podčiarkujte, krúžkujte a označujte hviezdičkami slová, frázy alebo celé časti, ktoré sa vám zdajú dôležité. Pri čítaní textu si môžete na okraje napísať aj komentáre a otázky.[8]

 • Môžete napríklad hľadať hlavnú myšlienku v každom odseku a podčiarknuť ju.
 • Ak narazíte na odsek, ktorý je mätúci, môžete si na okraj napísať otázku a uviesť, čo sa vám na ňom zdá mätúce.


Hľadajte spôsoby, ako hlbšie pochopiť to, čo čítate. Do niektorých textov, ktoré budete čítať na hodine angličtiny, môže byť ťažké sa začítať, preto sa pokúste nájsť spôsob, ako si ich viac užiť. Niektoré možnosti, ako si spríjemniť čítanie na hodine angličtiny, zahŕňajú:

 • Pozeranie filmovej adaptácie knihy alebo divadelnej hry po jej dokončení.
 • Preskúmajte autora a všetky kontroverzie spojené s knihou alebo esejou.
 • Prečítajte si recenzie na knihy alebo odborné články o témach, ktoré vás zaujímajú.

Metóda 3 zo 4:Písanie na hodinu angličtiny


Dodržiavajte pokyny profesora alebo učiteľa týkajúce sa písania úloh. Práca, ktorú vám zadá profesor alebo učiteľ, sa môže líšiť od všetkého, čo ste písali predtým. Preto je dôležité prečítať si pokyny predtým, ako začnete pracovať na nejakej práci na hodinu. Predtým, ako začnete, opýtajte sa svojho profesora, či vám niečo nie je jasné.

 • Napríklad váš starý učiteľ angličtiny od vás mohol vyžadovať, aby ste pred napísaním práce predložili osnovu, ale váš nový učiteľ alebo profesor môže chcieť, aby ste vykonali iný typ činnosti pred písaním práce.


Vyhraďte si čas na predspísanie svojej práce. Aj keď profesor od vás nevyžaduje, aby ste si text vopred napísali, mali by ste to urobiť. Predbežné písanie je dôležitým krokom v procese písania, ktorý vám pomôže rozvinúť vaše myšlienky pre prácu. Ak tomu venujete čas, pomôže vám to napísať lepšiu prácu a zvýši vaše šance na úspech v triede.[9]

 • Môžete písať voľným písmom tak, že napíšete všetko, čo vám napadne.
 • Vyskúšajte zhlukovanie, pri ktorom spájajte myšlienky čiarami, aby ste našli súvislosti.
 • Nakreslite obrázky na znázornenie svojich myšlienok, ak ste skôr vizuálny žiak.


Vypracujte návrh svojej práce. Príprava návrhu je, keď zoberiete nápady z procesu pred písaním a vložíte ich do štruktúry eseje. Tá bude zahŕňať úvod, hlavné odseky a záver.[10]

 • Dbajte na to, aby ste sa riadili všetkými špeciálnymi pokynmi, ktoré vám profesor alebo učiteľ poskytne vo fáze vypracovávania textu. Môžu od vás vyžadovať predloženie viacerých návrhov, aby ste ukázali svoj pokrok.


Skontrolujte svoju prácu a potom ju upravte. Po tom, čo máte návrh, môžete ho opraviť. Prepracovanie nie je to isté ako korektúra. Pri revízii by ste sa mali zamerať na zlepšenie obsahu práce. Môžete to urobiť tak, že si prečítate svoju prácu a budete hľadať miesta, kde môžete pridať viac podrobností, zlepšiť organizáciu alebo vyškrtnúť pasáže, ktoré sú neprehľadné alebo nepodstatné.[11]

 • Napríklad pri čítaní vášho návrhu sa môže zdať, že váš opis vzhľadu kľúčovej osoby je stručný a nedostatočne rozvinutý. V rámci revízie by ste to mohli rozšíriť a pridať viac podrobností.
 • Majte na pamäti, že možno budete musieť niekoľkokrát opravovať. Písanie je cyklický proces, takže je to normálne.


Návšteva centra písania pre ďalšiu pomoc. Vaša škola môže mať centrum písania alebo aspoň centrum doučovania s lektormi, ktorí sa špecializujú na písanie. Môžete navštíviť centrum písania alebo doučovania, kde vám pomôžu s vašimi prácami. Majte však na pamäti, že prácu za vás nenapíšu. Pomôžu vám rozvinúť vaše myšlienky kladením otázok a poskytovaním rád.[12]

 • Ak máte napríklad problém nájsť spôsob, ako uzavrieť esej, môžete navštíviť školské centrum pre písanie alebo doučovanie a požiadať o pomoc s týmto konkrétnym problémom.
 • Ak sa chcete uistiť, že vaša práca je pred odovzdaním vybrúsená, môžete navštíviť centrum písania, kde vám pomôžu s korektúrami.


Korektúry pred odovzdaním práce. Vypracovaný dokument vám pomôže zabezpečiť, aby ste získali maximum možných bodov. Keď ste spokojní s obsahom eseje, budete si ju musieť prečítať ešte aspoň 1-krát s cieľom nájsť a opraviť všetky mechanické, gramatické a interpunkčné chyby.[13]

 • Počas fázy korektúry si nahlas prečítajte svoju prácu. Podčiarknite alebo zvýraznite všetky chyby, ktoré pri čítaní zbadáte.
 • Môžete dokonca požiadať spolužiaka alebo kamaráta, aby pre vás prácu prečítal. Môžu si všimnúť chyby, ktoré ste vy nezaznamenali.


Používanie aplikácií na písanie, ktoré vám pomôžu zlepšiť písanie. Existuje mnoho bezplatných aplikácií, ktoré vám pomôžu stať sa lepším spisovateľom. To, čo ste napísali, môžete jednoducho skopírovať a vložiť do niektorej z týchto aplikácií a pomocou návrhov vykonať zmeny v texte. Medzi dobré bezplatné aplikácie, ktoré môžete vyskúšať, patria:

 • Hemmingway: Táto aplikácia je skvelá na zlepšenie plynulosti vášho písania.[14]
 • Grammarly: Upozorní na chyby v texte, aby vám pomohol zaistiť, že bude počeštený.[15]
 • Návrh: Webový textový procesor, ktorý automaticky ukladá to, čo napíšete.[16]

Metóda 4 zo 4:Získanie ďalšej pomoci


Stretnite sa so svojím profesorom alebo učiteľom počas ich úradných hodín. Vysokoškolskí profesori a učitelia majú často pravidelne otvorené úradné hodiny, aby ich študenti mohli navštíviť a získať ďalšiu pomoc. Využívanie úradných hodín profesora alebo učiteľa je skvelý spôsob, ako si pomôcť k úspechu.[17]

 • Nečakajte, kým sa vám niečo nepodarí. Navštívte úradné hodiny profesora alebo učiteľa a porozprávajte sa s ním o čítaní v triede, ktoré sa vám páčilo, o svojich nápadoch na ďalšiu prácu alebo dokonca o svojej túžbe uspieť v kurze!
 • Mnohí profesori a učitelia sa s vami stretnú aj mimo svojich úradných hodín, pokiaľ si dohodnete stretnutie. Ak vám úradné hodiny profesora alebo učiteľa nevyhovujú, opýtajte sa profesora, či má voľné hodiny aj inde.


Ak musíte vynechať hodinu, napíšte svojmu profesorovi alebo učiteľovi e-mail. Aj keď je ideálne mať perfektnú dochádzku, môže sa stať, že niekedy ochoriete a je prijateľné vynechať 1 alebo 2 hodiny kvôli chorobe. Čo najskôr napíšte svojmu profesorovi alebo učiteľovi e-mail, aby ste ho informovali, ak musíte vynechať hodinu kvôli chorobe.

 • Vyhnite sa príliš osobnému prístupu v e-mailoch, aby ste si u profesora vybudovali väčší rešpekt.
 • Uistite sa, že ste si preštudovali pravidlá profesora alebo učiteľa týkajúce sa vynechávania hodín a doplňovania práce. Možno budete musieť predložiť potvrdenie od lekára alebo inú formu dokumentácie, aby ste preukázali, že vynechanie hodiny bolo nevyhnutné.


Pýtajte sa na hodinách, ak niečomu nerozumiete. Je nevyhnutné, že v určitom momente počas hodiny budete mať otázky. Nezabudnite sa čo najskôr opýtať svojho profesora alebo učiteľa na všetky otázky, ktoré máte.[18]

 • Svojmu profesorovi môžete poslať e-mail s otázkou, ale uistite sa, že ste to urobili aspoň niekoľko dní pred tým, ako budete potrebovať odpoveď. Váš profesor nemusí na e-maily odpovedať hneď.

Pomoc pri analýze textov a písaní esejí


Rýchle tipy, ako uspieť na hodine angličtiny

Podpora wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Spôsoby analýzy literárnych textov

Podporte wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Tipy na písanie kvalitných esejí

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Referencie