5 spôsobov, ako vyslovovať írske mená

Írske mená môže byť pre nerodených hovoriacich ťažké vysloviť, ale keď sa naučíte, že kombinácie písmen vytvárajú rôzne zvuky, je to naozaj jednoduché.

Metóda 1 z 5:Kombinácie samohlások


Keď sa spoja dve alebo tri samohlásky, vytvoria iný zvuk. Tieto sa nazývajú diftongy. Tu sú uvedené kombinácie:

 • aoi – vyslovuje sa „ee“ – Príklad: Aoife
 • ao – Vyslovuje sa „ay“ – Príklad: Caolán
 • eo – vyslovuje sa „oh“ – Príklad: Eoin
 • io – Vyslovuje sa „ih“ – Príklad: V angličtine sa vyslovuje „ih“: Siobhán
 • ia – Vyslovuje sa „ee“ – Príklad: V angličtine sa vyslovuje „ee“: Niamh
 • eá – vyslovuje sa „awe“ – Príklad:


Ak vidíte tieto spojenia v páre s inými samohláskami, vyslovujte ich samostatne.

 • Príklad: V prípade, že sa jedná o citát, môžete ho použiť ako citát, napr: Eoin obsahuje Eo v páre s i. Eo sa vyslovuje „ó“. Ak ich vyslovíte oddelene, vznikne z nich „Oh-in“, čo sa poangličtilo na Owen.

Metóda 2 z 5:Kombinácie spoluhlások


Rovnako ako v angličtine, aj v írčine existujú kombinácie spoluhlások, ktoré vytvárajú rôzne zvuky.

 • Th – vyslovuje sa „h“ – Príklad: Cathal
 • Gh – nevyslovuje sa – Príklad: Eoghan
 • Fh – Nevyslovuje sa – Príklad: Caoilfhionn
 • Bh – vyslovuje sa „v“ – Príklad: Siobhán
 • Mh – vyslovuje sa „v“ – Príklad: Caoimhe


S sa vyslovuje ako „š“, ak po ňom nasleduje „i/í“ alebo „e/é“ alebo na konci slova.

Metóda 3 z 5:Výslovnosť samohlások


Írske samohlásky sa vyslovujú inak ako anglické samohlásky.

 • A – Vyslovuje sa „o“ ako „bodka“ a „a“ na konci mena
 • E – vyslovuje sa „a“ na konci mena
 • I – vyslovuje sa „ih“ ako v slove „dip“
 • O – vyslovuje sa „uh“ ako „ale“
 • U – vyslovuje sa „uh“
 • Á – vyslovuje sa ako „awe“
 • É – vyslovuje sa „ay“ ako „deň“
 • Í – vyslovuje sa „ee“
 • Ó – vyslovuje sa „ó“
 • Ú – vyslovuje sa „oo“

Metóda 4 z 5:KoncovkyÍrske mená môžu mať koncovky, ktoré znamenajú rôzne veci

 • Ín – little – „een“ – Príklad: „een“ – „een“: Séamuisín – malý Séamus
 • Óg – mladý – „oh-g“ – Príklad: Seánóg – mladý Seán

Metóda 5 z 5:Často nesprávne vyslovované írske mená


 • Skúste tieto mená vysloviť sami!

  • Sinéad (shin-aid)
  • Áine (awe-nyah – výslovnosť je podobná španielskemu eñe)
  • Tadhg (thie-g)
  • Sadhbh/Sadbh (sigh-v)
  • Gráinne (graw – nya)
  • Pádraig (Paw – drig)
  • Éimear (Ee – mer)
  • Oisín (Uh – sheen)