5 spôsobov, ako zladiť školu a prácu v dospelosti

Ako dospelý človek máte povinnosti. Máte prácu. Platíte účty. Možno máte aj rodinu – manžela/manželku a/alebo deti. Potrebujete pracovať, ale zároveň by ste sa chceli vrátiť do školy a dosiahnuť niečo väčšie. Môže sa zdať, že zladiť všetky tieto povinnosti je nemožné, ale s trochou vynaliezavosti, veľkým plánovaním a podporou vašich blízkych sa to dá.

Metóda 1 z 5:Rozvrhnutie času


Vytvorte si flexibilný rozvrh. Niektoré časti vášho rozvrhu budú nepružné, napríklad časy vyučovania a pracovné dni. Zaradiť domáce úlohy a štúdium do času, keď nie ste na vyučovaní alebo v kancelárii. Vytvorte si program, ktorého sa budete môcť držať, ale ktorý budete môcť upraviť, ak sa vyskytnú iné dôležité veci. Ako pracujúci študent musíte byť pripravení prispôsobiť sa novým úlohám, neočakávaným pochôdzkam a náhlym pracovným krízam, ktoré treba okamžite riešiť. Vyhraďte si v rozvrhu dostatok času na štúdium, aby ste ho v prípade, že sa vám niečo prihodí, mohli presunúť do iného časového úseku počas týždňa.

 • Získajte kalendár. Napíšte si, čo musíte každý deň vykonať. Keď splníte úlohu, odškrtnite si ju perom. Takto budete mať stále prehľad o tom, koľko ste toho stihli, a zároveň budete mať prehľad o svojich budúcich úlohách.
 • Ak máte v domácnosti ďalších členov, majte svoj kalendár vyvesený tak, aby ho všetci videli. Takto sa môžu vyhnúť plánom, ktoré sa týkajú vás v čase, keď nie ste k dispozícii.


Používajte plánovač. Plánovač je obzvlášť užitočný, ak máte veľa stretnutí a vaše dni sú také rôznorodé, že máte problém udržať si prehľad o svojom rozvrhu. Vyplňte všetky svoje pevné termíny – časy vyučovania, časy práce, termíny splatnosti a rodinné povinnosti. Takto budete presne vedieť, kedy máte voľný čas, aby ste si mohli naplánovať štúdium alebo voľný čas.


Vyskúšajte smartfón. Väčšina smartfónov má v sebe funkcie kalendára a zoznamu úloh. Produkty Apple a Google majú možnosť synchronizácie s notebookmi a stolnými počítačmi, takže môžete zdieľať svoj rozvrh medzi zariadeniami. Ak si niečo pridáte do kalendára v smartfóne – napríklad termín odovzdania novej úlohy na vyučovaní – zobrazí sa to aj vo vašom domácom zariadení.[1]


Zdieľajte svoj rozvrh. Porozprávajte sa o svojom rozvrhu s priateľmi a rodinou. Dajte im nahliadnuť do toho, ako vyzerá život pracujúceho študenta, a možno sa do vás vcítia – možno sa vám dokonca pokúsia uľahčiť život. Prinajmenšom budú vedieť, kedy vás majú očakávať a kedy vás majú nechať na pokoji, aby ste zdolali svoje ďalšie ciele.

 • Zaregistrujte sa do online kalendára a pošlite URL adresu ľuďom, od ktorých závisí, či budú vedieť, kde a kedy ste. Môžete použiť špeciálnu stránku s kalendárom alebo s nimi jednoducho zdieľať kalendár Google.


Naplánujte si svoju študijnú cestu. Zistite, aké kroky potrebujete, aby ste sa dostali tam, kam chcete, a stanovte si ciele. Potrebujete 5 kurzov na dokončenie programu? Zistite, kedy sa ponúkajú, a vytvorte si viacročný plán. Každá škola je iná. Navštívte poradcu a požiadajte ho, aby vám pomohol zmapovať celý váš program, aby ste vedeli, čo môžete očakávať.


Nájdite si čas na svoju rodinu. Pri vypĺňaní rozvrhu zahrňte aj čas pre svoju rodinu a rodinné povinnosti. Vytvorte si samostatnú kolónku pre veci, ktoré musíte urobiť, aby ste mali doma poriadok, manželského partnera šťastného a deti v poriadku. Naplánujte si veci, ako je pranie a čas na rodinné jedlo, popri štúdiu a iných činnostiach súvisiacich s prácou.[2]

 • Ak máte deti, uistite sa, že sú splnené ich potreby. Budete ich musieť vziať do škôlky/školy. Niektoré zamestnania a školy dokonca poskytujú svojim študentom dennú starostlivosť.[3]
  Budú potrebovať kŕmenie a vy s nimi budete musieť tráviť čo najviac času. Dbajte na to, aby ste počas školskej dochádzky nezanedbávali svoje deti.


Naplánujte týždennú spoločenskú aktivitu. Chcete si udržať priateľstvá. Na začiatku každého týždňa si naplánujte na nadchádzajúci víkend niečo zábavné, čo budete robiť s priateľmi. Ukáže to, že sa stále snažíte byť priateľmi, a dá vám to niečo, na čo sa môžete počas týždňa tešiť.[4]


Nájdite si čas pre seba. Pri všetkých svojich povinnostiach máte pravdepodobne problém nájsť si čas na to, aby ste všetko stihli, nehovoriac o tom, aby ste si dopriali nejaký voľný čas. Aby ste sa však vyhli vyhoreniu a stresu, je dôležité naplánovať si každý týždeň nejaký čas „pre seba“. Aj keby to mala byť len hodina, keď si sadnete do kaviarne a prečítate si knihu pre zábavu bez prítomnosti detí, sľúbte si, že si nájdete čas na to, aby ste boli šťastní a zdraví.[5]

Metóda 2 z 5:Rozvíjanie efektívnych študijných návykov


Urobte si poriadok. Udržujte svoje školské materiály usporiadané a na jednom mieste, aby ste ich ľahko našli. Označte si v kalendári blížiace sa termíny a začnite so školskými projektmi skôr, aby ste mali dostatok času na ich dokončenie v prípade, že sa medzitým objavia iné veci. Ak navštevujete viacero kurzov naraz, netrávte všetok čas nad jedným kurzom, zatiaľ čo sa na obzore začínajú objavovať iné termíny.


Robte si skvelé poznámky z prednášok. Sústreďte sa skôr na hlavné myšlienky, ktoré sa preberali v každej triede, než na všetky zbytočné informácie. Zamerajte sa na zaznamenávanie krokov vo väčších procesoch, súhrnných výrokov (teda, teda), informácií, ktoré váš profesor často opakuje, a všetkého, čo je napísané na tabuli alebo v rozdaných materiáloch. Z týchto informácií bude váš profesor čerpať pri skúškach. Zamerajte sa na to.[6]

 • Ak musíte z nejakého dôvodu vynechať hodinu, požiadajte spolužiaka, či by vám neurobil poznámky.


Nájdite si študijné útočisko. Nájdite si miesto, kde môžete študovať pohodlne a bez vyrušovania. Uistite sa, že máte k dispozícii pohodlnú stoličku, stôl, vhodné osvetlenie a všetky študijné materiály, ktoré na dané štúdium potrebujete.[7]


Znížiť počet rozptýlení počas štúdia. Vypnite mobilný telefón a televíziu. Nechajte svoj e-mail na pokoji. Držte sa ďalej od sociálnych médií. Kľúčom k efektívnemu štúdiu je sústrediť všetko svoje úsilie na danú úlohu.[8]

 • Ak vás ľahko rozptyľujú stránky sociálnych sietí, ako sú YouTube, Facebook alebo iné, stiahnite si jednu z niekoľkých aplikácií určených na reguláciu prístupu k nim a na zvýšenie vašej koncentrácie. Keď skončíte s prácou, môžete odblokovať prístup na všetky stránky ako predtým.
 • Uistite sa, že vaša rodina chápe, že váš čas na štúdium je dôležitý. Mali by vedieť, že vás počas štúdia nesmú vyrušovať. Nemajte výčitky svedomia, keď poviete ľuďom, že im nemôžete pomôcť, kým sa učíte.


Pravidelne si opakujte učivo, neškatuľkujte. Začnite sa učiť hneď v prvý deň hodiny a pravidelne si prezerajte materiály. Neodkladajte to na poslednú chvíľu a potom sa nesnažte vtesnať mesačnú alebo dlhšiu prácu do jedného učenia. Váš mozog nebude schopný spracovať a uchovať všetky tieto informácie na jeden záťah. Váš mozog je sval a podobne ako iné svaly, neustále opakovanie buduje silu. Nemôžete jednoducho ísť do posilňovne, zdvihnúť jednu naozaj ťažkú váhu a očakávať, že budete lepší. Do telocvične (na štúdium) treba chodiť často a v krátkych intervaloch, postupne sa prepracovať na náročnejšie úrovne.[9]


Porozprávajte sa so svojimi profesormi. Ak téme nerozumiete, navštívte zdroj. Profesori majú pravidelné úradné hodiny a/alebo odpovedajú na e-maily týkajúce sa konkrétnych obsahových otázok. Vytvorte otvorený dialóg so svojím profesorom. Pomôže vám to rýchlejšie preskočiť prekážky v triede.[10]
svätyňu


Navštívte školské vzdelávacie centrum. Mnohé školy majú bezplatné alebo lacné služby doučovania, ktoré zabezpečujú spolužiaci alebo absolventi. Namiesto toho, aby ste strávili hodiny preberaním tej istej látky doma, len aby ste jej stále nerozumeli, navštívte niekoho, kto jej rozumie, napríklad učiteľa.[11]

Metóda 3 z 5:Efektívna práca


Urobte si zoznam úloh, ktoré musíte splniť. Zostavte si zoznam ľahkých aj ťažkých úloh. Zaznamenajte si e-maily, ktoré musíte vrátiť, formuláre, ktoré treba odovzdať, stretnutia, na ktorých sa musíte zúčastniť, a všetky ostatné veci, ktoré musíte dokončiť do konca dňa.[12]


Usporiadajte si zoznam. Umiestnite najdôležitejšie úlohy na začiatok zoznamu a najmenej dôležité na koniec. Ak nájdete nejaké úlohy, ktoré sa vám zdajú nepodstatné alebo zbytočné, zbavte sa ich. Neplytvajte čas prácou „na voľno“. Bude to len škodiť vašej produktivite. [13]


Usporiadajte si svoj pracovný priestor. Zorganizovať si prácu je prvým krokom k skutočne produktívnemu dňu. Hlavnými krokmi sú vyčistenie, strategické usporiadanie formulárov a informácií a udržiavanie tejto organizácie.

 • Najprv sa zbavte všetkého, čo počas práce nepotrebujete. Knick knacks a rodinné fotografie sú v poriadku, ale všetko ostatné by ste mali odložiť do inej miestnosti. Musíte si vytvoriť čistý priestor bez rušivých vplyvov.
 • Po druhé, určte si, aké formuláre alebo informácie (napr.g., vizitky, štandardné formuláre, zoznamy e-mailov, mzdové denníky alebo dátové správy), ktoré potrebujete mať ľahko dostupné. Zakúpte si priečinky a každý druh informácií umiestnite na rovnaké miesto. Takto budete vedieť, kde ho v budúcnosti nájsť.
 • Po tretie, na konci každého dňa vykonajte základnú údržbu svojho organizačného systému. Uistite sa, že sú všetky formuláre správne odložené. Takto sa po rannom príchode nebudete stretávať s neporiadkom.[14]


Využite silu tímovej práce. Delegujte úlohy. Rozdeľte zložité úlohy na zvládnuteľné časti a tie potom prideľte jednotlivým členom svojho tímu. Nestrácajte dni na dokončenie úlohy, ktorú malá skupina zvládne za pár hodín.[15]

 • Nezabudnite, že je v poriadku povedať „nie“ ďalším povinnostiam. Ak vás niekto požiada o pomoc s projektom, na ktorý tento týždeň jednoducho nemáte čas, vysvetlite, že zvyčajne by ste radi pomohli, ale máte termín do školy, ktorý nemôžete vynechať.


Zvážte možnosť rozhovoru so svojím šéfom. Ak sa rozhodnete, zdôraznite, ako vám navrhované plány pomôžu získať cenné zručnosti alebo vám umožnia povýšenie. Predajte jej svoje vzdelávacie plány. Ak sa váš šéf zapojí do práce, bude sa vám ľahšie pohybovať medzi školou a prácou. Možno vám dokonca pomôže prispôsobiť pracovný čas, keď to bude potrebné, aby ste sa prispôsobili práci v škole.[16]

 • Budete musieť zvážiť výhody a nevýhody rozhovoru so svojím šéfom. Niektorí šéfovia nebudú považovať vaše vzdelanie za výhodné pre nich alebo ich prevádzku.

Metóda 4 z 5:Zvládanie stresu


Oddeľte prácu a školu. Nestarajte sa o prácu, keď ste v škole, a naopak. Zamerajte sa na jednu vec naraz. Nenos si do práce knihy ani poznámky a nenos si do školy pracovné veci. Čas, ktorý ste na každom mieste, venujte tomuto úsiliu. Ak v práci tvrdo pracujete, nemali by ste sa cítiť vinní, že sa v škole sústredíte na školu.


Urobte si toľko potrebné prestávky. Dajte si čas na to, aby ste sa pozbierali, keď to najviac potrebujete, aby ste sa mohli vrátiť do práce/školy s čistou hlavou. Choďte na prechádzku. Prečítajte si noviny. Urobte si čaj. Snažte sa robiť prestávky každých pár hodín, ale obmedzte ich na 5 až 10 minút. Nechcete ich zmeniť na stratu času.

 • Počas prestávok sa vyhýbajte príliš častému oddávaniu sa vinným pôžitkom. Každý ich má, či už je to MTV, strácanie sa v nečinnom rozhovore so susedom alebo niekoľkohodinové skenovanie Facebooku. Ak existuje činnosť, ktorej sa zvyčajne venujete, ale ktorá negatívne ovplyvňuje vašu rovnováhu medzi pracovným a školským životom, vyhýbajte sa jej ako moru. A určite sa na nich neobracajte počas krátkych prestávok.[17]


byť aktívny. Natiahnite sa. Plavte na. Bež. Zdvihnite. Udržiavanie zdravého životného štýlu pomáha odbúravať stres a zistíte, že čím viac budete chodiť von a cvičiť, tým ľahšie sa vám bude zdať práca a škola. Je všeobecne známe, že cvičenie znižuje stres. Vedci dokázali, že pravidelná účasť na aeróbnom cvičení vedie k zníženiu stresu, zlepšenej a stabilizovanej nálade, zlepšeniu spánkových návykov a zvýšeniu sebavedomia.[18]


Doprajte si dostatok spánku. Nájdite si vo svojom rozvrhu čas na spánok. Štúdie preukázali, že spánok zvyšuje pamäťové schopnosti, zlepšuje celkovú náladu a pomáha udržať pozornosť. Všetky tieto tri faktory pozitívne ovplyvnia vašu hladinu stresu. Zostať hore celú noc a učiť sa môže byť občas nevyhnutné, ale nerobte z toho pravidelnú vec. Ak vám chýba spánok, krátko si zdriemnite (15 až 30 minút), aby ste trochu povzbudili svoj mozog.


Jedzte zdravo. Jedzte potraviny s vysokým obsahom vlákniny a sacharidov. Vedci sa domnievajú, že sacharidy spôsobujú v mozgu zvýšenú produkciu serotonínu, hormónu, ktorý nás uvoľňuje. Jedzte veľa vlákniny na reguláciu vášho systému. Jedzte ovocie a zeleninu s vysokým obsahom antioxidantov, ktoré posilnia váš imunitný systém. Citrusové plody poskytujú dostatok vitamínu C. Žaluďová tekvica a mrkva sú skvelým zdrojom antioxidantu betakaroténu. Vyvážená strava povedie k zdravšej rovnováhe medzi školou a pracovným životom.[19]

 • vyhýbajte sa mastným jedlám, nadmernému užívaniu kofeínu a sladkým pochúťkam. Mäso alebo syry obsahujú ľahké množstvo tuku, ktorý zahusťuje krv a spôsobuje pocit letargie. Kofeín sa pravdepodobne javí ako nevyhnutnosť, ale konzumujte ho zodpovedne a nedovoľte, aby ovplyvnil váš spánkový režim. A nakoniec, cukor je jednoduchý sacharid, ktorý vám prinesie chvíľkové opojenie, len aby vás zanechal s „pádom“. Namiesto toho si vyberte komplexné sacharidy, ako sú cestoviny, fazuľa a šošovica.[20]

Metóda 5 z 5:Osvojenie si správneho myslenia


Buďte realistickí. Na všetko nemusí byť dostatok času, preto si ujasnite priority a nevyčítajte si, ak v daný deň nesplníte všetky úlohy, ktoré ste si stanovili. Zostaňte pozitívne naladení a buďte vďační, že máte možnosť zarábať si na živobytie a získať vzdelanie – dve veci, ktoré mnohí ľudia na svete nemajú.

 • Chodiť do školy a zároveň pracovať nie je pre každého. Buďte realistickí a stanovte si priority. Nedovoľte, aby chodenie do školy ohrozilo váš príjem a blahobyt vašej rodiny.[21]


Pamätajte si, prečo to robíte. Tým, že sa venujete práci a štúdiu zároveň, prijímate výzvu, na ktorú by sa mnohí neodvážili. Ale nerobili by ste to, keby ste nemali motiváciu. Možno si chcete zaplatiť školu a zostať bez dlhov alebo chcete napredovať v kariére. Nech sa deje čokoľvek, nezabudnite mať na pamäti svoje ciele vždy, keď sa vám to začne zdať priveľa.


Dovoľte ostatným, aby vám pomáhali. Ak sa budete snažiť dosiahnuť všetko sami, bude to nekonečne ťažké. Ak zistíte, že ste čoraz podráždenejší, sťahujete sa zo spoločenského styku, ste roztržitý alebo zabúdate, ste úzkostliví alebo emocionálne vypätí, poraďte sa s niekým. Porozprávajte sa so svojou drahou polovičkou, rodičmi, priateľmi alebo aj s profesionálnym poradcom. Mnohé vysoké školy majú poradcov, konzultantov a terapeutov na plný úväzok, ktorí vám môžu pomôcť vyriešiť vaše problémy. Jedným z prvých krokov k úspechu je vedieť sa spoľahnúť na druhých.[22]


Udržujte si dynamiku. Nezačínajte a nezastavujte sa. Vziať si semestrálne voľno sa môže zdať ako dobrý nápad, ale urobte tak len v prípade mimoriadnych okolností, ako je choroba, vážne zranenie alebo úmrtie v rodine. Ak zistíte, že vás škola unavuje, znížte si na ďalší semester počet predmetov a navštevujte aspoň jeden predmet, ktorý vás bude baviť. V opačnom prípade riskujete, že stratíte dynamiku a už sa nikdy nevrátite.


Skúste si denne viesť denník svojej práce. Čo máte ambíciu urobiť každý deň a čo sa vám skutočne podarilo urobiť. To vám pomôže pri každodennom dosahovaní vášho cieľa.


Oslavujte malé a veľké úspechy. Vytvorte si nejaký druh merania pokroku. Odškrtávajte absolvované hodiny zo zoznamu alebo použite hodiny na odpočítavanie času do ukončenia. Pomôže vám to udržať oči na uzde. Keď sa vám podarí prekonať malé aj veľké prekážky, pripomeňte si svoje úspechy s priateľmi a rodinou.Nezáleží na tom, či je to dobrá známka z písomky, absolvovanie kurzu alebo ukončenie štúdia. Je potrebné oslavovať, aby ste si udržali motiváciu.[23]


 • Vedzte, že sa to dá urobiť! Niekedy sa to môže zdať zdrvujúce, ale pamätajte, že iní ľudia prešli tým istým, čím vy, a podarilo sa im to. Môžete aj vy.
 • Referencie