5 spôsobov citovania vo výskumnej práci

Výskumnú prácu možno posilniť použitím citátov. Citáty môžete použiť, keď potrebujete citovať kľúčovú časť primárneho pramenného materiálu, posilniť svoju argumentáciu prostredníctvom diela iného autora alebo zdôrazniť umelecký termín. Je dôležité efektívne používať citáty aj ich správne citovať, aby ste napísali efektívnu prácu a vyhli sa plagiátorstvu.

Pomoc pri citovaní


Ukážky krátkych citátov

Ukážky upravených citácií

Ukážky blokových citácií

Metóda 1 zo 4:Používanie rôznych typov citátov


Pochopte, ako používať vysádzané úvodzovky. Vynechané úvodzovky sú čiastočné vety prevzaté zo stredu textu. Dropované citáty sa skladajú len z niekoľkých slov a neposkytujú žiadne informácie o hovoriacom. Tieto slová musia byť vždy uvedené vo vete a nemôžu samy o sebe tvoriť úplnú vetu.

 • Použite úplnú vetu na začlenenie vypadnutého citátu. Príklad: Ako sa Rembrandtova zručnosť rozvíjala, začal maľovať krajiny, ktoré sú „romantické a vizionárske“ (Wallace 96).
 • Na začlenenie vypadnutého citoslovca použite krátku vetu: Rembrandtove krajiny sú „romantické a vizionárske“ (Wallace 96).


Pochopte, ako používať úvodzovky v celých vetách. Ako už názov napovedá, citácie celých viet sa vytvárajú citovaním celých viet, ktoré zaberajú menej ako 4 riadky. Hoci ide o úplné vety, nemožno ich v práci používať ako samostatné vety. Uveďte ich pomocou ďalšej celej vety alebo signálnej frázy.

 • Použite celú vetu na uvedenie citátu v celej vete. Príklad: Postupom času sa Rembrandtova tvorba začala meniť a zameriavať na rôzne témy, ale ako uvádza Wallace: „Rembrandtov veľký dar ako rytca spočíval v tom, že si zachoval zmysel pre spontánnosť a zároveň sa úzkostlivo venoval detailom.“ (142).
 • Použite signálnu frázu na uvedenie celej citácie vety. Napríklad: Ako uvádza Wallace, „Rembrandtov veľký dar ako rytca spočíval v tom, že si zachoval zmysel pre spontánnosť a zároveň úzkostlivo dbal na detail“ (142).


Pochopte, ako používať blokové úvodzovky. Blokové citáty sú viacnásobné vety citované priamo zo zdroja, ktoré zaberajú viac ako 4 riadky v práci alebo najviac 3 riadky, ak citujete verše.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov na písanie a citovanie
Prejsť na zdroj
Keďže zaberajú veľa fyzického priestoru, mali by sa používať striedmo, maximálne 1 – 2 na celý článok. Začlenenie blokového citátu pridaním úplnej medzery medzi vlastný obsah a citát a jeho odsadením tak, že celý citát odsadíte jedenkrát doprava.

 • Blokový citát uveďte dvojbodkou. Príklad: Podľa Wallace: (tu pridajte zalomenie riadku a potom celý citát odsaďte).
 • Pri blokových citáciách sa nepoužívajú úvodzovky. Už v úvodnej vete ste uviedli, kto je autorom/na čo sa odvoláva. Za bodku na konci citátu však pridajte v texte citát v zátvorke.
 • Ak sa blokový citát nachádza vo vnútri odseku, nemusíte na jeho konci začínať nový odsek. Jednoducho pridajte ďalší zlom riadku a začnite písať pozdĺž ľavého okraja (bez odrážky).[2]
  Druhý odsek však budete musieť odsadiť o ďalšiu 0.25 v (0.64 cm) ak citujete viac ako 1 odsek.[3]
  Dôveryhodný zdroj
  Purdue Online Writing Lab
  Dôveryhodný zdroj pokynov na písanie a citovanie
  Prejsť na zdroj


Pochopte, ako používať nepriame citácie. Nepriame citovanie alebo parafrázovanie je, keď použijete vetu zo zdroja, ale mierne zmeníte jej znenie na vlastné slová. Toto je užitočné, ak nemôžete splniť požiadavky rubriky citovaním, alebo ak ste citovali príliš veľa. Dajte si však pozor, aby ste sa vyhli plagiátorstvu tým, že zmeníte aspoň 50 % vety.

 • Zmeniť štruktúru vety presunutím viet. Snažte sa zmeniť aspoň polovicu vety na novú štruktúru, ale tiež sa uistite, že gramatika je správna a význam vety je stále jasný. Môžete použiť tezaurus na výmenu slov za synonymá.
 • Parafrázovanie by sa malo vykonávať len vtedy, ak ste si istí, že kopírovanému obsahu rozumiete. Ak vám nie je jasný význam citátu, nebudete ho vedieť primerane vyjadriť vlastnými slovami.
 • Pri písaní parafrázy sa nepozerajte na citát. Zachovajte si význam v hlave a vytvorte novú vetu, ktorá mu bude zodpovedať.[4]

Metóda 2 zo 4:Formátovanie citátov


Vedieť, kam umiestniť čiarky a bodky. Keď umiestňujete citát do vnútra eseje, pravdepodobne budete musieť na konci použiť čiarku alebo bodku. Ak citujete bez uvedenia citácie (napríklad preto, že celá vaša esej je o jednom diele), čiarky a bodky sa dávajú do úvodzoviek. Ak ste uviedli citát v zátvorke, čiarka alebo bodka sa umiestni mimo úvodzoviek za citátom.

 • Ak chcete použiť čiarku, môžete citát štruktúrovať vetou takto: „Jogurt poskytuje črevám prospešné baktérie,“ preto je dobré zaradiť do jedálnička 1 porciu denne.
 • Ak chcete použiť bodku, môžete citát štruktúrovať takto: „Mrkva je cenným zdrojom vitamínu A“.“


Vedieť, kam umiestniť výkričníky a otázniky. Ak je vo vnútri citátu, ktorý používate, výkričník alebo otáznik, nechajte ho vnútri úvodzoviek. Ak kladiete otázku alebo vyzdvihujete dôležitosť citátu, pridajte interpunkčné znamienko mimo úvodzoviek. Ak sa pýtate na citovanú otázku, použite vo vnútri úvodzoviek jeden otáznik.

 • Príklad citátu, ktorý je doplnený otáznikom: Alica povedala: „ale kam pôjdem?“ (24).
 • Príklad položenia otázky k citátu: Či sa literárni vedci niekedy zhodnú na „snovej kvalite Alicinho dobrodružstva“ (39)?
 • Príklad otázky o citovanej otázke: V tomto bode príbehu sa čitatelia spoločne pýtajú: „ale kam pôjdem?“ (24).


Správne používať elipsy. Keď použijete väčšinu, ale nie celý citát, alebo ak začínate uprostred citátu, je potrebné vložiť elipsu. Tie ukazujú, že časť vety nie je zahrnutá do vášho citátu. Použite…‘ aby ste ukázali, že časť citátu pred alebo po vašom výbere bola vylúčená.

 • Elipsy môžete použiť v strede citátu na vynechanie slov, ktoré podľa vás zbytočne predlžujú výrok bez pridanej hodnoty. Napríklad: Ako uviedol muž, „čítanie knihy bolo…poučné a zmenilo mi život.“ Toto sa robí skôr ako: Ako uviedol tento muž, „čítanie knihy počas posledných niekoľkých týždňov bolo nielen neuveriteľne príjemné, ale aj poučné a zmenilo život.“
 • Elipsy by sa mali používať len pred alebo za citátom, nie za oboma. Ak používate len časť citátu z centrálnej časti výberu, ide len o čiastočný alebo vynechaný citát. Majte však na pamäti, že elipsy sa zriedkavo nachádzajú na začiatku citácie.[5]


Používajte správne zátvorky. Opakom elipsy (používa sa na vynechanie niečoho) sú zátvorky, ktoré sa vkladajú do citátu na doplnenie informácií, ktoré považujete za dôležité/potrebné, ale ktoré nie sú obsiahnuté v samotnom citáte. Do zátvorky môžete uviesť niekoľko slov, zvyčajne meno osoby alebo miesta, na ktoré sa citát zameriava, aby ste čitateľovi pomohli pochopiť kontext.

 • Napríklad: Ako poznamenali vedci, „Rembrandtov portrét [Henrickje, jeho milenky] bol presný a plný emócií.“ (Wallace 49).


Používajte správne dvojbodky a stredníky. Ak používate dvojbodku alebo bodkočiarku za citátom alebo je dvojbodka alebo bodkočiarka na konci vášho výberu, ktorý citujete, umiestnite interpunkčné znamienko mimo úvodzoviek.[6]


Presne skopíruj citát. Ak používate priamy citát, je nevyhnutné, aby ste ho skopírovali doslovne. Uvádzajte aj všetky pravopisné a gramatické chyby, aj keď ste si vedomí, že sú nesprávne. Ak je vo vašom citáte chyba, ktorej ste si vedomí, bezprostredne za chybu uveďte [sic] (kurzívou a v zátvorke). Znamená to, že ste si vedomí toho, že v citáte je chyba, a že nejde o chybu na vašej strane.

 • Napríklad: Ako poznamenal Dormer, „jeho dielo je teraz oveľa cennejšie, než [sic] bolo v čase jeho vzniku.“

Metóda 3 zo 4:Citovanie v rôznych štýloch


Citácia vo formáte MLA. Pri citovaní vo formáte MLA by vaša citácia v texte mala obsahovať meno autora a číslo strany, z ktorej informácie pochádzajú. Môžete ich uviesť spoločne v úvodzovkách, alebo môžete jeden z nich uviesť vo svojom texte a druhý v úvodzovkách.

 • Ex: Môžeme teda konštatovať, že „Rembrandtov pokles popularity mohol byť spôsobený jeho venovaním sa biblickej maľbe“ (Wallace 112).
 • Príklad: Podľa niektorých „ďalším dôvodom poklesu Rembrandtovej popularity mohlo byť jeho venovanie sa biblickej maľbe“ (Wallace 112), ale nie všetci sa v tejto veci zhodujú.
 • Napríklad: Wallace uvádza, že „ďalším dôvodom poklesu Rembrandtovej popularity mohlo byť jeho venovanie sa biblickej maľbe“ (112).[7]


Citát vo formáte APA. Formát APA sa mierne líši od formátu MLA a vyžaduje citáciu v texte v zátvorke s priezviskom autora a rokom vydania textu. Musia byť uvedené spolu v zátvorkách, alebo môžete pri písaní uviesť meno autora a potom do zátvorky uviesť len rok.[8]

 • Príklad: Pri opise Billyho postavy sa dozvedáme, že „Billy nebol katolík, hoci vyrastal s príšerným krížom na stene“ (Vonnegut 1969).
 • Príklad: Vonnegut podáva faktické tvrdenie s jasným nadhodeným názorom, keď hovorí: „Billy nebol katolík, hoci vyrastal so strašidelným krížom na stene“ (1969).
 • Príklad: S vedomím, že „Billy nebol katolík, hoci vyrastal so strašidelným krížom na stene“ (Vonnegut 1969), začíname chápať jeho filozofické postoje.


Citácia v chicagskom štýle. V chicagskom štýle formátovania výskumných esejí sa používajú poznámky pod čiarou na konci stránky namiesto citácií v texte v zátvorke. Ak chcete citáciu uviesť vo svojom príspevku, bezprostredne za koncovým citátom (nie vo vnútri úvodzoviek) pridajte číslo poznámky pod čiarou. Tento postup by mal byť spojený so zodpovedajúcou citáciou na konci stránky.[9]

Metóda 4 zo 4:Úspešné citovanie


Citáty, ktoré chcete v práci použiť, vyberajte opatrne. Nadmerné používanie úvodzoviek sa v akademickom písaní považuje za nedbalé, pretože sa príliš spolieha na iných, aby ste vyjadrili svoj názor. Ukážte nielen to, že viete písať, ale aj to, že dokážete rozvážne preosiať veľké množstvo výskumov, aby ste vybrali najdôležitejšie citáty, ktoré podporia váš argument.


Vyhnite sa zhrnutiu. Ak niečo priamo citujete, malo by to byť preto, že máte cenné poznatky založené na tejto konkrétnej fráze alebo súbore informácií. Citáty by sa nemali používať ako výplň, po ktorej nasleduje dlhé zhrnutie alebo parafráza toho, čo ste skopírovali. Dbajte na to, aby ste pri diskusii o citáte len neopakovali to, čo sa v texte píše inými slovami.[10]


Používajte úvodzovky na zvýraznenie konkrétnej frázy. V akademickom písaní sa často krát môže stať, že sa použije veľmi špecifická fráza alebo termín, ktorý je opísaný v empirickom zdroji. Ak neexistuje spôsob, ako by ste túto vetu mohli lepšie vysvetliť alebo preformulovať, použite citát. Ak je to možné, pokúste sa parafrázovať alebo použiť nepriamy citát, aby ste nepôsobili, že ste pri písaní leniví.


Citujte dôležité dôkazy. Citáty môžu byť obzvlášť užitočné pre argumentačnú alebo študijnú výskumnú prácu, pretože ich môžete použiť na poskytnutie priameho dôkazu dôležitého bodu, ktorý uvádzate. Dodajte svojmu stanovisku silu tým, že citujete niekoho, kto ho tiež podporuje, a to s dobrým odôvodnením. Uistite sa však, že po citovaní ich myšlienku rozpracujete, a nie že ju len tak bez ďalšej diskusie vložíte do svojej eseje.


Pri používaní úvodzoviek buďte jasní. Hoci sú niekedy užitočné, citáty, ktoré neboli jasne priradené, môžu byť mätúce a nevhodné. Pred uvedením citátu sa uistite, že je uvedený v kontexte. Hoci by ste mali mať zapojené aj citácie, je dôležité, aby bolo čitateľovi jasné, že myšlienky, ktoré prezentujete, sú myšlienkami niekoho iného.


 • Na konci práce uveďte bibliografické informácie. Na konci práce sa používa stránka „Citované diela“ alebo iná stránka s bibliografickými zdrojmi, na ktorej sa uvádzajú úplné informácie o publikovaní každého citovaného zdroja.
 • Odkazy