5 spôsobov odblokovania obmedzenia hlasitosti iPodu

V tomto článku sa dozviete, ako odblokovať obmedzenie hlasitosti na všetkých iPodoch bez dotykového ovládania, ako sú iPod Classic, iPod Nano alebo iPod Shuffle. Majte na pamäti, že niektoré iPody, napríklad tie vyrábané v Európe, môžu mať výrobcom stanovený limit výstupnej hlasitosti; v takom prípade nebudete môcť odblokovať limit hlasitosti vášho iPodu.

Metóda 1 z 5:Nastavenie maximálnej hlasitosti na väčšine iPodov

V prípade potreby pozastavte aktuálnu skladbu. Ak práve počúvate nejakú skladbu, stlačením tlačidla Pozastaviť ju pozastavíte.

Stlačte Ponuka ak je to potrebné. Ak sa po pozastavení skladby neotvorí hlavná ponuka, stlačte tlačidlo Ponuka Tlačidlo na jeho otvorenie.

Vyberte položku Nastavenia. Pomocou kolieska iPodu prejdite nadol a zvýraznite položku Nastavenia možnosť, potom ju otvorte stlačením stredového tlačidla.

Vyberte položku Obmedzenie hlasitosti. Rolujte nadol, kým sa táto možnosť nezvýrazní, a potom stlačte stredové tlačidlo.

 • V závislosti od vášho iPodu možno budete musieť najprv vybrať Prehrávanie.

Zadanie prístupového kódu pre obmedzenie hlasitosti iPodu. Ak ste predtým nastavili obmedzenie hlasitosti prehrávača iPod a zaviedli ste preň prístupový kód, pomocou kolieska na prehrávači iPod vyberiete číslo a stlačením stredového kolieska uzamknete číslo pre každé pole v oblasti na zadanie prístupového kódu.

 • Ak nepoznáte prístupový kód obmedzenia hlasitosti vášho iPodu, budete musieť obmedzenie hlasitosti odstrániť pomocou počítača so systémom Windows alebo Mac. iPod môžete obnoviť aj tak, že odstránite prístupový kód, hoci sa tým odstráni obsah iPodu.

Zvýšte hlasitosť iPodu na maximálne nastavenie. Po odomknutí ponuky Obmedzenie hlasitosti zvýšte hlasitosť čo najviac posúvaním kolieska. Týmto postupom sa účinne odstránia všetky obmedzenia zväzku.[1]

 • Hoci váš iPod nebude môcť prekročiť maximálnu hlasitosť, ktorú diktuje táto ponuka, maximálna hlasitosť je podstatne hlasnejšia ako predvolená hlasitosť.

Uložte zmeny hlasitosti. Stlačte stredné tlačidlo, aby ste tak urobili.

Metóda 2 z 5:Nastavenie maximálnej hlasitosti v zariadení iPod Shuffle

Pripojenie iPodu Shuffle k počítaču. Zapojte jeden koniec nabíjacieho kábla iPodu do jedného z portov USB počítača a potom zapojte druhý koniec kábla do iPodu.

 • Ak máte Mac, možno budete musieť získať USB 3.0 na adaptér USB-C predtým, ako pripojíte kábel iPodu k Macu.

Otvorte iTunes. Kliknite alebo dvakrát kliknite na ikonu aplikácie iTunes, ktorá pripomína pestrofarebnú notu na bielom pozadí.

Kliknite na ikonu iPodu Shuffle. Mal by sa objaviť v ľavej hornej časti okna iTunes. Týmto spôsobom otvoríte stránku iPodu Shuffle.

Kliknite na stránku Nastavenia. Nachádza sa uprostred stránky.

Zrušte začiarknutie políčka „Obmedziť maximálnu hlasitosť“. Tým sa odstráni akýkoľvek zámok hlasitosti, ktorý bol predtým na vašom iPode Shuffle.

 • Ak toto políčko nie je začiarknuté, váš iPod Shuffle nie je uzamknutý hlasitosťou.

Kliknite na Použite. Nachádza sa v pravom dolnom rohu okna iTunes. Týmto spôsobom uložíte svoje zmeny.

Metóda 3 z 5:Odstránenie prístupového kódu obmedzenia hlasitosti vo Windows

Otvorte iTunes. Kliknite alebo dvakrát kliknite na ikonu aplikácie iTunes, ktorá pripomína pestrofarebnú notu na bielom pozadí.

Pripojte iPod k počítaču. Pripojte jeden koniec nabíjacieho kábla iPodu k jednému z USB portov počítača a potom pripojte druhý koniec kábla k iPodu.

Počkajte, kým sa iPod zobrazí v iTunes. Keď sa v ľavej hornej časti okna iTunes zobrazí logo iPodu, môžete pokračovať.

 • Toto je dôležité, pretože skryté súbory a priečinky vášho iPodu sa v Prieskumníkovi súborov nezobrazia, kým iTunes nezaregistruje váš iPod.

Otvorte aplikáciu Prieskumník súborov . Kliknite na ikonu aplikácie Prieskumník súborov v tvare priečinka na paneli úloh v dolnej časti obrazovky počítača.

 • Môžete tiež stlačiť ⊞ Win+E a otvoríte Prieskumníka súborov.

Kliknite na adresu Zobraziť. Je to karta v hornej časti Prieskumníka súborov. V hornej časti okna Prieskumníka súborov sa zobrazí panel nástrojov.

Začiarknite políčko „Skryté položky“. Táto možnosť sa nachádza v časti „Zobraziť/skryť“ na paneli nástrojov. Jeho zaškrtnutím zabezpečíte, že uvidíte skryté súbory a priečinky iPodu.

Otvorte priečinok iPodu. Kliknite na názov vášho iPodu v ľavej dolnej časti okna Prieskumníka súborov. Možno budete musieť najprv posunúť ľavý stĺpec nadol.

 • Ak tu nevidíte názov iPodu, kliknite na Tento počítač záložku v hornej časti ľavého stĺpca a potom dvakrát kliknite na názov iPodu v položke „Zariadenia a jednotky“.

Nájdite súbor „_volumelocked“. Zvyčajne ho nájdete tak, že dvakrát kliknete na priečinok „iPod_control“ a potom dvakrát kliknete na priečinok „Devices“.

 • Môžete tiež skúsiť napísať volumelocked alebo _volumelocked do vyhľadávacieho riadku, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu priečinka.

Odstráňte súbor „_volumelocked“. Raz kliknite na súbor „_volumelocked“ a potom stlačte tlačidlo Odstrániť na klávesnici. Súbor „_volumelocked“ sa z iPodu odstráni.

Odpojte iPod od počítača. V Prieskumníkovi súborov kliknite pravým tlačidlom myši na názov iPodu a kliknite na položku Vysunúť stránku, potom odpojte iPod od kábla.

Reštartujte iPod. Vypnite iPod, počkajte jednu minútu a potom ho znova zapnite, aby ste dosiahli tento cieľ.

Zmeňte limit hlasitosti iPodu. Teraz, keď ste odstránili zámok z iPodu Obmedzenie hlasitosti menu, môžete zvýšiť hlasitosť nasledujúcim postupom:

 • Otvorte hlavné menu.
 • Vyberte položku Nastavenia.
 • Vyberte položku Obmedzenie hlasitosti (možno budete musieť najprv vybrať Prehrávanie tu).
 • Zvýšte limit hlasitosti na maximálne nastavenie.
 • Stlačte stredové tlačidlo.

Metóda 4 z 5:Odstránenie prístupového kódu obmedzenia hlasitosti na Macu

Pripojte iPod k počítaču Mac. Pripojte jeden koniec nabíjacieho kábla iPodu k jednému z USB portov Macu a potom pripojte druhý koniec kábla k iPodu.

 • V závislosti od vášho Macu môže byť potrebné získať USB 3.0 na adaptér USB-C predtým, ako pripojíte kábel iPodu k počítaču Mac.

Otvoriť Spotlight . V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu Spotlight, ktorá pripomína lupu.

Otvoriť terminál. Zadajte adresu terminál do zobrazeného textového poľa a potom dvakrát kliknite na Terminál vo výsledkoch.

Zadajte príkaz „zobraziť skryté priečinky“. Zadajte adresu defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE do Terminálu a stlačte tlačidlo ⏎ Vrátiť sa, potom zadajte killall Finder a stlačte tlačidlo ⏎ Návrat.

Otvorte stránku Vyhľadávač. Kliknite na ikonu aplikácie Finder, ktorá sa podobá modrej tvári, v doku počítača Mac.

Otvorte priečinok vášho iPodu. Kliknite na názov vášho iPodu v ľavej dolnej časti okna Finderu, aby ste tak urobili.

Nájdite súbor „_volumelocked“. Vo väčšine prípadov nájdete a dvakrát kliknete na priečinok „iPod_control“ a potom dvakrát kliknete na priečinok „Device“, ktorý je v ňom, aby ste sa dostali k umiestneniu súboru „_volumelocked“.

 • Môžete tiež skúsiť napísať volumelocked alebo _volumelocked do vyhľadávacieho riadka, ktorý sa nachádza v hornej časti aplikácie Finder.

Odstráňte súbor „_volumelocked“. Potiahnite súbor „_volumelocked“ do koša a potom ho tam uvoľnite.

Odpojte iPod od počítača. Kliknite na ikonu „Vysunúť“ napravo od názvu vášho iPodu v ľavom paneli Finderu a potom odpojte iPod od kábla.

Vynútené reštartovanie iPodu. Vypnite iPod, počkajte jednu minútu a potom ho znova zapnite, aby ste dosiahli tento postup.

Zmeniť limit hlasitosti iPodu. Teraz, keď ste odstránili zámok z iPodu Obmedzenie hlasitosti menu, môžete zvýšiť hlasitosť nasledujúcim spôsobom:

 • Otvorte hlavnú ponuku.
 • Vyberte položku Nastavenia.
 • Vyberte stránku Obmedzenie hlasitosti (možno budete musieť najprv vybrať Prehrávanie tu).
 • Zvýšte limit hlasitosti na maximálne nastavenie.
 • Stlačte stredné tlačidlo.

Metóda 5 z 5:Úprava hlasitosti skladby

Pochopte, ako táto metóda funguje. Ak nemôžete upraviť výstupnú hlasitosť iPodu pomocou vyššie uvedených metód, môžete ešte zvýšiť celkovú hlasitosť skladieb úpravou ich zosilnenia v iTunes.

 • Počúvanie skladieb pri plnom zvýšení hlasitosti môže spôsobiť skreslenie. Môže to tiež poškodiť váš sluch, preto buďte pri používaní tejto metódy opatrní.

Otvoriť iTunes. Kliknite alebo dvakrát kliknite na ikonu aplikácie iTunes, ktorá pripomína pestrofarebnú notu na bielom pozadí.

Kliknite na adresu Piesne. Je to kategória na ľavej strane okna iTunes. Ak tak urobíte, zobrazí sa zoznam všetkých skladieb vo vašej knižnici iTunes.

Vyberte celú svoju hudobnú knižnicu. Kliknite na ľubovoľnú skladbu a potom stlačte buď Ctrl+A (Windows) alebo ⌘ Príkaz+A (Mac).

Kliknite pravým tlačidlom myši na skladbu. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.

 • V počítači Mac kliknite na položku Súbor v ľavom hornom rohu obrazovky.

Kliknite na stránku Získať informácie. Je v ponuke pravého tlačidla myši (Windows) alebo Súbor rozbaľovacie menu (Mac). Zobrazí sa vyskakovacie okno.

Kliknite na ikonu Možnosti karta. Túto možnosť nájdete v hornej časti vyskakovacieho okna.

Nastavenie hlasitosti. Kliknutím a potiahnutím posúvača „volume adjust“ doprava zvýšte hlasitosť skladby.

Kliknite na OK. Nachádza sa v spodnej časti okna.

 • Pridanie skladieb do iPodu. Teraz, keď sú vaše skladby upravené, môžete ich synchronizovať s iPodom tak, že pripojíte iPod k počítaču a kliknete na Synchronizovať keď sa zobrazí v dolnej časti okna.
 • Odkazy: