5 spôsobov písania španielskeho prízvuku

Tento článok vás naučí písať španielske diakritické a interpunkčné znamienka na akomkoľvek počítači, telefóne alebo tablete.

Metóda 1 z 5:Použitie smartfónu alebo tabletu


Otvorte klávesnicu v aplikácii, do ktorej chcete vložiť znak. Ťuknutím na oblasť písania by sa mala otvoriť klávesnica.

 • Hoci je k dispozícii mnoho klávesníc pre Androidy, iPhony a iPady, tieto kroky by mali fungovať takmer pre všetky z nich.


Ťuknite na písmeno, ku ktorému chcete pridať diakritiku, a podržte ho. Nad písmenom sa zobrazia možnosti diakritiky.

 • Ak sa chystáte pridať diakritiku k veľkému (veľkému) písmenu, ťuknite najprv na kláves, ktorý prepína písanie veľkých písmen (zvyčajne šípka), a potom ťuknite a podržte písmeno.
 • Ak chcete pridať španielske interpunkčné znamienko (¿ alebo ¡), klepnite na 123 alebo klávesom symbolov prepnete na klávesnicu s číslicami a symbolmi a potom klepnete a podržíte buď ? alebo !.


Posunutím prsta vyberte akcent alebo symbol, ktorý chcete vložiť. Tým sa do oblasti na písanie zadá vybraný symbol.

Metóda 2 z 5:Používanie medzinárodnej klávesnice systému Windows US


Kliknite na tlačidlo Štart Ponuka. Je v ľavom dolnom rohu obrazovky.

 • Táto metóda vás naučí, ako pridať medzinárodnú klávesnicu Spojených štátov amerických do systému Windows 10, ako aj ako používať túto klávesnicu na písanie akýchkoľvek znakov so španielskym prízvukom.


Kliknite na tlačidlo Nastavenia . Je to v blízkosti ľavého dolného rohu ponuky.


Kliknite na Čas & Jazyk. Nachádza sa blízko stredu zoznamu.[1]


Kliknite na Región & Jazyk. Nachádza sa v ľavom paneli pod ″Čas & Jazyk″ hlavička.

 • Ak sú položky „Región“ a „Jazyk“ rozdelené do dvoch rôznych kariet, pred pokračovaním kliknite na kartu „Jazyk“.


Prejdite nadol a kliknite na predvolenú klávesnicu. Nachádza sa pod záhlavím ″Preferované jazyky″, blízko stredu pravého panela. Zobrazia sa ďalšie tlačidlá.

 • Ak sa napríklad nachádzate v Spojených štátoch a píšete v angličtine, predvolená klávesnica sa nazýva English (United States).


Kliknite na Možnosti. Nachádza sa pod názvom vašej predvolenej klávesnice.


Prejdite nadol a kliknite na + Pridajte klávesnicu. Nachádza sa pod záhlavím ″Klávesnice. Zobrazí sa zoznam všetkých rozložení klávesnice.


Kliknite na Spojené štáty – medzinárodný. Týmto sa do časti ″Klávesnice″ pridá medzinárodné rozloženie klávesnice USA.

 • Teraz môžete zatvoriť všetky doteraz otvorené okná.


Otvorte aplikáciu, do ktorej chcete písať. Budete môcť prepnúť na americkú medzinárodnú klávesnicu z akejkoľvek aplikácie.


Stlačte a podržte tlačidlo ⊞ Win + Medzerník. Pokiaľ držíte tieto dva klávesy stlačené, zobrazí sa ponuka so všetkými možnými rozloženiami klávesnice.

 • V závislosti od vašich nastavení môžete kliknúť aj na aktuálny jazyk (napr.g., ENG) na paneli úloh, ktorý sa nachádza v spodnej časti obrazovky. Vľavo od hodín nájdete aktuálne nastavenie klávesnice. Po kliknutí na svoju aktuálnu klávesnicu si budete môcť vybrať zo zoznamu všetkých svojich klávesníc, ktorý sa zobrazí nad panelom úloh.


Vyberte ENG INTL. Ak chcete vybrať túto možnosť, zdvihnite prst z medzerníka (druhým prstom naďalej držte kláves Windows) a potom stlačte medzerník, kým ENG INTL je zvýraznené. Teraz môžete uvoľniť prsty.

 • Ak môžete zmeniť jazyk na paneli úloh, jednoducho vyberte klávesnicu „ENG INTL“ zo zoznamu, ktorý sa zobrazí na obrazovke po kliknutí na „ENG“ v blízkosti času a dátumu.


Na písanie písmen s diakritikou v španielčine použite kódy medzinárodnej klávesnice USA. Písanie písmena s diakritikou si vyžaduje dva stisky kláves – jeden na zadanie diakritiky a druhý na zadanie písmena. Tu je návod, ako napísať jednotlivé písmená: [2]

 • Á alebo á: ‚ (apostrof) + A alebo a.
 • É alebo é: ‚ + „E“ alebo „e“.
 • Í alebo í: ‚ + „I“ alebo „i“.
 • Ó alebo ó: ‚ + „O“ alebo „o“.
 • Ú alebo ú: ‚ + „U“ alebo „u“.
 • Ü alebo ü: “ (citát) + „U“ alebo „u“.
 • Ñ alebo ñ: Option-n, potom napíšte „N“ alebo „n“.
 • Keď je zvolená medzinárodná klávesnica USA, nebudete môcť napísať typický apostrof alebo anglický otáznik. Ak chcete napísať jeden z týchto znakov, stlačte medzerník ihneď po stlačení klávesu.


Na písanie španielskych interpunkčných znamienok (¿ a ¡) použite kódy medzinárodnej klávesnice USA. Písanie španielskych špecifických interpunkčných znamienok je trochu iné ako písanie písmen s diakritikou. Namiesto dvoch stlačení klávesov budete súčasne držať dve klávesy:

 • ¿: Alt+?
 • ¡: Alt+!

Metóda 3 z 5:Používanie kódov klávesnice systému Windows


Vyhľadajte číselnú klávesnicu na klávesnici. Väčšina klávesníc PC má možnosť numerickej klávesnice, aj keď nemáte samostatnú sadu klávesov. Tu je návod, ako nájsť tú svoju:

 • Ak nemáte samostatnú klávesnicu, pozrite sa na klávesy s písmenami na pravej strane klávesnice. Všimnete si, že 10 z klávesov (7, 8, 9, U, I, O, J, K, L a M) majú menšie čísla buď nad, alebo pod hlavným písmenom alebo symbolom. Ide o číselnú klávesnicu, ktorú môžete aktivovať stlačením tlačidla NumLk (Zámok čísla).
  • Keď je zapnutá funkcia NumLk, na klávesoch s menšími číslami sa budú písať len tieto menšie čísla.
  • Možno budete musieť podržať stlačené tlačidlo Fn pre aktiváciu NumLk.
 • Ak tieto klávesy nevidíte, môžete použiť klávesnicu na obrazovke systému Windows 10. Tu je návod, ako ho spustiť:
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku Štart a vyberte položku Windows PowerShell.
  • Zadajte osk na výzvu a stlačte ↵ Enter. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke (bez 10-klávesovej klávesnice).
  • Kliknite na Možnosti na klávesnici (nachádza sa vpravo dole).
  • Začiarknite políčko vedľa položky ″Zapnúť numerickú klávesnicu″ a kliknite na tlačidlo OK.
  • Kliknite na NumLk na klávesnici na obrazovke (v blízkosti pravého dolného rohu). Teraz máte k dispozícii numerickú klávesnicu.


Nájdite kód, ktorý potrebujete na zadanie znaku španielskej diakritiky. Aby sa zobrazilo písmeno s diakritikou, musíte zadať špeciálny kód pomocou numerickej klávesnice. Tu je zoznam všetkých možných kódov španielskych znakov:

 • Á: Alt + 0193
 • á: Alt + 160
 • É: Alt + 0201
 • é: Alt + 130
 • Í: Alt + 0205
 • í: Alt + 161
 • Ó: Alt + 0211
 • ó: Alt + 162
 • Ú: Alt + 0218
 • ú: Alt + 163
 • ü: Alt + 129
 • Ñ: Alt + 0209
 • ñ: Alt + 164
 • ¿: Alt + 168
 • ¡: Alt + 173


Zadajte kód znaku, ktorý chcete napísať. Pri zapnutom NumLk (ak používate klávesnicu bez 10-klávesovej numerickej klávesnice) podržte stlačené tlačidlo Alt a potom zadajte tri číslice kódu.

 • Ak chcete zadať napríklad é, stlačte a podržte Alt, stlačte 1 a uvoľnite a potom 3 a uvoľnite, 0 a uvoľnite a potom uvoľnite kláves Alt kláves.
 • Ak nepoužívate bežnú 10-klávesovú klávesnicu, stlačte NumLk na vypnutie zámku čísla, keď skončíte.

Metóda 4 z 5:Použitie mapy znakov systému Windows


Otvorte aplikáciu, do ktorej chcete písať. Ak sa vaša potreba zadávať španielske diakritické znamienka a znaky nevyskytuje príliš často, môžete tieto znaky rýchlo vložiť pomocou aplikácie Mapa znakov systému Windows.


Otvorte aplikáciu Mapa znakov. Tu je uvedený postup:

 • Otvorte vyhľadávací panel systému Windows (ak nemáte vyhľadávací panel vpravo od ponuky Štart, kliknite na kruh, ktorý sa tam nachádza, aby ste ho otvorili.
 • Zadajte znak.
 • Kliknite na Mapa znakov keď sa objaví.


V ponuke ″Font″ vyberte písmo, ktorým chcete písať. Tým zabezpečíte, že použijete znak, ktorý sa zhoduje so zvyškom dokumentu.

 • Ak píšete do webového prehliadača, e-mailu, editora obrázkov alebo aplikácie na zasielanie správ, môžete tento krok preskočiť. Znak sa vloží len v jednom fonte.


Kliknite na znak s diakritikou, ktorý chcete vložiť do dokumentu. Tým sa znak pridá do poľa ″Znaky na kopírovanie″ v spodnej časti mapy.


Kliknite na Kopírovať. Znak sa teraz skopíruje do schránky.


Kliknite na miesto, kam chcete vložiť znak, a stlačte tlačidlo Ctrl+V. Tým sa znak vloží do dokumentu.

Metóda 5 z 5:Používanie klávesnice Mac


Otvorte aplikáciu, do ktorej chcete písať. Pomocou jednoduchých klávesových skratiek môžete rýchlo vložiť španielske znaky a symboly s diakritikou do akejkoľvek aplikácie Mac.


 • Nájdite kombináciu klávesnice pre znak, ktorý chcete napísať. Použijete klávesovú skratku, ktorá kombinuje klávesy ⌥ možnosť kláves so znakom, po ktorom nasleduje znak, ktorý dostáva diakritiku. Tu sú uvedené rôzne kódy pre každé písmeno s diakritikou:

  • Á alebo á: ⌥ Možnosť+e, a potom napíšte A alebo a.
  • É alebo é: {⌥ Možnosť+e potom napíšte E alebo e.
  • Í alebo í: ⌥ Option+e, potom zadajte I alebo I .
  • Ó alebo ó: ⌥ Možnosť+o, potom zadajte O alebo o.
  • Ú alebo ú: ⌥ Možnosť+u, potom napíšte U alebo u.
  • Ü alebo ü: ⌥ Možnosť+u, potom napíšte U alebo u.
  • Ñ alebo ñ: ⌥ Možnosť+n, potom zadajte N alebo n.
  • ¿: ⌥ Možnosť+⇧ Shift+?.
  • ¡: ⌥ Možnosť+1.
 • Odkazy