5 spôsobov písania s diakritikou

V závislosti od jazyka, ktorý sa snažíte prepisovať, a počítačového systému, ktorý používate, existujú rôzne spôsoby písania diakritiky. V systéme Windows XP si môžete nainštalovať napríklad španielsku alebo francúzsku klávesnicu. Na písanie diakritiky môžete použiť aj program Microsoft Word, ak chcete zadávať diakritiku do textového procesora. Okrem toho môžete použiť rôzne kódy na písanie diakritiky, či už používate PC alebo Mac. Ak chcete vedieť, ako písať diakritiku, stačí si pozrieť krok 1 preferovanej metódy, aby ste mohli začať.

Metóda 1 z 5:Používanie kódov pre počítač


Na písanie diakritiky v počítači môžete použiť aj niekoľko kódov na vytvorenie diakritiky, ktorú chcete použiť. Upozorňujeme, že všetky symboly spojené znakom „+“ je potrebné stlačiť súčasne a všetky symboly za čiarkou je potrebné stlačiť v poradí, jeden po druhom. Ak sa napríklad zobrazí „Control + a, e“, znamená to, že by ste mali stlačiť „Control“ a „a“ súčasne a potom „e“. Tu sú kódy, ktoré budete potrebovať poznať:

Symbol Kód
á Ctrl + ‚ , A
é Ctrl + ‚ , E
í Ctrl + ‚ , I
ó Ctrl + ‚ , O
ú Ctrl + ‚ , U
É Ctrl + ‚ , Shift + E
ñ Ctrl + Shift + ~, N
Ñ Ctrl + Shift + ~, Shift + N
ü Ctrl + Shift + : , U

Metóda 2 z 5:Používanie kódov pre Mac


Ak máte počítač Mac, môžete na vytvorenie diakritiky použiť niekoľko jednoduchých klávesov na klávesnici. Len si uvedomte, že všetky symboly spojené znakom „+“ je potrebné stlačiť súčasne a všetky symboly za čiarkou je potrebné stlačiť v poradí, jeden po druhom. Ak napríklad vidíte „Control + e, a“, znamená to, že by ste mali súčasne stlačiť „Control“ a „e“ a potom „a“. Tu sú kódy, ktoré budete potrebovať poznať:

Symbol Kód
á Možnosť + E , A
é Option + E , E
í Možnosti + E , I
ó Možnosť + E , O
ú Možnosť + E , U
É Option + E , Shift + E
ñ Možnosť + N , N
Ñ Option + N , Shift + N
ü Možnosť + U , U

Metóda 3 z 5:Inštalácia španielskej klávesnice v systéme Windows XP

Ak máte systém Windows XP, potom je inštalácia španielskej klávesnice najlepšou voľbou, ak chcete dôsledne písať s diakritikou. Použitie kódov je v prípade potreby ideálne, ale ak chcete písať v inom jazyku a pri pomenovávaní súborov, vytváraní grafiky alebo používaní textového procesora.


Kliknite na tlačidlo „Štart.“ Kliknite na možnosť Štart na paneli s ponukami. Zobrazí sa zoznam možností.


Vyberte položku „Ovládací panel.“ Tým sa zobrazí aj niekoľko možností.


Vyberte „Regionálne a jazykové možnosti.


Kliknite na kartu „Jazyky“. Túto možnosť by ste mali nájsť v hornej časti nového okna.


Kliknite na položku „Podrobnosti.“ Zobrazí sa veľké biele okno so zoznamom jazykov a klávesníc, ktoré ste už nainštalovali.


Vyberte „Pridať“, aby ste pridali španielsku klávesnicu.


Vyberte program na kontrolu pravopisu. Zobrazí sa vám zoznam španielskych programov na kontrolu pravopisu. „Španielčina (medzinárodné triedenie“) je síce najštandardnejšia, ale hodí sa akákoľvek.


Kliknite na tlačidlo „OK“. Po dokončení vám to umožní opustiť ovládací panel.


Reštartujte počítač. Keď to urobíte, uvidíte malý štvorček pri systémovej lište, čo je pravý dolný rad ikon na paneli úloh v spodnej časti obrazovky. Kliknutím na túto priehradku získate možnosť prechádzať tam a späť medzi španielskou a štandardnou klávesnicou. Vaša španielska/akcentovaná klávesnica je pripravená na prácu!

Metóda 4 z 5:Rýchle metódy na písanie diakritiky


Použite Microsoft Word. Ďalšia vec, ktorú môžete urobiť, ak chcete napísať diakritiku v textovom editore, je otvoriť Microsoft Word a vybrať „Vložiť“, potom „Symbol“ a potom „Prehliadač symbolov“. Môžete si prezerať symboly a vybrať akcent, ktorý chcete použiť. Hoci to nie je najefektívnejšia metóda, je ideálna, ak chcete napísať len jednu alebo dve hlásky.


Skopírujte a vložte. Nájdite symbol s diakritikou na internete, vyberte ho, skopírujte (výberom položky „Upraviť“ a „Kopírovať“ v internetovom prehliadači alebo jednoduchým stlačením klávesovej skratky „Control + C“) a potom ho vložte tam, kam chcete (výberom položky „Upraviť“ a „Vložiť“ v internetovom prehliadači alebo stlačením klávesovej skratky „Control + V“). Môžete vybrať symbol na internete a vložiť ho do textového editora alebo vybrať symbol v textovom editore a vložiť ho do internetového prehliadača atď.

Metóda 5 z 5:Zadávanie diakritiky pomocou iPhonu/iPadu


Začnite písať ako zvyčajne.


Podržte stlačené tlačidlo, ktoré chcete zvýrazniť. Ak chcete napríklad nad písmenom napísať diakritiku e, potom podržte stlačené tlačidlo e klávesu.


  • Po zobrazení poľa s diakritikou si vyberte jednu z ponúkaných diakritík.
  • Odkazy