5 spôsobov písania v telugčine

V tomto článku sa dozviete, ako nainštalovať a používať klávesnicu Telugu v počítači, smartfóne alebo tablete. Systémy Windows, Mac, iPhone a Android podporujú písanie telugčiny prostredníctvom nastavení klávesnice, hoci ak nemôžete zmeniť nastavenia klávesnice počítača, môžete na generovanie textu v telugčine použiť aj Prekladač Google.

Metóda 1 z 5:V systéme Windows


Otvoriť tlačidlo Štart . Kliknite na logo systému Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky. Týmto spôsobom sa zobrazí výzva Spustiť menu, aby sa zobrazila ponuka.


Otvoriť nastavenia . Kliknite na ikonu v tvare ozubeného kolesa v ľavej dolnej časti Začať ponuku. Otvorí sa okno Nastavenia.


Kliknite na stránku Čas & Jazyk. Túto možnosť nájdete v spodnej časti okna Nastavenia.


Kliknite na Región & Jazyk. Je to karta na ľavej strane okna.


Kliknite na Pridanie jazyka. Táto možnosť sa nachádza v hornej časti okna. Tým sa otvorí okno, v ktorom môžete vyhľadať jazyk.


Zadajte Telugu. Tým vyhľadáte klávesnicu Telugu.


Kliknite na Telugu. Nachádza sa v ľavom hornom rohu okna. Tým pridáte klávesnicu Telugu do zoznamu klávesníc vášho počítača.


Počkajte, kým sa nainštaluje klávesnica Telugu. Malo by to trvať len pár sekúnd. Keď pohyblivé bodky zmiznú z pravej strany karty klávesnice Telugu, môžete pokračovať.


Otvorte textovú aplikáciu. Môže to byť čokoľvek od programu Microsoft Word po Poznámkový blok, hoci klávesnicu telugského jazyka môžete používať aj vo väčšine online textových polí.


Prepnutie na klávesnicu telugského jazyka. Klepnite na skratku jazyka vašej aktuálnej klávesnice (napr.g., ENG pre angličtinu) v pravom dolnom rohu obrazovky, potom kliknite na Telugu vo výslednej kontextovej ponuke.


Píšte ako zvyčajne. Teraz, keď je vybratá klávesnica telugčiny, môžete používať klávesnicu ako zvyčajne na písanie znakov telugčiny. Toto by malo fungovať prakticky v akejkoľvek textovej aplikácii v systéme Windows, ako aj na väčšine webových stránok.

 • Ak otvoríte program Microsoft Office, ktorý nemá správne písmo pre telugčinu, po prepnutí na klávesnicu telugčiny sa písmo okamžite stiahne.

Metóda 2 z 5:Na Macu


Otvoriť ponuku Apple . Klepnite na logo Apple v ľavom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.


Kliknite na Predvoľby systému... Túto možnosť nájdete v rozbaľovacej ponuke. Tým sa otvorí okno Predvoľby systému.


Kliknite na položku Klávesnica. Je to ikona v tvare klávesnice v okne Nastavenia systému.


Kliknite na Vstupné zdroje karta. Táto karta sa nachádza v hornej časti okna Klávesnica.


Kliknite na . Uvidíte ju v ľavom dolnom rohu okna Klávesnica. Tým sa zobrazí zoznam dostupných klávesníc.


Prejdite nadol a kliknite na položku Telugu. Nachádza sa v časti „T“ v zozname klávesníc.


Vyberte rozloženie klávesnice. V pravom paneli vyberte rozloženie klávesnice (e.g., QWERTY) pre použitie s Telugu.


Klepnite na Pridať. Je to modré tlačidlo v pravom dolnom rohu ponuky. Týmto pridáte do počítača Mac klávesnicu telugského jazyka.


Začiarknite políčko „Na prepínanie používať kláves Caps Lock“. Táto možnosť sa nachádza v dolnej časti okna Klávesnica. Týmto spôsobom budete môcť prepínať medzi predvoleným jazykom Macu a telugským jazykom.


Otvorte textovú aplikáciu. Môže to byť čokoľvek od aplikácie Pages až po aplikáciu Poznámky, hoci klávesnicu telugčiny môžete používať aj vo väčšine online textových polí.


Ťuknite na položku ⇬ Caps Lock kláves. Ak to urobíte, prepnete klávesnicu z predvoleného nastavenia jazyka na telugský jazyk.

 • Stlačením a podržaním tlačidla ⇬ Caps Lock vám umožní písať vo vašom predvolenom jazyku Macu všetkými veľkými písmenami.


Píšte ako zvyčajne. Teraz, keď je vybraná klávesnica telugčiny, môžete používať klávesnicu ako zvyčajne na písanie znakov telugčiny. Toto by malo fungovať prakticky v každej textovej aplikácii na vašom Macu, ako aj na väčšine webových stránok.

 • Ak otvoríte program Microsoft Office alebo Apple Documents, ktorý nemá správne písmo pre telugčinu, pri pokuse o písanie s telugčinou sa písmo okamžite stiahne.

Metóda 3 z 5:Na iPhone


Otvoriť iPhone Nastavenia. Klepnite na ikonu aplikácie Nastavenia, ktorá pripomína ozubené kolieska na sivom poli.


Prejdite nadol a ťuknite na položku Všeobecné. Nachádza sa v hornej časti stránky Nastavenia.


Prejdite nadol a ťuknite na položku Klávesnica. Túto možnosť nájdete blízko stredu stránky Všeobecné.


Ťuknite na položku Klávesnice. Je to v hornej časti obrazovky. Týmto spôsobom sa otvorí zoznam aktuálne uložených klávesníc.


Klepnite na Pridať novú klávesnicu... Táto možnosť sa nachádza pod zoznamom klávesníc. Ťuknutím na ňu sa otvorí zoznam dostupných klávesníc.

 • Ak máte uložených niekoľko klávesníc, možno budete musieť rolovať nadol, aby ste našli Pridať novú klávesnicu… možnosť.


Prejdite nadol a klepnite na Telugu. Nachádza sa v časti „T“ v zozname klávesníc, ktorý je blízko spodnej časti stránky.


Nastavte telugčinu ako predvolený jazyk klávesnice. Ťuknite na položku Upraviť v pravom hornom rohu obrazovky, potom klepnite na a potiahnite pravú stranu Telugu vstup do hornej časti zoznamu klávesníc. Tým sa telugčina stane vašou predvolenou klávesnicou.

 • Tento krok preskočte, ak nechcete používať telugčinu ako predvolený jazyk klávesnice.


Prístup k telugčine z klávesnice. Ak je telugčina predvoleným jazykom klávesnice, budete môcť písať pomocou nej vždy, keď sa otvorí klávesnica (napr.g., pri písaní textových správ alebo vypĺňaní online textového poľa). Ak nie, budete musieť vykonať nasledujúce kroky:

 • Klávesnicu na obrazovke vyvoláte ťuknutím na textové pole alebo otvorením textovej aplikácie.
 • Ťuknite a podržte ikonu Jazyk ikona v ľavej dolnej časti klávesnice.
 • Potiahnutím prsta nahor vyberte తెలుగు, a potom uvoľnite prst.


Napíšte ako zvyčajne. Teraz, keď je vybratá klávesnica Telugu, môžete ju používať ako akúkoľvek inú klávesnicu.

Metóda 4 z 5: V systéme Android


Otvorte nastavenia systému Android. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky systému Android a potom klepnite na ikonu „Nastavenia“ v hornej časti výslednej rozbaľovacej ponuky.

 • Môžete tiež ťuknúť na ikonu aplikácie Nastavenia v zásuvke aplikácií.


Prejdite nadol a klepnite na Jazyk & input. Nachádza sa blízko stredu ponuky Nastavenia.


Ťuknite na položku Jazyky. Túto možnosť nájdete v hornej časti stránky.


Ťuknite na položku Pridať jazyk. Je pod všetkými jazykmi, ktoré máte v súčasnosti nainštalované v systéme Android.


Prejdite nadol a ťuknite na položku Telugčina. Túto možnosť nájdete v časti „T“ v spodnej časti ponuky. Týmto spôsobom ju pridáte do systému Android.


Nastavenie telugčiny ako predvolenej klávesnice. Ťuknite na pravú stranu klávesnice a potiahnite ju Telugčina položku až do hornej časti obrazovky a potom ju uvoľnite.

 • Tento krok preskočte, ak nechcete používať telugčinu ako predvolenú klávesnicu.


Prístup k telugčine z klávesnice. Ak je telugčina vaším predvoleným jazykom na klávesnici, budete môcť písať pomocou nej vždy, keď sa otvorí klávesnica (napr.g., pri písaní textových správ alebo vypĺňaní online textového poľa). Ak nie, budete musieť vykonať nasledujúce kroky: 1:

 • Klepnutím na textové pole alebo otvorením textovej aplikácie zobrazte klávesnicu na obrazovke.
 • Ťuknite na položku Jazyk ikonu v ľavej dolnej časti klávesnice, kým sa nezobrazí klávesnica Telugu.


Píšte ako zvyčajne. Teraz, keď je vybratá klávesnica telugčiny, môžete ju používať ako akúkoľvek inú klávesnicu.

Metóda 5 z 5:Použitie prekladača Google


Otvorte Prekladač Google. Prejsť na stránku https://translate.Google.com/ vo webovom prehliadači počítača. Tým sa otvorí webová stránka prekladača Google.


Klepnite na ľavé textové pole. Tým sa kurzor myši umiestni do nej.


Zadajte text, ktorý chcete preložiť. Počas písania bude Prekladač Google prekladať to, čo píšete, do predvoleného jazyka prekladu (t. j.e., Španielčina) na pravej strane stránky.

 • Môžete nastaviť konkrétny jazyk pre text, ale predvolená možnosť, Zistiť jazyk, s najväčšou pravdepodobnosťou určí jazyk vášho textu.


Zmena jazyka prekladu. Kliknite nad pravým textovým poľom a potom kliknite na Telugčina vo výslednej rozbaľovacej ponuke.


Kopírovať text v jazyku Telugu. Klepnite na Kopírovať ikona, ktorá sa podobá dvom prekrývajúcim sa obdĺžnikom, pod textom Telugu.


Prejdite na miesto, kde chcete písať v jazyku Telugu. Otvorte aplikáciu alebo webovú stránku, na ktorej ste pôvodne chceli písať v jazyku telug.


 • Vložiť text v jazyku Telugu. Uistite sa, že sa kurzor myši nachádza vo vnútri textového poľa alebo oblasti, do ktorej chcete písať, a potom stlačte Ctrl+V (Windows) alebo ⌘ Príkaz+V (Mac). Preložený text sa zobrazí na vybranom mieste.