5 spôsobov použitia autosugescie

Autosugescie sú pozitívne slová a vety používané opakovane na zmenu vášho vnímania. Je to metóda sebarozvoja používaná na vytváranie nových, pozitívnych presvedčení o sebe samom, ako aj účinná metóda na ukončenie zlých návykov. Autosugescia funguje tak, že do vášho podvedomia vložíte myšlienky a presvedčíte ho, že sú pravdivé. [1]

Spôsob 1 z 5:Vytvorenie autosugescie


Určite veci, ktoré chcete zmeniť. Rozhodnite sa, aké osobnostné vlastnosti chcete. Identifikujte zlozvyky, ktorých sa chcete zbaviť. Určite prekážky, ktoré chcete prekonať. Vyberte si niečo, po čom naozaj túžite. Uistite sa, že je v súlade s vašimi ostatnými cieľmi, je konkrétny a podrobný, nepoškodzuje ostatných a je náročný, ale realistický.


Vyberte si niečo vierohodné. Uistite sa, že autosugescia je pre vás vierohodná. Ak tomu neveríte, tak to nebude fungovať. Napríklad namiesto vety „Vydelávam 100 000 dolárov ročne“ povedzte „Rozhodol som sa zarobiť 100 000 dolárov ročne“.“[2]


Používajte emócie. Aby autosugescia fungovala, musí vyvolať pocity. Čím je autosugescia pre vás významnejšia, tým je účinnejšia.[3]


Použite prvú osobu. Autosugescie sú určené vám a nikomu inému. Nevytvárajte autosugescie na základe toho, akí chcete, aby boli iní ľudia, alebo akí si myslia, že by ste mali byť. Urobte autosugesciu takou, akou chcete byť


Buďte pozitívni. Autosugescie sú účinnejšie, ak sú spojené s pozitívnym myslením. Používanie pozitívnych výrokov vás tiež motivuje k dosiahnutiu vašich cieľov.

 • Vyhýbajte sa negativite. Vyhnite sa používaniu negatívnych fráz, ako napríklad „nemôžem“, „nechcem“ alebo „nechcem“.“ Použite napríklad „Som odvážny“ namiesto „Nemám strach“.“


Vyhnite sa vytváraniu časového limitu. Môže to spôsobiť stres, ktorý bude narúšať vaše meditácie a ciele.


Praktizujte autosugesciu, ktorú ste si vytvorili. Na precvičovanie autosugescie použite meditáciu, spánok alebo písanie. Čím viac budete autosugesciu praktizovať, tým rýchlejšie bude fungovať.

Metóda 2 z 5:Používanie meditácie


Použite meditáciu na autosugesciu. V uvoľnenom stave je vaša myseľ otvorenejšia novým myšlienkam a smerom.


Nájdite si pohodlné miesto. Chcete prostredie, ktoré je pohodlné a uvoľňujúce. Uistite sa, že ide o tiché miesto, kde nebudete rušení.


Používajte hudbu. Hudba je skvelým nástrojom na uvoľnenie mysle. Používajte hudbu, ktorá vám pomáha sústrediť sa.

 • Hudbu používajte len vtedy, ak vám pomáha pri meditácii. Nepoužívajte hudbu, ak vás rozptyľuje.


Pohodlne sa usaďte. Buď si sadnite so skríženými nohami na zem, alebo na stoličku s rozkročenými nohami. Uistite sa, že máte pohodlie a dobrú oporu.

 • Ak sedíte na stoličke, je najlepšie mať obe nohy na zemi.


Oči majte čiastočne otvorené. Ak nechcete mať otvorené oči, nájdite si miestnosť s dostatočným množstvom svetla, ktoré vám bude prenikať cez viečka. Počas relaxácie môžete zaspať.


Uvoľnite sa. Kým budete pohodlne sedieť, snažte sa uvoľniť a pustiť svoje myšlienky. Dýchajte zhlboka a pravidelne. Zamerajte svoju pozornosť na bod tesne pod pupkom. Keď si toto miesto uvedomíte, venujte mu len pasívnu pozornosť.


Odpútajte sa. Ak vás napadne nejaká myšlienka, nevenujte sa jej. Potvrďte myšlienku a nechajte ju odísť. Chcete sa vyhnúť aktívnej účasti. Akákoľvek aktívna účasť by vás mohla napínať a rozptyľovať.


Opakujte autosugesciu. Keď sa budete cítiť úplne uvoľnení, opakujte si autosugesciu. Do autosugescie vložte čo najviac emócií. Vizualizujte si, ako autosugesciu vykonávate.


Pravidelne trávte aspoň dvadsať až tridsať minút meditáciou. Na sústredenie sa na autosugescie si chcete dopriať dostatok času, aby ste ich mohli absorbovať. [4]

Metóda 3 z 5:Používanie spánku


Nahrávajte si autosugesciu. Autosugesciu si môžete nahrať do diktafónu alebo do nahrávacieho programu v telefóne. Uistite sa, že ste nahrávku dali na opakovanie, aby sa prehrávala nepretržite, kým budete spať.

 • Uistite sa, že autosugescie nahrávate silným, ale tichým hlasom. Chcete, aby to bolo príkazové, ale jemné.
 • Ak sa vám nepáči zvuk vášho hlasu, požiadajte priateľa alebo člena rodiny, aby ju nahral s použitím druhej osoby.


Používajte druhú osobu. Na rozdiel od ostatných metód budete používať druhú osobu. Prikazujete si. Namiesto toho, aby ste si napríklad povedali „som odvážny človek“, povedzte „ste odvážny človek“.“


Každý riadok zopakujte desaťkrát. Uistite sa, že každý riadok zopakujete desaťkrát, než prejdete k ďalšej vete.

 • Opakujte každú afirmáciu, kým nebudete mať tridsaťminútovú nahrávku.


Počas spánku používajte slúchadlá. Uistite sa, že vám slúchadlá umožňujú ľahko zaspať. Ak napríklad spíte na boku, použite slúchadlá do uší, aby ste si mohli ľahšie oprieť hlavu.


Uvoľnite sa. Kým pohodlne sedíte alebo ležíte, pokúste sa uvoľniť a pustiť myšlienky. Dýchajte zhlboka a pravidelne. Myseľ je najviac otvorená sugesciám, keď je uvoľnená.


Počúvajte ich, keď zaspávate. Afirmácie sa počas spánku vstrebú do vášho podvedomia.


Používajte nahrávku 14 po sebe nasledujúcich nocí. Opakovanie vám pomôže afirmáciu absorbovať. Po 14 dňoch prejdite na novú afirmáciu.

Metóda 4 z 5:Používanie vizualizácie


Naplánujte si čas. Vyberte si konkrétny čas na vizualizáciu vašich autosugescií. Stanovenie harmonogramu vám pomôže udržať konzistentný plán, čo pomôže autosugescii uspieť.

 • Chvíle pred spánkom a po prebudení sú najlepšie, pretože ste náchylnejší na sugesciu.


Uvoľnite sa. Kým budete pohodlne sedieť, pokúste sa uvoľniť a pustiť myšlienky z hlavy. Dýchajte zhlboka a pravidelne. Vizualizácia a autosugescia fungujú najlepšie, keď ste uvoľnení, pretože vaša myseľ je otvorenejšia sugescii.


Zavrite oči. Počas tejto metódy môžete stáť alebo sedieť so zatvorenými očami.


Opakujte vybranú autosugesciu. Pri opakovaní autosugescií si predstavujte, ako ich prežívate. Pridajte čo najviac významu tomu, čo si predstavujete. Čím viac emócií do vizualizácie vložíte, tým bude účinnejšia. [5]


Predstavy si vytvárajte čo najživšie. Skúste zapojiť všetky zmysly, keď si predstavujete, ako vaša autosugescia ožíva. Snažte sa vidieť, počuť, cítiť, cítiť vôňu a dotýkať sa scény, ktorú si predstavujete.


Pripojte k vizualizácii emóciu. Predstavte si, ako by ste sa vďaka autosugescii cítili. Pripojte tento pocit k tomu, čo si predstavujete. Ak napríklad vidíte, že vás povýšia, predstavte si, ako by ste sa cítili, keby sa to stalo: šťastní, úspešní a sebavedomí.


Zahrajte si svoju skúsenosť. Vizualizujte si scény, v ktorých používate autosugesciu. Mierne pohybujte telom a používajte gestá rúk tak, ako by ste to robili v situácii, keď by ste použili autosugesciu. Ak je napríklad vaša autosugescia „Som dobrý rečník“, predstavte si, ako prednášate skvelý prejav pred publikom. Predstavte si, že robíte gestá rukami a zdôrazňujete svoj názor.


Zopakujte si vizualizáciu. Snažte sa vizualizovať dva až trikrát denne. Uistite sa, že vizualizáciu praktizujete dôsledne. Vizualizácia a autosugescia fungujú len vtedy, ak ich robíte opakovane.

Metóda 5 z 5:Používanie písma


Preložte papier pozdĺžne. Rozložte papier a na ľavú stranu napíšte zoznam negatívnych vecí, ktoré chcete zmeniť. Zaznamenávajte si všetko, čo vám napadne. Chcete byť čo najspontánnejší a najúprimnejší.


Počúvajte sa. Počas niekoľkých nasledujúcich dní počúvajte sami seba, keď hovoríte s inými ľuďmi. Sústreďte sa na to, čo hovoríte. Zapíšte si každý negatívny výrok autosugescie, ktorý si všimnete.


Napíšte pozitívne vyhlásenia. Každé negatívne tvrdenie prepíšte na pozitívne tvrdenie. Urobte to na pravej strane papiera. Používajte tie najsilnejšie slová, ktoré môžete. Namiesto toho, aby ste napríklad povedali „Som inteligentný“, povedzte „Som inteligentný a bystrý“.“ [6]

 • Vyhnite sa používaniu budúceho času. Hovorte radšej „som“ ako „budem.“
 • Ak sa cítite nepríjemne, keď hovoríte “ ja som“, môžete povedať „učím sa…“ alebo „Zlepšujem sa v…“ namiesto „Zlepšujem sa v…
 • Použite tezaurus, ak vám nenapadajú silnejšie slová.


Preložte papier na polovicu. Na negatívnu stránku už nespomínajte. Chcete, aby si vaša myseľ myslela, že ste s týmito myšlienkami skončili. Teraz ho budete trénovať, ako myslieť pozitívne.


Umiestnite papier so zložkou na miesto, kde ho uvidíte. Pripnite si ho na chladničku alebo prilepte na zrkadlo v kúpeľni. Uistite sa, že sa ukazuje strana pozitívneho vyhlásenia. Nemusíte sa nad zoznamom zdržiavať. Je tam len ako pripomienka, že sa premieňate.


 • Venujte pozornosť tomu, čo hovoríte. Zastavte sa vždy, keď vyslovíte niektorý zo starých, negatívnych výrokov. Keď sa zastavíte, okamžite vyslovte nové, pozitívne tvrdenie.
 • Odkazy