5 spôsobov zaparkovania vozidla

Nemôžete riadiť auto bez toho, aby ste vedeli, ako zaparkovať. Ak chcete vedieť, ako zaparkovať auto v rôznych situáciách, stačí sa k miestu priblížiť pomaly, správne umiestniť auto a vedieť, kedy preradiť. Ak chcete vedieť, ako zaparkovať auto, stačí postupovať podľa týchto krokov.

Metóda 1 z 5:Zaparkujte dopredu s manuálnou prevodovkou

Nasmerujte vozidlo v smere miesta. Pohybujte volantom doľava alebo doprava, aby ste vozidlo nasmerovali na miesto.[1]
K miestu by ste sa nemali približovať rýchlosťou vyššou ako 5 míľ za hodinu (8.0 km/h).

Zľahka položte nohu na brzdu. Pomôže vám to zajazdiť na miesto správnou rýchlosťou a neprekročiť cieľ. Tento postup je obzvlášť užitočný, ak parkujete pred stenou a. Pomôže vám to udržať kontrolu nad vozidlom.

Zastavte na parkovacom mieste. Dávajte pozor, aby ste nenarazili do obrubníka alebo iných áut, ktoré vám stoja v ceste. Sústreďte sa na hĺbkové vnímanie: majte pevný pocit, ako blízko sú všetky objekty, ktoré vám stoja v ceste.

Stlačte brzdu. Po zastavení na mieste je potrebné pevne stlačiť brzdu, aby sa vozidlo úplne zastavilo.

Natočte kolesá správnym smerom. Držte nohu na brzde, keď otáčate kolesá správnym smerom. Ak vchádzate na rovné miesto, jednoducho vyrovnajte kolesá. Ak ste zaparkovali do kopca, môžete kolesá otočiť smerom od obrubníka, a ak ste zaparkovali z kopca, môžete kolesá otočiť smerom k obrubníku.[2]
Vďaka tomu sa vaše vozidlo nebude kotúľať, ak sú brzdy vypnuté.

 • Zaradiť prvý prevodový stupeň (alebo spiatočku) a nastaviť parkovaciu brzdu.[3]
  Ak necháte prevodovku aj parkovaciu brzdu zatiahnuté, máte 2 systémy, ktoré držia vaše auto na mieste, čo vám môže pomôcť chrániť sa v prípade, že jeden z nich zlyhá.
 • Nastavte parkovaciu brzdu na miesto.

  Metóda 2 z 5:Parkovanie vpred s automatickou prevodovkou

  Pomaly nasmerujte vozidlo v smere miesta. Pohybujte volantom doľava alebo doprava, aby ste vozidlo umiestnili do miesta. K miestu by ste sa nemali približovať rýchlejšie ako 5 míľ za hodinu (8.0 km/h).

  • Ak sa nachádzate priamo pred miestom, táto časť je jednoduchá. Ak sa snažíte vmanévrovať do priestoru medzi dvoma autami, ktorý je na vás kolmý, musíte vytvoriť dostatočne široký oblúk, aby ste mohli do tohto miesta zabočiť. Pri prvom odbočovaní sa vám môže zdať, že ste prešliapli na mieste a narazíte do auta, ktoré je ďalej od vás. Stačí zľahka zatlačiť na brzdu a rýchlo otočiť volantom v smere miesta, aby ste pohodlne posunuli auto na miesto.

  Zľahka stlačte brzdu. Pomôže vám to udržať kontrolu nad vozidlom a zároveň ho posunúť správnym smerom.

  Zajazdite na parkovacie miesto. Môžete zľahka stlačiť brzdu, aby ste sa uistili, že ste miesto neprekročili.

  Stlačte brzdu. Namiesto ľahkého stlačenia brzdy stlačte brzdu silno, aby sa vozidlo úplne zastavilo.

  Natočte kolesá správnym smerom. Pri otáčaní kolies správnym smerom držte nohu na brzde. Ak vchádzate na rovné miesto, jednoducho vyrovnajte kolesá. Ak ste zaparkovali do kopca, môžete kolesá otočiť smerom od obrubníka, a ak ste zaparkovali z kopca, môžete kolesá otočiť smerom k obrubníku. Týmto spôsobom zabrániš tomu, aby sa tvoje vozidlo rozkotúľalo, ak sú brzdy vypnuté.

  Prestavte vozidlo do polohy Park (P) a nastavte parkovaciu brzdu na miesto.

  Metóda 3 z 5:Zaparkujte dozadu s manuálnou prevodovkou

  Zaradiť spiatočku (R). Keď ste od miesta vzdialení len na dĺžku auta alebo ďalej, mali by ste zaradiť spiatočku skôr, ako začnete cúvať.

  Ľahko stlačte brzdu. Pomôže vám to udržať kontrolu nad vozidlom pri cúvaní.

  Nasmerujte vozidlo v smere miesta. Pri parkovaní dozadu je to trochu zložitejšie, pretože v skutočnosti budete musieť riadiť volant v opačnom smere, ako chcete, aby auto išlo, a nie v rovnakom smere. Ak chcete, aby sa vaše vozidlo pohlo doľava, musíte zatočiť doprava.

  Zajazdite na miesto. Môžete skontrolovať zrkadlá, aby ste sa začali pohybovať dozadu – alebo ešte lepšie, položte pravú ruku na ľavé sedadlo spolujazdca a pozrite sa za seba. Lepší prehľad o tom, kam máte auto posunúť, budete mať, ak sa na priestor skutočne pozeráte.

  Pevne stlačte brzdu. Keď ste vozidlo presunuli do správneho priestoru, pevne stlačte brzdu, kým vozidlo úplne nezastaví.

  Zaradenie do polohy Parkovanie (P).

  Nastavte parkovaciu brzdu na miesto.

  Metóda 4 z 5:Zaparkujte dozadu s automatickou prevodovkou

  Zaradenie spiatočky (R). Keď ste od miesta vzdialení len na dĺžku auta alebo ďalej, mali by ste zaradiť spiatočku skôr, ako začnete cúvať.

  Ľahko stlačte brzdu. Pomôže vám to udržať kontrolu nad vozidlom pri cúvaní.

  Nasmerujte vozidlo v smere miesta. Pri parkovaní dozadu je to o niečo zložitejšie, pretože volantom musíte v skutočnosti riadiť opačným smerom, ako chcete, aby auto išlo, a nie rovnakým smerom. Ak chcete, aby sa vaše vozidlo pohlo doľava, musíte zatočiť doprava.

  Zajazdite na miesto. Môžete skontrolovať zrkadlá, aby ste začali cúvať – alebo ešte lepšie, položte pravú ruku na ľavé sedadlo spolujazdca a pozrite sa za seba. Lepší prehľad o tom, kam sa máte s vozidlom pohnúť, získate, ak sa na miesto skutočne pozeráte.

  Pevne stlačte brzdu. Keď ste vozidlo presunuli do správneho priestoru, pevne stlačte brzdu, kým vozidlo úplne nezastaví.

  Zaradiť do polohy Park (P).

  Nastavte parkovaciu brzdu na miesto.

  Metóda 5 z 5:Paralelné parkovanie auta

  Skontrolujte spätné zrkadlá. Pred pokusom o paralelné parkovanie sa uistite, že za vami nie je žiadne vozidlo. Ak je za vami auto, počkajte, kým prejde alebo zabočí do príjazdovej cesty alebo bočnej ulice pred vami, a potom sa k miestu opäť priblížte.

  Zapnite signál. Tým dáte ostatným vozidlám najavo, že parkujete.

  Spomaľte vozidlo. Znížte prevodovku tak, aby ste sa k miestu nepriblížili rýchlosťou vyššou ako 2 – 3 km/h (3.2-4.8 km/h). Ak riadite vozidlo s automatickou prevodovkou, stačí zľahka stlačiť brzdu, ak riadite vozidlo s manuálnou prevodovkou, preradiť na nižší prevodový stupeň a zľahka stlačiť brzdu.

  Zastavte vozidlo tak, aby bolo rovnobežné s vozidlom pred voľným priestorom. Mal by byť od vozidla vzdialený aspoň jeden meter. Ak je príliš blízko, môžete do vozidla naraziť, keď začnete cúvať.[4]

  Zaradenie spiatočky (R).

  Späť. Pokračujte v kontrole zrkadiel a mŕtvych uhlov, aby ste sa uistili, že je breh stále voľný.[5]
  Predtým, ako začnete cúvať, sa otočte.

  Otočte kolesá smerom k obrubníku.

  Zľahka stlačte plyn. Ak riadite vozidlo s automatickou prevodovkou, je to všetko, čo musíte urobiť. Ak riadite vozidlo s manuálnou prevodovkou, mali by ste pri stláčaní plynu pomaly uvoľňovať spojku. Ak parkujete v kopci, môžete držať stlačenú spojku a len pomaly sťahovať nohu z brzdy.

  Posúvajte vozidlo dozadu, kým nebude v polovici parkovacieho miesta.

  Nasmerujte koleso od obrubníka. Pokračujte v cúvaní, kým sa úplne nedostanete do priestoru. Nemusí sa vám to podariť na prvý pokus. Môžete sa pohnúť dozadu a natočiť volant smerom od obrubníka, potom sa opäť pohnúť dopredu a zároveň natočiť volant smerom k obrubníku a tento postup opakovať, kým sa vám to nepodarí.

  Zaparkujte vozidlo. Ak riadite vozidlo s manuálnou prevodovkou, zaraďte prvý rýchlostný stupeň, ak riadite vozidlo, zaraďte parkovací stupeň Tiahnite dopredu, kým nebudete rovnomerne umiestnení medzi vozidlom pred vami a vozidlom za vami.

  Natočte kolesá správnym smerom. Pri otáčaní kolies správnym smerom držte nohu na brzde. Ak vchádzate na rovné miesto, jednoducho narovnajte kolesá. Ak ste zaparkovali do kopca, môžete kolesá otočiť smerom od obrubníka, a ak ste zaparkovali z kopca, môžete kolesá otočiť smerom k obrubníku. Týmto spôsobom zabrániš, aby sa vozidlo rozkotúľalo, ak sú brzdy vypnuté.

  Zaradiť prvý rýchlostný stupeň. Ťahajte dopredu, kým nebudete rovnomerne umiestnení medzi vozidlom pred vami a vozidlom za vami.

 • Zatiahnite parkovaciu brzdu.
 • Odkazy