6 spôsobov, ako dočasne zablokovať prichádzajúce SMS

Používatelia telefónov iPhone a Android môžu dočasne zablokovať SMS (Short Message Service – známa aj ako textová správa) niekoľkými rôznymi spôsobmi. Okrem dočasného blokovania konkrétnych kontaktov môžu telefóny iPhone a Android stlmiť aj všetky rušivé vplyvy, napríklad oznámenia z textových správ. iPhony dokážu stlmiť aj oznámenia z jedného kontaktu alebo konverzácie!

Metóda 1 zo 6:iPhone – vypnutie mobilných dát


Spustite aplikáciu „Nastavenia“.“ Vypnutie mobilných dát na iPhone dočasne znemožní prijímanie SMS správ alebo hovorov na iPhone.

 • Stále budete môcť prijímať správy iMessages a MMS (Multi Media Service) cez sieť wifi. Na rozdiel od SMS tieto správy nevyžadujú mobilné dáta a môžu sa posielať cez wifi. Ak chcete zablokovať aj správy iMessages a MMS, vypnite wifi.


Vyberte položku „Cellular“.

 • Ak chcete vypnúť Wi-Fi, kliknite namiesto toho na „Wi-Fi“.


Posunutím prepínača vedľa položky „Cellular Data“ doľava vypnite mobilné dáta. Prepínač bude sivý. Už nebudete dostávať SMS správy ani telefonické hovory.

 • Ak chcete, vráťte sa do sekcie wiki v nastaveniach a posuňte prepínač vedľa položky „Wi-Fi“ doľava. Prepínač bude sivý a už nebudete dostávať správy iMessages ani MMS.


Posunutím prepínača vedľa položky „Cellular Data“ doprava opäť zapnite mobilné dáta. Prepínač sa zmení na zelený a opäť budete prijímať SMS správy a telefonické hovory.

 • Ak chcete wifi opäť zapnúť, posuňte prepínač vedľa položky „Wi-Fi“ doprava. Prepínač bude zelený a vy budete môcť opäť odosielať a prijímať hovory, textové správy a žiadosti o FaceTime.

Metóda 2 zo 6:iPhone – blokovanie a odblokovanie kontaktov


Spustite aplikáciu „Správy“. Keď kontakt zablokujete, nebudete už od tejto osoby dostávať telefónne hovory, textové správy SMS ani žiadosti o FaceTime. Daná osoba nebude vedieť, že ste ju zablokovali.

 • Prípadne môžete otvoriť aplikáciu „Telefón“.


Kliknite na konverzáciu s kontaktom, ktorý chcete zablokovať.

 • Ak ste otvorili aplikáciu „Telefón“, kliknite na „Kontakty“. Nájdite túto ikonu v spodnej časti obrazovky. Potom vyberte kontakt, ktorý chcete zablokovať.


Kliknite na „Podrobnosti“. Nájdite položku „Podrobnosti“ v pravom hornom rohu obrazovky. Nachádza sa napravo od mena kontaktu.

 • Tento krok preskočte, ak ste spustili aplikáciu „Telefón“.


Kliknite na ikonu informácií. Nájdite túto ikonu (malé písmeno „i“ v kruhu“) napravo od mena kontaktu.

 • Tento krok preskočte, ak ste spustili aplikáciu „Telefón“.


Prejdite na koniec stránky a stlačte tlačidlo „Blokovať tohto volajúceho“.


Vyberte položku „Blokovať kontakt“. Keďže daná osoba nevie, že ste ju zablokovali, môže vám naďalej posielať SMS správy, iMessages, MMS správy a volať vám. Telefón tieto správy neuloží a po odblokovaní volajúceho ich nebudete môcť zobraziť.

 • Ak konverzáciu vymažete z priečinka prijatých správ, po odblokovaní kontaktu nebudete môcť vymazané správy obnoviť.


Odblokovanie kontaktu z aplikácie „Nastavenia“.

 • Spustite aplikáciu „Nastavenia“.
 • Kliknite na „Telefón“, „Správy“ alebo „FaceTime“. Zablokované kontakty môžete spravovať zo všetkých troch miest.
 • Vyhľadajte a kliknite na položku „Blokované“.
 • Klepnite na „Upraviť“. Nájdite položku „Upraviť“ v pravom hornom rohu stránky.
 • Nájdite kontakt, ktorý chcete odblokovať.
 • Kliknite na červené koliesko naľavo od ich mena.
 • Vyberte možnosť „Odblokovať“. Od tohto kontaktu budete opäť prijímať telefónne hovory, textové správy a žiadosti o FaceTime.[1]


Odblokujte kontakt z aplikácie „Správy“. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak ste neodstránili konverzáciu, ktorú ste viedli s kontaktom po tom, ako ste ho zablokovali.

 • Kliknite na aplikáciu „Správy“.
 • Kliknite na konverzáciu s kontaktom, ktorý chcete odblokovať.
 • Kliknite na položku „Podrobnosti“. Nájdite položku „Podrobnosti“ v pravom hornom rohu obrazovky. Nachádza sa napravo od mena kontaktu.
 • Kliknite na ikonu informácií. Nájdite túto ikonu (malé písmeno „i“ v kruhu) napravo od mena kontaktu.
 • Prejdite na koniec stránky a stlačte tlačidlo „Odblokovať tohto volajúceho“. Týmto odblokujete kontakt.

Metóda 3 zo 6:iPhone – stlmenie oznámení z konverzácie


Spustite aplikáciu „Správy“. Používatelia iPhonu môžu umiestniť jednu konverzáciu do režimu „nerušiť“. Aj keď sa tým zabráni zobrazeniu oznámení z konverzácie, stále budete dostávať SMS správy a budete si ich môcť neskôr prezerať.

 • Táto funkcia sa vzťahuje na skupinové a individuálne správy.


Kliknite na konverzáciu, ktorú chcete stlmiť.


Kliknite na položku „Podrobnosti“. Nájdite položku „Podrobnosti“ v pravom hornom rohu obrazovky. Nachádza sa napravo od mena kontaktu.


Vyhľadajte položku „Nerušiť“. Túto položku nájdete za informáciami o kontakte/kontaktoch a v časti „Poloha“.


Posuňte prepínač zo šedej (vypnuté) na zelenú (zapnuté). V tomto vlákne budete naďalej dostávať správy, ale nebudete dostávať oznámenia.

 • Vedľa vlákna v aplikácii Správy sa zobrazí ikona polmesiaca.


Zrušenie stíšenia konverzácie posunutím prepínača „Nerušiť“ zo zelenej (zapnuté) na šedú (vypnuté). Po vypnutí funkcie „Nerušiť“ budete opäť dostávať oznámenia z tejto konverzácie.[2]

Metóda 4 z 6:iPhone – režim nerušenia


Ďalšie informácie o režime „nerušiť“. Tento režim umožňuje dočasne pozastaviť zvuky a oznámenia spojené s textovými správami SMS, telefonickými hovormi a žiadosťami o FaceTime. Stále budete prijímať hovory, textové správy a FaceTime požiadavky, ale váš iPhone nebude zvoniť, vibrovať a/alebo svietiť.[3]


Potiahnite prstom od spodnej časti obrazovky nahor. Zobrazí sa ovládací panel iPhone.


Stlačte ikonu polmesiaca. Zmení sa zo sivej na bielu. Táto ikona, ktorá zapína režim „nerušiť“, sa nachádza v hornej časti ovládacieho panela medzi ikonou Bluetooth a ikonou zámku obrazovky.


Vypnite režim „nerušiť“ opätovným stlačením tlačidla polmesiaca. Z bielej farby sa zmení na sivú.[4]

Metóda 5 zo 6:Android – blokovanie kontaktu


Klepnite na „Správy“. Keď zablokujete číslo alebo ho pridáte do „Filtra nevyžiadanej pošty“ systému Android, nebudete už prijímať telefónne hovory ani SMS správy od tohto kontaktu. Kontakt nebude vedieť, že ste ho zablokovali.

 • Meno a informácie o kontakte budú stále k dispozícii prostredníctvom zoznamu kontaktov.[5]


Kliknite na ikonu troch bodiek. Táto ikona (tri biele bodky vo vertikálnej línii) sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Spustí sa rozbaľovacia ponuka.


Ťuknite na položku „Nastavenia“.


Vyberte položku „Filter nevyžiadanej pošty“.


Kliknite na položku „Spravovať čísla nevyžiadanej pošty“. To vám umožní zablokovať číslo alebo ho pridať do „filtra nevyžiadanej pošty“.


Vyberte číslo, ktoré chcete zablokovať, jedným z troch spôsobov.

 • Stlačte tlačidlo „Zadajte číslo“ a zadajte číslo rukou. Kliknutím na „+“ vedľa čísla ho pridáte do filtra nevyžiadanej pošty. Číslo sa pridá do zoznamu nižšie.
 • Ťuknite na položku „Doručená pošta“ – dostanete sa do priečinka doručenej pošty. Vyberte vlákno s kontaktom, ktorý chcete zablokovať – vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku a číslo sa automaticky zobrazí v poli „Zadajte číslo“. Klepnutím na „+“ vedľa čísla ho pridáte do svojho spamového filtra. Číslo sa pridá do zoznamu nižšie.
 • Klepnite na „Kontakty“ – dostanete sa do zoznamu kontaktov. Vyberte kontakt, ktorý chcete zablokovať – vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku a číslo sa automaticky zobrazí v poli „Zadajte číslo“. Kliknutím na „+“ vedľa čísla ho pridáte do filtra spamu. Číslo sa pridá do zoznamu nižšie.


Stlačením „-“ vedľa kontaktu ho odstránite zo spamového filtra.[6]

Spôsob 6
Metóda 6 zo 6: Android – režim blokovania


Vyberte položku „Aplikácie“. „Režim blokovania“ systému Android je určený na dočasné blokovanie hovorov, oznámení a/alebo budíkov.


Kliknite na položku „Nastavenia“.


Klepnite na „Režim blokovania“. Táto funkcia sa nachádza v časti označenej ako „Personal“ (Osobné).


Posuňte prepínač vedľa položky „Režim blokovania“ doprava (zapnutý). Tento prepínač sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Toto vám umožní prístup a zmenu všetkých nastavení spojených s „Režimom blokovania“.

 • Ak chcete vypnúť „Režim blokovania“, posuňte tento prepínač doľava (vypnuté).

 • Pochopte predvolené nastavenia. Keď aktivujete režim „blokovania“, vaše prichádzajúce hovory budú zablokované, oznámenia budú stlmené a budíky budú predvolene stlmené. Ak chcete iba stlmiť oznámenia, zrušte začiarknutie políčok vedľa položiek „Blokovať prichádzajúce hovory“ a „Vypnúť budík a časovač“.

  • Pomocou funkcie „Povolené kontakty“ vyberte osoby alebo skupiny, ktoré vás môžu kontaktovať, keď ste v tomto režime.
 • Odkazy