6 spôsobov, ako zvládnuť problémy so správaním v triede

Jediné, čo budeme môcť ako učitelia v našej triede v súvislosti so správaním kontrolovať, bude prostredie triedy a to, ako budeme reagovať na správanie žiakov. Táto príručka vám pomôže reagovať dôsledne, súcitne a efektívne.

Metóda 1 zo 6:Sledovanie správania žiakov


Buďte účinným pozorovateľom správania žiakov. Bude to totiž znamenať tlak na žiakov, aby dodržiavali pravidlá a postupy v triede, pretože budú vedieť, že sú sledovaní. Táto stratégia je preventívnou stratégiou, čo znamená, že pomôže predchádzať negatívnemu správaniu.

 • Okamžite zasiahnite, ak jeden žiak obťažuje alebo šikanuje druhého.
 • Študenti sa môžu správať, ak majú pocit, že im nevenujete dostatočnú pozornosť.


Uistite sa, že potreby žiakov sú uspokojené. Študenti sa môžu správať zvláštne, pretože sú preťažení alebo je to jediný spôsob komunikácie.

 • Hádzanie sa na podlahu alebo nedodržiavanie pravidiel zvyčajne znamená, že žiak je preťažený a možno potrebuje krátku prestávku.
 • Pitie z fontánky pravdepodobne znamená, že sú smädní.
 • Ťažkosti s udržaním sa na mieste pravdepodobne znamenajú, že potrebujú viac aktivity počas dňa.


Pohyb po triede. Počas vyučovania sa pohybujte a nenechávajte triedu dlhší čas otočenú chrbtom k žiakom (Evertson 135).


Počas skupinovej práce sa pohybujte po miestnosti. Umožní vám to pomôcť študentom, ktorí to potrebujú, ale tiež dávať pozor na varovné príznaky stresu. Môže byť ťažké monitorovať študentov aj počas individuálnej práce, pretože niektorí študenti môžu potrebovať väčšiu pomoc a pozornosť ako iní, ktorí môžu začať žiarliť.

 • Povzbudzujte žiakov, aby požiadali o pomoc svojho suseda skôr, ako požiadajú vás (Evertson 135).

Metóda 2 zo 6: Podpora sebakontroly

Asertivita a sebakontrola môžu pomôcť pri problémoch so správaním.


Naučte autistické/senzorické deti o znakoch Roztápanie. Povzbudzujte ich, aby rozpoznali, kedy sú preťažení, a aby oznámili dospelému, že sú v núdzi. Ak si všimnete narastajúce trápenie, spýtajte sa, či nepotrebujú prestávku.

 • Na tento účel môžete zriadiť kútik na upokojenie.


Naučte techniky sebaukľudňovania. Problémy so správaním môžu vzniknúť, keď dieťa zahltia emócie alebo podnety a nemusí vedieť, ako sa upokojiť. Naučte ich, ako používať…

 • Počítanie
 • Hlboké dýchanie
 • Obrazotvornosť
 • Stimulovanie (hojdanie, vrtenie sa – bežné u autistických žiakov)
 • Sebavýchova[1]


Naučte ich, ako a kedy si majú privolať dospelého. Niektoré problémy sa dajú vyriešiť hlbokým dýchaním, iné si vyžadujú zásah dospelého. Povedzte im, aby sa pokúsili vyriešiť problém sami, a ak sa im to nepodarí, mali by si zavolať dospelého.

 • Učte asertivite: „Potrebujem pomoc s _____, prosím.“ Zdôraznite, že je v poriadku požiadať o pomoc a že nie sú na obtiaž.
 • Nepovedia to dospelým, ak ich dospelí nepočúvajú. Rešpektujte ich komunikáciu, a ak za vami prídu s problémom, vynaložte úprimnú snahu pomôcť.


Majte škatuľu so stimulačnými hračkami. Patria k nim stresové loptičky, zapletené lopty, gumené morské ježky, fazuľové vrecúška a iné hračky, s ktorými môžu manipulovať v rukách. Povzbudzujte ich, aby išli ku krabici a vybrali si ju, kedykoľvek to potrebujú. Môže to pomôcť pri…

 • Šantenie a nepokoj
 • Držte ruky pri sebe
 • Zostať na svojom mieste
 • Regulácia emócií

Metóda 3 zo 6: Dôsledné dodržiavanie očakávaní

Táto preventívna stratégia si vyžaduje, aby učiteľ zachoval „rovnaké očakávania vhodného správania pri konkrétnej činnosti vždy a pre všetkých žiakov“ (Evertson 136). Táto stratégia pomáha žiakom zapamätať si pravidlá a očakávania triedy prostredníctvom rutiny, aby vedeli, ako sa majú v triede správať každý deň.


Vytvorte jasný vizuálny rozvrh s obrázkom a slovom (slovami), ktoré predstavujú jednotlivé činnosti. Pomôže to žiakom predvídať ich deň. Snažte sa, aby bol každý deň podobný tomu nasledujúcemu.

 • Napríklad matematika sa vždy koná o 13:00, po prestávke.
 • Na začiatku každého dňa prečítajte rozvrh nahlas. zaveste ho na miesto, kde sa naň žiaci môžu ľahko pozrieť, aby sa k nemu mohli vrátiť.


Dávajte 5- a 10-minútové upozornenia pred tým, ako dôjde k prechodu. Zvládanie prechodov môže byť pre niektorých žiakov so špeciálnymi potrebami ťažké a poskytnutie dodatočného času na prípravu môže pomôcť.

 • Zvážiť zaobstaranie svietiaceho časovača, ktorý bude ukazovať, koľko času zostáva.
 • Pochváľte ich, keď to zvládnu dobre.


Udržujte svoje pravidlá a dôsledky konzistentné. Nedôsledné správanie z vašej strany povedie k zmätku a úzkosti žiakov.

 • Nedovoľte, aby „lepšie sa správajúcemu“ žiakovi prešlo niečo, čo „horšie sa správajúci“ žiak nesmie urobiť. Je to nespravodlivé a nebudú chápať, ako fungujú pravidlá.
 • Niektorí žiaci sa môžu pokúšať testovať hranice. Dajte jasne najavo, že dôsledky budú zakaždým rovnaké.


Zvážte vytvorenie plagátu so základnými pravidlami triedy. Patrí medzi ne: „Buď úctivý ku každému“, „Drž si ruky pri sebe“ a „Nerozprávaj, keď učiteľ hovorí“.“ To môže žiakom pomôcť zapamätať si pravidlá a môžete poukázať na plagát, ak dieťa odmieta dodržiavať pravidlá.

Metóda 4 zo 6:Pokojné zvládanie negatívneho správania


Hoci nie je dobré ignorovať negatívne správanie, je dôležité pristupovať k žiakom, ktorí sa nesprávajú dobre, bez prehnanej reakcie (Evertson 137). Táto stratégia by sa mala používať v čase, keď sa žiaci nesprávne správajú, alebo aj po skončení vyučovacej hodiny, ak by priblíženie sa k situácii ešte viac vyrušovalo a je nevhodné uprostred vyučovacej hodiny. Je dôležité, aby ste počas týchto situácií nereagovali prehnane, pretože to môže spôsobiť, že sa žiaci budú tešiť z pozornosti a pokračovať v akcii pre väčšiu pozornosť.


Ak sa správajú nevhodne, dajte im tichý signál. Priblížiť sa k žiakovi alebo nadviazať očný kontakt priamo so žiakom a použiť signál, napríklad prst na perách, na znamenie, že treba byť ticho, alebo potriasť hlavou sem a tam (Evertson 137). Táto stratégia je účinná, pretože sa vyhne náhlej konfrontácii žiaka pred celou triedou a zároveň poskytuje tomuto žiakovi pripomienku, aby sa vrátil k svojej úlohe.


Poďakujte žiakom, ktorí sa správajú dobre. Napríklad: „Ďakujem, že si tak rýchlo vytiahol svoje knihy.“ Žiaci sami zhodnotia, či to robia alebo nie, a tí, ktorí to nerobia, sa môžu rozhodnúť, že by to mali robiť.


Poskytnite jasnú alternatívu. Deti sa môžu správať zle, pretože nevedia, ako inak získať to, čo chcú. Povedzte im, čo by ste chceli, aby robili namiesto toho, a prečo je to lepší nápad, a možno splnia vaše pozitívne očakávania.

 • „Musíte si držať ruky pre seba. Je neslušné dotýkať sa iných ľudí bez ich súhlasu. Ak potrebuješ mávať rukami, nechaj si ich pre seba alebo si choď vybrať z koša stimulujúcu hračku.“
 • „Nie je v poriadku kričať v interiéri. Niektorí ľudia majú citlivé uši a váš krik ich bolí. Ak niečo chcete, zhlboka sa nadýchnite a požiadajte o to slovami alebo pomocou obrázkového leporela.“


Keď žiaci začnú používať lepšie správanie, upevnite zisk. Povedzte im, že si to ceníte a že ste radi, že dobre komunikujú. „Ďakujem, že si mi tak pokojne povedal, že sa potrebuješ napiť! Pôjdem ti priniesť pohár vody.“


Vždy dobre počúvať a snažte sa porozumieť. Ak viete, prečo robia to, čo robia, môžete im vyjsť v ústrety a naučiť ich lepšie komunikovať. Keď deti vycítia, že vám záleží na tom, čo chcú povedať (či to povedia „správne“ alebo nie), otvoria sa.

Metóda 5 zo 6:Vytváranie pozitívnej atmosféry

Je dôležité vytvoriť v triede optimistické pozitívne prostredie, ktoré pozostáva z pochvaly dobrého správania, odmien a pozitívnych očakávaní, aby sa žiaci tešili na hodinu a s nadšením sa sústredili a učili (Evertson 139). Tým, že sa žiaci budú v triede cítiť príjemne, keď sa budú vyjadrovať a učiť, ako aj tým, že sa budú tešiť na učenie, potom budú žiaci s väčšou pravdepodobnosťou prejavovať vhodné správanie a plniť očakávania.


Na to, aby učiteľ mohol žiakov pochváliť, musí byť nestranný a pochváliť úspech jednotlivého žiaka alebo triedy, a nie porovnávať jedného žiaka alebo jednu triedu s druhou (Curran 6). Je to dôležité, pretože to podporuje individuálny rast a umožňuje študentovi cítiť sa výnimočne, namiesto toho, aby iného študenta zhadzoval alebo podporoval nezdravú súťaživosť v triede. Účinné pochvaly alebo odmeny vytvárajú pozitívne prostredie v triede, pretože umožňujú žiakom cítiť sa úspešne na osobnej úrovni a môžu zabrániť negatívnym typom správania (Curran 6).


Akceptujte individuálne rozdiely. Namiesto toho, aby ste sa pozerali na postihnutie ako na človeka, pozerajte sa na človeka, ktorý má postihnutie. Nesnažte sa ich odlíšiť od ich rovesníkov – sústreďte sa na osvojenie si zručností a prispôsobenie sa svetu (Real Social Skills). Naučte ich prijímať samých seba a iných.

 • Predpokladajte, že všetky opakujúce sa pohyby sú dôležité, aj keď vám nedávajú zmysel (Reálne sociálne zručnosti).


Priznať svoje chyby. Niekedy môžete stratiť nervy alebo sa zachovať spôsobom, ktorý ľutujete. Je v poriadku ospravedlniť sa a vrátiť sa k tomu, čo si povedal (Biesman).

 • „Je mi ľúto, že som na teba zvýšil hlas. Nechcem vás strašiť ani na vás kričať. Je mi to veľmi ľúto.“
 • „Je mi ľúto, že som ťa dala na časový limit. Snažili ste sa mi povedať, že niečo nie je v poriadku, a ja som nepočúval. Mal som sa zhlboka nadýchnuť a pozornejšie ťa počúvať.“


Potvrdzujte ich pocity. Pomáha im to cítiť sa pochopené.[2]
Precvičujte si potvrdzovanie pocitov druhých – nielen pre študentov, ale pre všetkých vo vašom živote.

 • „Je mi ľúto, že to počujem. Nesmie to byť žiadna zábava.“
 • „Takže sa na neho/ňu cítiš nahnevaný/á, pretože ti zobral/a hračku, keď si sa s ňou ešte hral/a.“ „Čo sa stalo?.“
 • „Chápem, že to nemôže byť žiadna zábava, keď ste celé dopoludnie preč od mamy.“
 • „Čo by vám pomohlo cítiť sa lepšie?“[3]

Metóda 6 zo 6:Poskytnutie možnosti voľby v triede

tým, že sa študentom umožní, aby sa sami rozhodovali o úlohách alebo voľnom čase v ich každodennom režime, potom dôjde k posilneniu pozitívnych interakcií medzi učiteľmi a študentmi, k zvýšeniu dokončenia a presnosti úloh študentov a k zvýšeniu presnosti úloh študentov.“ (Curran 13). To tiež podporuje zapojenie žiakov do vyučovania a znižuje rušivé správanie a odpor žiakov.


Nechajte ich žiť vlastný život podľa ich rozhodnutia. Možno si radšej prečítajú knižky s kapitolkami, než aby sa hrali so svojimi rovesníkmi. Je to ich voľba (Skutočné sociálne zručnosti). Naučte ich, ako komunikovať, ale nenúťte ich k interakcii. Rešpektovanie ich autonómie a volieb im dá pocit, že si ich cítia ako ľudské bytosti.


Poskytnite deťom rôzne materiály, s ktorými môžu pracovať. Vyskúšajte manipulátory počas matematiky, počítače počas dielne spisovateľov alebo rôzne žánre kníh pri čítaní (Curran 13). Možnosť voľby by sa mohla zahrnúť do úloh tým, že sa študentom umožnia rôzne spôsoby vyjadrenia ich myšlienok, napríklad prostredníctvom umenia, písania alebo prezentácie (Curran 13).


Spýtajte sa žiakov, či chcú pracovať sami, alebo v skupine, alebo v inom prostredí, napríklad na zemi alebo v čitateľskom kútiku (Curran 13).


 • Pracujte na spolupráci, nie na dodržiavaní predpisov (Biesman). Nácvik dodržiavania predpisov odstraňuje možnosť voľby, čo môže spôsobiť, že deti budú zraniteľné voči tlaku rovesníkov a zneužívaniu. Spolupráca podporuje spoločnú prácu, pričom sa rešpektuje autonómia každej osoby.

  • Skôr ako poviete nie, skúste povedať áno s podmienkami. Alebo vysvetlite, prečo ste povedali nie, a ponúknite spôsob, ako to urobiť príjemnejšie.
  • „Musíš si sadnúť, aby si mohol robiť matematiku. Chceli by ste sedieť na sedacom kline alebo cvičebnej lopte namiesto bežnej stoličky?“
 • Odkazy

   Zvládanie úzkosti: Sila a posolstvo rodičovskej reakcie

   Rodiny s hraničnou osobnosťou: Validácia

   EQI: Príklady overovania

  1. Evertson, Carolyn M. „Udržiavanie vhodného správania žiakov.“ Riadenie triedy pre učiteľov základných škôl. N.p.: n.p., 2008. 133-48. Pearson, 2008. Web. 1 Mar. 2015.
  2. Curran, Christina M. „Povzbudzovanie k vhodnému správaniu.“ Jednotka prípadovej štúdie (2003): n. pag. Centrum IRIS, 2003. Web. 1 Mar. 2015.
  3. Biesman, Jonine. „Predchádzanie krízam prostredníctvom rešpektujúceho rodičovstva.“ Sprievodca mysliaceho človeka autizmom, 2014. Web. 7 Apr. 2015.