6 spôsobov blokovania textových správ

Nechcené textové správy môžu byť nepríjemné a nečakane nákladné, najmä ak váš dátový paušál neumožňuje neobmedzené textové správy. Zlikvidujte problém už v zárodku pred ďalším vyúčtovaním! V tomto článku sa dozviete, ako blokovať neželané textové správy. Nežiaduce textové správy môžete blokovať pomocou telefónu, prostredníctvom operátora alebo pomocou aplikácie tretej strany. K dispozícii je dokonca číslo, na ktoré môžete nahlásiť nevyžiadané správy.

Metóda 1 zo 6:Blokovanie textových správ prostredníctvom vášho operátora


Otvorte webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu svojho bezdrôtového operátora. Väčšina mobilných operátorov má možnosti blokovania textových správ alebo hovorov na svojej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii. Prejdite na nasledujúce webové stránky svojho operátora.

 • T-Mobile: https://account.t-mobile.com alebo otvorte aplikáciu Môj T-Mobile.
 • Verizon: https://www.verizonwireless.com/my-verizon/ alebo otvorte aplikáciu Verizon Smart Family
 • Sprint: https://www.Sprint.com/
 • AT&T: Otvorte AT&Aplikácia T Call Protect.

  • AT&Služba T Call Protect je k dispozícii prostredníctvom obchodu Google Play v systéme Android alebo App Store v zariadení iPhone.


Prihláste sa ako majiteľ primárneho účtu. Zadajte používateľské meno a heslo priradené k vášmu účtu od bezdrôtového operátora. Ak máte rodinný alebo skupinový plán, prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla majiteľa hlavného účtu.


Vyhľadajte možnosti blokovania textových správ. Rozloženie webovej stránky alebo mobilnej aplikácie každého operátora sa bude líšiť. Pomocou nasledujúcich možností vyhľadajte možnosti blokovania textových správ.

 • T-Mobile: Prejdite na stránku http://t-mo.co/profileblocking a kliknite na Blokovanie správ.[1]
 • Verizon: Kliknite na Plán a potom kliknite na tlačidlo Blokovať. Potom kliknite na tlačidlo Blokovať hovory & správy.[2]
 • Sprint: Kliknite na Moje preferencie karta. Potom kliknite na Limity a povolenia a potom kliknite na tlačidlo Blokovanie textových správ.
 • AT&T: Klepnite na Blokovať.[3]


Vyberte zariadenie, na ktorom chcete zablokovať čísla. Ak máte na svojom účte viac ako jeden telefón, musíte vybrať, na ktorej linke chcete čísla zablokovať.

 • Váš operátor môže vyžadovať, aby ste si do svojho konta pridali ďalšiu funkciu, aby ste mohli blokovať textové správy.


Vyberte možnosť blokovania. Mnohí operátori majú rôzne možnosti blokovania čísel. Môžete mať možnosť blokovať všetky správy, blokovať prichádzajúce alebo odchádzajúce správy, blokovať obrazové správy alebo blokovať jednotlivé čísla.


Kliknite alebo ťuknite na možnosť pridať číslo do zoznamu blokovaných. V závislosti od webovej stránky alebo aplikácie operátora to môže byť tlačidlo s nápisom Číslo bloku, alebo Pridať alebo znak plus (+).


Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať. Tým sa zablokuje možnosť posielať textové správy na dané číslo. Príjemca nebude informovaný o tom, že bol zablokovaný.

 • Číslo môžete vybrať aj z kontaktov alebo z denníka hovorov.


Kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť. Tým sa číslo pridá do zoznamu blokovaných kontaktov. Nebudú vám môcť posielať správy.


Zavolajte na technickú podporu svojho operátora. Ak potrebujete ďalšiu pomoc s blokovaním čísla, mala by vám pomôcť linka technickej podpory vášho operátora. Kontaktujte svojho bezdrôtového operátora na nasledujúcich číslach: [4]

 • AT&T: 1-800-331-0500
 • Sprint: 1-888-211-4727
 • T-Mobile: 1-877-453-1304
 • Verizon: 1-800-922-0204

Metóda 2 zo 6:Blokovanie textových správ na iPhone


Otvorte aplikáciu Správy. Je to aplikácia, ktorá má zelenú ikonu s rečovou bublinou. Ťuknutím na ikonu otvorte aplikáciu Správy.


Ťuknite na správu od používateľa, ktorého chcete zablokovať. Ak ste dostávali nevyžiadané správy, mali by byť vo vašom zozname správ.

Klepnite na obrázok používateľa nad telefónnym číslom. Ťuknite na ňu raz a mala by sa zobraziť malá ponuka.

 • Toto je grafické rozhranie v hornej časti obrazovky.

4Po zobrazení malej ponuky kliknite na položku „Informácie“.


Ťuknite na telefónne číslo používateľa. Zobrazia sa podrobnosti o čísle.


Prejdite nadol a ťuknite na položku Zablokovať tohto volajúceho. Tým sa používateľovi zablokuje posielanie textových správ, ako aj telefonovanie na vaše číslo alebo kontaktovanie vás prostredníctvom FaceTime.[5]

 • Prípadne spustite aplikáciu Nastavenia. Táto metóda umožňuje zablokovať správy od odosielateľa, ktorý je vo vašich kontaktoch, ale nie v histórii správ. V aplikácii Nastavenia prejdite nadol a vyberte položku „Telefón“ a potom „Blokované.“ Vyberte položku „Pridať novú.“ Teraz nájdite osobu, ktorú chcete zablokovať, v zozname kontaktov. Vyberte túto osobu a bude zablokovaná!

Metóda 3 zo 6:Blokovanie textových správ na telefónoch so systémom Android


Otvorte priečinok prijatých textových správ. Zvyčajne má ikonu, ktorá sa podobá rečovej bubline. Ťuknutím na ikonu aplikácie Správy otvorte priečinok prijatých správ.


Ťuknite na položku . Je to ikona s tromi bodkami v pravom hornom rohu. Zobrazí sa ponuka pod ikonou.


Ťuknite na položku Zablokované kontakty alebo niečo podobné. Zobrazí sa zoznam kontaktov, ktoré ste zablokovali.

 • Možnosti ponuky môžu byť v jednotlivých modeloch telefónov a operátorov veľmi odlišné.
 • Ak používate zariadenie Samsung Galaxy, ťuknite na položku Nastavenia po ťuknutí na ikonu s tromi bodkami.


Ťuknite na položku Pridať číslo. To vám umožní zadať číslo, ktoré chcete zablokovať.


Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať. Zablokuje číslo, aby vám mohlo posielať textové správy. Príjemca nebude informovaný o tom, že bol zablokovaný.

 • Prípadne môžete zablokovať text klepnutím na konverzáciu a potom klepnutím na ikonu s tromi bodkami (⋮). Potom klepnite na Podrobnosti po ktorom nasleduje Blokovať & Nahlásiť spam.
 • Ak chcete odblokovať kontakt, vráťte sa na „Zablokované kontakty možnosť v ponuke a ťuknite na položku x vedľa čísla, ktoré chcete odblokovať.

Metóda 4 zo 6:Blokovanie textových správ v zariadení Samsung Galaxy


Otvorte priečinok prijatých textových správ. Zvyčajne má ikonu, ktorá sa podobá rečovej bubline. Ťuknutím na ikonu aplikácie Správy otvorte priečinok prijatých správ.


Ťuknite na položku Nastavenia. Je to posledná možnosť v ponuke, ktorá sa zobrazí, keď ťuknete na ikonu s tromi bodkami.

 • Možnosti ponuky sa môžu u rôznych mobilných operátorov a starších telefónov Samsung Galaxy líšiť.


Klepnite na Blokovať čísla a správy. Nachádza sa v ponuke Nastavenia.


Klepnite na Zablokovať čísla. Je to prvá možnosť v hornej časti obrazovky.


Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať. Tým zablokujete číslo, aby vám nemohlo posielať textové správy. Príjemca nebude informovaný o tom, že bol zablokovaný.


Ťuknite na položku +. Tým sa číslo pridá do zoznamu blokovaných čísel.

 • Presné kroky pre túto metódu sa budú líšiť v závislosti od verzie operačného systému Android. Váš telefón nemusí mať túto možnosť – ak nie, vyhľadajte aplikáciu na blokovanie SMS (pozri nižšie).
 • Prípadne môžete otvoriť prijatú neželanú správu, ťuknúť na ikonu s tromi bodkami (⋮), ťuknúť na Zablokovať číslo, a potom ťuknite na položku Ok.

Metóda 5 zo 6:Použitie aplikácie tretej strany


Otvorte Obchod s aplikáciami alebo Obchod Google Play. Ak používate iPhone, klepnite na ikonu App Store. Je to modrá ikona s veľkým písmenom „A“. Ak používate systém Android, klepnite na ikonu obchodu Google Play. Je to aplikácia, ktorá má ikonu farebného trojuholníka.

 • Upozornenie: V prípade, že chcete získať informácie od tretej strany, môžete ich získať prostredníctvom aplikácie tretej strany: Mnohé aplikácie tretích strán, ktoré blokujú textové správy, zhromažďujú údaje používateľov, ktoré sa predávajú alebo používajú na marketingové účely.


Ťuknite na položku Vyhľadávanie karta (len pre iPhone). Ak používate iPhone, ťuknite na kartu vyhľadávania v pravom dolnom rohu.


Typ Ahoj v paneli vyhľadávania. V systéme Android sa vyhľadávací panel nachádza v zelenom banneri v hornej časti obrazovky. Na iPhone je vyhľadávací panel v strede obrazovky. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu.

 • Hiya je jednou z mnohých aplikácií, ktoré dokážu blokovať textové správy. Ďalšie aplikácie zahŕňajú Blokovanie SMS, Čierna listina, Blokovanie hovorov, a Blokovanie textu.


Ťuknite na položku GET alebo Inštalácia stránky vedľa položky Hiya. Hiya má bielu ikonu s modrým, fialovým a ružovým obrázkom, ktorý pripomína telefón. Tým sa nainštaluje aplikácia Hiya.


Otvorte aplikáciu Hiya. Aplikáciu Hiya môžete otvoriť ťuknutím na ikonu Hiya na domovskej obrazovke alebo v ponuke aplikácií. Môžete tiež ťuknúť na položku Otvorte stránku v obchode Google Play alebo App Store.


Ťuknite na začiarkavacie políčko a potom ťuknite na položku Začnite. To znamená, že súhlasíte s podmienkami služby a zásadami používania údajov, a potom ťuknite na položku Začnite.

 • Môžete byť požiadaní o udelenie určitých oprávnení spoločnosti Hiya. Ak sa zobrazí otázka, či chcete povoliť, aby aplikácia Hiya bola vašou predvolenou aplikáciou na volanie, uskutočňovanie hovorov a prístup k zoznamu kontaktov, ťuknite na položku Povoľte.


Ťuknite na Zoznam blokovania. Je to druhá karta v dolnej časti obrazovky. Nachádza sa pod ikonou, ktorá má kruh s prechádzajúcou čiarou.


Ťuknite na stránku Zadajte číslo. Je to prvá možnosť v zozname.

 • Prípadne si môžete vybrať Nedávne hovory alebo textové správy, a Vyberte si z kontaktov a vyberte číslo z posledných textových správ alebo kontaktov.


Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať. Tým zablokujete možnosť posielať textové správy na dané číslo. Príjemca nebude informovaný o tom, že bol zablokovaný.


Ťuknite na položku Zablokujte stránku. Nachádza sa v pravom dolnom rohu ponuky v strede obrazovky. Toto blokuje číslo.

Metóda 6 z 6:Správa spamu


Odpovedzte na textovú správu správou „STOP“. „STOP“ je najčastejšia odpoveď na odmietnutie textového marketingu. Ak dostávate nevyžiadané správy od služby, ktorú ste si predplatili, vyskúšajte túto metódu. Nie je zaručené, že to bude fungovať, ale je to rýchle a jednoduché vyskúšať. Neublíži to! Ak to bude fungovať, ušetrí vám to čas strávený čakaním s mobilným operátorom pri blokovaní čísel.

 • Ak máte „podpis“ textovej správy, ktorý sa automaticky dopĺňa do tela textu, nezabudnite ho pred odoslaním odstrániť alebo vypnúť.


Neodpovedajte na neznáme reklamy. Niektoré reklamné textové správy sú odosielané automatickými programami určenými na odosielanie reklám na náhodné telefónne čísla. V tomto prípade môže odpoveď na reklamu (dokonca len so slovom „STOP“) potenciálne zhoršiť problém. Odpoveď znamená pre program, že na vašom čísle je skutočný človek, takže bude pokračovať v odosielaní reklám. Ak dostanete textový spam zo zdroja, ktorý nepoznáte, ignorujte ho. Ak pretrváva, skúste niektorú z ďalších metód.


 • Nahlásiť spam. Väčšina amerických operátorov umožňuje nahlasovať nevyžiadané správy bezplatne. Ak chcete nahlásiť nevyžiadanú správu, skopírujte text správy a pošlite ho na číslo 7726 („SPAM.“) Túto službu nahlasovania nevyžiadanej pošty prevádzkuje združenie GSM, ktoré je obchodným združením hlavných mobilných operátorov. Nahlásením spamu pomôžete odstrániť nepríjemnosť pre seba a ostatných používateľov mobilných telefónov.

  • Ostatné krajiny používajú rôzne čísla na nahlasovanie spamu. Vo Francúzsku je číslo 33700.[6]
   V Indii je číslo 1909.[7]
 • Odkazy