6 spôsobov odblokovania čísla

Mnohí poskytovatelia bezdrôtových služieb ponúkajú služby, ktoré vám umožňujú blokovať neželané hovory a/alebo textové správy z určitých čísel. Niekedy sa môže stať, že zablokujete číslo a neskôr sa rozhodnete, že ho chcete odblokovať. Mnohí poskytovatelia mobilných a pevných sietí umožňujú blokovať a odblokovať čísla prihlásením sa do svojho konta na ich webovej stránke. Zákazníci T-Mobile môžu blokovať a odblokovať čísla pomocou aplikácie Telefón v telefóne so systémom Android alebo v menu Nastavenia v telefóne iPhone. Poskytovateľa služieb môžete kontaktovať aj prostredníctvom telefónu.

Metóda 1 zo 6:Používanie systému Android so službou T-Mobile


Otvorte aplikáciu Telefón. Má ikonu, ktorá pripomína staromódny telefón. Ťuknutím na túto ikonu na domovskej obrazovke alebo v ponuke aplikácií otvorte aplikáciu Telefón.[1]

 • V aplikácii Správy môžete tiež ťuknúť na odblokované čísla, ktorým bolo zablokované odosielanie textových správ.


Klepnite na . Je to ikona s tromi zvislými bodkami v pravom hornom rohu aplikácie Telefón. Nachádza sa vedľa panela vyhľadávania v hornej časti obrazovky. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.

 • Poznámka: Ak sa chcete dostať do telefónu, vyberte položku Telefón: Rozloženie ponuky a ikony sa môžu líšiť v závislosti od značky a modelu vášho telefónu so systémom Android a vášho bezdrôtového operátora. Ak sa ikony alebo možnosti ponuky vo vašom telefóne líšia, hľadajte podobnú možnosť.


Klepnite na Nastavenia. Je to posledná možnosť v dolnej časti rozbaľovacej ponuky.


Ťuknite na položku Blokovanie hovorov. Nachádza sa v hornej časti ponuky Nastavenia v aplikácii Telefón. Zobrazí sa zoznam blokovaných čísel.


Klepnite na x alebo vedľa čísla. V závislosti od značky a modelu telefónu sa zobrazí výzva na potvrdenie, či chcete číslo odblokovať, alebo sa číslo odblokuje.

 • V závislosti od značky a modelu vášho telefónu sa pri každom čísle v zozname blokovaných čísel zobrazí ikona „x“ alebo „-„.


Klepnite na Odblokovať. Tým potvrdíte, že chcete odblokovať číslo. Všetky hovory, ktoré ste prijali z tohto čísla, kým bolo zablokované, sa nezobrazia v zozname posledných hovorov. [2]

 • Ak potrebujete pomoc s blokovaním čísel na vašom účte T-Mobile, môžete vytočiť číslo 611 pomocou aplikácie Telefón alebo zavolajte 1-877-746-0909 Ak chcete kontaktovať zákaznícky servis.[3]

Metóda 2 zo 6:Používanie iPhonu so službou T-Mobile


Otvorte ponuku Nastavenia . Menu Nastavenia sa nachádza na domovskej obrazovke. Má striebornú ikonu, ktorá sa podobá ozubenému kolesu v ozubenom kolese.


Prejdite nadol a ťuknite na položku Telefón . Nachádza sa vedľa zelenej ikony s obrázkom, ktorý pripomína staromódny telefón.[4]

 • Môžete tiež klepnúť na Správy, alebo Facetime možnosť v ponuke Nastavenia, ak chcete odblokovať číslo od odosielania textových správ alebo Facetime konverzácií.


Ťuknite na položku Blokovanie hovorov & Identifikácia. Nachádza sa pod možnosťou Telefón v ponuke Nastavenia. Zobrazí sa zoznam všetkých vašich blokovaných čísel.

 • Klepnite na Zablokované ak ste v ponuke Nastavenia vybrali možnosť Správy alebo Facetime.


Ťuknite na položku Upraviť v pravom hornom rohu. Tým sa vyplní ikona, ktorá sa podobá červenému kruhu s vodorovnou čiarou na ľavej strane každého čísla v zozname blokovaných čísel.


Ťuknite na položku vedľa čísla, ktoré chcete odblokovať. Toto je ikona červeného kruhu s vodorovnou čiarou cez ňu. Toto presunie číslo na začiatok stránky nad všetky ostatné čísla v zozname.


Klepnite na Odblokovať. Je to červené tlačidlo vedľa čísla v hornej časti stránky vedľa čísla, ktoré ste práve odstránili zo zoznamu. Tým potvrdíte, že chcete odblokovať číslo, a umožníte prijímať hovory z tohto čísla. [5]

 • Ak potrebujete pomoc s blokovaním čísel na svojom účte T-Mobile, môžete vytočiť 611 pomocou aplikácie Telefón alebo zavolajte 1-877-746-0909 a kontaktujte zákaznícky servis.

Metóda 3 zo 6:Použitie webovej stránky Verizon


Prejdite na https://secure.verizon.com/vzauth/UI/Login pomocou webového prehliadača. Môžete použiť akýkoľvek webový prehliadač na počítači PC, Mac alebo mobilnom telefóne.


Zadajte svoje ID používateľa a heslo a kliknite na Prihláste sa. Tým sa prihlásite do svojho účtu Verizon na webovej stránke.

 • Môžete sa prihlásiť aj pomocou telefónneho čísla namiesto ID používateľa.


Kliknite na Môj Verizon. Zobrazia sa možnosti ponuky pre vaše konto Verizon.


Klepnite na Moje konto. Zobrazia sa podrobnosti o vašom účte a možnosti súvisiace s vaším účtom.


Kliknite na Spravovanie rodinných záruk Verizon & Ovládacie prvky. Táto možnosť je dostupná v možnostiach vášho účtu Verizon.[6]


Kliknite na Zobraziť podrobnosti a upraviť. To vám umožní zobraziť a upraviť ochranné opatrenia a ovládacie prvky vášho konta.


Kliknite na Ovláda stránku . Je to druhá karta v hornej časti stránky „Zobraziť podrobnosti a upraviť“. Je to medzi kartami „Aktivita“ a „Profily“. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.


Kliknite na Zablokované kontakty. Nachádza sa v rozbaľovacej ponuke „Ovládacie prvky“. Zobrazí sa zoznam zablokovaných kontaktov na vašom účte Verizon.


Kliknite na blokovaný kontakt. Blokované kontakty môžu byť buď telefónne čísla, alebo e-mailové adresy.


Kliknite na Odstrániť. Týmto odstránite číslo zo zoznamu blokovaných kontaktov.

 • Ak potrebujete pomoc, zavolajte 1-800-922-0204 kontaktovať zákaznícky servis Verizon.[7]
 • Ak ste si zablokovali hovory z telefónu, pozrite si metódu 1, kde sa dozviete, ako odblokovať čísla z telefónu so systémom Android. Pozrite si metódu 2 a dozviete sa, ako odblokovať čísla z iPhonu.

Metóda 4 zo 6:Použitie AT&Aplikácia T Call Protect


Otvorte aplikáciu Call Protect. Má ikonu, ktorá sa podobá štítu so žltou ikonou telefónu vedľa neho. Ťuknutím na ikonu na domovskej obrazovke alebo v ponuke aplikácií otvorte aplikáciu. Je k dispozícii na zariadeniach iPhone a Android.


Klepnite na ikonu blokovania. Je to ikona, ktorá pripomína kruh s lomkou cez neho. Červená ikona blokovania zobrazuje zoznam hovorov, ktoré boli automaticky zablokované. Čierna ikona zobrazí zoznam hovorov, ktoré boli manuálne zablokované.


Ťuknite na blokované číslo. Zobrazí sa stránka s podrobnými informáciami o čísle.


Klepnite na Odblokovať. Nachádza sa na pravej strane pri hornom okraji stránky. Tým sa číslo odstráni zo zoznamu blokovaných čísel. [8]

 • Ak potrebujete pomoc, vytočte číslo 611 pomocou telefónnej aplikácie alebo zavolajte 1-800-331-0500 kontaktovať AT&T Wireless zákaznícky servis.[9]
 • Ak ste zablokovali hovory z aplikácie telefónu (Android) alebo z ponuky Nastavenia (iPhone), pozrite si metódu 1, kde sa dozviete, ako odblokovať čísla z telefónu so systémom Android. Pozrite si metódu 2 a dozviete sa, ako odblokovať čísla z iPhonu.

Metóda 5 zo 6:Používanie AT&Telefón pevnej linky T


Vytočte *60 z AT&T phone. Môžete použiť akýkoľvek dotykový telefón s AT&Služba T. Toto volanie do AT&T’s Selective Call Rejection System.

 • Na otočnom telefóne vytočte číslo 1160 a postupujte podľa pokynov.


Vytočte adresu * na klávesnici. Toto je možnosť ponuky na odblokovanie čísel, ktoré boli zablokované v systéme selektívneho odmietania hovorov.


Vytočte číslo, ktoré chcete odblokovať. Pomocou klávesnice zadajte 10-miestne číslo, ktoré chcete odblokovať.


Stlačte # na klávesnici. Týmto potvrdíte, že chcete odblokovať číslo a odblokujete číslo zo systému selektívneho odmietania hovorov. Teraz môžete prijímať hovory z tohto čísla.

 • Ak chcete odblokovať všetky čísla, jednoducho vytočte *80 alebo 1180 po zavolaní do Systému selektívneho odmietania hovorov. [10]
 • Ak potrebujete pomoc, zavolajte 1-800-288-2020 kontaktovať AT&Zákaznícky servis pevnej linky T. [11]

Metóda 6 zo 6:Použitie webovej stránky spoločnosti Sprint


Prejdite na https://www.Sprint.com/en/login.html pomocou webového prehliadača. Môžete použiť ľubovoľný webový prehliadač na PC, Mac alebo mobilný telefón.


Zadajte svoje používateľské meno a heslo a kliknite na Odoslať. Do políčok na webovej stránke zadajte používateľské meno a heslo spojené s vaším účtom Sprint. Potom kliknite na tlačidlo Odoslať. Tým sa prihlásite do svojho konta Sprint na webovej lokalite.

 • Ak nemáte konto Sprint, kliknite na Zaregistrovať sa na pravej strane obrazovky. Ak si chcete zaregistrovať účet, musíte mať služby prostredníctvom spoločnosti Sprint.


Kliknite na Môj Sprint. Zobrazia sa možnosti ponuky pre vaše konto Sprint.


Kliknite na Oprávnenia. Nachádza sa v možnostiach ponuky „Môj Sprint“.

 • Môže dôjsť k procesu overovania. Pripravte si údaje o svojom účte a odpovedzte na všetky otázky na potvrdenie svojho účtu.


Klepnite na Blokovanie hlasu. Zobrazí sa zoznam blokovaných čísel.


Kliknite na číslo, ktoré chcete odblokovať. Zobrazí sa ponuka možností vedľa čísla.

 • Ak chcete odblokovať všetky čísla, kliknite na Neblokovať žiadne hlasové hovory. Tým sa archivujú všetky zablokované hovory, aby ste ich mohli neskôr nájsť.

 • Kliknite na Odstrániť číslo. Je to v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí na blokované číslo. Tým sa číslo odstráni zo zoznamu blokovaných čísel. [12]

  • Ak potrebujete pomoc, kontaktujte 1-888-211-4727 kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti Sprint.[13]
  • Ak ste zablokovali hovory z aplikácie telefónu (Android) alebo z ponuky Nastavenia (iPhone), pozrite si metódu 1, kde sa dozviete, ako odblokovať čísla z telefónu so systémom Android. Pozrite si metódu 2 a naučte sa, ako odblokovať čísla z iPhonu.
 • Odkazy