6 spôsobov zmeny alebo vytvorenia ikon na pracovnej ploche systému Windows

V tomto článku sa dozviete, ako zmeniť vzhľad ikony na pracovnej ploche v systéme Windows, a to tak zmenou ikony na inú systémovú ikonu, ako aj stiahnutím alebo vytvorením vlastnej ikony. Na plochu môžete tiež pridať vlastných zástupcov, zmeniť ikony a dokonca odstrániť šípky z ikon zástupcov.

Metóda 1 zo 6:Zmena systémových ikon na pracovnej ploche

Otvoriť úvodnú obrazovku . Kliknite na logo Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo ⊞ Win kľúč.

Kliknite na položku Nastavenia . Nachádza sa v ľavej dolnej časti okna Štart.

Kliknite na Personalizácia. Toto je ikona v tvare monitora na stránke Nastavenia systému Windows.

 • Na túto stránku sa dostanete aj tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na pracovnej ploche a potom kliknete na položku Prispôsobenie v rozbaľovacej ponuke.

Kliknite na Témy. Je to karta na ľavej strane okna Personalizácia.

Kliknite na Nastavenia ikon na pracovnej ploche. Tento odkaz sa nachádza v pravej hornej časti stránky Motívy. Kliknutím naň sa otvorí okno Nastavenia ikon na pracovnej ploche.

 • Ak ste tému vôbec neupravovali, toto prepojenie sa bude nachádzať uprostred stránky pod nadpisom „Súvisiace nastavenia“.
 • Môžete tiež kliknúť na Získajte ďalšie motívy v obchode pod nadpisom „Apply a theme“ (Použiť tému), aby ste si prezreli témy pracovnej plochy. Niektoré témy zmenia vzhľad ikon na pracovnej ploche.

Kliknite na ikonu, ktorú chcete zmeniť. Týmto sa vyberie ikona.

 • Môžete napríklad kliknúť na Tento počítač alebo Kôš.
 • Ikona na ploche sa zobrazí na ploche, môžete tiež zaškrtnúť políčko vedľa jej názvu v hornej časti okna, aby sa ikona na ploche zobrazila, alebo zrušiť zaškrtnutie políčka, aby sa ikona z plochy odstránila.
 • Zaškrtnutím políčka „Povoliť témam zmenu ikon na ploche“ v tomto okne povolíte zmeny ikon súvisiace s témou.

Kliknite na položku Zmeniť ikonu. Nachádza sa v spodnej časti okna.

Vyberte ikonu. Môžete si vybrať dva rôzne typy ikon:

 • Systémová ikona – Kliknite na ikonu v okne.
 • Vlastná ikona – Kliknite na položku Prehľadávať, potom kliknite na priečinok, v ktorom sa nachádzajú vaše vlastné ikony v ľavej časti okna. Vyberte ikonu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na Otvorte stránku.

Kliknite na adresu OK. Tým sa vybraná ikona priradí k programu na ploche.

Kliknite na Použiť, potom kliknite na OK. Tým potvrdíte svoje rozhodnutie a ikona programu na pracovnej ploche sa zmení na zvolenú ikonu.

Metóda 2 zo 6:Zmena ikon zástupcov a priečinkov

Otvoriť úvodnú obrazovku . Kliknite na logo systému Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo ⊞ Win.

Kliknite na tlačidlo Prieskumník súborov . Túto ikonu nájdete na ľavej strane okna Štart.

Kliknite na Plocha. Je to priečinok v ľavom stĺpci možností v okne Prieskumníka súborov.

Kliknite na ikonu zástupcu alebo priečinka. Ikony zástupcov majú v ľavom dolnom rohu biely rámček so šípkou.

 • Nemôžete zmeniť ikony konkrétnych súborov (napr.g., Súbory Poznámkový blok alebo .exe súbory) pomocou tejto metódy.

Kliknite na Domov kartu . Nachádza sa v ľavom hornom rohu okna Prieskumníka súborov. Tým sa otvorí panel nástrojov v hornej časti okna.

Kliknite na adresu Vlastnosti. Ide o biele políčko s červeným začiarknutím v časti „Otvoriť“ na paneli nástrojov.

 • Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu na ploche a potom kliknúť na položku Vlastnosti aby ste sa dostali do tejto ponuky.

Otvorte okno „Zmena ikony“ ikony. Tento postup sa bude líšiť v závislosti od typu upravovanej ikony:

 • Zástupca – Kliknite na tlačidlo Zástupca v hornej časti okna Vlastnosti a potom kliknite na položku Zmeniť ikonu v spodnej časti okna.
 • Priečinok – Kliknite na tlačidlo Prispôsobenie stránky záložku v hornej časti okna Vlastnosti a potom kliknite na Zmeniť ikonu v spodnej časti okna.

Vyberte ikonu. Môžete si vybrať dva rôzne typy ikon:

 • Systémová ikona – Kliknite na ikonu v okne.
 • Vlastná ikona – Kliknite na Prehľadávať, potom kliknite na priečinok, v ktorom sa nachádzajú vaše vlastné ikony na ľavej strane okna. Vyberte ikonu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na Otvoriť.

Kliknite na adresu OK. Tým sa vybraná ikona priradí.

Kliknite na Použiť, potom kliknite na tlačidlo OK. Tým potvrdíte svoje rozhodnutie a zmeníte pôvodnú ikonu na vybranú ikonu.

Metóda 3 zo 6:Sťahovanie ikon

Otvorte webový prehliadač. Microsoft Edge je oficiálny prehliadač systému Windows 10, hoci môžete použiť aj Google Chrome, Firefox, Operu alebo Internet Explorer.

Vyhľadávanie ikon systému Windows. Zadajte adresu stiahnuť ikony na plochu systému windows do adresného riadka prehliadača a stlačením ↵ Enter.

 • Vyhľadávanie môžete zúžiť zadaním názvu programu (napr.g., Ikona systému Windows Môj počítač) alebo pomocou typu súboru ikony (napr.g., ICO.

Stiahnuť požadované ikony. Môžete to urobiť tak, že otvoríte stránku, na ktorej sú vaše ikony, a kliknete na tlačidlo Stiahnuť Tlačidlo. Týmto spôsobom sa ikony uložia do vášho počítača.

 • Ak sťahujete viacero ikon naraz, možno budete musieť pred pokračovaním rozbaliť ikony do bežného priečinka.

Otvorte Prieskumníka súborov . Môžete to urobiť otvorením ponuky Štart a kliknutím na položku .

Kliknite na položku Pracovná plocha. Tento priečinok sa nachádza na ľavej strane Prieskumníka súborov.

Kliknite na priečinok s ikonami. Týmto spôsobom ju vyberiete.

 • Ak ste si stiahli len jednu ikonu, vyberte namiesto nej ikonu.

Kliknite na adresu Domovská stránka. Táto karta sa nachádza v ľavom hornom rohu okna Prieskumníka súborov.

Kliknite na Presunúť na. Nachádza sa v časti „Usporiadať“ na paneli nástrojov v hornej časti okna Prieskumníka súborov.

Kliknite na Obrázky. Tento priečinok sa nachádza v strede vyskakovacieho okna.

 • Ak nechcete umiestniť ikony do ľubovoľného priečinka v počítači, môžete vybrať ľubovoľný priečinok v Obrázky.

Kliknite na Presunúť. Tým sa vaše ikony odošlú do priečinka, v ktorom ich nebudete presúvať ani odstraňovať.

Zmena ikony programu pomocou stiahnutej ikony. Použijete Prehľadávať Metóda a potom vyberte ikonu v rámci Obrázky priečinok, aby ste to mohli urobiť.

Metóda 4 zo 6:Vytváranie ikon

Otvoriť úvodnú obrazovku . Kliknite na logo Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo ⊞ Win.

Zadajte adresu maľovať do ponuky Štart a potom stlačte ↵ Enter. Uistite sa, že ste nestlačili ↵ Enter kým sa v hornej časti okna Štart nezobrazí ikona Paint (Maľba), ktorá sa podobá palete s farbami.

Kliknite na Súbor. Je to modré tlačidlo v ľavom hornom rohu okna Maľba.

Kliknite na Otvoriť. Táto možnosť sa nachádza v Súbor menu . Týmto spôsobom sa otvorí okno, v ktorom môžete otvoriť umiestnenie súboru.

 • Ak chcete radšej vytvoriť vlastnú ikonu kreslením v programe Paint, preskočte tento krok a namiesto toho vytvorte svoju kresbu.

Vyberte obrázok. Možno budete musieť kliknúť na miesto na ľavej strane okna Otvoriť (napr.g., Obrázky), aby ste našli obrázok, ktorý chcete otvoriť.

 • Tento krok preskočte, ak kreslíte vlastnú ikonu.

Kliknite na Otvorte stránku. Tým sa váš obrázok otvorí v okne Maľovanie.

 • Tento krok preskočte, ak kreslíte vlastnú ikonu.

Kliknite na Súbor opäť. Nachádza sa v ľavom hornom rohu aplikácie Paint.

Vyberte položku Uložiť ako. Táto možnosť sa nachádza v hornej časti okna Súbor ponuka .

Kliknite na adresu Obrázok BMP. Je to možnosť napravo od Uložiť ako Tlačidlo. Týmto spôsobom sa otvorí okno Uložiť ako, v ktorom môžete súbor pomenovať.

Zadajte názov svojho súboru, za ktorým nasleduje .ico. Tým sa zabezpečí, že váš súbor bude uložený ako súbor ikony.

 • Svoj súbor môžete napríklad pomenovať „Zástupca.ico“.

Kliknite na priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť. Urobte tak v ľavom paneli okna Uložiť ako.

 • Obrázky priečinok je bezpečné miesto na uloženie súboru skratky.

Kliknite na adresu Uložiť. Je to v dolnej časti okna. Tým sa ikona uloží do vybraného priečinka.

Zmena ikony programu pomocou vytvorenej ikony. Budete používať Prehľadávať stránku metódu a vyberte vlastnú ikonu z priečinka, do ktorého ste ju uložili.

Metóda 5 zo 6:Pridanie zástupcov na plochu

Otvoriť úvodnú obrazovku . Kliknite na logo systému Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo ⊞ Win na klávesnici.

Kliknite na tlačidlo Prieskumník súborov . Je v ľavej dolnej časti okna Štart.

Kliknite na položku Plocha priečinok . Nachádza sa na ľavej strane okna Prieskumníka súborov.

Kliknite na Domovská stránka karta. Túto kartu nájdete v ľavej hornej časti okna Prieskumníka súborov.

Kliknite na Nová položka. Nachádza sa v časti „Nový“ na paneli nástrojov v hornej časti okna.

Kliknite na Zástupca. Táto možnosť sa nachádza v Nová položka rozbaľovacie menu. Zobrazí sa okno s možnosťami pre váš nový skrat.

Kliknite na Prehľadávať. Je uprostred stránky. Týmto spôsobom sa otvorí vyskakovacie okno.

Prejdite nadol a kliknite na priečinok programu alebo súboru. Ak sa napríklad program alebo súbor nachádza v priečinku Dokumenty, kliknete na Moje dokumenty.

 • Možno budete musieť kliknúť na niekoľko rôznych priečinkov, aby ste našli program alebo súbor, pre ktorý chcete vytvoriť zástupcu.

Kliknite na OK. Týmto spôsobom nastavíte cieľ zástupcu na ploche ako vybranú položku.

 • Ak ikonu na ploche premenujete alebo ju presuniete do nového priečinka, váš zástupca už nebude fungovať.

Kliknite na Ďalšie, potom zadajte meno. Predvolený názov zástupcu je rovnaký ako názov samotného programu.

Kliknite na Dokončiť. Nachádza sa v pravom dolnom rohu okna. Tým sa vytvorí váš zástupca v priečinku, ktorý ste vybrali.

Metóda 6
Metóda 6 zo 6:Odstránenie šípok z ikon skratiek

Otvoriť úvodnú obrazovku . Kliknite na logo systému Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo ⊞ Win.

Type regedit do úvodného okna. Tým sa v hornej časti okna zobrazí program „regedit“.

Kliknite na regedit. Je to modrá skupina blokov v hornej časti okna.

Kliknite na Áno keď sa zobrazí výzva. Tým sa otvorí Editor registra.

Prejdite do priečinka Prieskumník. Postupujte nasledovne: 1:

 • Rozbaľte stránku HKEY_LOCAL_MACHINE kliknutím na V vľavo od neho. Tento priečinok sa nachádza v ľavej hornej časti okna Editora registra.
 • Rozbaľte stránku SOFTWARE.
 • Rozbaľte položku Microsoft.
 • Rozbaľte stránku Windows.
 • Rozbaľte stránku CurrentVersion.
 • Kliknite na Prieskumník.

Kliknite na adresu Upraviť. Nachádza sa v ľavom hornom rohu okna Editor registra.

Vyberte Nový, a potom klepnite na Kľúč. Tým sa vytvorí nový „kľúč“, ktorý sa podobá priečinku, v stĺpci priečinkov pod priečinkom Prieskumník.

Zadajte adresu Ikony schránky do názvu kľúča, potom stlačte ↵ Enter. Ak tak urobíte, kľúč sa premenuje.

 • Uistite sa, že ste tento názov napísali presne tak, ako sa zobrazuje tu.

Kliknite na tlačidlo Upraviť záložka. Nachádza sa v ľavom hornom rohu okna.

Vyberte položku Nový, potom kliknite na Hodnota reťazca. Týmto sa vytvorí nová položka kódu v kľúči Ikony Shell.

Zadajte 29, potom stlačte ↵ Enter. Týmto spôsobom premenujete hodnotu reťazca.

Dvakrát kliknite na hodnotu reťazca 29. Otvorí sa okno Upraviť reťazec.

Zadajte %windir%\System32\shell32.dll,-50 do dátového poľa Hodnota. Toto pole sa nachádza v dolnej časti okna „Upraviť reťazec“.

Kliknite na položku OK. Týmto spôsobom uložíte úpravu do registra.

 • Reštartujte počítač. Po reštarte počítača by ste už nemali vidieť šípku ikony v ľavom dolnom rohu ikon na pracovnej ploche.