7 spôsobov, ako napísať motivačný list

Záujmový list môže slúžiť na rôzne účely, ale typickým účelom je opýtať sa na voľné pracovné miesta v spoločnosti, v ktorej by ste chceli pracovať. V tomto smere sa podobá motivačnému listu, hoci je to list bez určenia konkrétnej pozície. Môžete však napísať motivačné listy na iné účely, napríklad na financovanie charitatívnych organizácií, povýšenie v súčasnom zamestnaní a na zoznamy čakateľov na vysoké školy. Pri písaní motivačného listu venujte nejaký čas prieskumu a usporiadaniu, aby bol čo najzrozumiteľnejší.

Metóda 1 zo 4: Zostavenie informácií pre váš list o záujme


Preskúmajte spoločnosť alebo organizáciu, o ktorú máte záujem. Prezrite si webovú stránku organizácie a pozrite si jej hlavné divízie. Získajte predstavu o tom, čo robí dobre, ako aj o jej hlavných cieľoch. Skúste nájsť stránku „O nás“ a pátrajte po vyhlásení o poslaní.[1]

 • Ak chcete niekoho presvedčiť, že by ste mali pracovať v jeho spoločnosti, musíte sa najprv dozvedieť čo najviac o jeho spoločnosti. Takto môžete zosúladiť svoje zručnosti s tým, čo potrebujú.
 • Môžete si napríklad všimnúť, že spoločnosť je stredne veľká, ale zdá sa, že je riadená skôr ako rodinný podnik. Prípadne ste si možno všimli, že ich hlavným poslaním je vyrábať špičkové výrobky, čo riadi všetky ich rozhodnutia.


Preskúmajte účty spoločnosti na sociálnych médiách. Zatiaľ čo na webovej stránke sa dozviete, o aké hlavné projekty má spoločnosť záujem, na sociálnych sieťach môžete zistiť, ako sa spoločnosť prezentuje. Vypovedá to aj o potenciálnom pracovnom prostredí. Môžu sa prikláňať k tradičnému a profesionálnemu prostrediu, alebo sa môžu prezentovať ako moderné a sledujúce nové trendy.[2]

 • Nezabudnite si pozrieť aj firemný blog, ak ho nájdete.
 • Ak napríklad spoločnosť zverejňuje bizarné meme a reaguje na svojich zákazníkov s trochou chrapúnstva a humoru, pravdepodobne je pomerne uvoľnená.


Pozrite si aktuálne alebo minulé pracovné ponuky spoločnosti. Aj keď nemajú v zozname pracovné miesto, o ktoré máte záujem, formulácie, ktoré používajú vo svojich zoznamoch, vám dajú predstavu o tom, akého zamestnanca chcú. Možno budete musieť vyvodiť závery na základe toho, čo hovoria.[3]

 • Možno napríklad požadujú „tímového hráča“, čo znamená, že chcú niekoho, kto dobre komunikuje a dokáže spolupracovať s ľuďmi na projektoch.


Pozrite si nedávne tlačové správy a aktualizácie správ. Môžete to nájsť na ich webovej stránke. Ak ide o veľkú spoločnosť, môžete použiť aj vyhľadávač. V podstate chcete len vedieť, na čo sa spoločnosť v poslednom čase zamerala, aby ste to mohli použiť vo svojom liste záujmu.[4]

 • Ak napríklad spoločnosť vytvára novú líniu výrobkov, vypovedá to o tom, kam spoločnosť smeruje. Prípadne, ak sa sťahujú z produktov, môže to znamenať, že sú v útlme a potrebujú postrčiť správnym smerom.


Pozrite sa, čo hovoria bývalí alebo súčasní zamestnanci. Mnohé stránky majú oblasti, ktoré umožňujú zamestnancom zhodnotiť spoločnosť. Z týchto stránok môžete získať veľa informácií o spoločnosti vrátane toho, čo očakáva od svojich zamestnancov.[5]

 • Ak poznáte niekoho zo spoločnosti, položte mu niekoľko otázok. Ak si napríklad všimnete, že spoločnosť sa uberá novým smerom, opýtajte sa zamestnanca, čo k tejto zmene viedlo.

Metóda 2 zo 4:Organizácia vášho listu


V životopise zdôraznite svoje najdôležitejšie zručnosti. Venujte nejaký čas prezeraniu svojho životopisu. Vyberte si zručnosti, vďaka ktorým sa hodíte pre danú spoločnosť, a napíšte ich na samostatnú stranu.

 • Možno chcete uviesť napríklad veci ako: „Vynikajúci v riadení ľudí“, „Skvelé komunikačné schopnosti“ a „Šikovný v oblasti technológií“.“
 • V tejto časti môžete uviesť aj svoje vzdelanie.


Zvážte zamestnania a skúsenosti, vďaka ktorým ste získali tieto zručnosti. Pri každej zručnosti uveďte, ako ste sa v nej zdokonalili. Možno ste sa to naučili v práci alebo ste absolvovali kurz. Možno ste sa túto zručnosť naučili sami.[6]

 • Možno ste napríklad skvelí v riadení ľudí, pretože ste 5 rokov pracovali na manažérskej pozícii a absolvovali ste aj kurzy ďalšieho vzdelávania.


Spojte zručnosti, ktoré ste si vybrali, s danou spoločnosťou. Pri písaní motivačného listu je vaším cieľom predstaviť sa ako osoba, ktorá by sa dobre hodila do organizácie, nie na konkrétnu pracovnú pozíciu. To znamená, že musíte zistiť, ako sa vďaka zručnostiam a skúsenostiam, ktoré máte, hodíte.[7]

 • Vráťte sa k prieskumu, ktorý ste o spoločnosti vykonali. Zvážte, akých ľudí hľadajú na základe toho, čo viete o ich kultúre a o ich pracovných ponukách. Urobte pre spoločnosť spojenie medzi vašimi zručnosťami a potrebou spoločnosti.
 • V podstate zistite, prečo by spoločnosť mala uvažovať o vás na voľné pracovné miesto.
 • Ak sa napríklad zdá, že spoločnosť má rada tímových hráčov, zdôraznite, ako dobre spolupracujete s ostatnými, pretože ste posledných 10 rokov pracovali v spoločnostiach zameraných na tímovú prácu.

Metóda 3 zo 4:Písanie listu


Začnite nadpisom. V hornej časti uveďte svoje meno, adresu, telefónne číslo a e-mail, všetko na samostatných riadkoch. Vynechajte riadok a potom napíšte dátum. Opäť vynechajte riadok a napíšte meno, titul, organizáciu a adresu osoby, ktorej píšete, tiež na samostatné riadky.[8]

 • Svoj titul môžete uviesť pod menom na samostatnom riadku.


Ak je to možné, adresujte list konkrétnej osobe. Zvyčajne ho chcete adresovať osobe zodpovednej za prijímanie nových zamestnancov. Ak ide o veľkú spoločnosť, bude sa to líšiť v jednotlivých oddeleniach, ale skúste pátrať, kým nenájdete niekoho, komu to môžete adresovať.[9]

 • Použite „Mr.“ alebo „pani.“ a priezvisko osoby. Ak má osoba doktorát, použite „Dr.“ namiesto.
 • Ak nemôžete nikoho nájsť, skúste napísať „Vážená náborová komisia:“


V prvom odseku predstavte seba a svoj cieľ. Tento list píšete niekomu z ničoho nič, takže musíte vysvetliť, prečo tak robíte. Začnite stručným vysvetlením, kto ste. Potom uveďte, prečo píšete tento list.[10]

 • Môžete napríklad napísať: „Volám sa Lucy Wrightová a som strojná inžinierka s 12-ročnou praxou v odbore. Vždy ma fascinovala práca, ktorú vaša spoločnosť vykonáva, a píšem vám, aby som sa informoval o voľných pracovných miestach.“


V druhom odseku uveďte svoje zručnosti. Tento odsek má predstaviť zručnosti, ktoré by z vás urobili dobrého zamestnanca. Uistite sa, že ste tieto zručnosti prepojili s tým, čo ste sa o spoločnosti dozvedeli počas prieskumu.[11]

 • Môžete napríklad napísať: „Posledných 7 rokov som pracoval v strojárskej spoločnosti ako vedúci tímu vo výskume a vývoji. Počas svojho pôsobenia som viedol tím, ktorý navrhol a skonštruoval nový stroj, ktorý zvýšil účinnosť o 15 percent. Vždy tvrdo pracujem na zefektívnení výrobnej linky pri zachovaní vysokých bezpečnostných štandardov, čo si, ako viem, vaša spoločnosť cení. Je pre mňa dôležité, aby každý, kto je podo mnou, dobre spolupracoval, a preto som absolvoval manažérske kurzy, aby som sa naučil, ako pomáhať pri problémoch s komunikáciou. Z toho, čo som sa dozvedel o vašej spoločnosti, vyplýva, že dobré komunikačné zručnosti a tímová spolupráca sú nevyhnutné pre dobré fungovanie spoločnosti.“


Zdôraznite svoju flexibilitu ako zamestnanca. V hlavnej časti listu nezabudnite dať spoločnosti najavo, že ste ochotní pracovať na rôznych pozíciách. Ak sa niečo uvoľní, požiadajú vás, aby ste sa prihlásili.[12]

 • Môžete napríklad napísať: „Som hrdá na to, že môžem povedať, že som veľmi flexibilná. Pracoval som na viacerých oddeleniach v súčasnej práci aj na predchádzajúcich pozíciách. Pracoval som v oblasti manažmentu, testovania bezpečnosti, výskumu a vývoja a zákazníckeho servisu, aby som spomenul aspoň niektoré z nich. Ak by sa vo vašej spoločnosti uvoľnilo pracovné miesto, dúfam, že o mne budete uvažovať, bez ohľadu na to, o aké oddelenie ide.“


Na záver pripomeňte, prečo píšete a čo ďalej. Na záver listu opäť uveďte, že hľadáte voľné pracovné miesta. Potom im oznámte, že sa im ozvete a ako vás môžu kontaktovať.[13]

 • Môžete napríklad napísať: „Ďakujem vám za váš čas a pozornosť. Ak sa uvoľní pracovné miesto, majte ma na pamäti. V priebehu nasledujúceho týždňa alebo dvoch sa vám ozvem e-mailom a môžete ma kontaktovať na adrese [email protected]


Použite profesionálny záver a list podpíšte. Vynechajte jeden riadok a potom napíšte záver, napríklad „S úctou“, „Všetko najlepšie“, „Ešte raz ďakujem“, „S láskou pozdravujem“ alebo „S úctou.“ Vynechajte 2 riadky, aby zostalo miesto na váš podpis, a pod ním napíšte svoje meno.[14]

Metóda 4 zo 4:Používanie záujmových listov na iné účely


Získajte povýšenie v práci pomocou záujmového listu. Tento typ listu je podobný listu, ktorý píšete spoločnosti, v ktorej by ste chceli pracovať. V tomto prípade však píšete niekomu vo svojej vlastnej spoločnosti o voľnom pracovnom mieste alebo možnom povýšení.[15]

 • Preskúmajte pozíciu, aby ste sa dozvedeli, čo presne sa od vás bude očakávať. Ak môžete, porozprávajte sa s priateľmi na oddelení alebo sa opýtajte svojho súčasného šéfa na túto pozíciu.
 • O spoločnosti už viete veľa, tak to využite na to, aby ste ukázali, prečo ste vhodným kandidátom na povýšenie. V liste zdôraznite veci, ktoré ste pre spoločnosť urobili.


Pošlite list záujmu, keď ste zaradení na čakací zoznam vysokej školy. Keď ste zaradení na čakaciu listinu, listom o záujme môžete dať univerzite najavo, že máte stále veľký záujem o štúdium na tejto škole. Použite list na to, aby ste ukázali, prečo by ste boli vhodným kandidátom pre danú školu.[16]

 • Ukážte svoje nadšenie pre účasť, ale prediskutujte aj všetko, čo mohlo byť vnímané ako slabina vašej žiadosti, najmä ak ste ju nejako zmenili. Môžete tiež pridať čokoľvek nové, čo sa mohlo stať od podania žiadosti, napríklad nové ocenenia alebo vyznamenania.
 • Zoznam čakateľov je druhou úrovňou potenciálnych študentov na prijatie na vysokú školu. Inými slovami, univerzita rozposlala akceptačné listy a čaká na spätnú odpoveď, aby zistila, či sú všetky miesta obsadené. Ak nie, prijmú ľudí z čakacieho zoznamu.


Zaobchádzajte s listami o záujme o financovanie ako s minigrantmi. Vo svete fundraisingu je list o záujme v podstate skrátená verzia grantu. List na 1-2 strany uľahčuje financujúcej organizácii rozhodovanie o tom, koho podporí a koho nie.[17]

 • Váš motivačný list by mal obsahovať rovnaké hlavné časti, aké by mal obsahovať grant. Zistite, aká je charitatívna potreba a ako ju vaša organizácia napĺňa. Rozoberte cieľovú skupinu vrátane veku, pohlavia, sociálno-ekonomického postavenia a úrovne vzdelania.
 • Uveďte informácie o svojej organizácii, napríklad stručnú históriu a hlavné poslanie.
 • Rozoberte, ako meriate výsledky, ako aj to, aký priamy prínos bude mať financovanie pre cieľovú skupinu. Stanovte, koľko chcete od financujúcej organizácie.
 • List o záujme o financovanie je čiastočne emóciou, čiastočne príbehom a čiastočne údajmi. Chcete ich svojím príbehom pohnúť k tomu, aby pomohli vašej charitatívnej organizácii, ale aj podložiť to, čo máte na srdci, údajmi.


Napíšte list záujmu, aby ste presvedčili predávajúceho, aby vám umožnil kúpiť nehnuteľnosť. Ak má predávajúci viacero podobných ponúk od kupujúcich, môže byť pre neho ťažké vybrať si. Záujmový list informuje predávajúceho, prečo chcete danú nehnuteľnosť a čo by pre vás znamenala.[18]

 • Ak sa vám napríklad páči dom v útulnej štvrti a viete, že predávajúci tam vychoval svoje deti, môžete napísať list o tom, ako by ste radi vychovávali svoju rodinu v takomto nádhernom dome so špeciálnymi prvkami.

Vzorové listy záujmu o povýšenie


Vzorový list o záujme o povýšenie

Podpora wikiHow a odomknite všetky vzorky.


Vzor listu o záujme o povýšenie

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Vzorové listy záujmu o dom


Vzor listu o záujme o dom

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Vzor listu o záujme o dom

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzorky.

Vzorové listy záujmu o prácu


Vzorový list o podnikateľskom zámere

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzory.


Vzorový list o zámere pre absolventský program

Podporte wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Referencie