8 spôsobov, ako napísať symbol obchodnej značky

V tomto článku sa dozviete, ako písať symboly ochrannej známky (™) a registrovanej ochrannej známky (®) na počítači, telefóne alebo tablete. Symbol ochrannej známky, čo je len „TM“ v nadpise, sa používa na potvrdenie vášho vlastníctva názvu, slova, slovného spojenia alebo dizajnu, ktorý odlišuje vašu značku.[1]
Ak ste si zaregistrovali ochrannú známku na úrade, budete chcieť prejsť na symbol registrovanej ochrannej známky – písmeno „R“ vnútri kruhu. Na väčšine platforiem existujú rôzne spôsoby, ako vložiť oba symboly.

Metóda 1 z 8:Používanie klávesnice systému Windows s numerickou klávesnicou


Kliknite na miesto, kam chcete vložiť symbol. Ak má klávesnica vášho počítača samostatnú 10-klávesovú numerickú klávesnicu na pravej strane, môžete na vloženie symbolov ochrannej známky vo väčšine aplikácií použiť rýchlu klávesovú skratku známu ako „alt kód“.


Aktivácia 10-klávesovej numerickej klávesnice. Kódy Alt vyžadujú, aby ste používali 10-tlačidlovú numerickú klávesnicu – nemôžete používať bežné čísla v hornej časti klávesnice. Ak máte na pravej strane klávesnice vyhradenú 10-klávesovú numerickú klávesnicu, máte všetko pripravené! Väčšina menších klávesníc však nemá samostatnú numerickú klávesnicu – aspoň nie zjavnú! Tu nájdete postup, ako môžete nájsť a aktivovať skrytú 10-tlačidlovú numerickú klávesnicu:

 • Na klávesnici hľadajte menšie čísla v spodnej alebo hornej časti týchto klávesov: m, j, k, l, u, i, o, 7, 8 a 9. Ak na týchto klávesoch vidíte čísla, môžete tieto klávesy použiť ako numerickú klávesnicu.
  • Ak ich nevidíte (a to je pri malých moderných notebookoch PC čoraz častejšie), budete musieť použiť inú metódu – altovacie kódy vám nebudú fungovať.
 • Zapnúť číselný zámok na aktiváciu tejto klávesnice. Stlačte kláves s názvom „NumLk“ (alebo inú skratku „zámku čísel“) v hornej časti klávesnice. Ak ju chcete vyskúšať, stlačte písmeno L po zapnutí NumLk – namiesto L by sa mala zobraziť číslica 3.
  • Ak to nefunguje, možno budete musieť podržať stlačené tlačidlo fn klávesu pri stlačení NumLk pre jeho aktiváciu.


Stlačte a podržte tlačidlo Alt klávesu. Kým neukončíte zadávanie kódu, čo urobíte o chvíľu, kláves neuvoľňujte.


Zadajte adresu 0153 na klávesnici pre symbol ochrannej známky (™). Zadajte tieto znaky v poradí, pričom použite iba číselnú klávesnicu – číselný rad v hornej časti nebude fungovať. Po zadaní posledného čísla v sérii môžete uvoľniť tlačidlo Alt kláves.[2]


Stlačte a podržte tlačidlo Alt a zároveň napíšte 0174 pre symbol registrovanej ochrannej známky (®). Tento kód vám poskytne symbol registrovanej ochrannej známky, ktorým je písmeno „R“ v kruhu. Nezabudnite, že nesmiete zdvihnúť prst z Alt klávesu, kým nenapíšete sériu čísel 0174 v poradí.

 • Keď budete pripravení opäť písať pomocou bežných písmen, stlačte tlačidlo NumLk znova, ak chcete vypnúť skrytú numerickú klávesnicu. Keďže však budete potrebovať číselný zámok na zadanie symbolu (symbolov) ochrannej známky, nechajte ho zatiaľ zapnutý.

Metóda 2 z 8:Použitie klávesovej skratky pre Mac


Kliknite na miesto, kam chcete vložiť symbol. Váš Mac má jednoduché klávesové skratky, ktoré môžete použiť v takmer každej aplikácii na rýchle vloženie symbolov ochrannej známky.


Stlačte tlačidlo ⌥ Option+2 pre symbol ochrannej známky (™).

 • Ak používate program Microsoft Word, môžete symbol ochrannej známky vložiť aj tak, že napíšete (tm). Nástroj AutoCorrect aplikácie Word nahradí to, čo ste napísali, symbolom.


Stlačte tlačidlo ⌥ Možnosť+R pre symbol registrovanej ochrannej známky (®).

 • Rovnako ako pri symbole neregistrovanej ochrannej známky, ak používate program Microsoft Word, môžete zadať (r) a nástroj AutoCorrect ho zmení na správny symbol.

Metóda 3 z 8:Používanie aplikácie Microsoft Word


Kliknite na miesto, kam chcete vložiť symbol. Ak v počítači používate aplikácie Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook alebo akúkoľvek inú aplikáciu Microsoft Office, vloženie symbolov ochrannej známky a registrovanej ochrannej známky je jednoduché.


Zadajte (tm) pre zobrazenie symbolu ochrannej známky ™. Word ho automaticky opraví na symbol TM v systéme Windows aj MacOS.

 • Ak používate systém Windows, môžete symbol ™ vložiť aj stlačením tlačidla Ctrl + Alt + T.
 • Na počítači Mac môžete tento symbol vložiť aj stlačením Možnosť + 2.
 • Ďalšou možnosťou je kliknúť na tlačidlo Vložiť kartu, kliknite na položku Symbol (alebo Rozšírený symbol) na paneli nástrojov vyberte Ďalšie symboly.., kliknúť na Špeciálne znaky tab, vyberte symbol a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.
 • Zadajte adresu (r) na zobrazenie symbolu registrovanej ochrannej známky ®. Funkcia AutoCorrect balíka Office ho v systémoch Windows a MacOS automaticky prevedie na symbol registrovanej ochrannej známky.
 • Ak používate systém Windows, môžete použiť aj Ctrl + Alt + R na vloženie tohto symbolu.
 • Stlačením tlačidla Option + R na počítači Mac vloží aj tento symbol.
 • Rovnako ako v prípade symbolu ochrannej známky môžete alco kliknúť na Vložiť tab, kliknite na tlačidlo Symbol (alebo Rozšírený symbol) na paneli nástrojov vyberte položku Ďalšie symboly.., kliknutím na Špeciálne znaky kartu, vyberte symbol a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Metóda 4 z 8:Používanie Unicode v systéme Windows


Kliknite na miesto, kam chcete symbol vložiť. Ak nemôžete používať kódy Alt alebo len hľadáte alternatívu, môžete vo väčšine aplikácií použiť verziu klávesovej skratky Unicode. Toto funguje v akejkoľvek aplikácii, ktorá podporuje Unicode, vrátane aplikácií Microsoft Word a WordPad.


Zadajte adresu 2122 a stlačte tlačidlo Alt+X pre symbol ochrannej známky (™). Pokiaľ aplikácia, ktorú používate, podporuje Unicode, toto zmení čísla na symbol „TM“.


Zadajte 00AE a stlačte Alt+X pre symbol registrovanej ochrannej známky (®). To sú dve nuly, za ktorými nasledujú písmená A a E.[3]
Rovnako ako pri štandardnom symbole ochrannej známky stlačením Alt + X zmení tento kód na písmeno „r“ v kruhu.

Metóda 5 z 8:Používanie Chromebooku


Klepnite na miesto, kam chcete vložiť symbol. Na vkladanie symbolov ochrannej známky a registrovanej ochrannej známky môžete v mnohých aplikáciách Chromebook (vrátane Dokumentov Google) použiť jednoduchú klávesovú skratku.

 • Táto metóda používa na vloženie symbolu Unicode. Ak aplikácia, ktorú používate, nepodporuje znaky Unicode, nebude vám to fungovať.


Stlačte tlačidlo Ctrl+⇧ Shift+U. Zobrazí sa písmeno „U“ s podčiarknutím.


Zadajte adresu 2122 (pre symbol ochrannej známky) alebo 00AE pre symbol registrovanej ochrannej známky. Zadaný kód sa zobrazí za špeciálnym „U.“

 • Kód pre symbol registrovanej ochrannej známky sú dve nuly, za ktorými nasleduje veľké písmeno „A“ a veľké písmeno „E“.“


Stlačte tlačidlo ↵ Enter na prevod kódu na symbol. Písmeno „U“ a číselný kód sa po stlačení nahradia symbolom ochrannej známky alebo registrovanej ochrannej známky Zadajte adresu .

 • Ak to nefunguje, aplikácia, ktorú používate, nemusí podporovať tento typ kódu. Ďalšou možnosťou je skopírovať a vložiť symbol, ktorý chcete použiť.

Spôsob 6
Metóda 6 z 8:Používanie kopírovania a vkladania z webu


Zvýraznite symbol v úvode tohto článku. Ak používate počítač, pomocou myši zvýraznite symbol ™ alebo ® podľa potreby.

 • Táto metóda bude fungovať na akomkoľvek počítači, telefóne alebo tablete, pokiaľ skopírovaný symbol vložíte do aplikácie, ktorá podporuje špeciálne znaky.


Skopírujte ho do schránky. V počítači stlačte tlačidlo Ctrl + C (PC) alebo Command + C (Mac). V telefóne alebo tablete ťuknite na položku Skopírujte nad zvýraznený symbol.


Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete symbol vložiť. Tým umiestnite kurzor na miesto, kam budete vkladať symbol.


Vložte symbol do dokumentu. V počítači stlačte tlačidlo Ctrl + V (PC) alebo Príkaz + V (Mac). V telefóne alebo tablete ťuknite na kurzor a podržte ho, kým sa nerozbalí ponuka, a potom ťuknite na položku Vložte v ponuke.

Metóda 7 z 8:Používanie emotikonov pre iPhone alebo iPad


Ťuknite na miesto, kam chcete vložiť symbol ochrannej známky alebo registrovanej ochrannej známky. Váš iPhone má znaky emoji pre symbol ochrannej známky aj pre symbol registrovanej ochrannej známky. Toto bude fungovať v akejkoľvek aplikácii, ktorá akceptuje emotikony, vrátane správ, pošty a aplikácií sociálnych sietí.


Ťuknite na miesto, kam chcete vložiť emoji. Tým sa otvorí klávesnica.


Zadajte adresu ochranná známka (pre symbol TM) alebo registrovaná (pre R v kruhu). Funkcia predikcie textu v iPhone navrhne emoji priamo nad klávesnicou.


Ťuknutím na emoji ho vložíte. Tým sa emotikon umiestni na požadované miesto.

Metóda 8 z 8:Používanie symbolov pre Android


Ťuknite na miesto, kam chcete symbol vložiť. Ak používate klávesnicu Gboard alebo väčšinu iných klávesníc systému Android, v klávesnici symbolov nájdete symboly ochrannej známky ™ a registrovanej ochrannej známky ®.


Ťuknite na položku ?123. Toto je kláves v ľavom dolnom rohu, ktorý vyvolá numerickú klávesnicu.


Ťuknite na tlačidlo symbolu „= \ <. Nachádza sa naľavo od medzerníka, nad ABC alebo kláves pre váš jazyk.[4]


Ťuknite na položku ™️ pre symbol ochrannej známky. Tým sa vloží symbol ochrannej známky.

 • Ak to nefunguje, môžete použiť aj emotikon ™ v klávesnici emotikonov. Stačí ťuknúť na položku ABC alebo klávesu jazyka (podľa toho, ktorý sa zobrazí v ľavom dolnom rohu) a potom klepnutím na smajlíka otvorte klávesnicu emoji. Ťuknite na kartu symbolov v hornej časti klávesnice emoji (má štyri symboly vrátane noty a percenta) a prechádzajte ňou, kým neuvidíte požadovaný symbol.[5]
  Ťuknutím naň ho vložíte.

  • Ak má vaša klávesnica s emoji vyhľadávací panel, môžete zadať ochranná známka alebo registrovaná vyhľadať ho.

 • Ťuknutím na symbol ®️ vyhľadajte symbol registrovanej ochrannej známky. Nachádza sa v dolnom riadku symbolov. Teraz uvidíte symbol registrovanej ochrannej známky v mieste, kam ste umiestnili kurzor.
 • Odkazy