8 spôsobov blokovania telefónneho čísla

V tomto článku sa dozviete, ako zablokovať telefónne číslo na iPhone, telefóne so systémom Android alebo pevnej linke, ako aj to, ako pridať telefónne číslo do registra Nevolať.

Metóda 1 z 8:Blokovanie čísla na iPhone


Otvorte aplikáciu Telefón vo svojom iPhone . Táto aplikácia je zelená s bielou ikonou telefónneho prijímača v nej. Nájdete ju na domovskej obrazovke alebo na odkladacej ploche v spodnej časti obrazovky.


Ťuknite na Posledné alebo Kontakty. Ak chcete zablokovať nekontaktné číslo, ktoré vám nedávno volalo, klepnite na Nedávne, pričom klepnete na Kontakty Blokovanie kontaktu v telefóne.


Ťuknite na stránku vedľa čísla alebo ťuknite na meno kontaktu. Nachádza sa napravo od čísla, ktoré chcete zablokovať. Ak chcete zablokovať kontakt, namiesto toho ťuknite na jeho meno.


Prejdite nadol a ťuknite na položku Blokovať tohto volajúceho. Mala by to byť posledná možnosť na stránke.


Ťuknite na položku Blokovať kontakt keď sa zobrazí výzva. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí tento červený text. Týmto spôsobom zablokujete číslo, čím zabránite tomu, aby vám v budúcnosti volalo.


Spravovať blokovaných volajúcich. Váš iPhone ukladá zoznam čísel, ktoré ste zablokovali. Ak ho chcete zobraziť:

 • Otvorte stránku Nastavenia
 • Prejdite nadol a ťuknite na položku Telefón
 • Ťuknite na položku Blokovanie hovorov & Identifikácia
 • Skontrolujte všetky čísla v položke „BLOKOVANÉ KONTAKTY“.

Metóda 2 z 8: Použitie aplikácie Samsung Galaxy Phone


Otvorte aplikáciu Telefón v systéme Android . Táto aplikácia v tvare telefónu by mala byť na domovskej obrazovke systému Android.


Klepnite na . Nachádza sa v pravom hornom rohu Telefón obrazovky. Týmto spôsobom sa zobrazí rozbaľovacia ponuka.


Ťuknite na položku Nastavenia. Táto možnosť sa nachádza v dolnej časti rozbaľovacej ponuky.


Ťuknite na položku Blokovať čísla. Nachádza sa pod nadpisom „NASTAVENIA HOVOROV“ v blízkosti stredu obrazovky.


Zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať. Ťuknite na textové pole pod nadpisom „Pridať telefónne číslo“ a potom zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať.

 • Prípadne môžete ťuknúť aj na položku Posledné alebo Kontakty pod nadpisom „Pridať telefónne číslo“. Ťuknite na číslo v zozname posledných alebo kontaktov a ťuknite na položku Hotovo.


Ťuknite na položku . Toto tlačidlo sa nachádza napravo od práve pridaného telefónneho čísla. Ak tak urobíte, pridáte číslo do zoznamu blokovania telefónu. Už by ste nemali prijímať hovory z blokovaného čísla.

 • Ak chcete telefónne číslo vyradiť zo zoznamu blokovaných čísel, ťuknite na tlačidlo – vpravo od ľubovoľného čísla v zozname.

Metóda 3 z 8:Používanie telefónu Pixel alebo Nexus Android


Otvorte aplikáciu Telefón v systéme Android . Aplikáciu Telefón Google predvolene používa väčšina telefónov Pixel alebo Nexus. Na hlavnej obrazovke nájdete túto aplikáciu v tvare telefónu.


Ťuknite na položku . Nachádza sa v pravom hornom rohu Telefón obrazovka. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.


Ťuknite na položku Nastavenia. Nájdete to v rozbaľovacej ponuke.


Ťuknite na položku Blokované čísla. Nachádza sa v hornej časti stránky.


Klepnite na PRIDAŤ ČÍSLO. Toto sa nachádza v hornej časti stránky.


Zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať. Ťuknite na textové pole a potom zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať.

 • Prípadne môžete prejsť do Posledné hovory alebo na stránke História hovorov a ťuknite na číslo, ktoré chcete zablokovať. Potom ťuknite na položku Zablokovať.


Klepnite na BLOKOVAŤ. Nachádza sa pod textovým poľom. Týmto spôsobom pridáte číslo do zoznamu blokovaných čísel vo vašom telefóne. Z blokovaného čísla by ste už nemali prijímať hovory.

 • Môžete tiež zaškrtnúť políčko „Nahlásiť hovor ako spam“ a nahlásiť hovor.
 • Ak chcete číslo odblokovať, vstúpte do zoznamu „Blokované čísla“ v ponuke Nastavenia a ťuknite na položku X vedľa čísla, ktoré chcete odblokovať, a potom ťuknite na položku Odblokovanie.

Metóda 4 z 8:Blokovanie čísla na LG Android


Otvorte aplikáciu Telefón v systéme Android . Je to aplikácia v tvare telefónu na hlavnej obrazovke, hoci ju môžete nájsť aj v zásuvke aplikácií.


Ťuknite na položku Denníky hovorov karta. Nájdete ho buď v hornej, alebo v dolnej časti obrazovky.


Ťuknite na položku . Je v pravom hornom rohu obrazovky. Ťuknutím na ňu sa zobrazí rozbaľovacia ponuka.


Ťuknite na položku Nastavenia hovorov. Túto možnosť nájdete v rozbaľovacej ponuke.


Ťuknite na položku Odmietnuť hovor. Nachádza sa pod položkou „VŠEOBECNÉ“.


Ťuknite na položku Zablokované čísla. Táto možnosť je blízko hornej časti stránky.


Klepnite na +. Zobrazí sa okno s možnosťami blokovania.


Ťuknite na položku Nové číslo. Ak tak urobíte, otvorí sa textové pole.

 • Môžete tiež ťuknúť na položku Kontakty pre výber čísla z vašich kontaktov alebo Protokoly hovorov vybrať posledné číslo. Ak to urobíte, číslo sa okamžite pridá do zoznamu blokovaných.


Zadajte číslo. Ťuknite na textové pole a potom zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať.


Ťuknite na položku Hotovo. Nachádza sa pod textovým poľom. Týmto spôsobom pridáte číslo do zoznamu blokovaných čísel v telefóne. Z blokovaného čísla by ste už nemali prijímať hovory.

Metóda 5 z 8:Používanie telefónu HTC Android


Otvorte aplikáciu Ľudia v systéme Android. Ťuknite na ikonu aplikácie silueta osoby. Zvyčajne ju nájdete na hlavnej obrazovke systému Android alebo v ponuke Aplikácie.


Ťuknite na položku . Nachádza sa v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.


Ťuknite na Správa kontaktov. Táto možnosť sa nachádza v rozbaľovacej ponuke.


Ťuknite na položku Blokované kontakty. Nachádza sa v blízkosti hornej časti stránky.


Ťuknite na položku Pridať. Táto možnosť je blízko hornej časti stránky.


Klepnite na Výber z ľudí alebo Pridať číslo. Ak chcete vybrať kontakt, ktorý chcete zablokovať, ťuknite na položku Vyberte formulár ľudia, ak chcete zadať číslo, ktoré chcete zablokovať, klepnite na Pridať číslo.


Ťuknite na políčko vedľa kontaktu alebo zadajte číslo. Ak blokujete kontakt, ťuknite na políčko vedľa kontaktu, ktorý chcete zablokovať. Ak ste vybrali možnosť „Pridať číslo“, zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať.


Ťuknite na položku Uložiť. Ak tak urobíte, pridáte číslo do zoznamu blokovaných čísel v telefóne. Už by ste nemali prijímať hovory z blokovaného čísla.

Metóda 6 z 8:Blokovanie čísla v telefóne Microsoft


Ťuknite na aplikáciu Nastavenia . Má ikonu, ktorá sa podobá ozubenému kolesu. Nachádza sa buď na domovskej obrazovke, alebo v zozname aplikácií, ktorý sa zobrazí, keď potiahnete prstom od pravého okraja.


Ťuknite na položku Filter hovorov+SMS. Je to pod záhlavím systému.

 • Pri prvom použití tejto aplikácie budete požiadaní o prijatie zmluvných podmienok. Klepnite na Prijať ak sa zobrazí výzva.


Ťuknite na prepínač. Tým zapnete blokovanie hovorov. Teraz máte možnosť blokovať hovory.


Otvorte aplikáciu telefónu. Je to aplikácia, ktorá má ikonu pripomínajúcu telefón. Nachádza sa na domovskej obrazovke.


Ťuknite na položku História hovorov. Nachádza sa v aplikácii Telefón. Toto zobrazí zoznam posledných hovorov.


Ťuknite na číslo, ktoré chcete zablokovať, a podržte ho. Zobrazí sa ponuka nad číslom.


Klepnite na Zablokovať číslo. Zobrazí sa vyskakovacie okno s potvrdením.


Klepnite na Ok. Tým zablokujete kontaktovanie čísla.

 • Blokovať môžete len čísla, ktoré nie sú uložené v adresári. [1]

Metóda 7 z 8:Pridanie čísla do registra nevolať


Otvorte stránku registra DNC. Prejdite na stránku https://www.donotcall.gov/.

 • Ak ste tu už zaregistrovali svoje číslo, nemusíte ho registrovať znova.


Kliknite na Zaregistrujte svoj telefón. Je to hnedé tlačidlo na pravej strane stránky.


Kliknite na ZAREGISTRUJTE SA TU. Toto sa zobrazí uprostred stránky.


Zadajte svoje telefónne číslo. Urobte tak v textovom poli „Telefónne číslo“ v strede stránky.

 • Môžete pridať až tri telefónne čísla naraz (jedno na každé pole s telefónnym číslom).


Zadajte dvakrát svoju e-mailovú adresu. Zadajte svoju e-mailovú adresu do textového poľa „E-mailová adresa“ a potom ju zadajte aj do textového poľa „Potvrdiť e-mailovú adresu“.


Kliknite na ODOSLAŤ. Nachádza sa pod posledným textovým poľom pre e-mailovú adresu.


Prejdite nadol a kliknite na položku REGISTROVAŤ. Nájdete ju v dolnej časti stránky.


Otvorte svoju e-mailovú adresu. Prejdite na webovú stránku e-mailovej adresy, ktorú ste použili na registráciu telefónneho čísla, a v prípade potreby sa prihláste. Do niekoľkých minút by ste mali dostať overovací e-mail z registra DNC tu.


Otvorte e-mail. Kliknite na e-mail „National Do Not Call Registry – OPEN AND CLICK on Link to Complete Your Registration“ (Národný register nevolania – otvorte a kliknite na odkaz na dokončenie registrácie) od odosielateľa „Register“ (Registrácia), aby ste tak urobili.

 • Ak sa vám tento e-mail nezobrazí do desiatich minút, otvorte Spam alebo Nevyžiadaná pošta priečinok a vyhľadajte ho tam.


Klepnite na odkaz. Uprostred e-mailu sa nachádza odkaz; kliknutím naň overíte svoju e-mailovú adresu a pridáte svoje telefónne číslo do registra nevolať.

Metóda 8 z 8:Blokovanie hovorov na pevnej linke


Prečítajte si návod na obsluhu svojho pevného telefónu. Každá pevná linka sa mierne líši od iných modelov pevných liniek, preto sa musíte oboznámiť so špecifickými funkciami a prevádzkou svojej pevnej linky.

 • Ak nemôžete nájsť fyzickú príručku, s najväčšou pravdepodobnosťou nájdete kópiu príručky k svojmu modelu telefónu online.
 • Väčšina príručiek má časť venovanú blokovaniu, filtrovaniu alebo niečomu podobnému.


Kontaktujte svojho operátora. Blokovanie hovorov pre pevné linky je funkcia na strane operátora. Ak ju chcete povoliť, musíte sa obrátiť na svojho telefónneho operátora a zistiť, aké možnosti máte k dispozícii.


Pozrite si možnosť Anonymné odmietnutie hovoru. Táto funkcia vám umožní odmietnuť súkromné a blokované hovory. Anonymné odmietnutie hovoru môže byť v závislosti od operátora spoplatnené.


Pridanie čísel do zoznamu blokovaných. Väčšina operátorov umožňuje zablokovať konkrétne čísla, ak vás niekto obťažuje. Postup sa líši v závislosti od vášho operátora.


 • Zistite, či váš telefón umožňuje prioritné zvonenie. Táto funkcia vám môže umožniť zmeniť vyzváňanie telefónu pre určité čísla, čo vám umožní určiť, či chcete odpovedať.
 • Odkazy: