9 spôsobov, ako zistiť percentuálne zvýšenie

Zistenie, o koľko sa niečo zvýšilo alebo znížilo, vám umožní vytvoriť užitočnú štatistiku pre vedecké práce, články alebo obchodné stretnutia. Ak potrebujete vypočítať percentuálny nárast za dané obdobie, ale potrebujete trochu pomôcť s matematikou, pomôže vám tento článok. Pokračujte v čítaní vzorca, aby ste získali potrebný výpočet.

Metóda 1 z 8: Zapíš starú a novú hodnotu.


Toto sú 2 čísla, ktoré použijete vo svojej rovnici. Zvyčajne tieto údaje označujú tú istú štatistiku alebo tému a boli zozbierané v 2 rôznych termínoch. Zhromaždite si aj pomôcky vrátane kalkulačky, ceruzky a papiera, aby ste si mohli napísať vzorec a vyriešiť ho.[1]

  • Ak nemáte kalkulačku, postačí vám kalkulačka v telefóne alebo počítači.

Metóda 2 z 8: Odčítaním novej hodnoty od starej hodnoty získate zvýšenie.


Zapíšte väčšie číslo (číslo, ktoré sa zvýšilo). Odpočítajte pôvodné číslo od zvýšeného čísla. Na papier si napíšte napríklad „nová suma“ mínus „pôvodná suma“.[2]

  • Ak ste mali v roku 2007 12 vyhliadok na zamestnanie a teraz máte 64 vyhliadok na zamestnanie, potom skutočný nárast bude 52 vyhliadok na zamestnanie.

Metóda 3 z 8:Zvýšenie vydeľte starou hodnotou.


Použite kalkulačku, aby ste získali presné číslo.[3]
Odborný zdroj
Grace Imson, MA
Inštruktor matematiky, City College of San Francisco
Rozhovor s odborníkom. 1. novembra 2019.
Povedzme napríklad, že pôvodné množstvo bolo 12 a zvýšilo sa na 52. Vezmite 52 a vydeľte ho 12.[4]

  • Odpoveď v desatinných číslach pre tento konkrétny príklad by bola 4.33.

Metóda 4 z 8: Vynásobte odpoveď 100, aby ste získali percentuálne zvýšenie.


Takto prevediete desatinné číslo na percentá. Berte svoju odpoveď v desatinných číslach a v odpovedi sa pohybujte medzi 2 a 7 desatinnými miestami. Čím väčšia je vaša zmena, tým je pravdepodobnejšie, že budete potrebovať ďalšie desatinné miesta, aby ste získali presný údaj. Potom toto číslo vynásobte 100. Percento, ktoré dostanete, je vaše percento zvýšenia.[5]

  • Napríklad vynásobte 4.33 na 100. Takto získate percentuálne zvýšenie o 433 %.

Metóda 5 z 8:Prípadne si zapíšte starú a novú hodnotu.


Toto sú 2 čísla, ktoré použijete na výpočet percentuálneho nárastu. Zhromaždite si aj materiály, napríklad ceruzku, kalkulačku a kus papiera. Ak nemáte kalkulačku, použite kalkulačku v telefóne alebo počítači.[6]

Metóda 6 z 8: Novú hodnotu vydeľte starou hodnotou.


Zapíšte hodnoty do kalkulačky. Po vydelení novej hodnoty od starej dostanete ako odpoveď desatinné číslo. Zapíšte túto hodnotu.[7]

  • Povedzme, že v jednom vrecúšku bolo 55 Skittles a teraz je ich 75. Vydelte 75 číslom 55 a dostanete 1.37.

Metóda 7 z 8:Vynásobte 100, aby ste získali percento.


Použite kalkulačku na dosadenie týchto dvoch hodnôt. Napríklad vynásobte 1.37 na 100. Získate tak 137 %.[8]

Metóda 8 z 8:Odčítaním 100 získate percentuálne zvýšenie.


Použite percento, ktoré ste práve vypočítali. Pomocou príkladovej rovnice odčítajte 100 od 137 %. Získate percentuálne zvýšenie 37 %.[9]

Úlohy na precvičenie


Zistenie percentuálneho nárastu Úlohy na precvičenie

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Zistiť percentuálny nárast cvičné úlohy ANSWER KEY

Podporte wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Odkazy