Ako adresovať do poštového priečinka: 10 krokov (s obrázkami)

Pri adresovaní listu do poštovej schránky alebo PO Boxu je hlavný rozdiel v tom, že namiesto bežnej adresy na ulici uvediete číslo PO Boxu. Začnite tým, že do prvého riadku napíšete meno príjemcu, za ktorým prípadne nasleduje podnik alebo spoločnosť, ktorú zastupuje. Pod ňou uveďte jedinečné číslo poštovej schránky, za ktorým nasleduje mesto, štát a poštové smerovacie číslo. Aby ste zabezpečili rýchle a presné doručenie, uistite sa, že formát záhlavia vašej adresy zodpovedá pokynom stanoveným poštovou službou vo vašom regióne.

Časť 1 z 2:Adresovanie listu alebo balíka


Doručovaciu adresu začnite písať v strede obálky. Meno a adresa osoby alebo subjektu, ktorému je list určený, by mali byť uvedené na prvom mieste. Umiestnenie týchto dôležitých informácií na viditeľnom mieste uľahčí triedenie a doručenie listu.[1]

 • Ak je doručovacia adresa nejasná alebo nesprávne uvedená, je možné, že list bude nesprávne spracovaný.


Do prvého riadku napíšte meno a priezvisko príjemcu. Vo väčšine prípadov to bude stačiť na to, aby sa list dostal do správnych rúk. Môžete uviesť aj strednú iniciálu osoby, ak ju náhodou poznáte. V prípade nejasností, komu je list určený, je dobré použiť jeho celé meno.[2]

 • Je menej pravdepodobné, že list adresovaný „Johnovi Alexandrovi Smithovi“ zachytí nesprávna osoba, ako list adresovaný len „Johnovi Smithovi“.“
 • Ak chcete byť čo najkonkrétnejší, označte adresáta formálnym titulom, napríklad „pani.“, „Dr.“, alebo „Jr.“, ak je to potrebné.[3]


Všimnite si spoločnosť alebo organizáciu. Ak píšete zástupcovi skupiny, názov tejto skupiny by mal nasledovať hneď za menom jednotlivca. Napríklad prvé 2 riadky doručovacej adresy listu zasielaného firme by mali vyzerať takto – „John A. Smith/ACME Innovations Inc.“[4]

 • Nie je potrebné uvádzať žiadne ďalšie identifikačné informácie, ako napríklad oficiálny titul osoby alebo opis jej pracovnej pozície.


Uveďte číslo poštového priečinka. Adresy poštových schránok sa vždy začínajú slovami „PO Box“, za ktorými nasleduje číslo poštovej schránky, zvyčajne 2- až 5-miestne číslo. Poštová služba USA požaduje, aby odosielatelia pri vypĺňaní adries poštových schránok vynechali všetky interpunkčné znamienka. Napíšte napríklad „PO Box“, nie „P.O. Schránka.“[5]

 • Mnohé podniky (a niektorí jednotlivci) dostávajú svoju poštu do poštových schránok namiesto tradičných uličných adries, čo znamená, že poštu budete vždy adresovať len na 1 alebo na druhú adresu, nikdy na obe.[6]
 • PO boxy fungujú v každej krajine trochu inak. V dôsledku toho nemusíte mať pri medzinárodnom zasielaní listu alebo balíka k dispozícii rovnaký počet možností prepravy.[7]


Do posledného riadku pridajte mesto, štát a poštové smerovacie číslo. Nakoniec uveďte všeobecnú oblasť, kam bude list doručený. Mesto a štát alebo provinciu oddeľte čiarkou a medzi štátom a poštovým smerovacím číslom nechajte medzeru. V niektorých regiónoch, ako napríklad vo Francúzsku a v niektorých častiach Kanady, môže byť poštové smerovacie číslo uvedené pred názvom mesta.[8]

 • Použite dvojpísmenovú skratku vášho štátu alebo územia, ako ju uvádza miestny poštový úrad, napríklad „Los Angeles, CA“ alebo „New York, NY“.“[9]
 • Ak posielate zásielku na medzinárodnú adresu, uveďte názov krajiny v riadku priamo pod mestom a poštovým smerovacím číslom.[10]

Časť 2 z 2:Vyplnenie potrebných poštových informácií


Vyhľadajte neznáme čísla poštových schránok. Fyzickú adresu osoby alebo subjektu, ktorý sa snažíte osloviť, by ste mali byť schopní odhaliť pomocou rýchleho vyhľadávania na internete. Môže byť vytlačená aj niekde na obale zakúpených výrobkov. Adresa sa zobrazí presne tak, ako by mala byť uvedená na vašom liste, takže v prípade akýchkoľvek pochybností ju jednoducho opíšte presne tak, ako ju vidíte.[11]

 • Ak odpovedáte na list, poštovú schránku nájdete v prvom alebo druhom riadku spiatočnej adresy v ľavom hornom rohu obálky.
 • Ak chcete získať číslo poštového priečinka, ktoré nie je uvedené na verejnom zozname, zavolajte na telefónnu asistenčnú službu alebo podajte žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (FOIA).


Píšte čitateľne. Po skončení adresovania listu skontrolujte, či je váš rukopis jasný. Majte na pamäti, že vašu poštu spracúva, triedi a doručuje iná osoba, ktorá ju bude musieť vedieť prečítať na prvý pohľad.

 • Vždy vytlačte ručne písané informácie. Kurzívu a iné náročné písmo môže byť ťažké rozlíšiť.[12]
 • Ak máte tendenciu písať narýchlo alebo chaoticky, môže vám pomôcť písať všetkými veľkými písmenami.
 • Ak si nie ste istí, či bude vaša adresa pre neznalé oko čitateľná, pre istotu začnite s novou obálkou.


Uveďte spiatočnú adresu. Do ľavého horného rohu obálky alebo balíka napíšte vlastnú adresu. Spiatočná adresa by mala byť približne rovnako veľká ako adresa na doručenie alebo o niečo menšia. V opačnom prípade môže dôjsť k zámene s doručovacou adresou.[13]

 • Uveďte adresu, na ktorej vás možno čo najpohodlnejšie zastihnúť.


Pripojte správne poštovné. Niekde v pravom hornom rohu nalepte známku alebo predplatený poštový štítok na pokrytie nákladov na doručenie. Uistite sa, že pečiatka alebo štítok nezakrývajú adresu ani iné informácie o doručení.[14]

 • Na sčítanie poštovného použite poštovú kalkulačku alebo požiadajte o pomoc úradníka.[15]
 • Medzinárodná pošta môže vyžadovať aj dodatočné poštovné alebo colné formuláre. Tieto formuláre sa musia vyplniť a odoslať online pred odoslaním.[16]

 • Kontrola chýb. Pred odoslaním listu si spätne prečítajte informácie, ktoré ste uviedli, a potvrďte, že sú správne. Je obzvlášť dôležité, aby ste správne uviedli číselné údaje. Keď ste s listom spokojní, vhoďte ho do poštovej schránky alebo ho odneste na poštu na doručenie.

  • Poštový doručovateľ môže vedieť, čo ste mali na mysli, ak ste urobili preklep, napríklad „Indianapolis, IN“, ale ak je číslo poštového priečinka alebo poštové smerovacie číslo nesprávne, list môže skončiť niekde inde alebo sa ho vôbec nepodarí doručiť.
 • Odkazy