Ako adresovať list kňazovi: 11 krokov (s obrázkami)

Vedieť, ako adresovať list kňazovi rímskokatolíckej cirkvi, sa môže zdať komplikované, ale ak chcete pôsobiť úctivo, je dôležité dodržiavať správny protokol. Nemajte však obavy, na správne adresovanie listu stačí určiť poradie kňaza.

Časť 1 z 3:Písanie kňazovi


Adresujte list svetskej osobe kňaz. Na obálku napíšte: alebo Reverend meno, iniciálka, priezvisko. Nezabudnite na slovo The. Príklad: „Dôstojný otec John W. Butler.“

 • Pozdrav by mal byť Vážený otče. Ak chcete byť ešte zdvorilejší, oslovujte kňaza Jeho Ctihodnosť. Ak ide o veľmi formálny list, ako pozdrav uveďte: „Ctihodný otec priezvisko alebo Vážený ctihodný otec.“
 • Ak kňaza dobre poznáte, je to buď „Vážený otec alebo Vážený otec priezvisko.“[1]
  Ukončite list: „S úctou Váš v Kristovi, Vaše meno.“[2]
  List môžete tiež ukončiť: „S úctou Váš v Kristovi, Vaše meno.“


Adresujte list kňazovi rehoľného rádu. Na obálku napíšte: „Páter. krstné meno, druhé iniciály a priezvisko,“ pričom sa pridajú písmená označujúce jeho rád.

 • Kľúčovým rozdielom je tu pridať iniciály rehoľnej komunity, ako napríklad: „Predstavený meno priezvisko, O.F.M. alebo Dôstojný otec krstné meno priezvisko, O.F.M.“ Príklad: „Ak chcete, aby sa otec stal kňazom, ktorý sa venuje tejto problematike, musíte sa obrátiť na kňaza, ktorý sa venuje tejto problematike: „Dôstojný otec Leo F. McKenzie, S.J.“ V príklade sa SJ vzťahuje na (Spoločnosť Ježišova).
 • Pozdrav by mal znieť: „Drahý otče.“ V závere listu: „S úctou Váš v Kristovi, Vaše meno.“

2. časť z 3:Oslovenie ostatných katolíckych predstaviteľov


Napíšte pápežovi. Obálku adresujte primerane; pápež je najvyšším predstaviteľom katolíckej hierarchie. Obálku adresujte „Jeho Svätosti pápežovi Františkovi.“ Je tiež prijateľné adresovať list „Zvrchovanému pápežovi, Jeho Svätosti pápežovi Františkovi.“

 • Pozdrav v liste by mal znieť „Svätý Otče“ alebo „Vaša Svätosť“.“ V osobnom prejave namiesto písomného oslovenia by ste pápeža oslovovali Vaša Svätosť. Oslovenie pápeža je: Apoštolský palác, 00120 Vatikán.
 • List vhodne ukončite. Katolíci by napísali: „Mám tú česť vyznávať sa s najhlbšou úctou, najposlušnejší a najpokornejší služobník Vašej Svätosti.“
 • Ak nie ste katolík, je vhodné namiesto toho list ukončiť: „S úctou Vaše meno, Vaša Excelencia, s prianím všetkého dobrého.“ Alebo: „S najlepším prianím. S úctou Vaše, Vaše meno.“ Ďalší prijateľný spôsob ukončenia listu je: „Som, Vaša Svätosť, s úctou Váš v Kristovi.“


Písanie kardinálovi. Adresujte obálku svojho listu „Jeho Eminencia (krstné meno) kardinál (priezvisko).“

 • Používajte pozdrav „Vaša Eminencia. Kardináli sú v katolíckej hierarchii druhí po pápežovi. V osobnom prejave oslovujte kardinála aj ako Vaša Eminencia.
 • Ak ste katolík, ukončite list: „S prosbou o požehnanie Vašej Eminencie, som, s úctou v Kristovi, Vaše meno.“ [3]


Adresujte arcibiskupovi. Obálku adresujte: „Jeho Milosť Najjasnejší arcibiskup meno, stredná iniciála,“ a priezvisko, mesta, kde je arcibiskup pridelený.

 • Pozdrav by mal znieť: Vaša Excelencia. V osobnom prejave oslovujte arcibiskupa Vaša Excelencia.
 • List ukončite: „S prosbou o požehnanie Vašej Excelencie, som, s úctou v Kristovi, Vaše meno.“ List môžete ukončiť aj takto: „S úctou Váš v Kristovi, Vaše meno.“


Oslovte biskupa. Na obálku napíšte napr: „Jeho Excelencia, Pravý Reverend William A. Scully, D.D. Baltimorský biskup.“ Alebo: „Jeho excelencia právoplatný biskup William Scully z Baltimoru.“

 • V oslovení by sa malo hovoriť Vaša excelencia.
 • List ukončite: „S prosbou o požehnanie Vašej Excelencie, som, s úctou Váš, Vaše meno.“ Alternatívne zakončenie je: „S úctou Váš v Kristovi, Vaše meno.“


Oslovte brata alebo sestru. Ak chcete napísať bratovi, povedzte: „Brat meno, stredná iniciála, priezvisko“ a pridajte iniciály označujúce jeho rád.

 • Pozdrav by mal znieť: „Vážený brat priezvisko.“ List ukončite slovami: „S úctou Váš v Kristovi, Vaše meno a priezvisko.“
 • Ak chcete napísať Sestra, na obálke uveďte: „Sestra meno, stredná iniciála a priezvisko“. Pozdrav by mal znieť: „Drahá sestra priezvisko.“ List ukončite: „S úctou Váš v Kristovi, Vaše meno a priezvisko.“


Osloviť opáta. Takto by ste mali napísať opátovi: „Pravý reverend meno, priezvisko“ a pridať písmená označujúce jeho rád ako opát miesta.

 • Pozdrav je Pravoslávny opát.
 • Záver listu: „S úctou v Kristovi, vaše meno.“

Časť 3 z 3:Používanie správnej etikety v blízkosti kňazov


Dodržiavajte všeobecnú etiketu písania listov. Ak ide o formálny list, napíšte ho na hlavičkový papier. Môžete si vytvoriť vlastný, a to tak, že do stredu strany uvediete svoje meno a kontaktné údaje.

 • Odseky neodsadzujte. Medzi jednotlivými odsekmi nechajte jeden riadok navyše. Svoje meno a kontaktné údaje by ste mohli zarovnať aj v ľavej hornej časti listu.
 • Používajte pekný papier a vhodnú obálku. Na obálke nezabudnite uviesť svoje meno a spiatočnú adresu.


Pri oslovovaní kňaza zostaňte formálni. Nie je prijateľné oslovovať kňaza krstným menom, napríklad otec Bob. Namiesto toho by ste mali kňaza oslovovať ako otec Smith alebo jednoducho otec.[4]

 • Za starých čias sa kňaz oslovoval Vaša Ctihodnosť. Ak chcete byť veľmi úctiví a tradiční, môžete to urobiť aj tak.
 • Samozrejme, ak kňaz žiada, aby ste ho oslovovali otec Bob, je to jeho právo. V niektorých kruhoch sa to však považuje za neúctivé.

 • Používajte iný správny protokol okolo kňazov. Postavte sa, keď kňaz vstúpi do miestnosti. Mali by ste zostať stáť, kým vám kňaz nenavrhne, aby ste si sadli.

  • Ak ste muž, v prítomnosti kňaza si zložte klobúk. Pobozkajte kňazovi ruku. Toto je určené na uctenie si skutočnosti, že kňazi svätia Eucharistiu.
  • Podobnú úctu prejavte aj pri odchode z prítomnosti kňaza.
 • Odkazy