Ako adresovať list viacerým príjemcom: 15 krokov: Ako poslať zásielku adresátom?

Existuje mnoho situácií, v ktorých sa môžete ocitnúť pri písaní listu viacerým príjemcom. Možno posielate vianočný list alebo svadobné pozvanie veľkej rodine. Možno posielate motivačný list na pracovné miesto, kde je viacero prijímajúcich manažérov. Nech už je to akokoľvek, pri adresovaní listu viacerým príjemcom máte viacero možností.

Časť 1 zo 4:Oslovenie v profesionálnom liste


Napíšte záhlavie. Obchodné listy obsahujú záhlavie v ľavom hornom rohu. Ide o jednopísmenový zoznam informácií o spoločnosti a adresátoch listu. Pri adresovaní obchodného listu viacerým adresátom musíte ešte uviesť záhlavie.

 • V pravom hornom rohu listu by ste mali najprv napísať mená príjemcov. V prípade potreby napíšte mená s použitím formálnych titulov (napr.g., Dr. Nora Woods) a mená oddeľte čiarkou (e.g., Dr. Nora Woodsová, Dr. Mark Brook).
 • Potom na ďalší riadok napíšte názov spoločnosti (i.e., Penbrook Medical Associates) a na ďalší riadok napíšte adresu spoločnosti. Na posledný riadok napíšte mesto, skratku štátu a poštové smerovacie číslo.


Ak je to možné, adresujte všetky mená. Do pozdravu v obchodnom liste je možné uviesť všetky mená. Ako pozdrav môžete použiť „Dear“ a pokračovať v oslovovaní všetkých adresátov. V obchodnom liste sa pozdrav končí dvojbodkou a nie čiarkou.[1]
Napríklad: „Dear. Dr. Nora Woodsová a dr. Mark Brook:“.


Pripojte kópiu. List však môžete písať mnohým, mnohým adresátom. V takom prípade môžete na spodnú časť listu pripojiť kópiu. Kópia alebo cc umožňuje ostatným vedieť, kto ešte dostáva list. Kópiu môžete pripojiť niekde pod svojím podpisom.

 • Kópia sa zvyčajne označuje slovami „cc“ alebo „kópie pre“, za ktorými zvyčajne nasleduje dvojbodka.
 • Viacero príjemcov sa uvádza s použitím ich celých mien a podľa abecedy. Napríklad: „cc: Dr. Mark Brook, dr. Nora Woodsová.“ Ak sú príjemcovia z inej firmy, je dôležité uviesť názov tejto firmy v zátvorke za menami. Napríklad: „cc: Dr. Mark Brooks (Penbrook Medical Associates), Dr. Nora Woods (Shepherd Medical Hospital).
 • Majte na pamäti, že výraz „kópia“ znamená, že budú kolovať kópie listu. Ak používate kópiu, mali by ste sa uistiť, že všetky uvedené strany dostanú svoju vlastnú kópiu listu. Ak list posielate len jednej osobe, nemali by ste používať kópiu.


Neformálne slovo použite len v určitých prípadoch. Vo výnimočných prípadoch môžete posielať obchodný list celej kancelárii alebo veľmi veľkej skupine. Len v tomto prípade je vhodné použiť neformálne slovo na oslovenie listu. Ak posielate hromadný e-mail napríklad celej spoločnosti, môžete napísať niečo ako „Vážení spolupracovníci“ alebo „Vážení kolegovia“, ak vaša spoločnosť pozostáva z viac ako 10 ľudí. Majte však na pamäti, že vždy je lepšie dostať meno.[2]

2. časť zo 4:Adresovanie osobného listu


Zvážte formálnosť. Formálnosť robí veľký význam v tom, ako list adresujete. Pri posielaní formálnych pozvánok, ako je napríklad pozvánka na svadbu, je zvykom používať tituly ako „pán.“ a „pani.“ To platí aj v prípade zasielania sprievodných listov. Ak však posielate neformálny list blízkemu priateľovi alebo členovi rodiny, na formálnosti záleží menej. Vhodné je jednoducho používať krstné mená, čo môže byť v skutočnosti jednoduchšie pri oslovovaní viacerých adresátov. Napríklad je ťažkopádnejšie napísať „Vážený pán. Silas Kingsley a pán. James Knight“, než jednoducho napísať: „Drahí Silas a James.“


Osobitnú pozornosť venujte manželským párom. Ak adresujete list viacerým príjemcom, často píšete manželskému páru. Urobte si vopred prieskum. Pozrite sa, či má dvojica rovnaké priezvisko, a uistite sa, že ich vo formálnom liste oslovujete príslušným titulom.[3]

 • To, čie meno je na prvom mieste, je trochu subjektívne, ale niektoré pravidlá etikety tvrdia, že ak má niekto vysoko postavený titul, napríklad lekár, jeho meno by malo byť na prvom mieste. Ak napríklad píšete manželom a manželke a manželka má titul PhD, napíšete: „Vážený pán dr. Jacobs a pán. Jacobs.“ Môžete tiež napísať: „Vážený pán doktor. a pán. Jacobs.“
 • Ak nikto nemá iný formálny titul ako „pán.“ alebo „pani.“, môžete jednoducho napísať „Vážený pán. a pani. Jacobs“ alebo „Vážený pán. Jacobs a pani. Jacobs.“ To naozaj závisí najmä od vašich preferencií. Môžete tiež skúsiť niečo ako: „Vážený Oliver a Marie Jacobsovci.“ Môžete tiež vymeniť poradie mien. Formálne pravidlá etikety zvyčajne uvádzajú meno muža na prvom mieste, čo je však do značnej miery zastaraný zvyk a niektorí ľudia sa môžu dokonca uraziť.
 • Ak má pár rôzne priezviská, nezabudnite to uviesť v pozdravnom liste. Napríklad: „Vážený pán. Jacobs a pani. Elliot“ alebo „Vážený pán. Oliver Jacobs a pani. Marie Elliotová.“
 • Ak ide o neformálny list, zachovajte jednoduchosť. Môžete napísať len „Vážená pani Marie a pán Oliver“ alebo „Vážený pán Oliver a pani Marie.“


Ak je to vhodné, oslovte rodinu ako jeden celok. Ak píšete list rodine, zvážte, či ju neoslovíte ako jeden celok. Môžete napríklad skúsiť niečo také: „Vážená rodina Donahueovcov.“ Toto je pozdrav, ktorý sa často používa na dovolenkových pohľadniciach.

 • Môžete tiež skúsiť uviesť niekoľko mien, ale nie všetky mená. Ak poznáte pár, ktorý má veľa detí, môžete skúsiť napríklad niečo také: „Milá Katie, James a rodina.“
 • V prípade menších rodín môže byť uvedenie mien všetkých príjemným spestrením. Ak to nie je príliš ťažkopádne, pokúste sa uviesť mená všetkých osôb. Napríklad: „Milá Katie, James, Harper a Brayden.“


Neformálne slovo použite ako poslednú možnosť. V niektorých prípadoch nemusíte vedieť, koho presne oslovujete. Hoci je vždy ideálne pokúsiť sa získať meno, ak to nie je možné, môžete použiť neformálne slová. Ak posielate sprievodný list do veľkého literárneho časopisu, môžete napísať „Vážená redakcia“, ak je päť alebo šesť redaktorov, ktorí sa zaoberajú príspevkami. Ak ste šéf a posielate list všetkým svojim zamestnancom, niekedy je vhodné niečo ako „Vážení zamestnanci“.[4]

 • Majte na pamäti, že vždy je najlepšie získať meno. Tento postup by ste mali použiť len v krajnom prípade, ak nie ste schopní nájsť konkrétne meno.

Časť 3 zo 4:Adresovanie obálky


Adresujte obchodný list. V obchodnom liste by ste napísali meno, potom názov spoločnosti, potom adresu na doručenie a nakoniec mesto, štát a poštové smerovacie číslo. V obchodnom liste napíšte meno prvej osoby, potom čiarku a za čiarkou jej titul v spoločnosti. Na nový riadok napíšte meno ďalšej osoby, titul atď.


Ak je to možné, uveďte všetky mená. Ak posielate list na jednu adresu, snažte sa uviesť všetky mená. Vo formálnom liste je najlepšie uviesť celé mená a tituly všetkých adresátov. Nie vždy je to však možné. Závisí to od veľkosti obálky a vášho rukopisu. Ak máte možnosť písať malým písmom a úhľadne alebo pracujete s väčšou obálkou, je pravdepodobne možné uviesť všetky mená.[5]

 • Môžete napríklad napísať niečo ako „Pán. Oliver Jacobs a pani. Marie Jacobs“ ako meno príjemcu. Ak ste obmedzení priestorom, môžete skúsiť niečo ako: „Pán. a pani. Jacobs.“
 • Uistite sa, že máte správne názvy. Ak má napríklad Oliver Jacobs doktorát, napíšte niečo ako „Dr. Oliver Jacobs a pani. Marie Jacobs.“ Alebo „Dr. a pani. Jacobs.“
 • Pri neformálnejších listoch si nerobte toľko starostí s titulmi. Jednoducho napíšte niečo ako „Oliver a Marie Jacobsovci“ alebo „Marie a Oliver Jacobsovci“.“


Skúste hovoriť o rodine ako o jednotke. Ak posielate vianočnú pohľadnicu, zvyčajne je vhodné napísať rodinu ako jeden celok. Na obálku môžete napísať „Rodina Jonesovcov“. Pokiaľ máte správne uvedenú adresu, poštový doručovateľ by mal byť schopný ju zistiť.


Adresujte list príslušnej inštitúcii. Ak posielate list väčšej inštitúcii, zvyčajne by ste mali napísať názov tejto inštitúcie. Pri podávaní žiadostí o granty, štipendiá a pod. sú na žiadosti zvyčajne uvedené pokyny, ktoré vysvetľujú, ako adresovať obálku. Zvyčajne by ste napísali niečo ako: „Prijímacia kancelária na Brownovej univerzite.“

 • Pri zasielaní príspevkov do literárneho časopisu by sa na webovej stránke časopisu mali nachádzať informácie o tom, ako adresovať obálku.

Časť 4 zo 4:Vyhýbanie sa nástrahám


Vyvarujte sa oslovovania manželského páru mužským menom. Niektoré veľmi zastarané pravidlá etikety odporúčajú vynechať meno ženy pri oslovení manželského páru. Pár by ste oslovili napríklad takto: „Pán. a pani. Oliver Jacobs.“ Kedysi to bol síce preferovaný spôsob oslovovania manželského páru, ale podľa moderných štandardov sa považuje za zastaraný. Mnohé ženy považujú za sexistické, ak sa v liste vynechá ich meno. Pri adresovaní listu alebo obálky by ste mali byť opatrní a vyhnúť sa vynechávaniu mena ženy.[6]


V sprievodných listoch sa vyhýbajte formuláciám ako „Komukoľvek, koho sa to týka“. Mnohí ľudia začínajú sprievodný list niečím ako „Komukoľvek, koho sa to týka.“ Môžete to urobiť, ak nájdete viacero mien vedúceho náboru. Vždy je však lepšie použiť jedno alebo dve mená. Napísanie „Komu to možno patrí“ naznačuje, že ste si neurobili prieskum. Náborového manažéra spoločnosti zvyčajne zistíte tak, že si prezriete jej webovú stránku.[7]

 • Ak nemôžete nájsť žiadne informácie o náborových manažéroch, použite na oslovenie motivačného listu konkrétne slovo. Fungovalo by napríklad: „Vážení náboroví manažéri“ alebo niečo ako: „Vážení náboroví pracovníci hotela Hilton.“

 • Uistite sa, že máte správne názvy. Pri oslovovaní viacerých adresátov sa uistite, že titul každého z nich je správny. Viete, či má niekto doktorát a oslovujte ho „Dr.“ Ak je niekto kňaz, skontrolujte, či sa zvyčajne oslovuje ako „páter.“ Pri odosielaní listu sa chcete uistiť, že rešpektujete tituly všetkých.[8]
 • Odkazy