Ako časovať francúzske slovesá do budúceho času: 2 kroky

Budúcnosť jednoduchá sa používa na opis vecí, ktoré sa stanú v budúcnosti.

Pomoc pri konjugácii francúzskych slovies


Tabuľka pravidelnej konjugácie francúzskych slovies

Podporte wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Tabuľka konjugácie nepravidelných francúzskych slovies

Podporujte wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Pracovný list pre francúzsky budúci čas

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.

Metóda 1 z 1:Konjugácia francúzskych slovies do budúceho času


Koncovky pravidelných slovies sú: ai, as, a, ons, ez, ont.[1]


  • Doplňte koncovky do infinitívneho tvaru slovies er alebo ir. Odstráňte „e“ pred pridaním prípony k slovesu na -re.[2]

    • Príklad: PARLER: Je parlerai, tu parleras, il/elle/on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils/elles parleront
    • S IR: FINIR: je finirai, tu finiras, il/elle/on finira, nous finirons, vous finirez, ils/elles finiront
    • S RE: VENDRE: Je vendrai tu vendras, il/elle/on vendra, nous vendrons, vous vendrez, ils/elles vendront
  • Odkazy