Ako byť lepším facilitátorom: 8 krokov (s obrázkami)

„Facilitátor“ je osoba, ktorá pôsobí ako „mazadlo“ tým, že pomáha tímu pri riešení otázok, ako je komunikácia alebo riešenie problémov, ale zvyčajne sa nepodieľa na skutočnom obsahu alebo riadení projektu tímu (čo je funkcia vedúceho tímu). Efektívna facilitácia môže vašej organizácii pomôcť maximalizovať jej zdroje tým, že z ľudí, ktorí s vami spolupracujú, vyťažíte maximum. Hoci existuje množstvo seminárov, školení a workshopov, na ktorých sa môžete naučiť, ako efektívne facilitovať alebo získať certifikát facilitátora, ak nemáte prostriedky na to, aby ste si najali facilitátora alebo sa ním stali, tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu začať. Nasleduje niekoľko tipov na efektívnu facilitáciu.

Kroky


Vytvorte príjemné prostredie na učenie.[1]


Vytvorte si stránku Základné pravidlá podporovať pozitívnu interakciu v skupine. Začnite s niekoľkými vlastnými a požiadajte skupinu o ďalšie, ktoré by chceli zahrnúť. Niekoľko príkladov základných pravidiel: [2]

 • Dôvernosť. Čo sa povie v tejto miestnosti, zostane v tejto miestnosti
 • Hovorte na základe svojich skúseností. Používajte „ja“ namiesto „ty“ alebo „my“
 • Neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Naše odpovede vychádzajú z našich jedinečných skúseností
 • Cvičiť sa v úcte k sebe a k druhým
 • aktívne počúvajte. Rešpektujte druhých, keď hovoria.


Udržujte zameranie rozhovoru na situáciu alebo problém.


udržiava dôveru a úctu všetkých účastníkov.


Aktívne počúvajte.


Používajte humor, keď je to vhodné.


Kontrolujte rušivé vplyvy vrátane rozptyľovania účastníkov.


 • Rozvíjajte účasť.

  • Ako facilitátor by ste mali hovoriť menej ako 40 % času
  • Pýtajte sa otvorené otázky
  • Buďte spokojní s tichom – môže to byť čas na premýšľanie. Po položení otázky počkajte celých 10 sekúnd.
  • Oslovujte ľudí menom.
  • V prípade potreby použite ako príklad svoje osobné skúsenosti.
 • Odkazy