Ako byť obľúbený u žiakov materskej školy: 10 krokov (s obrázkami)

Učitelia, ktorí majú blízky vzťah so svojimi škôlkarmi, uvádzajú, že ich žiaci sa učia rýchlejšie a lepšie vychádzajú so svojimi rovesníkmi. Získať si žiakov tak, aby vás mali radi bez toho, aby ste ich nechali behať po sebe, môže byť ako chôdza po napnutom lane. Poskytovaním príjemného prostredia a rešpektujúcim prístupom k študentom zabezpečíte, že sa študenti budú vo vašej blízkosti cítiť príjemne a zároveň zachováte produktívnu triedu.[1]

Časť 1 z 3:Rozvíjanie blízkych vzťahov


Buďte úprimní. Je dôležité, aby ste boli úprimní vo svojej túžbe mať dobrý vzťah so študentmi.[2]
Odborný zdroj
Courtney Copriviza
Učiteľka na základnej škole
Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2021.
Žiaci v materskej škole, rovnako ako všetky malé deti, dokážu odhaliť neúprimnosť a tá v nich vyvolá pocit nedôvery.[3]

 • Dúfajme, že ste skutočne nadšení z toho, že učíte v materskej škole. Ak áno, podeľte sa o toto úprimné nadšenie so svojimi študentmi, keď s nimi hovoríte medzi štyrmi očami, a povedzte im, ako sa tešíte, že ich vidíte. Napríklad, keď žiak ráno vstúpi do dverí, povedzte: „Je skvelé, že ťa opäť vidím.“ Keď sa žiak vráti do školy, povedzte mu: „Je skvelé, že ťa opäť!“
 • Nebojte sa povedať študentom, že máte zlý deň. Deti aj tak zachytia váš postoj, takže by ste im mali jasne oznámiť, prečo sa v daný deň nemusíte javiť nadšený. Deti ocenia vašu úprimnosť a vďaka tomu sa budú cítiť blízko vás. Ak ste napríklad nedávno stratili blízkeho človeka, neskrývajte to pred svojimi žiakmi. Namiesto toho sa s nimi o to podeľte spôsobom primeraným ich veku, napríklad slovami: „Nedávno mi zomrela mama, takže sa dnes cítim smutný.“


Prejavte záujem o aktivity svojich žiakov. Či už ide o niečo, čo sa učia v triede, alebo o mimoškolskú aktivitu, z ktorej sú nadšení, mali by ste prejavovať záujem o život vás škôlkarov tým, že im budete klásť otázky a nadchýnať sa ich vzrušením.

 • Ak vaši žiaci budú vedieť, že sa tešíte a zaujímate o ich život, budú sa s vami častejšie deliť o veci, čo podporí blízky vzťah.
 • Ukáž a povedz je dobrou príležitosťou, ako prejaviť záujem o život svojich žiakov. Mali by ste sa ich tiež opýtať na ich víkendové alebo letné plány. Môžete sa napríklad spýtať: „Aké dobrodružstvá ste zažili tento víkend?“
 • Snažte sa naučiť aspoň jednu vec alebo činnosť, ktorá každého z vašich žiakov zaujíma. Pravidelne sa ich na to pýtajte. Urobte si vlastný výskum na danú tému, aby ste sa mohli podieľať na záujme svojich žiakov. Ak napríklad jeden z vašich žiakov rád rybárči, naučte sa niečo o rybolove, aby ste sa o ňom mohli rozprávať.


Buďte vášniví. Žiaci sa nielen lepšie učia, keď sú ich učitelia zapálení, ale majú aj radšej zapálených učiteľov. Ak ste vášnivý a nadšený z témy, ktorú vyučujete, vaši škôlkari sa budú cítiť vášnivo a nadšene tiež.

 • Urobte z učenia zábavu! Skúste sa obliecť ako postava, keď učíte určité historické obdobie. Ak napríklad učíte svojich žiakov o objavení elektriny, oblečte sa ako Ben Franklin a prineste do triedy draka.
 • Nadšenie je dôležité najmä pri hodinách, ktoré si vyžadujú veľkú koncentráciu. Ak sa vaši žiaci na hodine matematiky nudia, nájdite spôsob, ako im vysvetliť, že vďaka matematike môžu vesmírne lode lietať na Mesiac a smartfóny zobrazovať všetky hry, ktoré deti tak rady hrajú.[4]


Smejte sa so svojimi žiakmi. Škôlkari sa radi smejú a budú sa k vám cítiť bližšie, ak ich budete pravidelne rozosmievať. Snažte sa do každej hodiny zakomponovať humor.[5]

 • Pri komunikácii so žiakmi sa často usmievajte. Deti v materskej škole napodobňujú výrazy tváre, ktoré vidia, takže ak sa usmievate a smejete, pravdepodobne sa budú usmievať a smiať s vami.
 • Ak pracovné zošity, ktoré používate, neobsahujú veľa humoru, vytvorte si vlastné pomôcky, ktoré obsahujú kreslené postavičky alebo vtipné vtipy, ktoré deti spoznajú.
 • Smiech so žiakmi je tiež dobrou príležitosťou na vyučovanie. Škôlkari sa budú smiať takmer na všetkom a niekedy sa smejú aj na veciach, na ktorých by sa smiať nemali. Ak žiakov naučíte hraniciam smiechu, budú vás mať radi a môžete tiež pomôcť ochrániť niektorých žiakov pred smiechom alebo šikanou.

Časť 2 z 3: Poskytovanie podpory


Vytvorte príjemné prostredie. Ak sa vaši škôlkari nebudú vo vašej triede cítiť dobre, nebudú sa cítiť dobre ani vo vašej blízkosti. Usporiadajte si triedu tak, aby sa vaši žiaci cítili ako doma. Urobte to srdečné a prívetivé.[6]

 • Keď vaši škôlkari ráno prídu, nechajte im hrať zábavnú, optimistickú hudbu. Vďaka tomu sa budú cítiť bezpečne a pohodlne hneď od začiatku.
 • Majte v triede domáceho miláčika, ako je napríklad muškár, alebo aspoň plyšové zvieratko. Vaši škôlkari sa budú s vami radi starať o zvieratko. Ak máte plyšové zvieratko, vaši škôlkari ocenia, že ho môžu stlačiť, keď majú zlý deň.
 • Skúste zriadiť nástenku, ktorú budú vaši žiaci používať na zdieľanie svojich udalostí a nápadov. Škôlkari sa radi delia o svoje zážitky s ostatnými – ale potrebujú na to odbytisko. Nástenka im poskytne priestor na písanie o ich nadchádzajúcom výlete alebo o strýkovi, ktorý ich cez víkend navštívil z iného mesta.
 • V prvý deň vyučovania vytvorte pre každého žiaka špeciálne tašky. Napíšte mená žiakov na vrecká a naplňte ich zásobami ako denník s menom žiaka a rôznymi farebnými fixkami.
 • Udržujte pomôcky usporiadané tak, aby ich deti ľahko našli. Vaši škôlkari sa budú cítiť bezpečnejšie, keď budú vedieť, kde sa čo nachádza. Označte plastové vane „fixkami“, „farbami“, „papierom“ a inými potrebami.


Buďte dôslední. Ak sa na vás vaši škôlkari môžu spoľahnúť, ľahšie vás budú mať radi.[7]
Odborný zdroj
Courtney Copriviza
Učiteľ základnej školy
Odborný rozhovor. 18. júna 2021.
Vaši škôlkari sa budú cítiť otvorenejší a budú vás chcieť mať radšej, ak budete spoľahliví a zabezpečíte stabilné prostredie v triede.[8]

 • Ak poviete, že niečo urobíte, urobte to. Ak žiakom poviete, že zajtra bude špeciálny „celodenný výtvarný“ deň, nezabudnite im pred hodinou vyzdvihnúť výtvarné potreby.
 • Dôsledne podporujte svojich žiakov. Ak ste jeden deň k žiakovi srdeční a podporujete ho, ale na druhý deň sa k nemu správate chladne, pravdepodobne vám začne nedôverovať.
 • Majte denný rozvrh a držte sa ho, ako sa len dá. Škôlkari sa cítia bezpečne a pohodlne vďaka rutinným postupom. Dajte im dopredu vedieť, ako bude deň vyzerať, a držte sa plánu.


Pristupujte k študentom na ich úrovni. Deti v materskej škole prichádzajú do školy so širokou škálou vedomostí a zručností. Nájdite si čas na pomoc žiakom, ktorí majú problémy s konkrétnou látkou.

 • Ak má žiak problémy s matematikou, dajte mu najavo, že je v poriadku, ak zaostáva za ostatnými žiakmi. Vypočujte si obavy žiakov, uznajte ich frustráciu a buďte trpezliví. Môžete napríklad povedať žiakovi: „Každý sa učí svojím vlastným tempom. Je niečo, čo môžem urobiť, aby som vám pomohol cítiť sa v tejto téme lepšie?“
 • Ak má žiak psychické alebo emocionálne ťažkosti, neostrakizujte ho. Porozprávajte sa s rodičmi žiaka alebo so školským poradcom a zistite, ako žiakovi čo najlepšie pomôcť a zároveň ho zapojiť do skupinových aktivít.

Časť 3 z 3: Podpora samostatnosti


Stanovte vysoké očakávania. Škôlkarom sa bude dariť, ak im budete klásť výzvy a dáte im príležitosť vzdelať sa. Budú vás mať radi a budú si vás vážiť, ak ich budete držať na úrovni ich najvyššieho potenciálu namiesto toho, aby ste ich nechali odísť, keď sa im nedarí.

 • Ak zadávate domáce úlohy, povedzte žiakom, že ich majú odovzdať do určitého dátumu. Ak žiak zmešká termín, nehanbite ho, ale povedzte mu, že veríte, že sa dokáže zlepšiť. Nezabudnite sa ich opýtať, ako im môžete pomôcť, aby si nabudúce pripravili domáce úlohy včas.
 • Uistite sa, že ste si stanovili dosiahnuteľné ciele. Nezabúdajte, že sú to škôlkari! Chcete pre nich vytvoriť výzvu, aby sa usilovali, ale nechcete im stanoviť ciele, ktoré v nich nevyhnutne zanechajú pocit sklamania. Ak napríklad učíte svojich študentov slovnú zásobu, požiadajte ich, aby sa každý týždeň naučili dve nové slová a použili ich vo vete. Nežiadajte od nich, aby sa naučili dvadsať nových slov.


Prejavte im úctu. Ste dospelý a vaši žiaci k vám budú prirodzene vzhliadať a prejavovať vám úctu. Je dôležité, aby ste rešpektovali aj svojich žiakov.[9]
Odborný zdroj
Courtney Copriviza
Učiteľka na základnej škole
Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2021.
Rešpekt ukazuje študentom, že sú osobnosti, ktoré si zaslúžia rešpekt a sú zodpovedné za svoje správanie.

 • Ak má žiak strach hovoriť v triede, nenúťte ho hovoriť. Môže sa stať, že žiak je len plachý a potrebuje povzbudenie; alebo sa môže stať, že žiak naozaj nerád rozpráva na hodine. Rozprávajte sa so žiakmi a rešpektujte ich rozhodnutia.
 • Ak žiak v triede vyčíňa alebo šikanuje iného žiaka, vyvodzujte voči nemu zodpovednosť. Dajte im najavo, že si ich príliš vážite na to, aby ste im dovolili unikať škodlivému správaniu. Môžete napríklad povedať: „Keď niekoho šikanujete, spôsobujete mu vnútornú bolesť. Myslím, že naozaj nechcete nikomu ublížiť, preto skúste aktivitu, pri ktorej zajtra poviete žiakovi, ktorého ste šikanovali, niečo dobré o ňom.“

 • Nechajte ich na pokoji. Jednou z vašich najväčších povinností ako učiteľa je starať sa o deti a pomáhať im. Niekedy však deti potrebujú prísť na veci samy. Ak necháte svojich škôlkarov niekedy bojovať s vlastnými odpoveďami, môžete im pomôcť rozvíjať zdravý pocit vlastnej hodnoty a nezávislosti.

  • Ak má dieťa problémy s matematickým problémom, neskáčte mu hneď do reči a nepovedzte mu, ako to má urobiť. Nechajte ich na chvíľu roztočiť kolesá a pomôžte im, len ak sa naozaj zaseknú.
  • Ak sa dvaja žiaci dostanú do slovného konfliktu, necíťte potrebu okamžite sa doň pustiť. Pozrite sa, ako zvládajú situáciu. Ak to vyriešia sami, pochváľte ich za to, že preukázali dobrý úsudok. Samozrejme, ak je konflikt fyzický, mali by ste okamžite zakročiť, aby sa nikomu nič nestalo.
 • Referencie