Ako byť produktívny v práci počas pomalého týždňa: 10 krokov

Jednou z najfrustrujúcejších vecí, s ktorou sa mnoho ľudí v práci stretáva, je pomalý týždeň. Pomalý týždeň síce môže priniesť úľavu od hektického rozvrhu, ale môže byť aj nudný. Okrem toho informovanie nadriadených, že nemáte veľa práce, môže viesť k tomu, že vám budú pravidelne prideľovať viac práce. V konečnom dôsledku by ste však mali pomalý týždeň v práci vnímať skôr ako príležitosť než ako problém. Pomalý pracovný týždeň vám nielen poskytne čas na vydýchnutie, ale umožní vám pokročiť v práci, dokončiť predtým nedokončenú prácu a podporí celkovú efektívnosť. Nakoniec, s trochou informácií a práce budete môcť zostať zaneprázdnení a byť produktívni počas pomalého pracovného týždňa a užívať si oddych od stresu.

1. časť z 3: Ako sa dostať dopredu v práci


Začnite pracovať na projektoch alebo inej práci naplánovanej na nasledujúci týždeň. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa vyrovnať s pomalým týždňom, je pokúsiť sa predbehnúť budúcu prácu. Tým, že si urobíte náskok v budúcej práci, využijete čas prestojov na to, aby ste sa neskôr zbavili tlaku.

 • Ak máte začať pracovať na projekte nasledujúci týždeň, začnite na ňom pracovať. Aj keď nemusíte byť úplne pripravení začať pracovať na tomto projekte (na základe informácií alebo spolupráce s inými pracovníkmi), môžete začať klásť základy projektu.
 • Ak máte naplánované stretnutia do budúcnosti, presuňte ich (ak je to možné).[1]

ODBORNÝ TIP

Elizabeth Douglasová

Generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow Elizabeth Douglasová je generálnou riaditeľkou spoločnosti wikiHow. Elizabeth má viac ako 15 rokov skúseností s prácou a riadením tímov v technologickom odvetví. Zastávala úlohy vo viacerých oblastiach vrátane počítačového inžinierstva, používateľského zážitku a produktového manažmentu. Získala bakalársky titul v oblasti informatiky a titul Master of Business Administration (MBA) na Stanfordskej univerzite. Elizabeth Douglas
Generálny riaditeľ spoločnosti wikiHow

Získanie náskoku by mohlo zlepšiť kvalitu vašej práce. Podľa Elizabeth Douglasovej, výkonnej riaditeľky spoločnosti wikiHow, „ak máte pomalý týždeň a môžete sa do niečoho ponoriť trochu skôr, môžete zistiť, že ste vlastne schopné urobiť lepšiu prácu, pretože budete mať čas na spracovanie svojich nápadov. Ak robíte ten istý projekt v krátkom termíne, možno nebudete mať čas sa nad ním naozaj hlboko zamyslieť.“


Porozprávajte sa so zamestnávateľom. Spýtajte sa svojho zamestnávateľa alebo nadriadeného, či existuje projekt, ktorý by chceli, aby ste začali realizovať skôr, ako sa očakávalo. Pravdepodobne budú radi, že ste nadšení a chcete čo najlepšie využiť čas strávený v práci. Nakoniec tak svojmu zamestnávateľovi dokážete, že ste pracovitý človek.

 • Povedzte zamestnávateľovi, že ste dokončili všetku prácu.
 • Povedzte niečo ako „Tento týždeň som bol pomerne produktívny, je ešte niečo, čo by ste chceli, aby som stihol?“
 • Pri rozhovore so šéfom nezabudnite vyjadriť poľahčujúce okolnosti daného týždňa. Nechcete, aby nadobudol dojem, že vám môže naďalej pravidelne prideľovať viac práce alebo prácu navyše.[2]


Postarajte sa o menšie projekty a administratívne detaily, ktoré vás zvyčajne zdržujú. Existuje celý rad drobných vecí, ktoré môžete robiť, vrátane doháňania práce s dodávateľmi, agentúrami alebo s kýmkoľvek, s kým môžete obchodovať mimo svojej kancelárie.

 • Naplánujte si stretnutia.
 • Objednať zásoby.
 • Zaplaťte účty alebo predložte faktúry.[3]

2. časť z 3:Dobiehanie starej práce a administratívne detaily


Pretrieďte si e-maily a hlasovú poštu. Skvelým spôsobom, ako využiť voľný čas, je triedenie e-mailov a hlasovej pošty. To je dôležité, pretože oboje sa môže rýchlo nahromadiť.

 • Usporiadajte si e-maily do priečinkov, na ktoré sa dá ľahko odkazovať.
 • Vymažte spam alebo odpadkový kôš a odhláste sa z e-mailových zoznamov, na ktorých nechcete byť.
 • Počúvajte a vymažte alebo uložte svoje hlasové správy.[4]


Dokončite projekty, ktoré ste odložili. Pomalý pracovný týždeň je skvelou príležitosťou na dokončenie projektov, ktoré ste už dlhšie odkladali. Je pravdepodobné, že tieto projekty vás už nejaký čas prenasledujú a spôsobujú vám úzkosť. Využite túto príležitosť na to, aby ste ich nadobro odstránili z cesty.

 • Urobte si zoznam projektov alebo pracovných činností, ktoré chcete odstrániť z cesty.
 • Zoraďte svoj zoznam podľa súvisiaceho tlaku alebo stresu.
 • Prechádzajte svojím zoznamom, pričom začnite projektmi, ktoré vám spôsobujú najväčší stres.


Vyplňte hodnotenie výkonu alebo sa stretnite so svojím nadriadeným. Využite svoj voľný čas tým, že dokončíte hodnotenia výkonnosti alebo sa stretnete s nadriadeným a prediskutujete svoju produktivitu. Vykonaním týchto činností dobre a produktívne využijete svoj voľný týždeň.

 • Naplánujte si stretnutie so svojím nadriadeným, aby ste prediskutovali svoju produktivitu alebo iné problémy súvisiace s prácou. Oslovte svojho nadriadeného a povedzte: „Ak máte čas, rád by som si s vami dohodol stretnutie. Chcem sa porozprávať o spôsoboch, ako môžem byť produktívnejší a/alebo pomôcť iným zamestnancom.“
 • Ak zastávate funkciu vedúceho pracovníka, začnite pracovať na hodnotení výkonnosti. Aj keď sa hodnotenie môže uskutočniť až o niekoľko týždňov alebo dokonca o niekoľko mesiacov, mali by ste byť schopní začať sa zaoberať niektorým jeho aspektom.[5]

3. časť z 3:Prijatie opatrení na podporu všeobecnej efektívnosti


Splňte požiadavky na ďalšie vzdelávanie. Mnohé pracovné miesta vyžadujú, aby zamestnanci absolvovali nejaký druh ďalšieho vzdelávania. Ak to vaša práca neumožňuje, je veľmi pravdepodobné, že vás zamestnávateľ povzbudí, aby ste sa zúčastnili odborného kongresu, konferencie alebo niečoho podobného.

 • Začnite pracovať na certifikácii. V závislosti od vášho odboru, profesie alebo povolania si možno budete musieť zabezpečiť alebo obnoviť certifikáty.
 • Zúčastnite sa seminára alebo konferencie počas týždňa. Možno budete môcť využiť voľný týždeň na účasť na seminári, konferencii alebo odbornom stretnutí. Na týchto podujatiach budete môcť nadviazať kontakty s inými odborníkmi, zabezpečiť si vzdelávanie alebo propagovať svoj produkt či služby.
 • Využite prestoje na absolvovanie požiadaviek na kurzy ďalšieho vzdelávania na diaľku.
 • Pred odchodom z kancelárie vždy informujte svojho šéfa.[6]


Vyčistite si svoj pracovný priestor. Skvelým spôsobom, ako využiť pomalé obdobie a podporiť efektivitu, je upratať si pracovný priestor. Váš pracovný priestor je zvyčajne jednou z vecí, ktoré trpia pri každodennej práci. Je to zlé, pretože to podporuje dezorganizáciu a brzdí vašu efektivitu.

 • Voľný týždeň je skvelý spôsob, ako si usporiadať všetky papiere, ktoré vám zahlcujú stôl. Roztrieďte ich a vhodne založte.
 • Vyčistiť svoje zásuvky od odpadkov, papierov, ktoré už nie sú dôležité, alebo súborov, ktoré sú nesprávne umiestnené.[7]


Požiadajte svojho šéfa, či môžete sledovať spolupracovníka. Stínovanie alebo jednodňové pozorovanie skúseného spolupracovníka je skvelý spôsob, ako využiť prestoje a zvýšiť efektivitu. Je pravdepodobné, že sa od staršieho zamestnanca naučíte niektoré zručnosti a techniky a budete ich môcť začleniť do svojho každodenného života.

 • Požiadajte o povolenie svojho šéfa. Povedzte: “ V poslednom čase som bol veľmi produktívny a rád by som sa stal tieňom iného zamestnanca, aby som mohol pozorovať spôsoby, ako byť ešte efektívnejší.“
 • Vopred kontaktujte zamestnanca. Nájdite si vedúceho zamestnanca na svojom oddelení, s ktorým sa už kamarátite. Pristúpte k nim a povedzte: „Nevadilo by vám, keby som vás niekoľko hodín pozoroval?? Myslím, že sa od vás môžem veľa naučiť.“
 • Uistite sa, že ide o zamestnanca, ktorý získal ocenenie alebo bol vedením ocenený za vynikajúcu prácu.

 • Usporiadajte súbory svojho oddelenia. V mnohých organizáciách je ich systém archivácie alebo ukladania informácií plný neefektívnosti a iných problémov. Využite prestoje a zlepšite tento systém. Je pravdepodobné, že v budúcnosti budete môcť uľahčiť prácu nielen sebe, ale aj celej kancelárii.

  • Sú všetky súbory umiestnené v centrálnej oblasti? Ak to nie je možné, vytvorte centrálne miesto na uloženie všetkých súborov, aby boli ľahko prístupné.
  • Ak už sú na centrálnom mieste, dobrovoľne vyraďte staršie súbory, aby ste uvoľnili miesto pre budúce.
  • Pred vykonaním akýchkoľvek zmien v systémoch archivácie alebo ukladania informácií sa opýtajte vedenia.
  • Zvážte pridanie nových a inovatívnych riešení archivácie, ako sú napríklad Dokumenty Google.[8]
 • Referencie