Ako byť v niečom lepší: 13 krokov (s obrázkami)

Ak sa chcete v niečom zlepšiť, nie je lepší čas ako súčasnosť. Prvým krokom na ceste k sebazdokonaľovaniu je osvojenie si zručnosti prostredníctvom sústredeného, cieleného štúdia. Potom vám precvičovanie techniky môže pomôcť pri vytváraní a dosahovaní dlhodobých cieľov. S úsilím a časom stráveným posilňovaním svojich slabých stránok sa môžete zlepšiť vo väčšine vecí.

Časť 1 z 3:Učebné zručnosti


Znížte počet rozptýlení počas učenia. Rozptyľovanie môže brániť vašej schopnosti sústrediť sa a rozvíjať akékoľvek zručnosti. Učte sa alebo študujte zručnosť v tichom, kontrolovanom prostredí s minimom rušivých vplyvov, ako sú hlasné zvuky, elektronické zariadenia alebo čokoľvek iné, čo bráni vašej schopnosti sústrediť sa.[1]

 • Snažte sa pri učení sa novej zručnosti nerobiť viacero úloh naraz. Čím viac sa dokážete na niečo sústrediť, tým viac času a mozgovej kapacity tomu môžete venovať.[2]
 • Ak chcete pri učení počúvať hudbu, vyberte si inštrumentálnu hudbu. Hudba s textom vás s oveľa väčšou pravdepodobnosťou rozptýli od vašej úlohy.[3]


Rozdeľte si učenie sa úlohy na časti. Ak dáte svojmu mozgu príliš veľa informácií naraz, môže vás to zahltiť a budete mať problém si ich zapamätať. Namiesto toho sa novú zručnosť učte po malých, ľahko stráviteľných častiach – po jednotlivých kapitolách alebo konkrétnych zručnostiach.[4]

 • Ak sa chcete zlepšiť napríklad v matematike, zamerajte sa na jeden matematický princíp denne, aby ste si časom vybudovali vedomosti.
 • Nezahlcujte sa informáciami, ak sa v niečom zlepšujete na skúšku. Rozloženie učiva vám pomôže lepšie pochopiť tému.[5]


Spojiť informácie s niečím, čomu rozumiete. Keď sa učíte niečo nové, snažte sa to prepojiť s niečím, čo ste už precvičili alebo zvládli. Takto môže váš mozog pri učení sa druhej témy preložiť zručnosti, ktoré ste sa naučili z prvej témy.[6]

 • Ak sa napríklad učíte lepšie šiť, myslite na zručnosť prstov a pozornosť voči vzorom, ktoré ste sa mohli naučiť pri pletení.


Zamerajte sa na to, čo vás na novej zručnosti vzrušuje. Ak máte problém sústrediť sa, kým sa učíte novú zručnosť, určte si niečo, čo vás na nej zaujíma. Využívajte časti, ktoré vás zaujali, ako motiváciu tráviť čas učením sa danej zručnosti.[7]

 • Ak sa napríklad učíte lepšie hrať na klavír, použite na cvičenie notové záznamy piesní, ktoré máte radi.


Klásť si otázky po naučení sa o danej téme. Po preštudovaní zručnosti si napíšte 5 – 10 otázok, ktoré zachytávajú dôležité prvky novej úlohy alebo koncepcie. Pokúste sa odpovedať na otázku bez akejkoľvek vonkajšej pomoci, aby ste si témy upevnili v mozgu.[8]

 • Keď sa napríklad učíte skicovať, napíšte si niekoľko otázok o kľúčových umeleckých princípoch, bežných chybách pri kreslení a technikách na zlepšenie vašich skicovacích zručností.
 • Ak sa učíte z učebnice, skontrolujte, či na konci každej kapitoly nie sú otázky na precvičenie. Tieto otázky sú zvyčajne formulované tak, aby ste sa naučili kľúčové prvky o danom koncepte.

2. časť z 3:Cvičenie s cieľom


Určite si cieľ cvičenia. Skôr ako začnete cvičiť, premyslite si, v ktorých úlohách sa potrebujete zlepšiť. Stanovte si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť do konca cvičenia, aby vaše cvičenie malo konkrétny cieľ.[9]

 • Pri nácviku písania eseje si napríklad môžete dať za cieľ načrtnúť do konca sedenia aspoň 3 úvodné odseky.


Počas cvičenia modelujte odborníkov vo svojom odbore. Modelovanie ľudí, ktorí sú už v danej oblasti zruční, vám môže pomôcť naučiť sa, ako ju úspešne dosiahnuť. Vyhľadajte 2-3 ľudí známych zručnosťou, ktorú sa chcete naučiť, a po preštudovaní ich práce si precvičte jej napodobňovanie. Po vybudovaní základov od odborníkov si budete môcť časom vytvoriť vlastný štýl.[10]

 • Ak sa chcete napríklad naučiť spievať, vypočujte si piesne niekoľkých spevákov, ktorých obdivujete, a precvičujte hudbu, ktorú spievali.


Počas cvičenia vyhľadávajte okamžitú spätnú väzbu. Nečakajte na koniec cvičenia, aby ste si skontrolovali, čo ste urobili správne alebo nesprávne. Namiesto toho si po každej úlohe skontrolujte svoj pokrok, aby ste zistili, čo robíte správne a v čom sa musíte zlepšiť.[11]

 • Pomôže vám to rýchlo zlepšiť všetky nedostatky, ktoré máte, namiesto toho, aby ste cvičili nesprávne techniky.
 • Ak sa napríklad učíte šprintovať, merajte si čas po každom kole alebo kilometri. Ak nie ste spokojní so svojím časom, dajte si za cieľ zabehnúť ďalšie kolo alebo míľu rýchlejšie.


Keď budete pripravení, precvičujte pred niekým iným. Keď ste si to precvičili sami a cítite sa istí svojimi schopnosťami, precvičte si to pred priateľom alebo členom rodiny. Môžu zhodnotiť, čo ste sa doteraz naučili, a poskytnúť vám nový pohľad na to, v čom sa máte ďalej zlepšiť.[12]

 • Ak si precvičujete napríklad verejný prejav, zhromaždite niekoľko svojich blízkych priateľov a predveďte im prejav. Na konci prejavu ich požiadajte o spätnú väzbu a tipy na zlepšenie.
 • V prípade zručností, ktoré sú viac nezávislé (napríklad rýchle čítanie alebo učenie sa európskych dejín), si môžete vytvoriť zoznam kľúčových faktov o danej téme a naučiť ich inú osobu.

Časť 3 z 3:Prekonávanie slabých stránok


Zmeňte svoje zvyky pri cvičení, ak sa cítite zaseknutí. Ak máte pocit, že ste v zabehnutých koľajach alebo sa vám nedarí zlepšiť určitú zručnosť, zmena spôsobu cvičenia vám môže pomôcť priblížiť sa k svojim slabým stránkam jedinečnou optikou. Zamerajte sa pri cvičeniach na svoje konkrétne slabé stránky a vyskúšajte rôzne cvičenia na posilnenie svojich schopností.[13]

 • Ak sa napríklad učíte písať poéziu, namiesto voľného písania by ste mohli niekoľko sedení trénovať anotáciu poézie.


Pridajte sa k študijnej alebo cvičnej skupine. Stretnutie s inými ľuďmi, ktorí sa učia novú úlohu, by vám mohlo pomôcť nájsť nové spôsoby prístupu k téme a posilniť slabé miesta. Nájdite si skupinu alebo klub na cvičenie vo vašej škole alebo komunitnom centre, prípadne sa opýtajte iných ľudí, ktorí cvičia rovnakú zručnosť, či vedia o nejakých skupinách.

 • Ak máte problémy s učením sa smečovania, môžete sa napríklad pridať k basketbalovému tímu komunity.
 • Ak vo svojom okolí nenájdete žiadnu skupinu, vždy si môžete namiesto toho vytvoriť vlastnú.


Vyhodnoťte svoje zlepšenie podľa nového merania. Niekedy vám zmena spôsobu hodnotenia vašich schopností pomôže odhaliť slabé stránky a zlepšiť silné stránky. Namiesto rýchlosti alebo obratnosti sa môžete zamerať napríklad na svoju presnosť alebo silu.[14]

 • Namiesto toho, aby ste svoje maliarske schopnosti merali napríklad podľa toho, koľko diel urobíte za deň, môžete sa zamerať na to, ako sa zlepšujete v technike tieňovania.

 • Nevzdávajte sa, ak máte problémy s určitou zručnosťou. Ak sa vám nedarí zlepšiť sa, pokračujte v cvičení a učte sa o ňom každý deň viac. Zamerajte sa na to, čo robíte dobre, a keď dosiahnete pokrok v slabých stránkach, oslavujte svoje silné stránky, aby ste zvýšili svoju motiváciu.[15]

  • Aj keď vám táto zručnosť nepríde prirodzená, môžete si ju časom osvojiť a posilniť.
  • Snažte sa nebiť sa za chyby, ktoré urobíte. Chyby vám môžu pomôcť naučiť sa viac o vašej technike a vyhnúť sa problémom v budúcnosti.[16]
 • Odkazy