Ako darovať čiastočne použité balenia jednorazových plienok

Čo robiť, keď ide o učenie na nočník, keď vaše batoľa ukazuje, že je pripravené, ale to vrecko s jednorazovými plienkami sa stále nájde zavesené okolo? Je to nevyhnutné a musí si tým prejsť každý rodič. Za predpokladu, že máte k dispozícii záložné formy, keď sa pokúsite dieťa naučiť na nočník, skúste ich darovať, ak máte k dispozícii iné formy „veľkého detského“ oblečenia. Deti s radosťou prijmú skutočnosť, že sa z nich stáva veľké dieťa, keď uvidia, že ich dávate preč. Tento článok vám vysvetlí, ako ich darovať.

Kroky

Zlikvidujte všetky jednorazové plienky, ktoré boli kedysi použité na dieťa. Dokonca aj tie, ktoré boli na dieťa položené čo i len na sekundu, by sa mali vyhodiť. Plienky, ktoré boli použité len na sekundu, by mohli byť znečistené potom, ktorý nie je hygienický pre potenciálneho ďalšieho používateľa. Tieto „použité“ plienky sa nikdy nemôžu darovať, bez ohľadu na dôvod alebo dĺžku používania na dieťati.[1]

Zabaľte všetky zvyšné nepoužité plienky späť do pôvodného obalu. Udržujte ich uložené vo vzpriamenej polohe, podobne ako ste ich našli pri otvorení balíka.

Obal prelepte páskou, napríklad baliacou páskou alebo lepiacou páskou. Použite baliacu techniku, ktorá zabezpečí balík okolo plienok. Uistite sa, že balenie sa dá zložiť okolo čo najväčšej časti zvyšku výrobku, aby doň nemohol preniknúť vzduch.

Obvolajte niektoré z miestnych škôlok, ktoré sú vám najbližšie. Zistite, či prijmú váš dar nepoužitých plienok. Väčšina centier dennej starostlivosti akceptuje tieto plienky bez väčších problémov. Nezabudnite im vysvetliť, že ste vyhodili tie plienky, ktoré vaše dieťa používalo, ak ešte nejaké existujú.

Vyberte škôlku, ak ich neprijímajú všetky miestne škôlky. Predškolské zariadenia sú vašou jedinou zálohou. Nie všetky školy ich prijmú, kvôli možným školským predpisom o používaných veciach.

Privezte svoje auto na parkovisko k dverám prijímacieho strediska.

Prejdite k dverám s balíkom v ruke.

Požiadajte osobu, s ktorou ste hovorili po telefóne, aby vás privítala vo dverách.

Odovzdajte im balík. Ochotne ich prijmú a akceptujú.

  • Ústne im poďakujte za prijatie. S radosťou vám pomohli tým, že ich zobrali, tak ako lepšie ich odmeniť, než slovami „Ďakujem“.[2]
  • Odkazy