Ako definovať štýl triedy CSS: 8 krokov (s obrázkami)

Triedy sú peknou funkciou v jazyku HTML, ktorá umožňuje priradiť prvku určitý názov. Môžu byť štylizované pomocou CSS. Ak neviete, ako tieto funkcie používať, pomôže vám tento článok.

Kroky

Vytvorte dokument HTML.

Vytvorte základnú kostru HTML. Pre pripomenutie, ide o otvárací tag HTML, otvárací tag head, zatvárací tag head, otvárací tag body, zatvárací tag body a zatvárací tag html.

Vytvorte si prvok HTML. Môže to byť odsek, nadpis alebo čokoľvek, čo chcete.

Dajte prvku HTML triedu. Urobíte to vložením „class=“názov triedy“ do úvodnej značky pre váš prvok.

Medzi značky head vložte značku „style“. Tu umiestnite svoje CSS.

Vyvolajte svoju triedu. Toto sa vykoná vložením „.názov triedy { }“ v dokumente CSS.

Vložte požadované štýly medzi kučeravé zátvorky.

  • Vychutnajte si svoj štylizovaný prvok HTML!