Ako defragmentovať Windows 7: 10 krokov (s obrázkami)

Spustenie programu Defragmentácia disku v systéme Windows 7 umožní počítaču usporiadať všetky fragmentované údaje, čo môže zvýšiť celkovú rýchlosť a efektívnosť počítača. V systéme Windows 7 môžete počítač defragmentovať ručne kedykoľvek alebo nastaviť pravidelný plán defragmentácie pomocou nástroja Disk Defragmenter. Pri defragmentácii počítača so systémom Windows 7 postupujte podľa týchto pokynov.

Časť 1 z 3:Prístup k nástroju Defragmentácia disku v systéme Windows 7

Kliknite na tlačidlo „Štart“ počítača so systémom Windows 7. Potom do panela vyhľadávania zadajte „Disk Defragmenter“.

  • Prípadne môžete prejsť do ponuky Štart > Všetky programy > Príslušenstvo > Systémové nástroje > Defragmentátor disku

Kliknite na „Disk Defragmenter“ pre prístup k programu. Kliknutím na „Defragmentovať disk“ spustite proces.

Časť 2 z 3:Ručné spustenie programu Defragmentácia disku

Kliknite na názov disku, ktorý chcete defragmentovať. Ak chcete napríklad defragmentovať hlavný pevný disk počítača, vyberte položku „OS (C).“

Kliknutím na „Defragmentovať disk“ alebo „Defragmentovať teraz“ začnite proces defragmentácie. Defragmentácia disku bude trvať niekoľko minút až niekoľko hodín v závislosti od jeho veľkosti a aktuálneho stavu fragmentácie.

Časť 3 z 3:Konfigurácia plánu defragmentácie disku

Kliknite na položku „Zapnúť plán“ alebo „Konfigurovať plán.

Umiestnite zaškrtávacie políčko vedľa položky „Spustiť podľa plánu.

Vyberte frekvenciu, s akou sa má Defragmentátor disku spúšťať. Môžete si vybrať, či chcete defragmentovať počítač denne, týždenne alebo mesačne.

Vyberte deň v týždni a čas, kedy chcete, aby sa program Disk Defragmenter spustil.

Kliknutím na „Vybrať disky“ vyberte disky, ktoré chcete defragmentovať. Môžete si vybrať defragmentáciu všetkých diskov alebo vybrať disky.

  • Kliknutím na „OK“ a potom na „Zavrieť“ uložte svoje nastavenia programu Defragmentácia disku. Váš počítač bude potom pravidelne defragmentovať v deň a čas, ktoré ste vybrali pre plán.
  • Odkazy