Ako deliť exponenty: 7 krokov (s obrázkami)

Delenie výrazov, ktoré majú exponenty, je jednoduchšie, ako sa zdá. Pokiaľ pracujete s rovnakým základom, stačí od seba odčítať hodnoty exponentov a zachovať rovnaký základ. Ak s tým máte problémy, prejdite na krok 1, kde nájdete jednoduchý návod, ako postupovať.

Časť 1 z 2:Pochopenie základov


Zapíšte problém. Najjednoduchšia verzia tohto problému bude v tvare ma ÷ mb. V tomto prípade pracujete s úlohou m8 ÷ m2. Zapíšte si to.


Odpočítajte druhý exponent od prvého. Druhý podiel je 2 a prvý podiel je 8. Takže úlohu môžete prepísať ako m8-2.[1]


Uveď svoju konečnú odpoveď. Keďže 8 – 2 = 6, vaša konečná odpoveď je m6. Je to tak jednoduché. Ak nepracujete s premennou a máte v základe skutočné číslo, napríklad 2, potom by ste museli vykonať matematické výpočty (26 = 64), aby ste dokončili riešenie úlohy.[2]

2. časť z 2:Prejsť míľu navyše


Uistite sa, že každý výraz má rovnaký základ. Ak pracujete s rôznymi základmi, nemôžete exponenty deliť. Tu je to, čo potrebujete vedieť:

 • Ak pracujete s úlohou s premennými, napríklad m6 ÷ x4, potom už nemôžete urobiť nič iné, aby ste ju zjednodušili.
 • Ak sú však základy čísla a nie premenné, môžete s nimi manipulovať tak, aby ste nakoniec dostali rovnaký základ. Napríklad v úlohe 23 ÷ 41 musíte najprv dosiahnuť, aby oba základy boli „2.“ Stačí prepísať 4 na 22 a vypočítať: 23 ÷ 22 = 21 alebo 2.
  • Môžete to však urobiť len vtedy, ak dokážete väčší základ premeniť na výraz štvorcového čísla tak, aby mal rovnaký základ ako prvý.


Delenie výrazov s viacerými premennými. Ak máte výraz s viacerými premennými, potom stačí vydeliť exponenty z každého rovnakého základu, aby ste dostali konečnú odpoveď. Tu je návod, ako to urobiť: [3]

 • x6y3z2 ÷ x4y3z =
 • x6-4y3-3z2-1 =
 • x2z


Delenie výrazov s koeficientmi. Pokiaľ pracujete s rovnakým základom, nie je problém, ak má každý výraz iný koeficient. Jednoducho vydeľte exponenty ako zvyčajne a prvý koeficient vydeľte druhým. Ako na to:[4]

 • 6×4 ÷ 3×2 =
 • 6/3×4-2 =
 • 2×2

 • Delenie výrazov so zápornými exponentmi. Na delenie výrazov so zápornými exponentmi stačí presunúť základ na druhú stranu zlomkovej čiary. Ak máte v čitateli zlomku číslo 3-4, musíte ho presunúť do menovateľa. Tu sú dva príklady: [5]

  • Príklad 1:

   • x-3/x-7 =
   • x7/x3 =
   • x7-3 =
   • x4
  • Príklad 2:

   • 3x-2y/xy =
   • 3y/(x2 * xy) =
   • 3y/x3y =
   • 3/x3
 • Odkazy