Ako dobre zvládnuť test SAT (s obrázkami)

Dobré zvládnutie testu SAT je dôležitým krokom k tomu, aby ste sa dostali na dobrú vysokú školu. Ak však vaše výsledky v testoch nie sú také, aké by ste chceli, neznamená to, že sa musíte vzdať svojich snov. Zlepšiť sa môžete tak, že sa počas prípravy na test zameriate na tematické oblasti, s ktorými máte problémy. V deň testu si potom doprajte čo najlepší štart tým, že budete dobre oddýchnutí a najedení. Nakoniec použite stratégie na písanie testov, ktoré vám pomôžu rozumne hospodáriť s časom a postupovať v teste spôsobom, ktorý hrá do kariet vašim silným stránkam.

Časť 1 z 3: Príprava na test


Analyzujte svoje predchádzajúce výsledky. Ak ste už test písali alebo ste si robili cvičné testy, zopakujte si otázky, ktoré ste nesprávne vyriešili. Zistite, aké typy otázok to boli. Mali ste problémy s matematickými úlohami, ktoré sa týkali desatinných čísel alebo zlomkov? Boli pre vás najťažšie otázky týkajúce sa slovnej zásoby? Identifikujte svoje slabé stránky, aby ste vedeli, kde začať prípravu na test.[1]


Zamerajte sa na predmety, ktoré vám robia problémy. Keď viete, ktoré typy otázok znižujú vaše výsledky, zamerajte svoj čas a energiu na tieto konkrétne predmety. Kúpte si knihu na prípravu na test alebo si ju požičajte v knižnici a za večer si zopakujte 20 otázok, ktoré sú rovnaké ako tie, ktoré ste pokazili.[2]


Stanovte si malé ciele. Možno máte na mysli konkrétny výsledok, ktorý chcete časom dosiahnuť. Musíte si však vymyslieť niekoľko malých, realistických krokov, ktoré môžete urobiť hneď teraz. Ak robíte 20 otázok za večer, snažte sa správne vyriešiť 15 z nich. Keď sa vám to podarí, snažte sa správne vyriešiť 17 z nich.[3]

 • Namiesto toho, aby ste sa snažili naučiť všetky slovíčka v knihe, sústreďte sa na učenie predpôn a prípon. Tie vám neskôr pomôžu pochopiť viac slovíčok.
 • Ak máte problémy s esejistickou časťou, nastavte si časovač a nacvičte si, ako napísať osnovu za menej ako päť minút.


Ak si to môžete dovoliť, prihláste sa na kurz prípravy na testovanie. Ak máte problémy s učením sa sami, prihláste sa na kurz prípravy na test. Opýtajte sa svojho výchovného poradcu na všetky kurzy, ktoré ponúka vaša škola. Ak si to vaša rodina môže dovoliť, prihláste sa prostredníctvom služby, ako je Princeton Review. Ak chcete viac individuálnej pozornosti, obráťte sa na spoločnosť zaoberajúcu sa prípravou na testy a opýtajte sa na súkromných učiteľov.[4]


Ak máte obmedzený rozpočet, zorganizujte si študijnú skupinu. Kurzy na prípravu na testovanie môžu byť pre mnohé rodiny príliš drahé. Ak máte obmedzený rozpočet, zhromaždite niekoľko priateľov alebo spolužiakov a vytvorte študijnú skupinu, ktorá sa bude stretávať po škole raz alebo dvakrát týždenne. Opýtajte sa niektorého z učiteľov, či by bol ochotný viesť niekoľko stretnutí, alebo použite ako pomôcku knihu na prípravu na test.

 • Študijné skupiny môžu byť užitočné aj pre tých, ktorí navštevujú kurzy na prípravu na test.


Zapamätajte si všeobecné pokyny k testu. Je dôležité dodržiavať pokyny vytlačené na začiatku testu SAT, ale ich čítanie môže trvať dlho. A tie sa od testu k testu nemenia, takže si ich zapamätajte ako súčasť prípravy na test. Vedieť, čo sa od vás očakáva pri vypĺňaní odpoveďového hárku (i.e. používaním ceruzky č. 2, úhľadným vypĺňaním bublín atď.).[5]

 • Ušetríte tak čas v deň testu a môžete získať pár minút navyše na zodpovedanie otázok.


Vykonávajte cvičné testy. Test SAT má každý rok rovnaký formát, takže si môžete zlepšiť výsledky jednoduchým nácvikom celého testu. Napodobnite prostredie testu tak, že sa zavriete do tichej miestnosti a požiadate rodinu, aby vás nerušila. Nastavte si časovač, vypnite telefón a urobte si cvičný test na zadnej strane knihy na prípravu na test.

 • Ďalšie cvičné testy môžete nájsť online, hoci za ne možno budete musieť zaplatiť.
 • Ak si neveríte, že sa dokážete sústrediť celý čas, požiadajte jedného z rodičov, aby pôsobil ako moderátor testu a ticho sedel v miestnosti, kým budete pracovať.

2. časť z 3:Používanie stratégií pri písaní testov


Noste hodinky. Vo väčšine testovacích centier sú v miestnosti hodiny, ale nemusíte ich dobre vidieť. Nájdite si spoľahlivé hodinky, ktoré môžete nosiť počas testu, aby ste mali prehľad o tom, koľko času ste strávili nad otázkami. Nebudete môcť mať vytiahnutý telefón, preto si zaobstarajte skutočné náramkové hodinky.[6]


Najskôr odpovedzte na otázky, ktoré sú pre vás najľahšie. Test SAT má tendenciu obsahovať ľahšie otázky na začiatku a ťažšie otázky ku koncu. To však neznamená, že to, čo je jednoduché pre ostatných, je jednoduché aj pre vás. Preskočte test a odpovedzte na otázky, o ktorých viete, že ste v nich dobrí, potom sa vráťte na začiatok a prejdite si všetko ostatné.[7]

 • Dávajte si veľký pozor na označenie príslušného miesta na odpoveďovom hárku, ak nejdete v poradí. Skôr ako niečo označíte, pozrite sa medzi číslo otázky a číslo odpovede, aby ste sa uistili, že sa zhodujú.


Pri odpovediach, ktoré nepoznáte, si urobte kvalifikovaný odhad. Systém hodnotenia SAT kedysi strhával viac bodov za nesprávnu odpoveď ako za nevyplnenú odpoveď, ale to už neplatí. Prázdne odpovede a nesprávne odpovede sa teraz odpočítavajú rovnako. Ak nepoznáte odpoveď na otázku s viacerými možnosťami, vylúčte odpovede, o ktorých viete, že sú nesprávne. Potom tipujte medzi možnosťami, ktoré vám zostali.

 • Ak váhate medzi dvoma možnými odpoveďami, uprednostnite tú, ktorá bola vašou intuitívnou reakciou pri prvom prečítaní otázky. Vaše inštinkty sú často správne, preto ich využite, ak sa aj tak chystáte hádať.[8]


Múdro si rozvrhnite čas. Zvyčajne by ste nemali stráviť nad otázkou viac ako jednu až dve minúty. Ak riešite ťažkú otázku a zistíte, že ste nad ňou strávili viac ako dve minúty, zakrúžkujte ju a pokračujte ďalej. Potom sa k nim vráťte neskôr, ak máte čas.[9]

 • Dávajte pozor, aby ste sa pri písaní testu neponáhľali. Nechcete sa dopustiť neopatrných chýb, pretože ste sa ponáhľali a pozorne ste si neprečítali otázky.[10]
  Odborný zdroj
  Jennifer Kaifesh
  Učiteľ na prípravu na test
  Odborný rozhovor. 8. novembra 2019.


Na odpoveďový hárok píšte úhľadne. Nájdite si čas na to, aby ste si odpovede úhľadne zaznačili do odpoveďového hárku a úplne vyplnili bubliny. Keď bude stroj neskôr test hodnotiť, nebude schopný interpretovať, čo znamená zatúlaná značka ceruzkou, takže môže označiť otázku za nesprávnu.[11]


Sledujte svoj pokrok v testovom zošite. Do testového zošita si môžete písať, preto si urobte jasné značky alebo poznámky, aby ste mohli sledovať svoj pokrok. Zakrúžkujte otázky, ktoré ste úplne vynechali, a označte si tie, ktoré ste uhádli, ale chcete sa k nim vrátiť, ak bude čas.[12]

 • Poskytujú aj odpadový papier, ktorý môžete použiť na riešenie matematických úloh. Napíšte si číslo otázky vedľa práce pre prípad, že sa k nej budete chcieť neskôr vrátiť.


Pred čítaním dlhých pasáží si prečítajte otázky. Ak nie ste rýchly čitateľ, nebudete mať čas prečítať si úryvok, pozrieť si otázky a potom si úryvok prečítať znova. Pri dlhých pasážach, ktoré sú dlhšie ako len niekoľko riadkov, si otázky najprv prečítajte. Potom si pri čítaní úryvku podčiarknite všetky informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri odpovedi.[13]


Ak píšete pomaly, napíšte esej v štyroch odsekoch. Typická esej na skúšku SAT má formát piatich odsekov: úvod, tri hlavné odseky a záver. Hoci úvod a záver sú kľúčové, neexistuje pravidlo, že musíte mať tri hlavné odseky. Dôležité je mať dobre rozpracované odseky, takže ak ste pomalý pisateľ, zvážte, či nevynecháte tretí odsek a napíšete esej o štyroch odsekoch.

 • Rozvíjajte svoje dva hlavné odseky tak, že svoje tvrdenia podložíte niekoľkými príkladmi z textu.
 • Snažte sa o dĺžku približne 2 až 2.Celkovo 5 strán, ale nezaplňte ich príliš dlhými citátmi z úryvku alebo veľkým rukopisom. Hodnotitelia v teste to prezrú.

Časť 3 z 3:Fyzická príprava


Noc pred testom si doprajte dostatok spánku. Aj keď môžete byť v pokušení zostať dlho hore a večer pred testom sa učiť navyše, môže to mať negatívny vplyv na váš výsledok. Noc pred skúškou sa snažte spať aspoň osem hodín, aby ste boli oddýchnutí a ráno sa lepšie sústredili.[14]
Odborný zdroj
Arash Fayz
Učiteľ na prípravu na maturitu
Rozhovor s odborníkom. 1. novembra 2019.

 • Ak máte večer pred testom problémy so zaspávaním, nasmerujte svoju myseľ preč od pretekárskych myšlienok. Predstavte si niečo relaxačné, napríklad ležanie v hojdacej sieti, a potom postupne dopĺňajte ostatné obrazy a detaily.[15]
 • Skúste si 30 minút čítať dobrú knihu (nie knihu na prípravu na test), aby ste sa upokojili natoľko, že zaspíte.


Ráno v deň testu zjedzte raňajky plné bielkovín. Aj keď bežne neraňajkujete, je dôležité, aby ste tak urobili v deň testu. Minimalizujete tak šancu, že vás bude rozptyľovať hlad. Jedzte potraviny s veľkým množstvom bielkovín, ako sú vajcia, klobása alebo slanina a grécky jogurt. Pridajte si celozrnný toast, ktorý vás zasýti na dlhšie.

 • Počas testu je niekoľko krátkych prestávok. Vezmite si so sebou müsli tyčinku alebo vrecúško mandlí na občerstvenie počas týchto prestávok, ktoré vám pomôžu udržať si koncentráciu.[16]

 • Cvičenie deň pred alebo ráno v deň testu. Cvičenie vám pomôže zbaviť sa stresu, preto si naň nájdite čas aj deň pred testom. Choďte si zabehať alebo zaplávať, prípadne si zacvičte jogu. Deň testovania môžete začať aj rýchlou prechádzkou, aby ste si rozprúdili krv.
 • Odkazy