Ako dosiahnuť, aby sa nový zamestnanec cítil vítaný: 13 krokov

Všetci sme už niekedy boli „novým zamestnancom“. Všetci vieme, že najťažšou časťou každého nového zamestnania je prežiť prvý deň. Keď teda príde rad na vás, aby ste pomohli nováčikovi, postupujte podľa týchto krokov, aby ste odviedli dobrú prácu a uistili sa, že sa budú chcieť vrátiť do práce aj na druhý deň.

Časť 1 z 3:Prehliadka nového zamestnanca

Ukážte im rozloženie budovy. Urobte novým zamestnancom krátku prehliadku a upozornite ich na veci, ako sú rôzne oddelenia, toalety, oddychové miestnosti, konferenčné miestnosti a kancelárie VIP. Ľudia sa zvyčajne začnú cítiť uvoľnene až vtedy, keď sa oboznámia so svojím prostredím.

 • Nezabudnite im oznámiť, či je na území spoločnosti zakázané fajčiť.
 • Poukážte na oblasti osobitného záujmu, napríklad kde sa ľudia radi stretávajú a kam by nikdy nemali chodiť.

Predstavte ich súčasným zamestnancom. Súčasťou každej orientácie je naučiť sa mená ľudí, s ktorými budete pracovať. Oboznámenie nového zamestnanca so spolupracovníkmi nielenže zvyšuje jeho pohodlie, ale znižuje aj zmätok a napätie pri adaptácii nového pracovníka.

 • Namiesto nudného zoznamu zamestnancov vytvorte koláž tvárí zamestnancov, aby mal nový zamestnanec pocit, že nastupuje do komunity a nie len do zamestnania.[1]

ODBORNÝ TIP

Elizabeth Douglasová

Generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow Elizabeth Douglasová je generálnou riaditeľkou spoločnosti wikiHow. Elizabeth má viac ako 15 rokov skúseností s prácou a riadením tímov v technologickom priemysle. Pracovala vo viacerých oblastiach vrátane počítačového inžinierstva, používateľského zážitku a produktového manažmentu. Získala bakalársky titul v oblasti informatiky a titul Master of Business Administration (MBA) na Stanfordskej univerzite. Elizabeth Douglasová
Generálny riaditeľ spoločnosti wikiHow

Elizabeth Douglas, generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow, radí: „Podľa mojich skúseností je veľmi dôležité, aby zamestnanec na začiatku svojej práce poznal aspoň jedného človeka v spoločnosti, ktorý nie je jeho šéfom. Noví zamestnanci majú často veľa otázok, ktorými nechcú obťažovať svojho šéfa, a je dôležité, aby mali k dispozícii iný kanál, kde môžu získať odpovede na tieto otázky.“

Ukážte im užitočné osoby a miesta. Aj keď nový zamestnanec, ktorého ste vzali pod svoje krídla, pracuje na inom oddelení, stále môžete poukázať na najužitočnejšie miesta a spolupracovníkov vo vašej spoločnosti.

 • Môžete ich spojiť s ľuďmi, o ktorých je známe, že sú priateľskí, a s ľuďmi, ktorých práca je podobná práci vášho nového zamestnanca, aby mohli získať poradenstvo.
 • Môžete ich nasmerovať na oblasti pomoci, napríklad na oddelenie ľudských zdrojov (HR), kde sa dozvedia podrobnosti o zdravotnom poistení, alebo na firemného nákupcu, kde nájdu spotrebný materiál, ktorý by mohli potrebovať.

Vezmite ich do zásobovacej zóny. Bez ohľadu na to, akú prácu má nový zamestnanec vykonávať, bude na ňu potrebovať zásoby. Súčasťou prvej prehliadky nového zamestnanca by mal byť sklad so zásobami, aby nestrácal čas ostatných (a svoj vlastný) hľadaním materiálov.

 • Dbajte na to, aby bol ich stôl vybavený dostatočným množstvom pomôcok na začiatok práce.

Druhá časť z 3:Uvedenie nového zamestnanca do pracovného pomeru

Povedzte im o pravidlách. Každá profesionálna spoločnosť bude mať súbor usmernení na udržiavanie kongeniálnych vzťahov v kancelárii. Jedna spoločnosť môže venovať veľkú pozornosť pravidlám týkajúcim sa oblečenia a iná sa nemusí starať o oblečenie, ale zavedie veľa pravidiel týkajúcich sa osobného času. Uistite sa, že nový zamestnanec dostane od vás alebo personálneho oddelenia zoznam jasne napísaných pravidiel.

 • Napríklad pravidlá používania mobilných telefónov sú relevantné pre každého zamestnanca, pretože telefóny môžu byť malým, ale časovo náročným rozptýlením.
 • Nechajte nového zamestnanca vyvesiť tieto pravidlá v jeho kancelárii, kým sa nezdá, že pochopil základy.

ODBORNÁ RADA

Elizabeth Douglasová

Generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow Elizabeth Douglasová je generálnou riaditeľkou spoločnosti wikiHow. Elizabeth má viac ako 15 rokov skúseností s prácou a riadením tímov v technologickom odvetví. Zastávala úlohy vo viacerých oblastiach vrátane počítačového inžinierstva, používateľského zážitku a produktového manažmentu. Získala bakalársky titul v oblasti informatiky a titul Master of Business Administration (MBA) na Stanfordovej univerzite. Elizabeth Douglasová
Generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow

Elizabeth Douglasová, generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow, radí: „Zistil som, že pomáha dať zamestnancom dokument, ktorý odpovedá na často kladené otázky. Takto budú mať noví zamestnanci ľahko dostupný zdroj informácií, keď budú mať bežné otázky v počiatočnom štádiu.“

Dajte im vedieť plán prestávok. Neexistuje žiadny federálny zákon, ktorý by stanovoval, že zamestnávateľ musí poskytovať prestávky, ale ak ich poskytuje, federálny zákon stanovuje, že zamestnanci nemusia odchádzať z práce alebo im nemusí byť strhávaná mzda za prestávky v dĺžke do 20 minút.[2]
Dôveryhodný zdroj
Ministerstvo práce USA
Federálne ministerstvo zodpovedné za podporu blaha pracovníkov
Prejsť na zdroj

 • Väčšina zamestnávateľov si uvedomuje, že prestávky skôr podporujú produktivitu, než ju spomaľujú, takže aj keď to nie je zákonom nariadené, váš zamestnávateľ bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou zavedený plán prestávok.
 • Keďže federálna vláda nevynucuje plánované prestávky, mnohé štáty majú zákony, ktoré nariaďujú prestávky po odpracovaní stanoveného počtu hodín.
 • Ukážte novému zamestnancovi miestnosť na prestávku a všetky vymoženosti, ktoré ponúka, vrátane bezplatnej kávy a občerstvenia.
 • Povedzte im o bizarnostiach spotrebičov, ako sú kávovary a mikrovlnné rúry, aby sa nový zamestnanec nedostal do rozpakov z nehody, ktorej sa dá predísť.

Dajte im zoznam kontaktov. Zoznam kontaktov sa líši od uvítacieho zoznamu, ktorý zahŕňa všetkých zamestnancov spoločnosti. Zoznam kontaktov obsahuje len pracovníkov, ktorí sú užitoční pre uľahčenie práce nového zamestnanca, zvyčajne ľudí z jeho oddelenia, s podrobným zhrnutím pracovných úloh každého človeka.

 • Poukážte na to, že pre nového zamestnanca je užitočné, aby si tento relevantný zoznam kontaktov zobrazil v blízkosti svojho firemného telefónu alebo počítača pre rýchlejšiu komunikáciu.

Spojte ich s ich nadriadeným. Hoci sa nový zamestnanec nepochybne stretol so svojím priamym nadriadeným, pravdepodobne nemal možnosť ho bližšie spoznať. Dajte novému zamestnancovi možnosť nadviazať zmysluplný kontakt so šéfom a vyzvite ho, aby si dohodol čas, kedy ho lepšie spozná.

3. časť z 3:Pomoc novému zamestnancovi zapadnúť

Pozvite ich na obed. Bolo preukázané, že jedenie s inými ľuďmi zlepšuje zdravie, ale predovšetkým pomáha pri vytváraní dobrého systému podpory. Najlepší spôsob, ako pomôcť novému zamestnancovi, aby sa začal cítiť vítaný, je najesť sa s ním.

 • Stravovanie s inými ľuďmi je zdravé aj preto, že podporuje zavádzanie nových potravín, znižuje množstvo skonzumovaných spracovaných potravín a núti vás venovať väčšiu pozornosť tomu, čo jete.

ODBORNÝ TIP

Elizabeth Douglas

Generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow Elizabeth Douglasová je generálnou riaditeľkou spoločnosti wikiHow. Elizabeth má viac ako 15 rokov skúseností s prácou a riadením tímov v technologickom priemysle. Zastávala úlohy vo viacerých oblastiach vrátane počítačového inžinierstva, používateľského zážitku a produktového manažmentu. Získala bakalársky titul v oblasti počítačových vied a magisterský titul v oblasti obchodnej administratívy (MBA) na Stanfordovej univerzite. Elizabeth Douglas
Generálny riaditeľ spoločnosti wikiHow

Elizabeth Douglasová, generálna riaditeľka spoločnosti wikiHow, radí: „Je dôležité mať na pamäti, že váš nový zamestnanec nemusí mať vo firme žiadne sociálne kontakty. Pozvanie na obed je skvelý spôsob, ako dať novým zamestnancom pocit, že sú súčasťou spoločnosti. Aj malé gesto v prvý deň nástupu zamestnanca, ako napríklad darovanie firemného trička, môže v ňom vzbudiť pocit, že si ho ceníte a že je od začiatku spätý s firmou.“

Ponúknite interné tipy. Každé pracovisko má svoje zvláštnosti. Ak novému zamestnancovi prezradíte niekoľko zaujímavostí, pomôže mu to cítiť sa ako súčasť tímu. Tento pocit kamarátstva vytvára silnejšie pracovné prostredie hneď od začiatku – výskum dokonca odhalil, že zamestnanci sú šťastnejší, keď majú na pracovisku priateľov.[3]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podniku
Prejsť na zdroj

 • Môžete sa napríklad podeliť o to, že: „Šéf sa veľmi rozčuľuje, ak meškáme čo i len pár minút, takže nezabudnite zavolať a dať niekomu vedieť.“
 • Môžete tiež spomenúť zásady týkajúce sa niečoho, čo má nový zamestnanec s vami spoločné, napríklad to, že je pracujúci rodič: „Len aby ste vedeli, počas snehových dní si nesmieme brať deti do práce.“

Zdržte sa klebiet v kancelárii. Zdieľanie niekoľkých užitočných informácií o šéfovi alebo spolupracovníkoch neznamená, že by ste sa mali pustiť do podrobných klebiet. Klebety sú zvyčajne kritické voči ostatným, takže to môže naštartovať pocity nevraživosti medzi novým zamestnancom a skúsenými pracovníkmi.

 • Klebety sú definované ako „informácie o správaní a osobnom živote iných ľudí.“[4]
  Nepotrebujú vedieť, kto má pomer so šéfom alebo kto sa práve dostal z odvykacej liečby.

Buďte zhovievaví. Keď nový zamestnanec urobí svoju prvú chybu, buďte pri ňom a povzbuďte ho. Aj keď pracujete na inom oddelení, môžete novému zamestnancovi počas prvých dní zavolať a skontrolovať ho. Nový zamestnanec tak nebude zahltený a bude chcieť naďalej pracovať pre vašu spoločnosť.

 • Zvážte možnosť podeliť sa o jeden z vlastných príbehov, aby ste odľahčili ich rozpaky. Mohli by ste povedať: „Prvý deň som tu omylom zavesil na generálneho riaditeľa!“
 • Ak pracujete na inom oddelení, nájdite niekoho, kto pracuje v blízkosti nového zamestnanca a bol by dostatočne priateľský na to, aby sa zastavil a skontroloval nováčika. Povedzte tejto osobe, aby nového zamestnanca povzbudila, ak vyjadrí obavy z toho, že urobil chyby.
 • Informujte ich o mimoškolských aktivitách v kancelárii. Niektoré organizácie sú dostatočne veľké na to, aby v rámci spoločnosti organizovali športové tímy, napríklad kickballové alebo softbalové tímy. Aj keď je vaša spoločnosť malá, ak sa po práci pravidelne stretávajú skupiny spolupracovníkov, povedzte o tom novému zamestnancovi.
 • Referencie